Загорулько олександр евгеньевич

Загорулько Олександр Євгенович. Управління інвестіційнімі проектами в МНС России: автореферат дис. . кандидата технічних наук: 05.13.10 / Загорулько Олександр Євгенович; [Місце захисту: Санкт-Петербурзький університет державної протіпожежної служби МНС России] .- Санкт-Петербург, -2012 20 с.

Актуальність теми. Течение останніх десятіліть Яскрава продемонструвалі Зростаючий небезпеки таких викликів, Які загрожують безпеці держави, як природні катаклізми та Техногенні аварії та катастрофи. Такий стан требует от ОРГАНІВ власти и, в Першу Черга, від Міністерства Російської Федерации у справах для ЦИВІЛЬНОЇ оборони, ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ и ліквідації НАСЛІДКІВ стіхійніх лих (МНС России) постійного нарощування потенціалу для Боротьба з негативними Вплив навколишнього середовища и техносфери на Різні напрямки життєдіяльності Суспільства. Успішна реалізація державних програм у зазначеній Галузі требует відповідного фінансування. Однако факт віділення коштів и їх ОБСЯГИ Ще не гарантують результатівності в харчуванні Вдосконалення стратегії противостояние Назва Загроза. Ефективне использование віділеніх асігнувань требует, по крайней мере, двох умов. Перше з них Полягає в организации структурних підрозділів, здатно вірішуваті завдання, пов'язані з інвестіційною політікою. На Рівні МНС России таким є Департамент інвестіцій та капітального будівництва. Друга Умова Полягає в розробці та впровадженні в діяльність подібніх підрозділів науково-обгрунтованих методів управління інвестиціями. Дані науковий направление має солідну теоретичну підтрімку и багатий досвід практичного! Застосування в економіці.

Однако Сфера діяльності МНС России відносіться до розряду невіробнічіх и нерінковіх, отже, вона НЕ орієнтована на Отримання доходу або на удовольствие потреб населення в послугах, як результатів Освоєння інвестіцій. Тому много зарекомендувалі собі моделі и методи управління інвестиціями НЕ могут буті безпосередно прійняті до использование у зазначеній сфере. Таке положення візначає невідповідність между Нагальне потребою в застосуванні науково-методичного апарату в Галузі управління інвестіційнімі проектами в МНС России и відсутністю его адекватних аналогів в некогда и сьогоденні. це породжує проблему, пов'язану з необхідністю розробки або адаптації моделей и методів управління інвестіційнімі проектами до Сфера діяльності МНС России и побудова дієвіх методик на їх Основі. Аналіз Наукової літератури показавши, что Такі методики відсутні. Сказання безпосередно свідчіть про актуальності тими дісертаційної роботи.

В основу дісертаційного дослідження покладені праці відоміх вітчізняніх и зарубіжніх вчених Артамонова В.С., Вентцель Е.С., Гадішева В.А., Глушкова В.М., Ємельянова А.А., Іванова С.А., Беллмана Р. (Bellman R.), Денардо Е. (Denardo E.), Саудер У. (Souder W.), Фішберна П. (Fishburn P.) Та ін.

Мета дослідження Полягає у підвіщенні ефектівності ІНВЕСТИЦІЙНОГО процесса в МНС России за рахунок розробки та впровадження Нових моделей и методик управління інвестіційнімі проектами.

об'єкт дослідження - інвестиційний процес в МНС России.

предмет дослідження - моделі та методи управління інвестіційнімі проектами.

наукова задача Полягає в розробці моделей и методик управління інвестіційнімі проектами та ОЦІНКИ ефектівності управління інвестиційним процесом в МНС России.

ПРИВАТНІ наукові завдання дослідження:

1. Виявлення особливо та формулювання проблеми управління інвестіційнімі проектами в сфері протідії ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ сітуаціям (НС).

2. Формування показніків ефектівності управління інвестіційнімі проектами в МНС России.

3. Розробка методики управління інвестіційнімі проектами.

4. Розробка моделі для ОЦІНКИ інвестіційніх різіків.

5. Розробка методики ОЦІНКИ ефектівності управління інвестіційнімі проектами.

6. Вироблення пропозіцій относительно! Застосування моделей и методик.

Методи дослідження. Для вирішенню Наукової задачі вікорістовуваліся методи системного АНАЛІЗУ, експертних оцінок, математичного програмування, сіткового планування і управління, Теорії ефектівності, Теорії корисності и економічної теорії.

Результати дослідження. Основними результатами дісертаційної роботи, что віносяться на захист, є:

1. Методика управління інвестіційнімі проектами в МНС России.

2. Методика ОЦІНКИ інвестіційніх різіків и ефектівності управління інвестіційнімі проектами в МНС России.

Наукова новизна результатів дісертаційного дослідження обумовлена ​​Вибори показніків, что характеризують ефективність управління інвестиційним проектами в сфері попередження и ліквідації ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ; розробка методики управління інвестіційнімі проектами, что базується на моделі и методи математичного програмування та мережевих планування і управління; Побудова моделі для ОЦІНКИ інвестіційніх різіків, заснованої на аналізі функціонального характеру потенційніх Втрата при реализации інвестіційніх проектів; Формування процедури експертної ОЦІНКИ показніків ефектівності управління інвестіційнімі проектами, что враховує можливий Розподіл ймовірностей результатів реализации проектов.

Достовірність наукових результатів забезпечується Використання апробованого математичного апарату в області системного АНАЛІЗУ, дослідження операцій, Теорії ефектівності, Теорії корисності, а такоже коректністю основних положень и узагальнень проведеного дослідження.

практична значімість Отримання результатів візначається їх важлівістю для формирование інвестіційної політики в МНС России. Об'єктивною передумови! Застосування розроблення методик є Прагнення до Підвищення ефектівності реализации державних капіталовкладень в системе МНС за рахунок использование математичного апарату.

Публікації за темою дисертації. Результати дісертаційного дослідження опубліковані в чотірьох роботах, в тому чіслі в двох виданнях за переліком ВАК. Список публікацій наведено в кінці автореферату.

Реалізація. За результатами роботи отрімані акти реализации від наступна ОРГАНІЗАЦІЙ: Головного управління МНС России по Ленінградській області и Санкт-Петербурзький університету ДПС МНС России.

Апробація результатів дослідження. Основні положення дослідження доповідаліся и обговорюваліся в період з 2009 р по 2011 р на міжкафедральніх семінарах Санкт-Петербурзький університету ДПС МНС России, V Всеукраїнській науково-практічній конференции «Проблеми забезпечення вибухобезпеки и протідії тероризму» (Санкт-Петербург, 20-21 квітня 2010 року ), IV Міжнародній науково-практічній конференции «Сервіс безпеки в России: досвід, проблеми, перспективи» (Санкт-Петербург, 17 листопада 2011 р.)

Структура и ОБСЯГИ роботи. Дисертація складається зі вступления, трьох розділів, вісновків и списку використаних джерел. Загальний ОБСЯГИ дисертації ставити 98 сторінок основного тексту, в тому чіслі 11 рисунків, 4 табліці та список літератури з 81 найменування.

Заарештовано екс-помічник губернатора Тульської області

За данімі ВД «Коммерсант9raquo;, Тверський суд Москви санкціонував арешт колишня первого заступника директора Федерального агентства спеціального будівництва (Спецбуд России) Олександра Загорулько. ВІН ставши фігурантом Розслідування обставинних масштабного розкрадання бюджетних коштів при будівництві та реконструкції об'єктів Міністерства оборони РФ. Ранее в рамках цієї справи Було взято під варту Інший екс-заступник глави Спецстроя Олександр Буряків и бізнесмен Кадір Караханов.

Олександр Загорулько ставши фігурантом Розслідування, розпочатого поліцейськім слідчім департаментом 30 червня цього року за оперативне матеріалами ГУЕБіПК МВС и ФСБ, сообщает kommersant.ru

З квітня 2016 року О. Загорулько Деяк годину працював помічником губернатора Тульської області Олексія Дюміна.

Прес-служба регіонального правительства на Офіційному сайті помістіла коментар относительно Олександра Загорулько.

Всі питання правоохороних ОРГАНІВ до Олександра Загорулько, за наявний у нас інформацією, пов'язані з его попереднім місцем роботи. Претензій до роботи Олександра Євгеновіча в Тульській області немає.

Відкаті признал екс- перший заступник глави Спецстроя

Досудову угоду про співпрацю зі слідством Уклав Колишній перший заступник глави Федерального агентства спеціального будівництва Олександр Загорулько, которого звинувачуються у хабарніцтві и особливо великому шахрайстві.

ВІН зізнався в тому, что отримувалася «відкаті» за Укладення великих Контрактів з підряднікамі при будівництві та реконструкції об'єктів Міноборони.

Такоже чиновник давши Свідчення на главу Спецстроя Олександра Волосова.

«Наша Версія» нагадує, что у відомстві слідчі заходи Почаїв влітку 2016 року.

З'ясувалося, что в корупційній схемі розподілу оборони будівельних підрядів були замішані вісокопоставлені співробітнікі Спецстроя. Було порушене 9 крімінальніх справ относительно керівніків структур организации. Тепер можлива повна ліквідація відомства.

Видання Зазначає, что це навряд чи спріятіме Зменшення корупційної складової в системе спеціального будівництва, а только прізведе до переділу повноважень.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2 + 3 =