закон представник

Цивільний процесуальний кодекс РФ (ЦПК РФ) коментарями до статей

1. Права, свободи та законні Інтереси недієздатніх або что НЕ володіють повну дієздатністю громадян захіщають в суді їх батьки, усиновителі, опікуні, піклувальнікі чи інші особини, Яким це право Надано федеральним законом.

2. У делу, в якому повинен брати участь громадянин, Визнання в установленому порядку безвісно відсутнім, як его представника Виступає особа, Якій передано в ДОВІРЧЕ управління майно безвісно відсутнього.

3. Законні представник здійснюють від імені представляються ними осіб все процесуальні Дії, право Здійснення якіх Належить якові представляються, с ограниченной, передбачення законом.

Законні представник могут доручіті ведення справи в суді іншій особі, обраній ними як представник.

Законне представництво - це представництво неповнолітніх громадян або громадян, Визнання недее-здатно або обмеження в дієздатності, батьками, усиновителями, опікунамі, піклувальнікамі, іншімі особами на підставі Надання Їм федеральним законом права.

Для законного представництва характерні Такі РІСД: це представництво только фізичних осіб; дан-ні Фізичні особини не ма ють повної дієздатністю. Залежних від віку та других обставинних можна віокрем-лити Чотири групи осіб, что НЕ володіють в цивільному процесі дієздатністю в повну обсязі:

1) неповнолітні у віці до 14 років, Захоплення якіх в суді представляються батьки, усиновителі або опе-куни;

2) неповнолітні у віці від 14 до 18 років, Захоплення якіх в суді представляються батьки, усиновителі або піклувальнікі. У тій же година в силу ч. 3 ст. 37 ЦПК суд зобов'язаний залучаті до участі у справах для самих неповнолітніх. Окремо стояти справи, что вінікають з цівільніх, сімейних, трудових, публічніх та других правовідносін, за Якими у випадках, передбачених федеральним законом, неповнолітні у віці від 14 до 18 років має право особисто захіщаті в суді свои права, свободи и законні Інтереси. Проти суд має право залучіті до участі в таких справах для Законом подати-телей неповнолітніх (ч. 4 ст. 37 ЦПК);

3) обмежена дієздатні особи, візнані такими за рішенням суду, что набрало законної сили. Громадян-ське право віділяє такоже обмежена дієздатніх осіб, Чиї майнові права та Захоплення в судах представляються їх піклувальнікі. В силу ст. 30 ЦК суд может обмежіті громадянина в дієздатності, если ВІН внаслідок зловжівання спиртних напоїти або наркотичного засоби ставити свою сім'ю в тяжке матеріальне становище. Особи, огра-ніченній в дієздатності, самостійно несуть майнового відповідальність за зроблене операціях и за при-Ненній шкоду. Смороду ма ють право вчинятися дрібні побутові правочини, проти укладаті інші догоди, отрімуваті заробіток, пенсію, інші доходи та розпоряджатіся ними могут только за Згідно піклувальніка. Цім візначається и доля представника в суді: представництво їх інтересів Здійснює піклувальнік. Однако суд зобов'язаний залучаті до участі у справах для громадян, обмеження в дієздатності (ч. 3 ст. 37 ЦПК);

4) недієздатні громадяни, візнані судом такими за що набрало законної сили рішенням. Кроме нез-вершеннолетніе, Які є недієздатнімі в силу свого віку, до недієздатнім відносяться и громадяни, Які внаслідок псіхічного розладу НЕ могут розуміті значення своих Дій або Керувати ними и візнані такими судом. Над ними встановлюється опіка, їх Захоплення представляет опікун.

Частина 1 коментованої статті кроме батьків, усіновітелів, опікунів, піклувальніків говорити такоже про право других осіб представляті Захоплення неповнолітніх, обмеження у дієздатності, або недієздатніх громадян. До таких осіб можна Віднести адміністрацію дитячого будинку. Если необходимость участия законного представника вінікла до призначення опікуна або піклувальніка, то Захоплення назвою осіб представляються органи опікі та піклування.

Законне представництво в суді может Здійснювати такоже керуючий нерухомости та ціннім Рухом иму-суспільством громадянина, Визнання безвісно відсутнім, а такоже виконавець Заповіту (п. 3 ст. 1 135 ЦК). Согласно ст. 71 КТМ капітан судна в силу свого службового становища візнається представником судновласніка и вантажовласнику относительно угідь, необхідніх у зв'язку з потребами судна, вантажу або плавання, а такоже позовів, что стосують довіреного капітану судна майна, если на місці немає других представителей судновласніка або вантажовласнику .

2. Частина 2 коментованої статті пошірюється на ті справи, в якіх винен брати участь громадянин, Визнання-ний в установленому порядку безвісно відсутнім. Рішення суду про Визнання громадянина безвісно відсутнім є підставою для передачі его майна особі, з Яким орган опікі та піклування Укладає договір довірчого управління ЦІМ майном при необхідності постійного управління ім. У зв'язку з ЦІМ делу, в якому повинен брати участь громадянин, Визнання в установленому порядку безвісно відсутнім, як его представника Виступає особа, Якій передано в ДОВІРЧЕ управління майно безвісно відсутнього.

3. Частина 3 коментованої статті регулює правомочності законного представника. По-перше, законні представник, як и всі представник, діють в процесі від імені акредитуючої и в его інтересах, створюючі для него права та обов'язки. Це Основна рису представництва в цивільному процесі, Незалежності від его виду (законне, Договірне або інше представництво). Як і друга, законні представник ма ють право Здійснення процесуальних Дій с ограниченной, передбачення законом. Если в договірному представніцтві Довіритель может обумовіті ОБСЯГИ пре-доставляються представник прав, то очікуваті подібніх Дій від недієздатніх або что НЕ володіють повну деесп-можності громадян навряд чи слід. Саме з цієї причини закон в інтересах захисту недієздатніх осіб та осіб, ограни-чінніх в дієздатності, и встановлює обмеження. Смороду передбачені ст. 37 ЦК, и суд не вправі прійматі відмову законного представника від покличу або Визнання ним покличу по Майновий спору, стороною которого є особа, знахо-дящееся під опікою чи піклуванням, если на це в делу немає Згоди органу опікі та піклування.

4. Законні представник могут доручіті ведення справи в суді іншій особі, обраній ними як представи-теля. У такому випадка буде мати місце Договірне представництво. Представник представлятіме права и законні Інтереси неповнолітнього, недієздатного або обмеження в дієздатності громадянина. Коло повноважень, переданих представник, візначає Закон представник. У его власти наділіті представника только Загальне або ще й спеціальнімі повноваженнямі (ст. 54 ЦПК).

Закон представник фізичної або юридичної особи

Ві - Закон представник фізичної особи

Захист прав фізичної особи, относительно якої ведеться справа про Адміністративне правопорушення, если ВІН є неповнолітнім або по псіхічному або фізічному стану позбавленій возможности самостійно користуватись своими правами, Здійснює ее закону представник. Участь законного представника НЕ ​​віключає возможности одночасної участия в делу захисника в якості представника потерпілого.

До числа законних представителей фізичної особи закон відносіть батьків, усиновлювача, опікуна та піклувальніка - dopinfo.ru. При цьом Родинні зв'язки або відповідні повноваження зазначеним осіб засвідчуються документально.

Законні представник фізичної особи ма ють право знайомитися з матеріалами справи, подаваті докази, заявляті клопотання и відводі, користуватись юридичною с помощью захисника, користуватись с помощью перекладача, знайомитися з протоколами процесуальних Дій, подаваті Скарги на Дії (бездіяльність) и решение посадових осіб.

Если суддя, орган, посадова особа, что розглядають дело про Адміністративне правопорушення, візнають обов'язковою участь у делу законного представника та ві візнані закону представником фізичної особи, вині праві ухілятіся від участия в процесуальних діях и Виконання своих обов'язків.

Ві - Закон представник юридичної особи

Така ситуация у вашому житті кож можлива, особливо если ви займаєте одну з керівніх посад в будь-якої организации. Юридична особа Діє только через свого представника, наділеного необхіднімі повноваженнямі. Захист прав І Закону інтересів юридичної особи, относительно якої ведеться провадження у делу про Адміністративне правопорушення, а такоже юридичної особи, яка є потерпілім, здійснюють только его законні представник.

До числа законних представителей юридичної особи відносяться его керівник, або Інша посадова особа, або особа, что візнається установчо документами органом цієї юридичної особи - dopinfo.ru. Повноваження законного представника повінні буті Підтверджені документами: службове посвідчення, виписка з установчих документів, трудового контракту и т.д. Закон представник юридичної особи має право: знайомитися з матеріалами справи, подаваті докази, заявляті клопотання и відводі, користуватись юридичною с помощью захисника, с помощью перекладача, знайомитися з протоколами процесуальних Дій, подаваті Скарги на Дії (бездіяльність) и решение посадових осіб.

Участь у делу законного представника НЕ ​​перешкоджає участия в делу захисника. У відсутності Вищевказаний осіб праворуч может буті Розглянуто только в тому випадка, коли є дані про належно Повідомленні осіб про місце і Час РОЗГЛЯДУ справи и если при цьом від них не надійшло клопотання про відкладення РОЗГЛЯДУ справи або если таке клопотання залишилось без удовольствие.

Суддя, орган, посадова особа, у провадженні якіх перебуває справа про Адміністративне правопорушення юридичної особи, вправі Визнати обов'язковою прісутність законного представника.

інтернет-магазинів, вітрин, блогів, форумів и других web проектів недорого.

Повний адміністрування сайтів, включаючі Наповнення контентом и продвижения.

закон представник

У Деяк випадка громадяни НЕ могут б або не хотят особисто буті прісутнім в судновому засіданні в силу юридичних або фактичність причин. До юридичних можна Віднести, например, Відсутність у особи необхідного ОБСЯГИ дієздатності, а до фактичність - обставинні, что перешкоджають дееспособному громадянину брати участь в процесі (хвороба, відрядження ТОЩО). Кроме того, в зв'язку з недостатньою правовою грамотністю особі может Вимагати Кваліфікована юридична допомога.

Інститут представництва відомій римському приватному праву. У римських процесах діялі actores (представник юридичної особи), tutores (опікуні) и curatores (піклувальнікі), procuratores (повірені за договором), advocatus (особини, Які супроводжують своих родічів и друзів в суд и Які давали во время процесса поради).

Для особістом ведення справи в суді та патенти мати Громадянської процесуальної дієздатністю. Особи, Які беруть участь у делу и не володіють дієздатністю, що не могут особисто захіщаті в процесі свои права и законні Інтереси, які не могут Самі Здійснювати свои суб'єктивні процесуальні права и виконувати обов'язки. Справи недієздатніх осіб ведуть їх законні представник.

Часто громадяни при веденні СУДОВИХ справ бажають отріматі кваліфіковану Юридична допомога и направляються в процес других осіб в якості своих представителей, делегуючі Їм відповідні повноваження.

Відповідно до ст. 48 ЦПК громадяни ма ють право вести свої справи в суді особисто або через представителей. Особиста доля делу громадянина НЕ позбавляє его права мати по Цій делу представника.

Процесуальний закон не візначає Поняття представництва. У Науковій літературі вісловлені две основні позіції з цього питання:

 1. представництво як правовідношення, за Яким одна особа вчіняє Дії в процесі в інтересах Іншої особини;
 2. представництво як діяльність (Процесуальна діяльність) однієї особини - представника на Користь Іншого.

1) за метою представництва:

  • в цивільному праві мета - Вчинення правочинів (Виникнення, зміна та припиненням матеріальніх правовідносін);
  • в цивільному процесі мета - представлення інтересів особи в процесі (тобто захист его прав та інтересів, при цьом НЕ відбувається Виникнення, зміни та припиненням правовідносін).

2) за рівнем суб'єктів правовідносін в ході Досягнення мети:

  • в цивільному праві - з третімі особами ( «горізонтальніе9raquo; отношения, отношения рівноправніх суб'єктів);
  • в цивільному процесі - з судом ( «вертікальніе9raquo;, Публічні отношения власти и підпорядкування, так як суд - орган публічної влади).

3) за ОБСЯГИ повноважень:

  • в цивільному праві все повноваження представника визначаються Довірителем;
  • в цивільному процесі у представника две групи повноважень:

4) за кошт, Які вікорістовує представник:

  • в цивільному праві - ті кошти, Які передаються Йому Довірителем, а если Довіритель НЕ вказує Йому кошти - будь-які засоби, кроме заборонених законом.
  • в цивільному процесі - только ті кошти, Які прямо передбачені в законі (например, заявіті клопотання, подати апеляційну Скаргу и т.д.).

5) по возможности одночасної участия представника и подається в скоєнні Дій:

  • в цивільному праві НЕ допускається одночасне участь представника и подається (так як тоді втрачається сам сенс представництва);
  • в цивільному процесі допускається паралельне, Спільна доля и представника, и подається (при цьом Можливі варіанти - громадянин может сам захіщаті свои права, або спільно з представником, або только представник).

6) з оформлення повноважень:

  • в цивільному праві повноваження повінні буті належно чином оформлені (як віняток - можливо представництво без оформлення повноважень, например, коли повноваження представника свідчать з обстановки - продавець, касир в магазині);
  • в цивільному процесі повноваження представника всегда повінні буті належно чином оформлені.

Судів представництво - це самостійній процесуальний інститут, інститут Цивільного процесуального права.

судів представництво можна візначіті як процесуально діяльність одного учасника процесса (представника) від імені та в інтересах Іншої его учасника (якові представляються).

Юридичні особи ма ють ЦИВІЛЬНОЇ процесуальної дієздатністю, но Самі смороду безпосередно вести дело в суде НЕ могут. Їх права и Захоплення в суді захіщають їх органи, что діють в межах повноважень, НАДАННЯ Їм федеральними законами, іншімі правовими актами або установчих документами (ч. 2 ст. 48 ЦПК).

Повноваження ОРГАНІВ, что ведуть справи ОРГАНІЗАЦІЙ, підтверджуються документами, что засвідчують службове становище їх представителей, а при необхідності - установчо документами. Від імені ліквідованої организации в суді Виступає уповноважений представник ліквідаційної КОМІСІЇ. Представництво інтересів организации в суді зазвічай здійснюють або Самі посадові особи, або Штатні юристи, або адвокати, Які обслуговують организации за договорами або разовим угідь.

Від імені Російської Федерации, суб'єктів Російської Федерации и муніціпальніх Утворення в суді віступають Уповноважені представники державних ОРГАНІВ и ОРГАНІВ місцевого самоврядування в межах їх компетенції, встановленої актами, визначальності статус ціх ОРГАНІВ. За спеціальнім дорученням ціх суб'єктів від їх імені могут віступаті в суді Уповноважені представники державних ОРГАНІВ, ОРГАНІВ місцевого самоврядування, а такоже представник юридичних осіб та громадяни (ст. 125 ЦК України).

Своїх представителей при Розгляд справ судом Загальної юрісдікції могут мати всі беруть участь у делу особини (ПЕРЕЛІК в ст. 34 ЦПК), за вінятком прокурора, Який Здійснює в силу займаної ним посади Функції, Виконання якіх покладаючи на прокуратуру РФ.

Види представництва в цивільному процесі

Судів представництво діліться на види залежних від юридичних Фактів, з Якими закон пов'язує Виникнення того чи Іншого виду представництва.

Види представництва в цивільному процесі:

1) Договірне, Заснований на договорі представника и подається;

2) представництво з других підстав:

  • законне представництво неповнолітніх, недієздатніх або обмежена дієздатніх (батьками, усиновителями, опікунамі чи піклувальнікамі, Заснований на факті походження дітей від своих родителей, факт усиновлення, акті про встановлення опікі чи Піклування) (ст. 52 ЦПК РФ);
  • суспільне представництво (Заснований на факті членства в Громадській організації).

Договірним (або добровільнім) Представництвом назівається представництво, Заснований на угоді между стороною в процесі, и особою, что Здійснює представництво. Отношения между представником и акредитуючою віплівають з договором доручення або агентування и регулюються відповіднімі статтей ГК (971-979, 1005-1011).

Представництво может здійснюватіся и постійнім співробітніком юридичної особи и грунтуватися на трудовому договорі. Отношения между представником и акредитуючою регулюються в цьом випадка трудовим контрактом и трудовим законодавством.

Отношения представника з судом у всех випадка регулюються спеціальнімі нормами процесуального законодавства про представництво (гл. 5 ЦПК РФ и ін.). Відповідно до чинного законодавства договірнімі представник могут віступаті: адвокати, юрисконсульти підприємств, установ, ОРГАНІЗАЦІЙ, будь-які інші особи, при наявності належно оформлених повноважень (ст. 53 ЦПК РФ) и за Згідно суду допустіті їх до процесса в якості представителей (ст. 49 ЦПК РФ).

Адвокати могут віступаті в суді в якості представителей як громадян, так и юридичних осіб.

Юрісконсультів, что Працюють в різніх підпріємствах, установах и організаціях, що не зобов'язані буті членами колегій адвокатів. Смороду представляються в судах Захоплення тих ОРГАНІЗАЦІЙ, де смороду Працюють.

Представником организации в суді может буті будь-який ее працівник з належно оформленими повноваженнямі на ведення справи.

громадське представництво Полягає в тому, что профспілки та інші Громадські організації (вінахідніків, письменників, художників, артістів и ін.) створюють Спеціалізовані юридичні консультації та Надаються правову допомогу Своїм членам, зокрема представляючі їхні Інтереси в судах. Однако одного факту членства в ціх Громадського організаціях мало для Виникнення отношений по представництво. Необходимо Укладення відповідного договору доручення, Який укладається только з членами ціх ОРГАНІЗАЦІЙ, что дозволяє розглядаті его як один з відів договірного представництва.

Право представництва від імені та в інтересах дитини ма ють як правило в рівній мірі обидвоє батьки, батько и мати, если дитина народилася у зареєстрованому шлюбі, або, при его відсутності, батьківство встановлен добровільно або за судів рішенням (ст. 48-49 СК РФ) . Закон представником дитини буде только мати, если відсутній зареєстрованій шлюб и батьківство не встановлено. У разі усиновлення дитини двома особами обидвоє усиновлювача є законними представник дитини. Если дитина усіновлена ​​однією особою, то его закон представник є батьки за походження и усиновлювач.

Законне представництво опікунів и піклувальніків вінікає на підставі адміністративного акта призначення опікуном чи піклувальніком. Опікуні та піклувальнікі віступають на захист інтересів підопічніх у будь-якіх державних органах, в тому чіслі и СУДОВИХ без особливо повноважень (ч. 2 ст. 31 ЦК).

Опіка встановлюється над малолітнімі та над повнолітнімі, позбавленімі в установленому законом порядку дієздатності, внаслідок їх душевної хвороби або недоумства.

Піклування встановлюється над неповнолітнімі у віці від 14 до 18 років и над повнолітнімі дієздатнімі особами, если за станом здоров'я смороду не в змозі Здійснювати свои права и обов'язки, або смороду обмежені в установленому законом порядку в дієздатності, внаслідок зловжівання алкоголем або наркотиками (ст. 32, 33 ГК РФ).

Неповнолітні від 14 до 18 років частково дієздатні и могут самостійно віступаті в суді на захист своих трудових прав, відповідаючі за шкоду и т. П Залучення в процес для допомоги неповнолітнім їхніх батьків, усіновітелів або піклувальніків Залежить від Розсудів суду (ч. 3 ст. 32 ЦПК).

Права суден представителей в цивільному процесі

Судові представник ведуть процес, здійснюють процесуальні Дії від імені та в інтересах експонованіх (громадян або юридичних осіб).

Повноваження на ведення справ в суді дает представник право на Здійснення практично всех процесуальних Дій, за вінятком тихий, на Вчинення якіх, в силу закону (ст. 46 ЦПК) потрібні СПЕЦІАЛЬНІ повноваження.

Відповідно до ст. 54 ЦПК РФ представник має право вчинятися від імені акредитуючої всі процесуальні Дії. Однако винне буті спеціально обумовлено у довіреності, віданої акредитуючою особою, право представника на:

  • Підписання позовної заяви, пред'явлення его до суду;
  • передачу спору на Розгляд третейський суду;
  • пред'явлення зустрічного покличу;
  • повна або часткова відмова від позовних вимог, Зменшення їх розміру;
  • Визнання покличу, зміна предмета чи Підстави покличу;
  • Укладення мірової догоди;
  • передачу повноважень іншій особі (передоручення);
  • оскарження судового постанови;
  • пред'явлення виконавчого документа до Стягнення;
  • Отримання прісудженого майна або грошей.

Оформлення повноважень представника в цивільному процесі

Согласно ст. 53 ЦПК РФ повноваження представника повінні буті віражені в довіреності, віданої та оформленої відповідно до закону.

Довіреності, что видають громадянам, могут буті Засвідчені

  • в нотаріальному порядку або
  • організацією, в Якій працює або навчається Довіритель,
  • товариством власніків житла, житловий, житлово-будівельним чи іншім спеціалізованім СПОЖИВЧИХ кооперативом, что Здійснює управління багатоквартірнім будинком,
  • керуючої організацією за місцем проживання довірітеля,
  • адміністрацією установи СОЦІАЛЬНОГО захисту населення, в якому находится Довіритель, а такоже стаціонарного лікувального закладу, в якому Довіритель находится на лікуванні,
  • командиром (начальником) відповідніх Військових частин, з'єднань, установ, військово-навчального закладу, если доручення видають військовослужбовцями, працівнікамі ціх частині, з'єднання, установи, військово-навчального закладу або членами їх сімей.

Довіреності осіб, Які перебувають в місцях позбавлення Волі, засвідчуються начальником відповідного місця позбавлення Волі.

Довіреність від імені организации Видається за підпісом ее керівника або Іншого уповноваженого на це ее установчо документами особини, скріпленім печаткою цієї организации.

Законні представник пред'являють суду документи, что посвідчують їх статус и повноваження.

Право адвоката на Виступ у суді в якості представника засвідчується ордером, видання відповіднім Адвокатська Утворення.

Повноваження представника могут буті візначені такоже в усному заяві, занесеному до протоколу судового Засідання, або пісьмовій заяві довірітеля в суді.

Повноваження адвоката посвідчуються ордером юридичної консультації на ведення справи.

Повноваження юрисконсульта засвідчуються Загальної або разової довіреністю. Повноваження на Вчинення правораспорядітельніх Дій вімагають в ній спеціального застереження. Співробітнікі ОРГАНІЗАЦІЙ, як правило, пред'являють Разові доручення на ведення справи.

Повноваження законних представителей недієздатніх (батьків, усіновітелів, опікунів, піклувальніків) спеціального оформлення не вімагають. Досить пред'явлення документа, что підтверджує, что смороду є законними представник (пред'явлення паспорта, свідоцтва про народження або усиновлення, опікунської або опікунської посвідчення). Если ж закону представник передоручає ведення справи іншій особі, то ВІН від свого імені відає Довіреність.

32. Поняття, види та Підстави законного представництва.

Законне представництво та патенти для захисту прав и охоронюваних законом інтересів недієздатніх, что НЕ володіють повну дієздатністю, и громадян, Визнання у встановленому порядку обмежена дієздатнімі (ст. 52 ЦПК). Як закон представителей зазначеним осіб могут віступаті батьки, усиновителі, опікуні або піклувальнікі. Відповідно до ст. 64 Сімейного Кодексу РФ (далі СК) батьки є законними представник своих дітей и віступають на захист їх прав та інтересів у відносінах з будь-Якими фізічнімі та юридичними особами, в тому чіслі в судах, без спеціальніх повноважень [11]. Батьки НЕ має права представляті Захоплення своих дітей, если органами опікі та піклування встановлен, что между інтересами батьків и дітей є суперечності. У цьом випадка орган опікі та піклування прізначає представника для захисту прав та інтересів дітей. Чи не має право буті закон представник дитини батьки, позбавлені батьківськіх прав в установленому законом порядку. Согласно ст. 31 ГК опікуні та піклувальнікі віступають на захист прав та інтересів своих підопічніх у відносінах з будь-Якими особами, в тому чіслі в судах, без спеціального повноваження. Функції опікунів и піклувальніків могут Виконувати НЕ только Повнолітні дієздатні громадяни, а й відповідні органи, а самє виховні, лікувальні установи, установи СОЦІАЛЬНОГО захисту населення та інші аналогічні заклади.

Законне представництво прізначається такоже делу, в якому повинен брати участь громадянин, Визнання в установленому порядку безвісно відсутнім. Представник передається в ДОВІРЧЕ управління майном безвісно відсутнього громадянина.

Законне представництво вінікає и относительно ліквідованіх ОРГАНІЗАЦІЙ. Так, відповідно до ст. 62 ЦК з моменту призначення ліквідаційної КОМІСІЇ до неї переходять повноваження относительно управління справами юридичної особи, зокрема ліквідаційна комісія від імені юридичної особи Виступає в суді.

У разі Порушення справи про неспроможність (банкрутство) підприємства арбітражний керуючий при зовнішньому управлінні майном и конкурсний керуючий при здійсненні конкурсного виробництва віступають представник відповідніх юридичних осіб, в тому чіслі и в суде [12].

Законні представник могут доручіті ведення справи в суді іншій особі, обраній ними як представник.

Підстави и види законного представництва

Законне представництво як один вид суднового представництва, такоже поділяється відповідно до Цивільного процесуального кодексу на свои ОКРЕМІ види, мета такой класіфікації законного представництва Полягає в его найбільш повну и детальному вівченні. Так в в юрідічній літературі віділяються следующие основні его види: Представництво батьками, представництво усиновлювачами, представництво опікунамі та піклувальнікамі, а такоже іншімі особами, Яким це право Надано федеральним законом.

Согласно ч.1 ст. 52 ГПКРФ «права, свободи и законні Інтереси недієздатніх або что НЕ володіють повну дієздатністю громадян захіщають в суді їх батьки ,. ».1 Відповідно до ст. 64 Сімейного кодексу РФ батьки є законними представник своих дітей и віступають на захист їх прав та інтересів у відносінах з будь-Якими фізічнімі та юридичними особами, в тому чіслі в судах, без спеціальніх повноважень. 2 В тому випадка, коли, що не беручи участь в спірному матеріальному правовідносінах, смороду звертають до суду з вимог про захист прав дитини, смороду набуваються процесуальні права и обов'язки, передбачені ст. 43 ЦПК РФ. Смороду віступають від імені и в інтересах дитини. Позивача є сам ребенок.3 Батьки представляються в суді Захоплення дітей у віці до 18 років за умови, что между інтересами батьків и дітей немає протіріч (п. 2 ст. 64 Сімейного кодексу). Підставою Виникнення законного представництва относительно дітей Виступає факт спорідненості, факт походження дитини від даної особи, что обумовлює порядок.

Оформлення (підтвердження) повноважень батьків на Виступ в судновому процесі в якості законних представителей своих дітей. Смороду віступають на захист своих дітей в усіх установах, в тому чіслі и суден, буз спеціальніх повноважень (ст. 64 СКРФ). Батьки пред'являють суду паспорт, а такоже свідоцтво про народження подається ребенка.1 Однако проблемою.Більше тут є питання про дієздатність закону представителей неповнолітніх. Если з усиновителями, опікунамі, піклувальнікамі та прийомних батьками все ясно, оскількі однією з умов Отримання даного статусу є повноліття І, як наслідок, дієздатність (за ВІКОМ) громадянина (громадян), что претендує буті таким, то дієздатність батьків НЕ є обов'язковим обставинні для Отримання батьківського статусу.

Стаття 48. Законні представник неповнолітнього підозрюваного та обвинуваченого. За крімінальніх справах для про злочини, вчінені неповнолітнімі, до обов'язкового участия в крімінальній делу залучаються їх законні представники в порядку, встановленому Стаття 426 и 428 цього Кодексу.

Коментар до статті 48

1. Відповідно до п. 12 ст. 5 КПК РФ до числа законних представителей неповнолітнього підозрюваного або обвинуваченого відносяться: батьки, усиновителі, опікуні або піклувальнікі, представник установ чи ОРГАНІЗАЦІЙ, під опікою якіх смороду знаходяться, органи опікі та піклування.

2. Участь законних представителей неповнолітнього підозрюваного або обвинуваченого в крімінальному судочінстві обов'язково. Смороду залучаються у кримінальний процес за рішенням відповідної посадової особи як на етапі попередня Розслідування, так и в ході судового РОЗГЛЯДУ крімінальної справи.

3. В ході попередня Розслідування законні представник неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого допускаються до участі в делу з моменту его первого допиту в одному Із зазначеним якости.

4. Юридична підставою наділення законного представника неповнолітнього підозрюваного або обвинуваченого відповіднім процесуальним статусом на етапі попередня Розслідування є постанова про допуск законного представника неповнолітнього обвинуваченого (підозрюваного), вінесене прокурором, слідчім (дізнавачем) и оформлення согласно з додатком 113 до ст. 476 КПК РФ.

5. Постанова Оголошується законному представник з одночаснім роз'ясненням прав, передбачення в ст. 426 КПК України:

- знаті, в чому підозрюється чи обвінувачується Неповнолітній;

- буті прісутнім при пред'явленні обвинения;

- брати участь у допіті неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого, а такоже з Дозволу слідчого в других слідчіх діях, Вироблення з его участю и участю захисника;

- знайомитися з протоколами слідчіх Дій, в якіх ВІН взявши участь, и делать Письмові зауваження про правільність та повнотіла Зроблений у них запісів;

- заявляті клопотання и відводі, приносити Скарги на Дії (бездіяльність) и решение дізнавача, слідчого, прокурора;

- после Закінчення попередня Розслідування знайомитися з усіма матеріалами крімінальної справи, віпісуваті з него будь-які Відомості и в будь-якому обсязі.

6. На підставі постанови прокурора, слідчого, дізнавача Ознайомлення з матеріалами крімінальної справи может здійснюватіся закону представником без Залучення до зазначеним процесуальної Дії неповнолітнього обвинуваченого.

7. Обов'язкове Залучення законного представника до участі в крімінальній делу здійснюється в інтересах неповнолітніх підозрюваного або обвинуваченого. Тому закон предполагает положення, согласно з Яким у разі, коли є Підстави вважаті, что Дії вказаної особи завдають Шкоди інтересам неповнолітнього, прокурор, слідчий, Дізнавач вправі вінесті Постанову про відсторонення законного представника від участия в крімінальній делу и допустіті Іншого законного представника. Зазначилися постанова оформлюється відповідно до вимог додатка 114 до ст. 476 КПК РФ, Оголошується законному представник и может буті оскарження в порядку, встановленому главою 16 КПК РФ.

8. Законні представник неповнолітнього підсудного віклікаються в суднових Засідання, в ході которого смороду ма ють право: заявляті клопотання и відводі, давати свідчення, представляті докази, брати участь в дебатах сторон, подаваті Скарги на Дії (бездіяльність) и решение суду. Закон предполагает доля закону представителей неповнолітнього підсудного як в суді Першої інстанції, так и апеляційної и касаційної, а неповнолітнього засудженого - в суді Наглядової інстанції.

9. У разі, коли в ході судового Засідання у суду вінікає Впевненість, что доля законного представника шкодить інтересам неповнолітнього підсудного, суд винос Постанову або ухвалу про відсторонення даного представника від участия в делу. Одночасно вірішується питання про допуск Іншого законного представника.

10. У ході судового РОЗГЛЯДУ закону представник неповнолітнього підсудного может поєднуваті кілька процесуальних статусів: захисника або Цивільного відповідача. У таких випадка закону представник має такоже права и Несе відповідальність відповідно до ст. ст. 53 и 54 КПК РФ.

11. Участь законного представника обов'язково у крімінальніх справах для про злочини, вчінені неповнолітнімі и є такими на момент попередня Розслідування и суднового РОЗГЛЯДУ. Пленум Верховного Суду РФ у життя без Постанові від 14 лютого 2000 року N 7 "Про судову практику у справах для про злочини неповнолітніх" звертає Рамус судів на ті, что, если особа, яка вчинити злочин у віці до 18 років, на момент судового РОЗГЛЯДУ досягає повноліття , воно втрачає право на участь в розгляді его справи законного представника, Який пріпіняє свои повноваження. Однако у вінятковіх випадки за рішенням суду відповідно до ст. 96 КК РФ повноваження законних представителей могут буті продовжені в відношенні осіб від 18 до 20 років. На підсудніх зазначеної вікової групи могут пошірюватіся положення глави 14 КК РФ про Особливості крімінальної відповідальності и наказание неповнолітніх, например, у випадка наявності ограниченной (зменшеної) осудності, при відставанні в псіхічному розвитку, що не пов'язаному з псіхічнім розладом, з урахуванням Важко умів життя и виховання, сукупності пом'якшуючіх наказание обставинні.

12. Закон не відмежовує число законних представителей, Які ма ють право на участь у делу. Разом з тім Вважаємо, что в кожному випадка необходимо віходити з конкретних обставинних справи, інтересів експонованіх осіб, необхідності и доцільності.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

+ 22 = 25