Закон про банки

закон про банки

Про БАНКАХ І банківської ДІЯЛЬНОСТІ

(В ред. Федерального Законів від 03.02.1996 N 17-ФЗ,

від 31.07.1998 N 151-ФЗ, від 05.07.1999 N 126-ФЗ,

від 08.07.1999 N 136-ФЗ, від 19.06.2001 N 82-ФЗ)

Глава I. Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів цього Закону

Кредитна організація - юридична особа, яка для Отримання прибутку як основнову мету своєї ДІЯЛЬНОСТІ на підставі спеціального Дозволу (Ліцензії) Центрального банку Російської Федерации (Банку России) має право Здійснювати банківські операции, передбачені цим Законом. Кредитна організація утворюється на основе будь-якої форми власності за як господарське товариство.

Банк - кредитна організація, яка має Виключно право Здійснювати в сукупності следующие банківські операции: Залучення у внески копійчаних коштів фізичних и юридичних осіб, размещения зазначеним коштів від свого імені и за свой рахунок на условиях повернення, платності, терміновості, Відкриття и ведення Банківських рахунків фізичних и юридичних осіб.

Небанківська кредитна організація - кредитна організація, что має право Здійснювати ОКРЕМІ банківські операции, передбачені цим Законом. Допустимі поєднання Банківських операцій для небанківськіх кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ встановлюються Банком России.

Положенням ЦБ РФ 21.09.2001 N 153-П встановлен порядок регулювання ДІЯЛЬНОСТІ небанківськіх кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, что здійснюють Депозитні та кредитні операции.

Іноземний банк - банк, Визнання таким за законодавством іноземної держави, на территории которого ВІН зареєстрованій.

Стаття 5. Банківські операції та інші догоди кредитної организации

До Банківських операцій належати:

1) Залучення коштів фізичних и юридичних осіб у вклади (до запитання и на Певний срок);

2) размещения зазначеним у пункті 1 части Першої цієї статті залучених коштів від свого імені и за свой рахунок;

3) Відкриття и ведення Банківських рахунків фізичних та юридичних осіб;

4) Здійснення розрахунків за дорученням фізичних и юридичних осіб, в тому чіслі банків - кореспондентів, по їхньому банківському Рахунку;

5) інкасація коштів, векселів, платіжніх и розрахункових документів и касове обслуговування фізичних та юридичних осіб;

6) купівля - продаж іноземної валюти в готівковій та безготівковій формах;

7) Залучення у внески и размещения дорогоцінніх металів;

8) видача Банківських гарантій;

9) Здійснення переказів коштів за дорученням фізичних осіб без Відкриття Банківських рахунків (за вінятком поштовий переказів). (П. 9 введень Федеральним законом від 31.07.1998 N 151-ФЗ)

З питання про перекази копійчаних коштів за дорученням фізичних осіб без Відкриття Банківських рахунків, див. Лист ЦБ РФ від 23.11.1998 N 327-Т.

Кредитна організація кроме переліченіх у части першій цієї статті Банківських операцій право Здійснювати следующие операции:

1) видачу поручительств за третіх осіб, что передбачають Виконання зобов'язань у грошовій форме;

2) придбання права вимоги від третіх осіб Виконання зобов'язань в грошовій форме;

3) ДОВІРЧЕ управління копійчаних Кошта та іншім майном за договором з фізічнімі та юридичними особами;

Наказом ЦБ РФ від 02.07.1997 N 02-287 Затверджено Інструкцію про порядок Здійснення операцій довірчого управління и бухгалтерський облік ціх операцій кредитних організаціямі Російської Федерации.

4) Здійснення операцій з дорогоціннімі металами и дорогоціннім камінням відповідно до законодавства Російської Федерации;

5) Надання в оренду фізичним и юридичним особам спеціальніх приміщень чи что у них сейфів для зберігання документів и цінностей;

6) Лізингові операции;

7) Надання консультаційних та інформаційних послуг.

Кредитна організація має право Здійснювати інші операции відповідно до законодавства Російської Федерации.

Всі банківські операции та інші операции здійснюються в рублях, а при наявності відповідної Ліцензії Банку Росії - и в іноземній Валюті. Правила Здійснення Банківських операцій, у тому чіслі правила їх матеріально - технічного забезпечення, встановлюються Банком России відповідно до федеральних Законів.

Кредитної организации забороняється займатіся виробничої, торговельної та страховою діяльністю.

Стаття 11. Статутний капітал кредитної организации

Статутний капітал кредитної организации складається з Величини вкладів ее учасников и візначає мінімальній розмір майна, что гарантує Інтереси ее кредіторів.

Банк России встановлює норматив мінімального розміру Статутного капіталу знову реєстрованої кредитної организации, ГРАНИЧНІ розміри негрошовіх внесків до Статутного капіталу кредитної организации, а такоже ПЕРЕЛІК відів майна в негрошовій форме, внесеного в оплату Статутного капіталу. Норматив мінімального розміру Статутного капіталу кредитної организации может встановлюватіся в залежності від виду кредитної организации. (Частина друга в ред. Федерального закону від 19.06.2001 N 82-ФЗ) (див. Текст в Попередній редакции)

Рішення Банку России про зміну мінімального розміру Статутного капіталу набірає ЧИННОСТІ НЕ Ранее чем через 90 днів после дня его офіційного опублікування. Для знову реєстрованіх кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ Банком России застосовується норматив мінімального розміру Статутного капіталу, Який Діє на день подачі документів на реєстрацію и Отримання Ліцензії.

Банк России НЕ має права Вимагати від Ранее зареєстрованіх кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ Зміни їх Статутного капіталу, за вінятком віпадків, встановлений федеральним законом. (В ред. Федерального закону від 19.06.2001 N 82-ФЗ) (див. Текст в Попередній редакции)

Глава II. Порядок реєстрації кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ

І ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ операцій

Стаття 12. Державна реєстрація кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ и видача Їм ліцензій на Здійснення Банківських операцій

Кредитні организации підлягають державній реєстрації в Банку России. Банк России Здійснює державну реєстрацію кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ и веде Книгу державної реєстрації кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ в порядку, встановленому федеральним законом та прийнятя відповідно до них нормативними актами Банку России. (В ред. Федерального закону від 19.06.2001 N 82-ФЗ) (див. Текст в Попередній редакции)

За реєстрацію кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ стягується збір у размере, визначених Банком России, но НЕ более 1 відсотка від Оголошення Статутного капіталу кредитної организации. Зазначеним збір Надходить в дохід федерального бюджету.

Ліцензія на Здійснення Банківських операцій кредитної организации Видається после ее державної реєстрації в порядку, встановленому цим Законом та прийнятя відповідно до них нормативними актами Банку России. (В ред. Федерального закону від 19.06.2001 N 82-ФЗ) (див. Текст в Попередній редакции)

З питання про порядок Ліцензування банківської ДІЯЛЬНОСТІ новостворене кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, см. Інструкцію ЦБ РФ від 23.07.1998 N 75-І.

Кредитні организации отримуються право Здійснення Банківських операцій з моменту Отримання Ліцензії, яка Видається Банком России.

Стаття 13. Ліцензування Банківських операцій

Здійснення Банківських операцій проводитися только на підставі Ліцензії, что Видається Банком России в порядку, встановленому цим Законом.

Ліцензії, Виданих Банком России, враховуються в Реєстрі Видання ліцензій на Здійснення Банківських операцій.

Реєстр видання кредитним організаціям ліцензій підлягає Публікації Банком России в Офіційному віданні Банку России ("Віснику Банку России") Чи не рідше одного разу на рік. Зміни и ДОПОВНЕННЯ до зазначеним реєстру публікуються Банком России в місячний строк з дня їх Внесення до реєстру.

У Ліцензії на Здійснення Банківських операцій вказуються банківські операции, на Здійснення якіх дана кредитна організація має право, а такоже валюта, в Якій ЦІ банківські операции могут здійснюватіся.

Ліцензія на Здійснення Банківських операцій Видається без обмеження термінів ее Дії.

Здійснення юридичною особою Банківських операцій без Ліцензії Тягном за собою Стягнення з подобной юридичної особи всієї суми, отріманої в результате Здійснення Даних операцій, а такоже Стягнення штрафу в двократному размере цієї суми до федерального бюджету. Стягнення проводитися в судновому порядку за покличу прокурора, відповідного федерального органу віконавчої власти, уповноваженого на ті федеральним законом, або Банку России.

Банк России має право пред'явити до арбітражного суду иск про ліквідацію юридичної особи, что Здійснює без Ліцензії банківські операции.

Громадяни, Які незаконно здійснюють банківські операции, несуть у встановленому законом порядку цивільно - правову, адміністратівну або крімінальну відповідальність.

Стаття 14. Документи, необхідні для державної реєстрації кредитної организации та Отримання Ліцензії на Здійснення Банківських операцій

Для державної реєстрації кредитної организации та Отримання Ліцензії на Здійснення Банківських операцій подаються Такі документи:

1) заяву з клопотанням про державну реєстрацію кредитної организации та відачі Ліцензії на Здійснення Банківських операцій;

2) установчо договір, если его Підписання предусмотрена федеральним законом;

4) бізнес - план, учет Зборами засновніків (учасников) кредитної организации, протокол зборів засновніків (учасников), что містіть решение про затвердження статуту кредитної организации, а такоже кандидатур для призначення на посади керівника кредитної организации и головного бухгалтера кредитної организации. Порядок складання бізнес - плану кредитної организации и Критерії его ОЦІНКИ встановлюються нормативними актами Банку России; (Пп. 4 ст ред. Федерального закону від 19.06.2001 N 82-ФЗ) (див. Текст в Попередній редакции)

5) свідоцтво про Сплату державного мита;

6) копії свідоцтв про державну реєстрацію засновніків - юридичних осіб, аудиторські Висновки про достовірність їх Фінансової звітності, а такоже підтвердження органами державної податкової служби Російської Федерации Виконання засновниками - юридичними особами зобов'язань перед федеральним бюджетом, бюджетами суб'єктів Російської Федерации та місцевімі бюджетами за останні три роки;

7) документи (согласно з переліком, встановленим нормативними актами Банку России), что підтверджують джерела походження коштів, внесених засновниками - фізічнімі особами до Статутного капіталу кредитної организации; (Пп. 7 в ред. Федерального закону від 19.06.2001 N 82-ФЗ) (див. Текст в Попередній редакции)

Про Подання декларації про доходи, див. Лист державної податкової служби РФ від 30.11.1998 N ШС-6-08 / 855 @.

8) анкети кандидатів на посади керівника кредитної организации, головного бухгалтера, заступніків головного бухгалтера кредитної организации, а такоже на посади керівника, заступніків керівника, головного бухгалтера, заступніків головного бухгалтера філії кредитної организации. Зазначені анкети Заповнюють цімі кандидатами власноруч и повінні містіті Відомості, Встановлені нормативними актами Банку России, а кож Відомості: (в ред. Федерального закону від 19.06.2001 N 82-ФЗ) (див. Текст в Попередній редакции)

про наявність у ціх осіб вищої юридичної або економічної освіти (з поданих копії диплома або его замінює) та досвіду керівніцтва відділом або іншім Підрозділом кредитної организации, пов'язаним Із здійсненням Банківських операцій, що не менше одного року, а за відсутності спеціальної освіти - досвіду керівніцтва таким Підрозділом НЕ менше двох років;

про наявність (Відсутність) судимості.

Про документи, что є підтвердженням факту державної реєстрації кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, створеня до набрання ЧИННОСТІ ЦІМ законом, см. Офіційне роз'яснення ЦБ РФ від 15.08.2000 N 2-ОР.

Стаття 15. Порядок державної реєстрації кредитної организации та відачі Ліцензії на Здійснення Банківських операцій

При поданні документів, переліченіх у статті 14 цього Закону, Банк России відає засновника кредитної организации письмове підтвердження Отримання від них документів, необхідніх для державної реєстрації кредитної организации та Отримання Ліцензії на Здійснення Банківських операцій.

Ухвалення решение про державну реєстрацію кредитної организации та відачі Ліцензії на Здійснення Банківських операцій або про відмову в цьом проводитися у рядків, что НЕ перевіщує шести місяців з дати Подання всех передбачення цим Законом документів.

После Прийняття Банком России решение про державну реєстрацію кредитної организации та відачі Ліцензії на Здійснення Банківських операцій Банк России в тріденній срок сообщает про це засновніків кредитної организации з Вимогами провести в місячний срок оплату 100 відсотків ее Оголошення Статутного капіталу и відає засновника свідоцтво про державну реєстрацію кредитної организации .

Несплату або неповна оплата Статутного капіталу у встановлений срок є підставою для Анулювання решение про державну реєстрацію кредитної организации.

Для оплати Статутного капіталу Банк России відкріває зареєстрованому банку, а при необхідності - и небанківської кредитної организации кореспондентській рахунок в Банку России. Реквізити кореспондентського Рахунку вказуються в Повідомленні Банку России про державну реєстрацію кредитної организации та відачі Ліцензії на Здійснення Банківських операцій.

При пред'явленні документів, что підтверджують оплату 100 відсотків Оголошення Статутного капіталу кредитної организации, Банк России в тріденній срок відає кредитної организации ліцензію на Здійснення Банківських операцій.

Частина Сьома віключена. - Федеральний закон від 19.06.2001 N 82-ФЗ. (Див. Текст в Попередній редакции)

Стаття 16. Підстави для відмові в державній реєстрації кредитної организации та видачу їй Ліцензії на Здійснення Банківських операцій

(В ред. Федерального закону від 19.06.2001 N 82-ФЗ) (див. Текст в Попередній редакции)

Відмова в державній реєстрації кредитної организации та видачу їй Ліцензії на Здійснення Банківських операцій допускається только з таких підстав:

1) невідповідність кандидатів, пропонованіх на посади керівника кредитної организации, головного бухгалтера кредитної организации и его заступніків, кваліфікаційним вимоги, встановленим федеральними законами та прийнятя відповідно до них нормативними актами Банку России. Під невідповідністю кандидатів, пропонованіх на зазначені посади, ЦІМ кваліфікаційним вимоги розуміються:

Відсутність у них вищої юридичної або економічної освіти и досвіду керівніцтва відділом, іншім Підрозділом кредитної организации, діяльність якіх пов'язана із здійсненням Банківських операцій, або Відсутність дворічного досвіду керівніцтва таким відділом, Підрозділом;

наявність судимості за Вчинення злочінів у сфері економіки;

Вчинення в течение одного року, что передував дню Подання в Банк России документів для реєстрації кредитної организации, адміністративного правопорушення в Галузі торгівлі та фінансів, встановлення набравши законної сили ухвалив органу, уповноваженого розглядаті справи про Адміністративні правопорушення;

наявність в течение двух років, что передувалі дня Подання в Банк России документів для реєстрації кредитної организации, Фактів Розірвання з зазначеним особами трудового договору (контракту) з ініціативи адміністрації на підставах, передбачення пунктом 2 статті 254 Кодексу Законів про працю Російської Федерации;

пред'явлення в течение трех років, что передувалі дня Подання в Банк России документів для реєстрації кредитної организации, до кредитної организации, в Якій КОЖЕН Із зазначеним кандидатів перебував на посаді керівника кредитної организации, вимоги про заміну его як керівника кредитної организации в порядку, передбачення Федеральна законом "Про Центральний банк Російської Федерации (Банці России)";

невідповідність ділової репутації зазначеним кандидатів Вимоги, встановленим федеральними законами та прийнятя відповідно до них нормативними актами Банку России;

наявність других підстав, встановлений федеральним законом;

2) незадовільне фінансове становище засновніків кредитної организации або невиконання ними своих зобов'язань перед федеральним бюджетом, бюджетами суб'єктів Російської Федерации та місцевімі бюджетами за останні три роки;

3) невідповідність документів, поданих індивідуальних до Банку России для державної реєстрації кредитної организации та Отримання Ліцензії на Здійснення Банківських операцій, Вимоги федеральних Законів и прийнятя відповідно до них нормативних АКТІВ Банку России;

4) невідповідність ділової репутації кандидатів на посади Членів ради діректорів (Наглядової ради) кваліфікаційним вимоги , встановленим федеральними законами та прийнятя відповідно до них нормативними актами Банку России, наявність у них судимості за Вчинення злочинна в сфері економіки.

Рішення про відмову в державній реєстрації кредитної организации та видачу їй Ліцензії на Здійснення Банківських операцій повідомляється засновника кредитної организации в пісьмовій форме и винна буті мотивовано.

Відмова в державній реєстрації кредитної организации та видачу їй Ліцензії на Здійснення Банківських операцій, непрійняття Банком России у встановлений строк відповідного решение могут буті оскаржені в арбітражний суд.

Під діловою репутацією відповідно до цієї статті розуміється оцінка ПРОФЕСІЙНИХ та других якости особини, Які дозволяють Йому займаті відповідну посаду в органах управління кредитної организации.

Стаття 17. Державна реєстрація кредитної организации з іноземними інвестиціями та філії іноземного банку и видача Їм ліцензій на Здійснення Банківських операцій

Для державної реєстрації кредитної организации з іноземними інвестиціями та філії іноземного банку и Отримання ними Ліцензії на Здійснення Банківських операцій кроме документів, зазначеним у статті 14 цього Закону, додатково подаються належно чином оформлені документи, перераховані нижчих.

Іноземна юридична особа подає:

1) решение про его доля у створенні кредитної организации на территории Російської Федерации або про Відкриття філії банку;

2) документ, что підтверджує реєстрацію юридичної особи, и балансу за три попередні роки, Підтверджені Аудиторська Висновки;

3) письмове згоду відповідного контрольного органу країни его Местоположение на участь в створенні кредитної организации на территории Російської Федерации або на Відкриття філії банку в тих випадка, коли такий Дозвіл вимагається за законодавством країни его Местоположение.

Іноземна фізична особа представляет підтвердження першокласнім (согласно з міжнародною практикою) іноземним банком платоспроможності цієї особи.

Стаття 18. Додаткові вимоги до создания и ДІЯЛЬНОСТІ кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ з іноземними інвестиціями и філій іноземних банків

Розмір (квота) участия іноземного Капіталу в банківській системе Російської Федерации встановлюється федеральним законом за пропозіцією Уряду Російської Федерации, погодження з Банком России. Зазначилися квота розраховується як відношення сумарного Капіталу, что належить нерезиденту в статутних капіталах кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ з іноземними інвестиціями, и Капіталу філій іноземних банків до Сукупний Статутного капіталу кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, зареєстрованіх на территории Російської Федерации.

Банк России пріпіняє видачу ліцензій на Здійснення Банківських операцій банкам з іноземними інвестиціями, філіям іноземних банків при досягненні встановленої квоти.

Кредитна організація зобов'язана отріматі Попередній Дозвіл Банку России на Збільшення свого Статутного капіталу за рахунок коштів нерезидентів, на відчуження (в тому числі продажів) своих акцій (часток) на Користь нерезидентів, а учасники кредитної организации - резиденти - на відчуження їхніх акцій (часток ) кредитної организации на Користь нерезидентів. Зазначені догоди по відчуженню акцій (часток) нерезидентам, здійснені без Дозволу Банку России, є Недійсними, за вінятком віпадків, передбачення Частина п'ятою цієї статті.

Банк России має право накласти Заборона на Збільшення Статутного капіталу кредитної организации за рахунок коштів нерезидентів и на відчуження акцій (часток) на Користь нерезидентів, если результатом зазначеним Дії є перевіщення квоти участия іноземного Капіталу в банківській системе Російської Федерации.

Заява про Намір збільшити Статутний капітал кредитної организации за рахунок коштів нерезидентів и про відчуження акцій (часток) на Користь нерезидентів розглядається Банком России в двомісячній срок з дня подачі заяви. Результатом его РОЗГЛЯДУ є Дозвіл Банку России на проведення зазначеної в заяві операции або мотівовану відмову в пісьмовій форме. У разі, если Банк России НЕ сообщил про прийнятя решение в течение встановлення терміну, зазначилися операція вважається дозволеним.

Банк России має право за погодження з Кабінетом Міністрів України встановлюваті для кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ з іноземними інвестиціями и філій іноземних банків обмеження на Здійснення Банківських операцій, если у відповідніх іноземних державах відносно банків з російськімі інвестиціями и філій российских банков застосовуються обмеження в їх створенні и ДІЯЛЬНОСТІ.

Банк России має право встановлюваті в порядку, встановленому федеральним законом "Про Центральний банк Російської Федерации (Банці России)", Додаткові вимоги до кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ з іноземними інвестиціями и філіям іноземних банків относительно обов'язкових норматівів, порядку Подання звітності, затвердження складу керівніцтва и Переліку здійснюваніх Банківських операцій, а такоже относительно мінімального розміру Статутного капіталу знову реєстрованіх кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ з іноземними інвестиціями и мінімального розміру Капіталу знову реєстрованіх філій іноземних банків.

Стаття 19. Заходи Банку России, застосовувані ним в порядку наочний в разі Порушення кредитної організацією федеральних Законів и нормативних АКТІВ Банку России

У разі Порушення федеральних Законів, нормативних АКТІВ и Розпорядження Банку России, что встановлюються Їм обов'язкових норматівів, неподаним информации, Подання неповної чи недостовірної информации, а такоже Вчинення Дій, что створюють реальну загроза інтересам вкладніків и кредіторів, Банк России має право в порядку Нагляду застосовуваті до кредитної организации ЗАХОДІВ, Встановлені федеральним законом "Про Центральний банк Російської Федерации (Банці России)".

Стаття 20. Підстави для відклікання у кредитної организации Ліцензії на Здійснення Банківських операцій

(В ред. Федерального закону від 19.06.2001 N 82-ФЗ)

(Див. Текст в Попередній редакции)

Вказівкою ЦБ РФ від 27.08.2001 N 1025-У визначених порядок ініціювання відклікання у кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ ліцензій на Здійснення Банківських операцій відповідно до части 1 і частина 2 статті 20 цього Закону.

банк России может відклікаті у кредитної организации ліцензію на Здійснення Банківських операцій у випадка:

1) встановлення недостовірності відомостей , на підставі якіх видана зазначилися ліцензія;

2) затримки качана Здійснення Банківських операцій, передбачення цією ліцензією, більш чем на один рік з дня ее відачі;

3) встановлення Фактів суттєвої недостовірності звітніх Даних;

4) затримки більш чем на 15 днів Подання щомісячної звітності (Звітної документації);

5) Здійснення, в тому чіслі одноразового, Банківських операцій, що не передбачення зазначеним ліцензією;

6) невиконання федеральних Законів, что регулюють банківську діяльність , а такоже нормативних АКТІВ Банку России, если в течение одного року до кредитної организации Неодноразово застосовуваліся заходь, передбачені Федеральним законом "Про Центральний банк Російської Федерации (Банці России)";

7) Неодноразово в течение одного року винного невиконання містяться у виконавчих документах судів, арбітражніх судів вимог про Стягнення копійчаних коштів з рахунків (з вкладів) КЛІЄНТІВ кредитної организации при наявності копійчаних коштів на рахунки (у вклади) зазначеним осіб;

8) наявності клопотання тімчасової адміністрації , если до моменту Закінчення терміну ДІЯЛЬНОСТІ зазначеної адміністрації, встановлення федеральним законом "Про неспроможність (банкрутство) кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ", Є Підстави для ее призначення, передбачені зазначеним Законом.

банк России зобов'язаний відклікаті ліцензію на Здійснення Банківських операцій у випадка:

1) если достатність Капіталу кредитної организации становится нижчих 2 відсотків.

Если в течение останніх 12 місяців, что передують моменту, коли відповідно до цієї статті у кредитної организации винна буті відклікана зазначилися ліцензія, Банк России змінював методику розрахунку достатності Капіталу кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, з метою цієї статті застосовується та методика, відповідно до якої достатність Капіталу кредитної организации досягає максимального значення;

2) если розмір Власний коштів (Капіталу) кредитної организации нижчих мінімального значення Статутного капіталу, встановлений Банком России на дату реєстрації кредитної организации;

3) если кредитна організація НЕ Виконує в рядків, встановлений федеральним законом "Про неспроможність (банкрутство) кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ", Вимоги Банку России про приведення у відповідність Величини Статутного капіталу и розміру Власний коштів (Капіталу);

Абзац 15 статті 20 даного документа вступає в силу відповідно до статті 3 Федерального закону від 19.06.2001 N 82-ФЗ.

4) если кредитна організація НЕ здатно задовольніті вимоги кредіторів за копійчану зобов'язаннями та (або) Виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів в течение одного місяця з Настанов дати їх удовольствие и (або) Виконання. При цьом зазначені вимоги в сукупності повінні становитися НЕ менше 1000-кратного розміру мінімального розміру оплати праці, встановлення федеральним законом.

У випадках, передбачених частинами другою цієї статті, Банк России відклікає у кредитної организации ліцензію на Здійснення Банківських операцій в течение 15 днів з дня Отримання органами Банку России, відповідальнімі за відгук зазначеної Ліцензії, достовірної информации про наявність підстав для відклікання цієї Ліцензії у кредитної организации.

Відклікання Ліцензії на Здійснення Банківських операцій з других підстав, за вінятком підстав, передбачення цим Законом, які не допускається.

Рішення Банку России про відклікання у кредитної организации Ліцензії на Здійснення Банківських операцій вступає в силу з дня Прийняття відповідного акта Банку России и может буті оскарження в течение 30 днів з дня Публікації ПОВІДОМЛЕННЯ про відклікання Ліцензії на Здійснення Банківських операцій в "Віснику Банку России". Оскарження зазначеним решение Банку России, а кож! Застосування ЗАХОДІВ относительно забезпечення позовів относительно кредитної организации НЕ пріпіняють Дії зазначеним решение Банку России.

ПОВІДОМЛЕННЯ про відклікання у кредитної организации Ліцензії на Здійснення Банківських операцій публікується Банком России в Офіційному віданні Банку России "Вісник Банку России" в Тижневий рядків з дня Прийняття відповідного решение.

После відклікання у кредитної организации Ліцензії на Здійснення Банківських операцій кредитна організація винна буті ліквідована відповідно до вимог статті 23.1 справжнього Федерального закону, а в разі Визнання ее банкрутом - у відповідності до вимог Федерального закону "Про неспроможність (банкрутство) кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ".

После відклікання у кредитної организации Ліцензії на Здійснення Банківських операцій Банк России:

НЕ пізніше робочі дні, наступного за днем ​​відклікання зазначеної Ліцензії, прізначає в кредитну організацію тимчасову адміністрацію відповідно до вимог Федерального закону "Про неспроможність (банкрутство) кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ";

вчіняє Дії, передбачені Стаття 23.1 справжнього Федерального закону.

З моменту відклікання у кредитної организации Ліцензії на Здійснення Банківських операцій:

1) вважається наступившим срок Виконання зобов'язань кредитної организации. Зобов'язання кредитної организации в іноземній Валюті враховуються в рублях за курсом Банку России, что діяв на день відклікання у кредитної организации зазначеної Ліцензії;

2) пріпіняються нарахування відсотків, а такоже неустойок (штрафів, пені) и накладення других ФІНАНСОВИХ (економічних) санкцій за зобов'язаннями кредитної организации;

3) прізупіняється Виконання виконавчих документів, видання на підставі СУДОВИХ РІШЕНЬ з майново стягнених (за вінятком Виконання виконавчих документів, видання на підставі СУДОВИХ РІШЕНЬ про Стягнення заборгованості по заробітній платі, виплати винагороди за авторськими договорами, аліментів, а такоже про відшкодування Шкоди, заподіяної життю и здоров'ю, та моральної Шкода), что вступили в законну силу до моменту відклікання у кредитної организации Ліцензії на Здійснення Банківських операцій;

4) забороняються до моменту создания ліквідаційної КОМІСІЇ (ліквідатора) або до призначення арбітражнім судом конкурсного керуючого укладання Угод кредитною організацією и Виконання зобов'язань за Угодами кредитної організації (за вінятком операцій, пов'язаних з потокової комунальними та експлуатаційними платежами кредитної организации, а такоже з виплати віхідної допомоги и оплата праці осіб, Які Працюють за трудовим договором (контрактом), в межах кошторису витрат, согласуемой з Банком России або з уповноваженим представником їм Ба ку России в разі его призначення).

Стаття 22. Філії та представництва кредитної организации

Філією кредитної организации є ее ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ, что розташованій поза місцем знаходження кредитної организации и Здійснює від ее имени всі або часть Банківських операцій, передбачення ліцензією Банку России, віданої кредитної организации.

Представництвом кредитної организации є ее ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ, что розташованій поза місцем знаходження кредитної организации, что представляет ее Захоплення и Здійснює їх захист. Представництво кредитної организации НЕ має права Здійснювати банківські операции.

Філії та представництва кредитної организации НЕ є юридичними особами и здійснюють свою діяльність на підставі Положення, что затверджуються что створі їх кредитною організацією.

Керівники філій та представництв прізначаються керівніком створі їх кредитної организации и діють на підставі віданої нею в установленому порядку довіреності.

Кредитна організація відкріває на территории Російської Федерации філії и представництва з моменту ПОВІДОМЛЕННЯ Банку России. У Повідомленні зазначається поштова адреса філії (представництва), его повноваження І ФУНКЦІЇ, Відомості про керівніків, масштаби и характер планованіх операцій, а такоже представляються відбіток его печатки и зразки підписів его керівніків.

За Відкриття філій кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ стягується збір у размере, визначених Банком России, но НЕ більш як 1000-кратного мінімального розміру оплати праці. Зазначеним збір Надходить в дохід федерального бюджету.

Філії кредитної организации з іноземними інвестиціями на территории Російської Федерации реєструються Банком России у встановленому ним порядку.

Глава IV. Міжбанківські отношений ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Стаття 28. Міжбанківські операции

Кредитні организации на договірніх засідках могут залучаті и розміщуваті один у одного кошти у форме вкладів (депозітів), кредитів, Здійснювати розрахунки через створювані в установленому порядку розрахункові центри и кореспондентські рахунки, что відкріваються один у одного, и Здійснювати інші взаємні операции, передбачені ліцензіями, видання банком России.

Кредитна організація щомісячно сообщает в Банк России про знов відкриті кореспондентські рахунки на территории Російської Федерации и за кордоном.

Кредитні организации встановлюються кореспондентські отношения з іноземними банками, зареєстрованімі на теріторіях офшорних зон іноземних держав, в порядку, визначених Банком России. (Частина третя введена Федеральним законом від 05.07.1999 N 126-ФЗ)

Кореспондентські отношения между кредитною організацією та Банком России здійснюються на договірніх засідках.

Списання коштів з рахунків кредитної организации проводитися за ее Розпорядження або з ее Згоди, за вінятком віпадків, передбачення федеральним законом.

При нестачі коштів для Здійснення кредитування КЛІЄНТІВ и Виконання прийнятя на собі зобов'язань кредитна організація может звертатися за отриманий кредитів в Банк России на визначених ним условиях.

Стаття 29. Процентні ставки за кредитами, вкладами (депозитами) та комісійну винагорода за операціямі кредитної организации

Процентні ставки за кредитами, вкладами (депозитами) та комісійну винагорода за операціямі встановлюються кредитною організацією за угідь з клієнтами, если інше НЕ предусмотрена федеральним законом.

Положення части Другої статті 29 про зміну банком в односторонньому порядку процентної ставки за Строковий вклад громадян, что НЕ відповідає Конституції РФ як дозволяє банку довільно зніжуваті ее Виключно на основе договором, без визначення у федеральному законі підстав, что обумовлюють таку можлівість (Ухвала Конституційного Суду РФ від 23.02 .1999 N 4-П).

Кредитна організація НЕ має права в односторонньому порядку змінюваті процентні ставки по кредитах, вкладами (депозитами), комісійну винагорода та Терміни Дії ціх договорів з клієнтами, за вінятком віпадків, передбачення федеральним законом або договором з Клієнтом.

Стаття 30. отношения между Банком России, кредитні організаціямі та їх клієнтами

Отношения между Банком России, кредитні організаціямі та їх клієнтами здійснюються на основе договорів, если інше НЕ предусмотрена федеральним законом.

У договорі повінні буті вказані відсоткові ставки по кредитах и ​​вкладах (депозитах), ВАРТІСТЬ банківських послуг и Терміни їх Виконання, в тому чіслі Терміни ОБРОБКИ платіжніх документів, майновий відповідальність сторон за Порушення договору, включаючі відповідальність за Порушення зобов'язань за строками Здійснення платежів, а такоже порядок его Розірвання та інші істотні умови договору.

Клієнти ма ють право Відкривати необхідне Їм Кількість розрахункових, депозитних та других рахунків в будь-Якій Валюті в банках за їх Згідно, если інше не встановлено федеральним законом.

Порядок Відкриття, ведення та закриття банком рахунків КЛІЄНТІВ в рублях и іноземній Валюті встановлюється Банком России відповідно до федеральних Законів.

Учасники кредитної организации НЕ ма ють яких-небудь перевага при розгляді питання про Отримання кредиту або Про надання Їм других банківських послуг, если інше НЕ предусмотрена федеральним законом.

Стаття 31. Здійснення розрахунків кредитною організацією

Кредитна організація Здійснює розрахунки за правилами, формам и стандартам, встановленим Банком России; при відсутності правил проведення окремий відів розрахунків - за домовленістю между собою; при здійсненні міжнародних розрахунків - в порядку, встановленому федеральним законом та правилами, прийнятя в міжнародній банківській практике.

Кредитна організація, Банк России зобов'язані здійсніті Перерахування коштів клієнта и зарахування коштів на его рахунок пізніше следующего операційного дня после Отримання відповідного платіжного документа, если інше не встановлено федеральним законом, договором або Платіжним документом.

Частина 3 статті 31 застосовується относительно порушеннях, відповідальність за Які не встановлено Стаття 856 Цивільного кодексу РФ (Постанова Пленуму Верховного Суду РФ и Пленуму ВАС РФ від 08.10.1998 N 13/14).

У разі несвоєчасного або неправильного зарахування на рахунок або списання з Рахунку клієнта копійчані коштів кредитна організація, Банк России віплачують відсотки на суму ціх коштів за ставкою рефінансування Банку России.

Федеральний закон "Про банки и банківську діяльність"

(Зі змінамі від 31 липня 1998 року, 5, 8 липня тисяча дев'ятсот дев'яносто дев'ять року, 19 червня, 7 серпня 2001 року,

21 березня 2002 г.)

Стаття 1. Основні Поняття справжнього Федерального закону

Кредитна організація - юридична особа, яка для Отримання прибутку як основнову мету своєї ДІЯЛЬНОСТІ на підставі спеціального Дозволу (Ліцензії) Центрального банку Російської Федерации (Банку России) має право Здійснювати банківські операции, передбачені цим Законом. Кредитна організація утворюється на основе будь-якої форми власності за як господарське товариство.

Банк - кредитна організація, яка має Виключно право Здійснювати в сукупності следующие банківські операции: Залучення у внески копійчаних коштів фізичних и юридичних осіб, размещения зазначеним коштів від свого імені и за свой рахунок на условиях повернення, платності, терміновості, Відкриття и ведення Банківських рахунків фізичних и юридичних осіб.

Небанківська кредитна організація - кредитна організація, что має право Здійснювати ОКРЕМІ банківські операции, передбачені цим Законом. Допустимі поєднання Банківських операцій для небанківськіх кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ встановлюються Банком России.

Іноземний банк - банк, Визнання таким за законодавством іноземної держави, на территории которого ВІН зареєстрованій.

Стаття 2. Банківська система Російської Федерации та правове регулювання банківської ДІЯЛЬНОСТІ

Банківська система Російської Федерации Включає в себе Банк России, кредитні организации, а такоже філії и представництва іноземних банків.

Правове регулювання банківської ДІЯЛЬНОСТІ здійснюється Констітуцією Російської Федерации, справжнім Законом, Федеральним законом "Про Центральний банк Російської Федерации (Банці России)", іншімі федеральних законів, нормативних актів Банку России.

Стаття 3. Послуги спілок та асоціацій кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ

Кредитні организации могут створюваті Союзі и асоціації, які не переслідують мети одержаний прибутку, для захисту та представлення інтересів своих Членів, коордінації їх ДІЯЛЬНОСТІ, розвитку міжрегіональніх и міжнародніх зв'язків, удовольствие наукових, інформаційних и ПРОФЕСІЙНИХ інтересів, Вироблення рекомендацій относительно Здійснення банківської ДІЯЛЬНОСТІ та вирішенню других спільніх завдань кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ. Спілкам та асоціаціям кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ забороняється Здійснення Банківських операцій.

Послуги спілок та асоціацій кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ створюються и реєструються в порядку, встановленому законодавством Російської Федерации для некомерційніх ОРГАНІЗАЦІЙ.

Послуги спілок та асоціацій кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ повідомляють Банк России про своє создания у місячний срок после реєстрації.

Стаття 4. Банківська група и банківський холдинг

Банківською групою візнається НЕ є юридичною особою об'єднання кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, в якому одна (головна) кредитна організація надає прямо або побічно (через третю особу) істотній Вплив на решение, что пріймаються органами управління Іншої (других) кредитної організації (кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ).

Банківськім холдингом візнається НЕ є юридичною особою об'єднання юридичних осіб з участю кредитної організації (кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ), в якому юридична особа, яка НЕ ​​є кредитною організацією (головна організація банківського холдингу), має можлівість прямо або побічно (через третю особу) делать істотній Вплив на решение, что пріймаються органами управління кредитної організації (кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ).

Під істотнім Вплив в цьом Законі розуміються можлівість візначаті решение, что пріймаються органами управління юридичної особи, умови ведення ним підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ через участь в его статутному Капіталі та (або) відповідно до умов договору, что укладається между юридичними особами, что входять до складу банківської групи і (або) до складу банківського холдингу, прізначаті одноосібній виконавчий орган і (або) более половини складу колегіального виконавчого органу Юридично го особини, а такоже можлівість візначаті избрания более по стодола складу ради діректорів (Наглядової ради) юридичної особи.

Головний кредитна організація банківської групи, головна організація банківського холдингу зобов'язані повідоміті Банк России в порядку, Їм встановленому, про освіту банківської групи, банківського холдингу.

Комерційна організація, яка відповідно до цього Закону может буті Визнана головного організацією банківського холдингу, в цілях управління діяльністю всех кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, что входять в банківський холдинг, має право создать Керуюча Компанію банківського холдингу. У цьом випадка Керуюча компанія банківського холдингу Виконує обов'язки, Які відповідно до цього Закону покладаються на головну організацію банківського холдингу.

Керуючий компанією банківського холдингу в цьом Законі візнається господарське товариство, основною діяльністю которого є управління діяльністю кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, что входять в банківський холдинг. Керуюча компанія банківського холдингу не має права займатіся страховою, банківської, виробничою и торговою діяльністю. Комерційна організація, яка відповідно до цього Закону может буті Визнана головного організацією банківського холдингу, зобов'язана мати можлівість візначаті решение керуючої компании банківського холдингу по вопросам, віднесеніх до компетенції зборів ее засновніків (учасников), в тому чіслі про ее реорганізації и ліквідації.

Стаття 5. Банківські операції та інші догоди кредитної организации

До Банківських операцій належати:

1) Залучення коштів фізичних и юридичних осіб у вклади (до запитання и на Певний срок);

2) размещения зазначеним у пункті 1 части Першої цієї статті залучених коштів від свого імені и за свой рахунок;

3) Відкриття и ведення Банківських рахунків фізичних та юридичних осіб;

4) Здійснення розрахунків за дорученням фізичних и юридичних осіб, в тому чіслі банків-кореспондентів, по їхньому банківському Рахунку;

5) інкасація коштів, векселів, платіжніх и розрахункових документів и касове обслуговування фізичних та юридичних осіб;

6) купівля-продаж іноземної валюти в готівковій та безготівковій формах;

7) Залучення у внески и размещения дорогоцінніх металів;

8) видача Банківських гарантій.

9) Здійснення переказів коштів за дорученням фізичних осіб без Відкриття Банківських рахунків (за вінятком поштовий переказів).

Кредитна організація кроме переліченіх у части першій цієї статті Банківських операцій має право Здійснювати следующие операции:

1) видачу поручительств за третіх осіб, что передбачають Виконання зобов'язань у грошовій форме;

2) придбання права вимоги від третіх осіб Виконання зобов'язань в грошовій форме;

3) ДОВІРЧЕ управління копійчаних Кошта та іншім майном за договором з фізічнімі та юридичними особами;

4) Здійснення операцій з дорогоціннімі металами и дорогоціннім камінням відповідно до законодавства Російської Федерации;

5) Надання в оренду фізичним и юридичним особам спеціальніх приміщень чи что у них сейфів для зберігання документів и цінностей;

6) Лізингові операции;

7) Надання консультаційних та інформаційних послуг.

Кредитна організація має право Здійснювати інші операции відповідно до законодавства Російської Федерации.

Всі банківські операции та інші операции здійснюються в рублях, а за наявності відповідної Ліцензії Банку Росії - и в іноземній Валюті. Правила Здійснення Банківських операцій, у тому чіслі правила їх матеріально-технічного забезпечення, встановлюються Банком России відповідно до федеральних Законів.

Кредитної организации забороняється займатіся виробничої, торговельної та страховою діяльністю.

Стаття 6. Діяльність кредитної организации на Сайти Вся ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Відповідно до Ліцензії Банку России на Здійснення Банківських операцій банк має право Здійснювати випуск, купівлю, продаж, облік, зберігання та інші операции з цінними паперами, Які віконують Функції платіжного документа, з цінними паперами, что підтверджують Залучення копійчаних коштів у внески и на банківські рахунки , з іншімі цінними паперами, Здійснення операцій з Якими НЕ требует Отримання спеціальної Ліцензії відповідно до федеральних Законів, а такоже має право Здійснювати ДОВІРЧЕ управління зазначеним цінними буму ами за договором фізічнімі та юридичними особами.

Кредитна організація має право Здійснювати професійну діяльність на Сайти Вся ЦІННИХ ПАПЕРІВ відповідно до федеральних Законів.

Стаття 7. Найменування кредитної организации

Кредитна організація має Фірмове (повне офіційне) найменування російською мовою, может мати найменування іншою мовою народів Російської Федерации, СКОРОЧЕННЯ найменування та найменування Іноземною мовою. Кредитна організація має печатку Із Своїм фірмовім найменуванням.

Фірмове найменування кредитної организации винне містіті вказівку на характер ДІЯЛЬНОСТІ цієї юридичної особи с помощью использование слів "банк" або "небанківська кредитна організація", а такоже вказівку на его організаційно-правову форму.

Банк России зобов'язаний при розгляді заяви про державну реєстрацію кредитної организации забороніті использование найменування кредитної организации, если передбачуваності найменування Вже містіться в Книзі державної реєстрації кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ. Використання в найменуванні кредитної организации слів "Росія", "Російська Федерація", "державний", "федеральний" і "центральний", похідніх від них слів і словосполучень допускається в порядку, что встановлюється законодавчо актами Російської Федерации.

Ні одна юридична особа в Російській Федерации, за вінятком получил от Банку России ліцензію на Здійснення Банківських операцій, що не может використовуват у своєму найменуванні слова "банк", "кредитна організація" або іншім чином вказуваті на ті, что дана юридична особа має право на Здійснення Банківських операцій.

Стаття 8. Надання информации про діяльність кредитної организации, банківської групи та банківського холдингу

Кредитна організація зобов'язана публікуваті за формами и в Терміни, Які встановлюються Банком России, наступна інформацію про свою діяльність:

щокварталу - бухгалтерський баланс, звіт про прибутки и збитки, інформацію про рівень достатності Капіталу, про величину резервів на покриття сумнівніх позик та других актівів;

щорічно - бухгалтерський баланс и звіт про прибутки и збитки з висновка аудиторської фірми (аудитора) про їх достовірності.

Кредитна організація зобов'язана на вимоги фізичної особи або юридичної особи надаті Йому копію Ліцензії на Здійснення Банківських операцій, копії других видання їй дозволів (ліцензій), если необходимость Отримання зазначеним документів передбача федеральними законами, а такоже щомісячні бухгалтерські баланси за поточний рік.

За введення фізичних осіб и юридичних осіб в Омані Шляхом Ненадання информации або Шляхом Надання недостовірної або неповної информации кредитна організація Несе відповідальність відповідно до цього Закону та іншімі федеральними законами.

Головний кредитна організація банківської групи, головна організація банківського холдингу (Керуюча компанія банківського холдингу) щорічно публікують свои консолідовані бухгалтерські Звіти и консолідовані Звіти про прибутки и збитки у форме, порядку и рядки, Які встановлюються Банком России, после підтвердження їх достовірності Висновки аудиторської фірми (аудитора ).

Стаття 9. Отношения между кредитною організацією та державою

Кредитна організація НЕ відповідає за зобов'язаннями держави. Держава не має відповідає за зобов'язаннями кредитної организации, за вінятком віпадків, коли держава сама взяла на себе Такі зобов'язання.

Кредитна організація НЕ відповідає за зобов'язаннями Банку России. Банк России НЕ відповідає за зобов'язаннями кредитної организации, за вінятком віпадків, коли Банк России прийнять на себе Такі зобов'язання.

Органи законодавчої та віконавчої власти и органи місцевого самоврядування НЕ ма ють права втручатіся в діяльність кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, за вінятком віпадків, передбачення федеральними законами.

Кредитна організація по спеціально укладається на конкурсній основі договору может Виконувати ОКРЕМІ доручення Уряду Російської Федерации, ОРГАНІВ віконавчої власти суб'єктів Російської Федерации та ОРГАНІВ місцевого самоврядування, Здійснювати операции з Кошта федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерации и місцевіх бюджетів та розрахунки з ними , Забезпечувати цільове использование бюджетних коштів, что віділяються для Здійснення федеральних и регіональніх програм, відповідній договір матіме однаково містіті взає ні зобов'язання сторон и передбачаті їх відповідальність, умови та форми контролю за Використання бюджетних коштів.

Кредитна організація НЕ может буті зобов'язана до Здійснення ДІЯЛЬНОСТІ, що не передбаченої ее установчо документами, за вінятком віпадків, коли кредитна організація прийнять на себе відповідні зобов'язання, або віпадків, передбачення федеральними законами.

Стаття 10. Установчі документи кредитної организации

Кредитна організація має установчі документи, передбачені федеральними законами для юридичної особи відповідної організаційно-правової форми.

Статут кредитної организации винен містіті:

1) Фірмове (повне офіційне) найменування, а такоже всі інші найменування, Встановлені цим Законом;

2) вказівка ​​на організаційно-правову форму;

3) Відомості про адресу (місці знаходження) ОРГАНІВ управління та відокремленіх підрозділів;

4) ПЕРЕЛІК здійснюваніх Банківських операцій и Угод у відповідності зі статтю 5 цього Закону;

5) Відомості про розмір Статутного капіталу;

6) Відомості про систему ОРГАНІВ управління, у тому чіслі виконавчих ОРГАНІВ, и ОРГАНІВ внутрішнього контролю, про порядок їх Утворення и про їхні повноваження;

7) інші Відомості, передбачені федеральними законами для Статутів юридичних осіб зазначеної організаційно-правової форми.

Кредитна організація зобов'язана реєструваті всі Зміни, что вносяться до ее установчих документів. Документи, передбачені пунктом 1 статті 17 Федерального закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб", нормативними актами Банку России, представляються кредитною організацією в Банк России в установленому ним порядку. Банк России в місячний срок з дня Подання всех належно чином оформлених документів пріймає решение про державну реєстрацію змін, что вносяться до установчих документів кредитної организации, и Направляє в уповноважений відповідно до статті 2 Федерального закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб" федеральний орган віконавчої власти ( далі - уповноважений реєструючий орган) Відомості та документи, необхідні для Здійснення ЦІМ органом функцій з ведення єдиного державного реєстру юридичних осіб.

На підставі зазначеним решение, прийнятя Банком России, и поданих індивідуальних ним необхідніх відомостей и документів уповноважений реєструючий орган у рядків не более чем п'ять робочих днів з дня Отримання необхідніх відомостей и документів вносити до єдиного державного реєстру юридичних осіб відповідній Запис и не пізніше робочі дні , наступного за днем ​​внесення відповідного запису, сообщает про це в Банк России. Взаємодія Банку Росії з уповноваженим реєструючим органом з питання державної реєстрації змін, что вносяться до установчих документів кредитної организации, здійснюється в порядку, погодження Банком Росії з уповноваженим реєструючим органом.

Стаття 11. Статутний капітал кредитної организации

Статутний капітал кредитної организации складається з Величини вкладів ее учасников и візначає мінімальній розмір майна, что гарантує Інтереси ее кредіторів.

Банк России встановлює норматив мінімального розміру Статутного капіталу знову реєстрованої кредитної организации, ГРАНИЧНІ розміри негрошовіх внесків до Статутного капіталу кредитної организации, а такоже ПЕРЕЛІК відів майна в негрошовій форме, внесеного в оплату Статутного капіталу. Норматив мінімального розміру Статутного капіталу кредитної организации может встановлюватіся в залежності від виду кредитної организации.

Рішення Банку России про зміну мінімального розміру Статутного капіталу набірає ЧИННОСТІ НЕ Ранее чем через 90 днів после дня его офіційного опублікування. Для знову реєстрованіх кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ Банком России застосовується норматив мінімального розміру Статутного капіталу, Який Діє на день подачі документів на реєстрацію и Отримання Ліцензії.

Банк России НЕ має права Вимагати від Ранее зареєстрованіх кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ Зміни їх Статутного капіталу, за вінятком віпадків, встановлений федеральним законом.

Чи не могут буті вікорістані для формирование Статутного капіталу кредитної организации залучені Грошові кошти. З метою ОЦІНКИ ЗАСОБІВ, внесених в оплату Статутного капіталу кредитної организации, Банк России має право Встановити порядок и Критерії ОЦІНКИ фінансового становища ее засновніків (учасников).

Засоби федерального бюджету и державних позабюджетніх ФОНДІВ, Вільні Грошові кошти та інші об'єкти власності за, что перебувають у віданні федеральних ОРГАНІВ державної влади, які не могут буті вікорістані для формирование Статутного капіталу кредитної организации, за вінятком віпадків, передбачення федеральними законами.

Кошти бюджетів суб'єктів Російської Федерации, місцевіх бюджетів, Вільні Грошові кошти та інші об'єкти власності за, что знаходяться у віданні ОРГАНІВ державної влади суб'єктів Російської Федерации та ОРГАНІВ місцевого самоврядування, могут буті вікорістані для формирование Статутного капіталу кредитної организации на підставі відповідно законодавчо акту суб'єкта Російської Федерации або решение органу місцевого самоврядування в порядку, передбачення ЦІМ законом та іншімі федеральними з конамі.

Придбання та (або) Отримання в ДОВІРЧЕ управління (далі - придбання) в результате однієї або декількох Угод однією юридичною чи фізічною особою або групою юридичних та (або) фізичних осіб, пов'язаних между собою угідь, або груп юридичних осіб, Які є дочірнімі чи залежних по відношенню один до одного, більше 5 відсотків акцій (часток) кредитної организации требует ПОВІДОМЛЕННЯ Банку России, більше 20 відсотків - попередньої Згоди Банку России. Банк России НЕ пізніше 30 днів з моменту Отримання клопотання сообщает заявника в пісьмовій форме про своє решение - згоду або відмову. Відмова винна буті мотивовано. У разі, если Банк России НЕ сообщил про прийнятя решение в течение зазначеним терміну, придбання акцій (часток) кредитної организации вважається дозволеним. Порядок Отримання Згоди Банку России на придбання більше 20 відсотків акцій (часток) кредитної организации і порядок ПОВІДОМЛЕННЯ Банку России про придбання більше 5 відсотків акцій (часток) кредитної организации встановлюються федеральними законами та прийнятя відповідно до них нормативними актами Банку России.

Банк России має право відмовіті в наданні Згоди на придбання більше 20 відсотків акцій (часток) кредитної организации при встановленні незадовільного фінансового становища набувачів акцій (часток), порушенні антимонопольного права, а такоже у випадка, коли относительно особини, яка прідбає Акції (Частки) кредитної организации, є вступили в силу судові решение, Які ВСТАНОВИВ факти Вчинення зазначеним особою неправомірніх Дій при банкрутстві, навмісного і (або) фіктівного банкрутства, и в других випадка, преду смотренних федеральними законами.

Банк России відмовляє в наданні Згоди на придбання більше 20 відсотків акцій (часток) кредитної организации, если Ранее судом булу встановлен вина особи, яка прідбає Акції (Частки) кредитної организации, в заподіянні збитків будь-якої кредитної организации при віконанні ним обов ' язків члена ради діректорів (Наглядової ради) кредитної организации, одноосібного виконавчого органу, его заступника та (або) члена колегіального виконавчого органу (правления, Дирекції).

Засновник банку не ма ють права віходити зі складу учасников банку в течение дере трьох років з дня его реєстрації.

Стаття 11.1. Органи управління кредитної организации

Органами управління кредитної организации поряд Із загально Зборами ее засновніків (учасников) є рада діректорів (Наглядовою рада), одноособовій виконавчий орган и колегіальній виконавчий орган.

Поточне керівництво Опис діяльністю кредитної организации здійснюється одноосібнім виконавчим органом и Колегіальним виконавчим органом.

Одноосібній виконавчий орган, его заступники, члени колегіального виконавчого органу (далі - керівник кредитної організації), головний бухгалтер кредитної организации, керівник ее філії НЕ ма ють права займаті посади в других організаціях, Які є кредитними або страховими організаціямі, професійнімі учасниками Сайти Вся ЦІННИХ ПАПЕРІВ, а такоже в організаціях, что займаються лізінговою діяльністю або є афілійованімі особами по відношенню до кредитної организации, в Якій Працюють ее керівник, гл авній бухгалтер, керівник ее філії.

Кандидати на посади Членів ради діректорів (Наглядової ради), керівника кредитної организации, головного бухгалтера, заступніків головного бухгалтера кредитної организации, а такоже на посади керівника, заступніків керівника, головного бухгалтера, заступніків головного бухгалтера філії кредитної организации повінні ВІДПОВІДАТИ кваліфікаційним вимоги, встановленим федеральними законами та прийнятя відповідно до них нормативними актами Банку России.

Кредитна організація зобов'язана в пісьмовій форме повідоміті Банк России про всі передбачуваності призначення на посади керівника кредитної организации, головного бухгалтера, заступніків головного бухгалтера кредитної организации, а такоже на посади керівника, заступніків керівника, головного бухгалтера, заступніків головного бухгалтера філії кредитної организации. ПОВІДОМЛЕННЯ має містіті Відомості, передбачені підпунктом 8 статті 14 цього Закону. Банк России в місячний строк з дня Отримання зазначеним ПОВІДОМЛЕННЯ дает згоду на вказані призначення або представляет мотівовану відмову в пісьмовій форме на підставах, передбачення статтей 16 цього Закону.

Кредитна організація зобов'язана в пісьмовій форме повідоміті Банк России про звільнення з посад керівника кредитної организации, головного бухгалтера, заступніків головного бухгалтера кредитної организации, а такоже керівника, заступніків керівника, головного бухгалтера, заступніків головного бухгалтера філії кредитної организации НЕ пізніше робочі дні, следующего за днем ​​Прийняття такого решение.

Кредитна організація зобов'язана в пісьмовій форме повідоміті Банк России про избрания (звільнення) члена ради діректорів (Наглядової ради) в тріденній рядків з дня Прийняття такого решение.

Федеральний закон "Про банки и банківську діяльність"

(В ред. Федерального Законів від 03.02.1996 N 17-ФЗ,

від 31.07.1998 N 151-ФЗ, від 05.07.1999 N 126-ФЗ, від 08.07.1999 N 136-ФЗ,

від 19.06.2001 N 82-ФЗ, від 07.08.2001 N 121-ФЗ, від 21.03.2002 N 31-ФЗ,

від 30.06.2003 N 86-ФЗ, від 08.12.2003 N 169-ФЗ, від 23.12.2003 N 181-ФЗ,

від 23.12.2003 N 185-ФЗ, від 29.06.2004 N 58-ФЗ, від 29.07.2004 N 97-ФЗ,

від 02.11.2004 N 127-ФЗ, від 29.12.2004 N 192-ФЗ, від 30.12.2004 N 219-ФЗ,

від 21.07.2005 N 106-ФЗ, від 02.02.2006 N 19-ФЗ,

з ізм., внесеними постановив Конституційного Суду РФ

від 23.02.1999 N 4-П, Федеральним законом від 08.07.1999 N 144-ФЗ)

Глава I. Загальні положення

Стаття 1. Основні Поняття справжнього Федерального закону

Кредитна організація ?? юридична особа, яка для Отримання прибутку як основнову мету своєї ДІЯЛЬНОСТІ на підставі спеціального Дозволу (Ліцензії) Центрального банку Російської Федерации (Банку России) має право Здійснювати банківські операции, передбачені цим Законом. Кредитна організація утворюється на основе будь-якої форми власності за як господарське товариство.

Банк ?? кредитна організація, яка має Виключно право Здійснювати в сукупності следующие банківські операции: Залучення у внески копійчаних коштів фізичних и юридичних осіб, размещения зазначеним коштів від свого імені и за свой рахунок на условиях повернення, платності, терміновості, Відкриття и ведення Банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

Небанківська кредитна організація ?? кредитна організація, что має право Здійснювати ОКРЕМІ банківські операции, передбачені цим Законом. Допустимі поєднання Банківських операцій для небанківськіх кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ встановлюються Банком России.

Іноземний банк ?? банк, Визнання таким за законодавством іноземної держави, на территории которого ВІН зареєстрованій.

Стаття 2. Банківська система Російської Федерации та правове регулювання банківської ДІЯЛЬНОСТІ

(З питання про порядок Відкриття та ДІЯЛЬНОСТІ в Російській Федерации представництв іноземних кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ см. Наказ ЦБ РФ від 07.10.1997 N 02-437.)

Банківська система Російської Федерации Включає в себе Банк России, кредитні организации, а такоже філії и представництва іноземних банків.

Правове регулювання банківської ДІЯЛЬНОСТІ здійснюється Констітуцією Російської Федерации, справжнім Законом, Федеральним законом "Про Центральний банк Російської Федерации (Банці России)", іншімі федеральних законів, нормативних актів Банку России.

Стаття 3. Послуги спілок та асоціацій кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ

Кредитні организации могут створюваті Союзі и асоціації, які не переслідують мети одержаний прибутку, для захисту та представлення інтересів своих Членів, коордінації їх ДІЯЛЬНОСТІ, розвитку міжрегіональніх и міжнародніх зв'язків, удовольствие наукових, інформаційних и ПРОФЕСІЙНИХ інтересів, Вироблення рекомендацій относительно Здійснення банківської ДІЯЛЬНОСТІ та вирішенню других спільніх завдань кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ. Спілкам та асоціаціям кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ забороняється Здійснення Банківських операцій.

Послуги спілок та асоціацій кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ створюються и реєструються в порядку, встановленому законодавством Російської Федерации для некомерційніх ОРГАНІЗАЦІЙ.

Послуги спілок та асоціацій кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ повідомляють Банк России про своє создания у місячний срок после реєстрації.

Стаття 4. Банківська група и банківський холдинг

(В ред. Федерального закону від 19.06.2001 N 82-ФЗ)

Банківською групою візнається НЕ є юридичною особою об'єднання кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, в якому одна (головна) кредитна організація надає прямо або побічно (через третю особу) істотній Вплив на решение, что пріймаються органами управління Іншої (других) кредитної організації (кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ).

Банківськім холдингом візнається НЕ є юридичною особою об'єднання юридичних осіб з участю кредитної організації (кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ), в якому юридична особа, яка НЕ ​​є кредитною організацією (головна організація банківського холдингу), має можлівість прямо або побічно (через третю особу) делать істотній Вплив на решение, что пріймаються органами управління кредитної організації (кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ).

Під істотнім Вплив в цьом Законі розуміються можлівість візначаті решение, что пріймаються органами управління юридичної особи, умови ведення ним підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ через участь в его статутному Капіталі та (або) відповідно до умов договору, что укладається между юридичними особами, что входять до складу банківської групи і (або) до складу банківського холдингу, прізначаті одноосібній виконавчий орган і (або) более половини складу колегіального виконавчого органу Юридично го особини, а такоже можлівість візначаті избрания более по стодола складу ради діректорів (Наглядової ради) юридичної особи.

Головний кредитна організація банківської групи, головна організація банківського холдингу зобов'язані повідоміті Банк России в порядку, Їм встановленому, про освіту банківської групи, банківського холдингу.

Комерційна організація, яка відповідно до цього Закону может буті Визнана головного організацією банківського холдингу, в цілях управління діяльністю всех кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, что входять в банківський холдинг, має право создать Керуюча Компанію банківського холдингу. У цьом випадка Керуюча компанія банківського холдингу Виконує обов'язки, Які відповідно до цього Закону покладаються на головну організацію банківського холдингу.

Керуючий компанією банківського холдингу в цьом Законі візнається господарське товариство, основною діяльністю которого є управління діяльністю кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, что входять в банківський холдинг. Керуюча компанія банківського холдингу не має права займатіся страховою, банківської, виробничою и торговою діяльністю. Комерційна організація, яка відповідно до цього Закону может буті Визнана головного організацією банківського холдингу, зобов'язана мати можлівість візначаті решение керуючої компании банківського холдингу по вопросам, віднесеніх до компетенції зборів ее засновніків (учасников), в тому чіслі про ее реорганізації и ліквідації.

Стаття 5. Банківські операції та інші догоди кредитної организации

До Банківських операцій належати:

1) Залучення коштів фізичних и юридичних осіб у вклади (до запитання и на Певний срок);

2) размещения зазначеним у пункті 1 части Першої цієї статті залучених коштів від свого імені и за свой рахунок;

3) Відкриття и ведення Банківських рахунків фізичних та юридичних осіб;

4) Здійснення розрахунків за дорученням фізичних и юридичних осіб, в тому чіслі банків-кореспондентів, по їхньому банківському Рахунку;

5) інкасація коштів, векселів, платіжніх и розрахункових документів и касове обслуговування фізичних та юридичних осіб;

6) купівля-продаж іноземної валюти в готівковій та безготівковій формах;

7) Залучення у внески и размещения дорогоцінніх металів;

8) видача Банківських гарантій;

9) Здійснення переказів коштів за дорученням фізичних осіб без Відкриття Банківських рахунків (за вінятком поштовий переказів).

(П. 9 введень Федеральним законом від 31.07.1998 N 151-ФЗ)

Відкриття кредитних організаціямі Банківських рахунків індівідуальніх підприємців та юридичних осіб, за вінятком ОРГАНІВ державної влади, ОРГАНІВ місцевого самоврядування, здійснюється на підставі свідоцтв про державну реєстрацію фізичних осіб в якості індівідуальніх підприємців, свідоцтв про державну реєстрацію юридичних осіб, а такоже свідоцтв про постановку на облік в Податковий органі.

(Частина друга введена Федеральним законом від 23.12.2003 N 185-ФЗ)

Кредитна організація кроме переліченіх у части першій цієї статті Банківських операцій має право Здійснювати следующие операции:

1) видачу поручительств за третіх осіб, что передбачають Виконання зобов'язань у грошовій форме;

2) придбання права вимоги від третіх осіб Виконання зобов'язань в грошовій форме;

3) ДОВІРЧЕ управління копійчаних Кошта та іншім майном за договором з фізічнімі та юридичними особами;

4) Здійснення операцій з дорогоціннімі металами и дорогоціннім камінням відповідно до законодавства Російської Федерации;

5) Надання в оренду фізичним и юридичним особам спеціальніх приміщень чи что у них сейфів для зберігання документів и цінностей;

6) Лізингові операции;

7) Надання консультаційних та інформаційних послуг.

Кредитна організація має право Здійснювати інші операции відповідно до законодавства Російської Федерации.

Всі банківські операции та інші операции здійснюються в рублях, а за наявності відповідної Ліцензії Банку России ?? и в іноземній Валюті. Правила Здійснення Банківських операцій, у тому чіслі правила їх матеріально-технічного забезпечення, встановлюються Банком России відповідно до федеральних Законів.

(Стаття 15.26 Кодексу РФ про Адміністративні правопорушення встановлюється адміністративна відповідальність за Здійснення кредитної організацією виробничої, торгової або страхової ДІЯЛЬНОСТІ.)

Кредитної организации забороняється займатіся виробничої, торговельної та страховою діяльністю.

Стаття 6. Діяльність кредитної организации на Сайти Вся ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Відповідно до Ліцензії Банку России на Здійснення Банківських операцій банк має право Здійснювати випуск, купівлю, продаж, облік, зберігання та інші операции з цінними паперами, Які віконують Функції платіжного документа, з цінними паперами, что підтверджують Залучення копійчаних коштів у внески и на банківські рахунки , з іншімі цінними паперами, Здійснення операцій з Якими НЕ требует Отримання спеціальної Ліцензії відповідно до федеральних Законів, а такоже має право Здійснювати ДОВІРЧЕ управління зазначеним цінними буму ами за договором фізічнімі та юридичними особами.

Кредитна організація має право Здійснювати професійну діяльність на Сайти Вся ЦІННИХ ПАПЕРІВ відповідно до федеральних Законів.

Стаття 7. Найменування кредитної организации

Кредитна організація має Фірмове (повне офіційне) найменування російською мовою, может мати найменування іншою мовою народів Російської Федерации, СКОРОЧЕННЯ найменування та найменування Іноземною мовою. Кредитна організація має печатку Із Своїм фірмовім найменуванням.

Фірмове найменування кредитної организации винне містіті вказівку на характер ДІЯЛЬНОСТІ цієї юридичної особи с помощью использование слів "банк" або "небанківська кредитна організація", а такоже вказівку на его організаційно-правову форму.

(З питання про использование в назв ОРГАНІЗАЦІЙ найменувань "Росія", "Російська Федерація" і слова "Федеральний" див. Постанову Уряду РФ від 07.12.1996 N 1463.)

Банк России зобов'язаний при розгляді заяви про державну реєстрацію кредитної организации забороніті использование найменування кредитної организации, если передбачуваності найменування Вже містіться в Книзі державної реєстрації кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ. Використання в найменуванні кредитної организации слів "Росія", "Російська Федерація", "державний", "федеральний" і "центральний", похідніх від них слів і словосполучень допускається в порядку, что встановлюється законодавчо актами Російської Федерации.

(В ред. Федерального закону від 21.03.2002 N 31-ФЗ)

Ні одна юридична особа в Російській Федерации, за вінятком получил от Банку России ліцензію на Здійснення Банківських операцій, що не может використовуват у своєму найменуванні слова "банк", "кредитна організація" або іншім чином вказуваті на ті, что дана юридична особа має право на Здійснення Банківських операцій.

Стаття 8. Надання информации про діяльність кредитної организации, банківської групи та банківського холдингу

(В ред. Федерального закону від 19.06.2001 N 82-ФЗ)

Кредитна організація зобов'язана публікуваті за формами и в Терміни, Які встановлюються Банком России, наступна інформацію про свою діяльність:

?? щоквартально ?? бухгалтерський баланс, звіт про прибутки и збитки, інформацію про рівень достатності Капіталу, про величину резервів на покриття сумнівніх позик та других актівів;

?? щорічно ?? бухгалтерський баланс и звіт про прибутки и збитки з висновка аудиторської фірми (аудитора) про їх достовірності.

Кредитна організація зобов'язана на вимоги фізичної особи або юридичної особи надаті Йому копію Ліцензії на Здійснення Банківських операцій, копії других видання їй дозволів (ліцензій), если необходимость Отримання зазначеним документів передбача федеральними законами, а такоже щомісячні бухгалтерські баланси за поточний рік.

За введення фізичних осіб и юридичних осіб в Омані Шляхом Ненадання информации або Шляхом Надання недостовірної або неповної информации кредитна організація Несе відповідальність відповідно до цього Закону та іншімі федеральними законами.

Головний кредитна організація банківської групи, головна організація банківського холдингу (Керуюча компанія банківського холдингу) щорічно публікують свои консолідовані бухгалтерські Звіти и консолідовані Звіти про прибутки и збитки у форме, порядку и рядки, Які встановлюються Банком России, после підтвердження їх достовірності Висновки аудиторської фірми (аудитора ).

Кредитна організація, что має ліцензію Банку России на Залучення у внески копійчаних коштів фізичних осіб, зобов'язана розкріваті інформацію про процентні ставки за договорами банківського вкладу з фізічнімі особами (в цілому по кредитній организации без Розкриття информации по окремим фізичним особам) и інформацію про заборгованість кредитної организации по вкладами фізичних осіб. Порядок Розкриття такой информации встановлюється Банком России.

(Частина п'ята введена Федеральним законом від 29.07.2004 N 97-ФЗ)

Стаття 9. Отношения между кредитною організацією та державою

Кредитна організація НЕ відповідає за зобов'язаннями держави. Держава не має відповідає за зобов'язаннями кредитної организации, за вінятком віпадків, коли держава сама взяла на себе Такі зобов'язання.

Кредитна організація НЕ відповідає за зобов'язаннями Банку России. Банк России НЕ відповідає за зобов'язаннями кредитної организации, за вінятком віпадків, коли Банк России прийнять на себе Такі зобов'язання.

Органи законодавчої та віконавчої власти и органи місцевого самоврядування НЕ ма ють права втручатіся в діяльність кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, за вінятком віпадків, передбачення федеральними законами.

Кредитна організація на основе державного або муніципального контракту на Надання послуг для державних або муніціпальніх потреб может Виконувати ОКРЕМІ доручення Уряду Російської Федерации, ОРГАНІВ віконавчої власти суб'єктів Російської Федерации та ОРГАНІВ місцевого самоврядування, Здійснювати операции з Кошта федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерации и місцевіх бюджетів та розрахунки з ними, Забезпечувати цільове использование бюджетних коштів, что віділяються для Здійснення Федера ьних и регіональніх програм. Такий контракт повинен містіті взаємні зобов'язання сторон и передбачаті їх відповідальність, умови та форми контролю за Використання бюджетних коштів.

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

Кредитна організація НЕ может буті зобов'язана до Здійснення ДІЯЛЬНОСТІ, що не передбаченої ее установчо документами, за вінятком віпадків, коли кредитна організація прийнять на себе відповідні зобов'язання, або віпадків, передбачення федеральними законами.

Стаття 10. Установчі документи кредитної организации

(В ред. Федерального закону від 21.03.2002 N 31-ФЗ)

Кредитна організація має установчі документи, передбачені федеральними законами для юридичної особи відповідної організаційно-правової форми.

Статут кредитної организации винен містіті:

1) Фірмове (повне офіційне) найменування, а такоже всі інші найменування, Встановлені цим Законом;

2) вказівка ​​на організаційно-правову форму;

3) Відомості про адресу (місці знаходження) ОРГАНІВ управління та відокремленіх підрозділів;

4) ПЕРЕЛІК здійснюваніх Банківських операцій и Угод у відповідності зі статтю 5 цього Закону;

5) Відомості про розмір Статутного капіталу;

6) Відомості про систему ОРГАНІВ управління, у тому чіслі виконавчих ОРГАНІВ, и ОРГАНІВ внутрішнього контролю, про порядок їх Утворення и про їхні повноваження;

7) інші Відомості, передбачені федеральними законами для Статутів юридичних осіб зазначеної організаційно-правової форми.

Кредитна організація зобов'язана реєструваті всі Зміни, что вносяться до ее установчих документів. Документи, передбачені пунктом 1 статті 17 Федерального закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб та індівідуальніх підприємців та підприємств", нормативними актами Банку России, представляються кредитною організацією в Банк России в установленому ним порядку. Банк России в місячний срок з дня Подання всех належно чином оформлених документів пріймає решение про державну реєстрацію змін, что вносяться до установчих документів кредитної организации, и Направляє в уповноважений відповідно до статті 2 Федерального закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб та індівідуальніх підприємців та підприємств" Федеральний орган віконавчої власти (далі ?? уповноважений реєструючий орган) Відомості та документи, необхідні для Здійснення ЦІМ органом функцій з веден ю єдиного державного реєстру юридичних осіб.

(В ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 169-ФЗ)

На підставі зазначеним решение, прийнятя Банком России, и поданих індивідуальних ним необхідніх відомостей и документів уповноважений реєструючий орган у рядків не более чем п'ять робочих днів з дня Отримання необхідніх відомостей и документів вносити до єдиного державного реєстру юридичних осіб відповідній Запис и не пізніше робочі дні , наступного за днем ​​внесення відповідного запису, сообщает про це в Банк России. Взаємодія Банку Росії з уповноваженим реєструючим органом з питання державної реєстрації змін, что вносяться до установчих документів кредитної организации, здійснюється в порядку, погодження Банком Росії з уповноваженим реєструючим органом.

Стаття 11. Статутний капітал кредитної организации

Статутний капітал кредитної организации складається з Величини вкладів ее учасников и візначає мінімальній розмір майна, что гарантує Інтереси ее кредіторів.

Банк России встановлює норматив мінімального розміру Статутного капіталу знову реєстрованої кредитної организации, ГРАНИЧНІ розміри негрошовіх внесків до Статутного капіталу кредитної организации, а такоже ПЕРЕЛІК відів майна в негрошовій форме, внесеного в оплату Статутного капіталу. Норматив мінімального розміру Статутного капіталу кредитної организации может встановлюватіся в залежності від виду кредитної организации.

(Частина друга в ред. Федерального закону від 19.06.2001 N 82-ФЗ)

Рішення Банку России про зміну мінімального розміру Статутного капіталу набірає ЧИННОСТІ НЕ Ранее чем через 90 днів после дня его офіційного опублікування. Для знову реєстрованіх кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ Банком России застосовується норматив мінімального розміру Статутного капіталу, Який Діє на день подачі документів на реєстрацію и Отримання Ліцензії.

Банк России НЕ має права Вимагати від Ранее зареєстрованіх кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ Зміни їх Статутного капіталу, за вінятком віпадків, встановлений федеральним законом.

(В ред. Федерального закону від 19.06.2001 N 82-ФЗ)

Чи не могут буті вікорістані для формирование Статутного капіталу кредитної организации залучені Грошові кошти. З метою ОЦІНКИ ЗАСОБІВ, внесених в оплату Статутного капіталу кредитної организации, Банк России має право Встановити порядок и Критерії ОЦІНКИ фінансового становища ее засновніків (учасников).

(Частина п'ята в ред. Федерального закону від 19.06.2001 N 82-ФЗ)

Засоби федерального бюджету и державних позабюджетніх ФОНДІВ, Вільні Грошові кошти та інші об'єкти власності за, что перебувають у віданні федеральних ОРГАНІВ державної влади, які не могут буті вікорістані для формирование Статутного капіталу кредитної организации, за вінятком віпадків, передбачення федеральними законами.

Кошти бюджетів суб'єктів Російської Федерации, місцевіх бюджетів, Вільні Грошові кошти та інші об'єкти власності за, что знаходяться у віданні ОРГАНІВ державної влади суб'єктів Російської Федерации та ОРГАНІВ місцевого самоврядування, могут буті вікорістані для формирование Статутного капіталу кредитної организации на підставі відповідно законодавчо акту суб'єкта Російської Федерации або решение органу місцевого самоврядування в порядку, передбачення ЦІМ законом та іншімі федеральними з конамі.

Придбання та (або) Отримання в ДОВІРЧЕ управління (далі ?? придбання) в результате однієї або декількох Угод однією юридичною чи фізічною особою або групою юридичних та (або) фізичних осіб, пов'язаних между собою угідь, або груп юридичних осіб, Які є дочірнімі або залежних по відношенню один до одного, більше 5 відсотків акцій (часток) кредитної организации требует ПОВІДОМЛЕННЯ Банку России, більше 20 відсотків ?? попередньої Згоди Банку России. Банк России НЕ пізніше 30 днів з моменту Отримання клопотання сообщает заявника в пісьмовій форме про своє решение ?? згоду або відмову. Відмова винна буті мотивовано. У разі, если Банк России НЕ сообщил про прийнятя решение в течение зазначеним терміну, придбання акцій (часток) кредитної организации вважається дозволеним. Порядок Отримання Згоди Банку России на придбання більше 20 відсотків акцій (часток) кредитної организации і порядок ПОВІДОМЛЕННЯ Банку России про придбання більше 5 відсотків акцій (часток) кредитної организации встановлюються федеральними законами та прийнятя відповідно до них нормативними актами Банку России.

(В ред. Федерального закону від 19.06.2001 N 82-ФЗ)

Банк России має право відмовіті в наданні Згоди на придбання більше 20 відсотків акцій (часток) кредитної организации при встановленні незадовільного фінансового становища набувачів акцій (часток), порушенні антимонопольного права, а такоже у випадка, коли относительно особини, яка прідбає Акції (Частки) кредитної организации, є вступили в силу судові решение, Які ВСТАНОВИВ факти Вчинення зазначеним особою неправомірніх Дій при банкрутстві, навмісного і (або) фіктівного банкрутства, и в других випадка, преду смотренних федеральними законами.

(В ред. Федерального закону від 19.06.2001 N 82-ФЗ)

Банк России відмовляє в наданні Згоди на придбання більше 20 відсотків акцій (часток) кредитної организации, если Ранее судом булу встановлен вина особи, яка прідбає Акції (Частки) кредитної организации, в заподіянні збитків будь-якої кредитної организации при віконанні ним обов ' язків члена ради діректорів (Наглядової ради) кредитної организации, одноосібного виконавчого органу, его заступника та (або) члена колегіального виконавчого органу (правления, Дирекції).

(Частина десята введена Федеральним законом від 19.06.2001 N 82-ФЗ)

Засновник банку не ма ють права віходити зі складу учасников банку в течение дере трьох років з дня его реєстрації.

Стаття 11.1. Органи управління кредитної организации

(Введена Федеральним законом від 19.06.2001 N 82-ФЗ)

Органами управління кредитної организации поряд Із загально Зборами ее засновніків (учасников) є рада діректорів (Наглядовою рада), одноособовій виконавчий орган и колегіальній виконавчий орган.

Поточне керівництво Опис діяльністю кредитної организации здійснюється одноосібнім виконавчим органом и Колегіальним виконавчим органом.

(Про! Застосування части третьої статті 11.1 см. Лист ЦБ РФ від 22.01.2002 N 7-Т.)

Одноосібній виконавчий орган, его заступники, члени колегіального виконавчого органу (далі ?? керівник кредитної організації), головний бухгалтер кредитної организации, керівник ее філії НЕ ма ють права займаті посади в других організаціях, Які є кредитними або страховими організаціямі, професійнімі учасниками Сайти Вся ЦІННИХ ПАПЕРІВ, а такоже в організаціях, что займаються лізінговою діяльністю або є афілійованімі особами по відношенню до кредитної организации, в Якій Працюють ее керівник, г авній бухгалтер, керівник ее філії.

Кандидати на посади Членів ради діректорів (Наглядової ради), керівника кредитної организации, головного бухгалтера, заступніків головного бухгалтера кредитної организации, а такоже на посади керівника, заступніків керівника, головного бухгалтера, заступніків головного бухгалтера філії кредитної организации повінні ВІДПОВІДАТИ кваліфікаційним вимоги, встановленим федеральними законами та прийнятя відповідно до них нормативними актами Банку России.

Кредитна організація зобов'язана в пісьмовій форме повідоміті Банк России про всі передбачуваності призначення на посади керівника кредитної организации, головного бухгалтера, заступніків головного бухгалтера кредитної организации, а такоже на посади керівника, заступніків керівника, головного бухгалтера, заступніків головного бухгалтера філії кредитної организации. ПОВІДОМЛЕННЯ має містіті Відомості, передбачені підпунктом 8 статті 14 цього Закону. Банк России в місячний строк з дня Отримання зазначеним ПОВІДОМЛЕННЯ дает згоду на вказані призначення або представляет мотівовану відмову в пісьмовій форме на підставах, передбачення статтей 16 цього Закону.

Кредитна організація зобов'язана в пісьмовій форме повідоміті Банк России про звільнення з посад керівника кредитної организации, головного бухгалтера, заступніків головного бухгалтера кредитної организации, а такоже керівника, заступніків керівника, головного бухгалтера, заступніків головного бухгалтера філії кредитної организации НЕ пізніше робочі дні, следующего за днем ​​Прийняття такого решение.

Кредитна організація зобов'язана в пісьмовій форме повідоміті Банк России про избрания (звільнення) члена ради діректорів (Наглядової ради) в тріденній рядків з дня Прийняття такого решение.

Глава II. Порядок реєстрації кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ І ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ операцій

Стаття 12. Державна реєстрація кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ и видача Їм ліцензій на Здійснення Банківських операцій

(В ред. Федерального закону від 21.03.2002 N 31-ФЗ)

Кредитні организации підлягають державній реєстрації відповідно до Федерального закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб та індівідуальніх підприємців" з урахуванням встановлення цим Законом спеціального порядку державної реєстрації кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ.

(В ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 169-ФЗ)

Рішення про державну реєстрацію кредитної организации пріймається Банком России. Внесення до єдиного державного реєстру юридичних осіб відомостей про создания, реорганізації та ліквідації кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, а такоже других передбачення федеральними законами відомостей здійснюється уповноваженим реєструючим органом на підставі решение Банку России про відповідної державної реєстрації. Взаємодія Банку Росії з уповноваженим реєструючим органом по вопросам державної реєстрації кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ здійснюється в порядку, погодження Банком Росії з уповноваженим реєструючим органом.

Банк Росії з метою Здійснення ним контрольних и наглядово функцій веде Книгу державної реєстрації кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ в порядку, встановленому федеральним законом та прийнятя відповідно до них нормативними актами Банку России.

За державну реєстрацію кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ стягується державне мито в порядку и в розмірах, Які Встановлені законодавством Російської Федерации.

Кредитна організація зобов'язана інформуваті Банк России про зміну відомостей, зазначеним у пункті 1 статті 5 Федерального закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб та індівідуальніх підприємців та підприємств", за вінятком відомостей про отрімані Ліцензії, протягом трьох днів з моменту таких змін. Банк России НЕ пізніше одного робочі дні з дня надходження відповідної информации від кредитної организации сообщает про це в уповноважений реєструючий орган, Який вносити до єдиного державного реєстру юридичних осіб запису Про зміну відомостей про кредитної организации.

(В ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 169-ФЗ)

Ліцензія на Здійснення Банківських операцій кредитної организации Видається после ее державної реєстрації в порядку, встановленому цим Законом та прийнятя відповідно до них нормативними актами Банку России.

Кредитна організація має право Здійснювати банківські операции з моменту Отримання Ліцензії, віданої Банком России.

За Розгляд питання про видачу Ліцензії стягується ліцензійний збір у размере, визначених Банком России, но НЕ более 1 відсотка від Оголошення Статутного капіталу кредитної организации. Зазначеним збір Надходить в дохід федерального бюджету.

Стаття 13. Ліцензування Банківських операцій

Здійснення Банківських операцій проводитися только на підставі Ліцензії, что Видається Банком России в порядку, встановленому цим Законом.

Ліцензії, Виданих Банком России, враховуються в Реєстрі видання ліцензій на Здійснення Банківських операцій.

Реєстр видання кредитним організаціям ліцензій підлягає Публікації Банком России в Офіційному віданні Банку России ( "Віснику Банку России") не рідше одного разу на рік. Зміни и ДОПОВНЕННЯ до зазначеним реєстру публікуються Банком России в місячний строк з дня їх Внесення до реєстру.

У Ліцензії на Здійснення Банківських операцій вказуються банківські операции, на Здійснення якіх дана кредитна організація має право, а такоже валюта, в Якій ЦІ банківські операции могут здійснюватіся.

Ліцензія на Здійснення Банківських операцій Видається без обмеження термінів ее Дії.

Здійснення юридичною особою Банківських операцій без Ліцензії Тягном за собою Стягнення з подобной юридичної особи всієї суми, отріманої в результате Здійснення Даних операцій, а такоже Стягнення штрафу в двократному размере цієї суми до федерального бюджету. Стягнення проводитися в судновому порядку за покличу прокурора, відповідного федерального органу віконавчої власти, уповноваженого на ті федеральним законом, або Банку России.

Банк России має право пред'явити до арбітражного суду иск про ліквідацію юридичної особи, что Здійснює без Ліцензії банківські операции.

Громадяни, Які незаконно здійснюють банківські операции, несуть у встановленому законом порядку цивільно-правову, адміністратівну або крімінальну відповідальність.

Стаття 14. Документи, необхідні для державної реєстрації кредитної организации та Отримання Ліцензії на Здійснення Банківських операцій

Для державної реєстрації кредитної организации та Отримання Ліцензії на Здійснення Банківських операцій в Банк России в установленому ним порядку подаються Такі документи:

(В ред. Федерального закону від 21.03.2002 N 31-ФЗ)

1) заяву з клопотанням про державну реєстрацію кредитної организации та відачі Ліцензії на Здійснення Банківських операцій; в заяві такоже зазначаються Відомості про адресу (місці знаходження) Постійно діючого виконавчого органу кредитної организации, за Якою здійснюється зв'язок з кредитною організацією;

(В ред. Федерального закону від 21.03.2002 N 31-ФЗ)

2) установчо договір (оригінал або Нотаріально засвідчена копія), если его Підписання предусмотрена федеральним законом;

(В ред. Федерального закону від 21.03.2002 N 31-ФЗ)

3) статут (оригінал або Нотаріально засвідчена копія);

(Пп. 3 в ред. Федерального закону від 21.03.2002 N 31-ФЗ)

4) бізнес-план, учет Зборами засновніків (учасников) кредитної организации, протокол зборів засновніків (учасников), что містіть решение про затвердження статуту кредитної организации, а такоже кандидатур для призначення на посади керівника кредитної организации и головного бухгалтера кредитної организации. Порядок складання бізнес-плану кредитної организации и Критерії его ОЦІНКИ встановлюються нормативними актами Банку России;

(Пп. 4 ст ред. Федерального закону від 19.06.2001 N 82-ФЗ)

5) документи про Сплату державного мита та ліцензійного збору;

(Пп. 5 в ред. Федерального закону від 21.03.2002 N 31-ФЗ)

6) копії документів про державну реєстрацію засновніків ?? юридичних осіб, аудиторські Висновки про достовірність їх Фінансової звітності, а такоже підтвердження податковими органами Виконання засновниками ?? юридичними особами зобов'язань перед федеральним бюджетом, бюджетами суб'єктів Російської Федерации та місцевімі бюджетами за останні три роки;

(В ред. Федерального Законів від 21.03.2002 N 31-ФЗ, від 29.06.2004 N 58-ФЗ)

7) документи (согласно з переліком, встановленим нормативними актами Банку России), что підтверджують джерела походження коштів, внесених засновниками ?? фізічнімі особами до Статутного капіталу кредитної организации;

(Пп. 7 в ред. Федерального закону від 19.06.2001 N 82-ФЗ)

8) анкети кандидатів на посади керівника кредитної организации, головного бухгалтера, заступніків головного бухгалтера кредитної организации, а такоже на посади керівника, заступніків керівника, головного бухгалтера, заступніків головного бухгалтера філії кредитної организации. Зазначені анкети Заповнюють цімі кандидатами власноруч и повінні містіті Відомості, Встановлені нормативними актами Банку России, а кож Відомості:

(В ред. Федерального закону від 19.06.2001 N 82-ФЗ)

?? про наявність у ціх осіб вищої юридичної або економічної освіти (з поданих копії диплома або его замінює) та досвіду керівніцтва відділом або іншім Підрозділом кредитної организации, пов'язаним Із здійсненням Банківських операцій, що не менше одного року, а за відсутності спеціальної освіти ?? досвіду керівніцтва таким Підрозділом НЕ менше двох років;

?? про наявність (Відсутність) судимості.

(Про документи, что є підтвердженням факту державної реєстрації кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, створеня до набрання ЧИННОСТІ ЦІМ законом, см. Офіційне роз'яснення ЦБ РФ від 15.08.2000 N 2-ОР.)

Стаття 15. Порядок державної реєстрації кредитної организации та відачі Ліцензії на Здійснення Банківських операцій

При поданні документів, переліченіх у статті 14 цього Закону, Банк России відає засновника кредитної организации пі

Федеральний закон про банки и банківську діяльність

Федеральний закон про банки и банківську діяльність

(В ред. Федерального закону від 03.02.96 N 17-ФЗ)

Глава I. Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів цього Закону

Кредитна організація - юридична особа, яка для Отримання прибутку як основнову мету своєї ДІЯЛЬНОСТІ на підставі спеціального Дозволу (Ліцензії) Центрального банку Російської Федерации (Банку России) має право Здійснювати банківські операции, передбачені цим Законом. Кредитна організація утворюється на основе будь-якої форми власності за як господарське товариство.

Банк кредитна організація, яка має Виключно право Здійснювати в сукупності следующие банківські операции: Залучення у внески копійчаних коштів фізичних и юридичних осіб, размещения зазначеним коштів від свого імені и за свой рахунок на условиях повернення, платності, терміновості, Відкриття и ведення Банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

Небанківська кредитна організація - кредитна організація, что має право Здійснювати ОКРЕМІ банківські операции, передбачені цим Законом. Допустимі поєднання Банківських операцій для небанківськіх кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ встановлюються Банком России.

Іноземний банк - банк, Визнання таким за законодавством іноземної держави, на территории которого ВІН зареєстрованій.

Стаття 2. Банківська система Російської Федерации та правове регулювання банківської ДІЯЛЬНОСТІ

Правове регулювання банківської ДІЯЛЬНОСТІ здійснюється Констітуцією Російської Федерации, справжнім Законом, Федеральним законом "Про Центральний банк Російської Федерации (Банці России) ", Іншімі федеральних законів, нормативних актів Банку России.

Стаття 3. спілок та асоціацій кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ

Кредитні организации могут створюваті Союзі и асоціації, які не переслідують мети одержаний прибутку, для захисту та представлення інтересів своих Членів, коордінації їх ДІЯЛЬНОСТІ, розвитку міжрегіональніх и міжнародніх зв'язків, удовольствие наукових, інформаційних и ПРОФЕСІЙНИХ інтересів, Вироблення рекомендацій относительно Здійснення банківської ДІЯЛЬНОСТІ та вирішенню других спільніх завдань кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ. Спілкам та асоціаціям кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ забороняється Здійснення Банківських операцій.

Послуги спілок та асоціацій кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ створюються и реєструються в порядку, встановленому законодавством Російської Федерации для некомерційніх ОРГАНІЗАЦІЙ.

Послуги спілок та асоціацій кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ повідомляють Банк России про своє создания у місячний срок после реєстрації.

Стаття 4. Груп кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ и холдинги

Групи кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ утворюються для вирішенню спільніх завдання (Спільного Впровадження Банківських операцій) Шляхом Укладення відповідного договору между двома або декількома кредитними організаціямі.

Холдинги утворюються Шляхом Отримання кредитної організацією (ОСНОВНОЇ кредитної організацією) в силу переважної участия в статутному Капіталі однієї або декількох кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ або відповідно до Укладення з однією або декількома кредитними організаціямі договором возможности візначаті решение, что пріймаються зазначеним кредитно організаціямі.

Стаття 5. Банківські операції та інші догоди кредитної организации

До Банківських операцій належати: 1) Залучення коштів фізичних и юридичних осіб у вклади (до запитання и на Певний срок); 2) размещения зазначеним у пункті 1 части Першої цієї статті залучених коштів від свого імені и за свой рахунок; 3) Відкриття и ведення Банківських рахунків фізичних та юридичних осіб; 4) Здійснення розрахунків за дорученням фізичних и юридичних осіб, в тому чіслі банків - кореспондентів, по їхньому банківському Рахунку; 5) інкасація коштів, векселів, платіжніх и розрахункових документів и касове обслуговування фізичних та юридичних осіб; 6) купівля - продаж іноземної валюти в готівковій та безготівковій формах; 7) Залучення у внески и размещения дорогоцінніх металів; 8) видача Банківських гарантій.

Кредитна організація кроме переліченіх у части першій цієї статті Банківських операцій має право Здійснювати следующие операции: 1) видачу поручительств за третіх осіб, что передбачають Виконання зобов'язань у грошовій форме; 2) придбання права вимоги від третіх осіб Виконання зобов'язань в грошовій форме; 3) ДОВІРЧЕ управління копійчаних Кошта та іншім майном за договором з фізічнімі та юридичними особами; 4) Здійснення операцій з дорогоціннімі металами и дорогоціннім камінням відповідно до законодавства Російської Федерации; 5) Надання в оренду фізичним и юридичним особам спеціальніх приміщень чи что у них сейфів для зберігання документів и цінностей; 6) Лізингові операции; 7) Надання консультаційних та інформаційних послуг.

Кредитна організація має право Здійснювати інші операции відповідно до законодавства Російської Федерации.

Всі банківські операции та інші операции здійснюються в рублях, а за наявності відповідної Ліцензії Банку Росії - и в іноземній Валюті. Правила Здійснення Банківських операцій, у тому чіслі правила їх матеріально-технічного забезпечення, встановлюються Банком России відповідно до федеральних Законів.

Кредитної организации забороняється займатіся виробничої, торговельної та страховою діяльністю.

Стаття 6. Діяльність кредитної организации на Сайти Вся ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Відповідно до Ліцензії Банку России на Здійснення Банківських операцій банк має право Здійснювати випуск, купівлю, продаж, облік, зберігання та інші операции з цінними паперами, Які віконують Функції платіжного документа, з цінними паперами, что підтверджують Залучення копійчаних коштів у внески и на банківські рахунки , з іншімі цінними паперами, Здійснення операцій з Якими НЕ требует Отримання спеціальної Ліцензії відповідно до федеральних Законів, а такоже має право Здійснювати ДОВІРЧЕ управління зазначеним цінними буму ами за договором фізічнімі та юридичними особами.

Кредитна організація має право Здійснювати професійну діяльність на Сайти Вся ЦІННИХ ПАПЕРІВ відповідно до федеральних Законів.

Стаття 7. Найменування кредитної организации

Кредитна організація має Фірмове (повне офіційне) найменування російською мовою, может мати найменування іншою мовою народів Російської Федерации, СКОРОЧЕННЯ найменування та найменування Іноземною мовою. Кредитна організація має печатку Із Своїм фірмовім найменуванням.

Фірмове найменування кредитної организации винне містіті вказівку на характер ДІЯЛЬНОСТІ цієї юридичної особи с помощью использование слів "банк9quot; або "небанківська кредитна організація", А також вказівку на его організаційно-правову форму.

Банк России зобов'язаний при розгляді заяви про реєстрацію кредитної организации забороніті использование найменування кредитної организации, если передбачуваності найменування Вже містіться в Книзі державної реєстрації кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ. Використання в найменуванні кредитної организации слів "Россія9quot;, "російська Федерація", "государственній9quot;, "федеральній9quot; и "центральній9quot;, похідніх від них слів і словосполучень допускається в порядку, что встановлюється законодавчо актами Російської Федерации.

Ні одна юридична особа в Російській Федерации, за вінятком получил от Банку России ліцензію на Здійснення Банківських операцій, що не может використовуват у своєму найменуванні слова "банк9quot;, "кредитна організація" або іншім чином вказуваті на ті, что дана юридична особа має право на Здійснення Банківських операцій.

Стаття 8. Надання информации про діяльність кредитної организации

При здійсненні Банківських операцій кредитна організація зобов'язана на вимоги фізичної або юридичної особи надаті ліцензію на Здійснення Банківських операцій, інформацію про свою фінансову звітність (бухгалтерський баланс и звіт про прибутки и збитки) и Аудиторська Висновок за Попередній рік, а такоже щомісячні бухгалтерські баланси за поточний рік.

За введення фізичних и юридичних осіб в Омані Шляхом Ненадання информации або Надання недостовірної чи неповної информации кредитна організація Несе відповідальність відповідно до цього Закону та іншімі федеральними законами.

Стаття 9. отношения между кредитною організацією та державою

Кредитна організація НЕ відповідає за зобов'язаннями держави. Держава не має відповідає за зобов'язаннями кредитної организации, за вінятком віпадків, коли держава сама взяла на себе Такі зобов'язання.

Кредитна організація НЕ відповідає за зобов'язаннями Банку России. Банк России НЕ відповідає за зобов'язаннями кредитної организации, за вінятком віпадків, коли Банк России прийнять на себе Такі зобов'язання.

Органи законодавчої та віконавчої власти и органи місцевого самоврядування НЕ ма ють права втручатіся в діяльність кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, за вінятком віпадків, передбачення федеральними законами.

Кредитна організація по спеціально укладається на конкурсній основі договору может Виконувати ОКРЕМІ доручення Уряду Російської Федерации, ОРГАНІВ віконавчої власти суб'єктів Російської Федерации та ОРГАНІВ місцевого самоврядування, Здійснювати операции з Кошта федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерации и місцевіх бюджетів та розрахунки з ними , Забезпечувати цільове использование бюджетних коштів, что віділяються для Здійснення федеральних и регіональніх програм. Відповідній договір повинен містіті взаємні зобов'язання сторон и передбачаті їх відповідальність, умови та форми контролю за Використання бюджетних коштів.

Кредитна організація НЕ может буті зобов'язана до Здійснення ДІЯЛЬНОСТІ, що не передбаченої ее установчо документами, за вінятком віпадків, коли кредитна організація прийнять на себе відповідні зобов'язання, або віпадків, передбачення федеральними законами.

Стаття 10. Статут кредитної организации

Кредитна організація має статут, что затверджується в порядку, передбачення федеральними законами.

Статут кредитної организации винен містіті: 1) Фірмове (повне офіційне) найменування, а такоже всі інші найменування, Встановлені цим Законом; 2) вказівка ​​на організаційно-правову форму; 3) Відомості про місце знаходження (поштовій адресі) ОРГАНІВ управління та відокремленіх підрозділів; 4) ПЕРЕЛІК здійснюваніх Банківських операцій и Угод у відповідності зі статтю 5 цього Закону; 5) Відомості про розмір Статутного капіталу; 6) Відомості про систему ОРГАНІВ управління, у тому чіслі виконавчих, и ОРГАНІВ внутрішнього контролю, про порядок їх Утворення та їх повноважень; 7) інші Відомості, передбачені федеральними законами для Статутів юридичних осіб зазначеної організаційно-правової форми.

Кредитна організація зобов'язана реєструваті в Банку России всі Зміни и ДОПОВНЕННЯ, что вносяться до свого статуту. Банк России в місячний срок з дня Подання всех належно чином оформлених документів пріймає решение про реєстрацію змін и ДОПОВНЕННЯ до статуту кредитної организации.

Стаття 11. Статутний капітал кредитної организации

Статутний капітал кредитної организации складається з Величини вкладів ее учасников и візначає мінімальній розмір майна, что гарантує Інтереси ее кредіторів.

Банк России встановлює граничний розмір негрошовій части в статутному Капіталі кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, а такоже мінімальній розмір Статутного капіталу знову реєстрованіх кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ. Норматив мінімального розміру Статутного капіталу может встановлюватіся в залежності від виду кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ.

Рішення Банку России про зміну мінімального розміру Статутного капіталу набірає ЧИННОСТІ НЕ Ранее чем через 90 днів после дня его офіційного опублікування. Для знову реєстрованіх кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ Банком России застосовується норматив мінімального розміру Статутного капіталу, Який Діє на день подачі документів на реєстрацію и Отримання Ліцензії.

Банк России НЕ має права Вимагати від Ранее зареєстрованіх кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ Зміни їх Статутного капіталу.

Чи не могут буті вікорістані для формирование Статутного капіталу кредитної организации залучені Грошові кошти.

Засоби федерального бюджету и державних позабюджетніх ФОНДІВ, Вільні Грошові кошти та інші об'єкти власності за, что перебувають у віданні федеральних ОРГАНІВ державної влади, які не могут буті вікорістані для формирование Статутного капіталу кредитної организации, за вінятком віпадків, передбачення федеральними законами.

Кошти бюджетів суб'єктів Російської Федерации, місцевіх бюджетів, Вільні Грошові кошти та інші об'єкти власності за, что знаходяться у віданні ОРГАНІВ державної влади суб'єктів Російської Федерации та ОРГАНІВ місцевого самоврядування, могут буті вікорістані для формирование Статутного капіталу кредитної организации на підставі відповідно законодавчо акту суб'єкта Російської Федерации або решение органу місцевого самоврядування в порядку, передбачення ЦІМ законом та іншімі федеральними з конамі.

Придбання в результате однієї або декількох Угод однією юридичною чи фізічною особою або групою юридичних та (або) фізичних осіб, пов'язаних между собою угідь, або груп юридичних осіб, Які є дочірнімі чи залежних по відношенню один до одного, більше 5 відсотків акцій ( часток) кредитної организации требует ПОВІДОМЛЕННЯ Банку России, більше 20 відсотків попередньої Згоди Банку России. Банк России НЕ пізніше 30 днів з моменту Отримання клопотання сообщает заявника в пісьмовій форме про своє решение - згоду або відмову. Відмова винна буті мотивовано. У разі, если Банк России НЕ сообщил про прийнятя решение в течение зазначеним терміну, угода купівлі продажу акцій (часток) кредитної организации вважається дозволеним.

Банк России має право відмовіті в наданні Згоди на Здійснення догоди купівлі продаж більше 20 відсотків акцій (часток) кредитної организации при встановленні незадовільного фінансового становища набувачів акцій (часток), порушенні антимонопольного права и в других випадках, передбачених федеральним законом.

Засновник банку не ма ють права віходити зі складу учасников банку в течение дере трьох років з дня его реєстрації.

Стаття 12. Державна реєстрація кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ и видача Їм ліцензій на Здійснення Банківських операцій

Кредитні организации підлягають державній реєстрації в Банку России. Банк России Здійснює державну реєстрацію кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ и веде Книгу державної реєстрації кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ.

За реєстрацію кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ стягується збір у размере, визначених Банком России, но НЕ более 1 відсотка від Оголошення Статутного капіталу кредитної организации. Зазначеним збір Надходить в дохід федерального бюджету.

Ліцензія на Здійснення Банківських операцій кредитної организации Видається после ее державної реєстрації в порядку, встановленому цим Законом.

Кредитні организации отримуються право Здійснення Банківських операцій з моменту Отримання Ліцензії, яка Видається Банком России.

Стаття 13. Ліцензування Банківських операцій

Здійснення Банківських операцій проводитися только на підставі Ліцензії, что Видається Банком России в порядку, встановленому цим Законом.

Ліцензії, Виданих Банком России, враховуються в Реєстрі видання ліцензій на Здійснення Банківських операцій.

Реєстр видання кредитним організаціям ліцензій підлягає Публікації Банком России в Офіційному віданні Банку России ("Віснику Банку России") Чи не рідше одного разу на рік. Зміни и ДОПОВНЕННЯ до зазначеним реєстру публікуються Банком России в місячний строк з дня їх Внесення до реєстру.

У Ліцензії на Здійснення Банківських операцій вказуються банківські операции, на Здійснення якіх дана кредитна організація має право, а такоже валюта, в Якій ЦІ банківські операции могут здійснюватіся.

Ліцензія на Здійснення Банківських операцій Видається без обмеження термінів ее Дії.

Здійснення юридичною особою Банківських операцій без Ліцензії Тягном за собою Стягнення з подобной юридичної особи всієї суми, отріманої в результате Здійснення Даних операцій, а такоже Стягнення штрафу в двократному размере цієї суми до федерального бюджету. Стягнення проводитися в судновому порядку за покличу прокурора, відповідного федерального органу віконавчої власти, уповноваженого на ті федеральним законом, або Банку России.

Банк России має право пред'явити до арбітражного суду иск про ліквідацію юридичної особи, что Здійснює без Ліцензії банківські операции.

Громадяни, Які незаконно здійснюють банківські операции, несуть у встановленому законом порядку цивільно-правову, адміністратівну або крімінальну відповідальність.

Стаття 14. Документи, необхідні для державної реєстрації кредитної организации та Отримання Ліцензії на Здійснення Банківських операцій

Для державної реєстрації кредитної организации та Отримання Ліцензії на Здійснення Банківських операцій подаються Такі документи: 1) заяву з клопотанням про державну реєстрацію кредитної организации та відачі Ліцензії на Здійснення Банківських операцій; 2) установчо договір, если его Підписання предусмотрена федеральним законом; 3) статут; 4) протокол зборів засновніків про Прийняття статуту та про затвердження кандидатур для призначення на посади керівніків виконавчих ОРГАНІВ та головного бухгалтера; 5) свідоцтво про Сплату державного мита; 6) копії свідоцтв про державну реєстрацію засновніків - юридичних осіб, аудиторські Висновки про достовірність їх Фінансової звітності, а такоже підтвердження органами державної податкової служби Російської Федерации Виконання засновниками - юридичними особами зобов'язань перед федеральним бюджетом, бюджетами суб'єктів Російської Федерации та місцевімі бюджетами за останні три роки; 7) декларації про доходи засновніків - фізичних осіб, Завірені органами державної податкової служби Російської Федерации, что підтверджують джерела походження коштів, внесених до Статутного капіталу кредитної организации; 8) анкети кандидатів на посади керівніків виконавчих ОРГАНІВ та головного бухгалтера кредитної организации, что Заповнюють ними и містять Відомості: про наявність у ціх осіб вищої юридичної або економічної освіти (з поданих копії диплома або его замінює) та досвіду керівніцтва відділом або іншім Підрозділом кредитної организации , пов'язаних Із здійсненням Банківських операцій, що не менше одного року, а за відсутності спеціальної освіти - досвіду керівніцтва таким Підрозділом НЕ менше двох років; про наявність (Відсутність) судимості.

Стаття 15. Порядок державної реєстрації кредитної организации та відачі Ліцензії на Здійснення Банківських операцій

При поданні документів, переліченіх у статті 14 цього Закону, Банк России відає засновника кредитної организации письмове підтвердження Отримання від них документів, необхідніх для державної реєстрації кредитної организации та Отримання Ліцензії на Здійснення Банківських операцій.

Ухвалення решение про державну реєстрацію кредитної организации та відачі Ліцензії на Здійснення Банківських операцій або про відмову в цьом проводитися у рядків, что НЕ перевіщує шести місяців з дати Подання всех передбачення цим Законом документів.

После Прийняття Банком России решение про державну реєстрацію кредитної организации та відачі Ліцензії на Здійснення Банківських операцій Банк России в тріденній срок сообщает про це засновніків кредитної организации з Вимогами провести в місячний срок оплату 100 відсотків ее Оголошення Статутного капіталу и відає засновника свідоцтво про державну реєстрацію кредитної организации .

Несплату або неповна оплата Статутного капіталу у встановлений срок є підставою для Анулювання решение про державну реєстрацію кредитної организации.

Для оплати Статутного капіталу Банк России відкріває зареєстрованому банку, а при необхідності - и небанківської кредитної организации кореспондентській рахунок в Банку России. Реквізити кореспондентського Рахунку вказуються в Повідомленні Банку России про державну реєстрацію кредитної организации та відачі Ліцензії на Здійснення Банківських операцій.

При пред'явленні документів, что підтверджують оплату 100 відсотків Оголошення Статутного капіталу кредитної организации, Банк России в тріденній срок відає кредитної организации ліцензію на Здійснення Банківських операцій.

Кредитна організація зобов'язана повідомляті Банку России про всі Зміни в персональному складі керівніків виконавчих ОРГАНІВ и про заміну головного бухгалтера в двотіжневій срок з дня Прийняття такого решение. ПОВІДОМЛЕННЯ про призначення нового керівника і (або) головного бухгалтера має містіті Відомості, передбачені підпунктом 8 статті 14 цього Закону. Банк России в місячний срок дает згоду на вказані призначення або представляет мотівовану відмову в пісьмовій форме на підставах, передбачення статтей 16 цього Закону.

Стаття 16. Підстави і порядок відмові в державній реєстрації кредитної организации та відачі Ліцензії на Здійснення Банківських операцій

Відмова в державній реєстрації кредитної организации та відачі Ліцензії на Здійснення Банківських операцій допускається только з таких підстав: 1) невідповідність кваліфікаційним вимоги, что пред'являються до пропонованіх кандидатів на посади керівніків виконавчих ОРГАНІВ та (або) головного бухгалтера. Під невідповідністю кваліфікаційним вимоги, что пред'являються до зазначеним осіб, розуміється: Відсутність у них вищої юридичної або економічної освіти и досвіду керівніцтва відділом або іншім Підрозділом кредитної организации, пов'язаного зі здійсненням Банківських операцій, або досвіду керівніцтва таким Підрозділом НЕ менше двох років ; наявність судимості за Вчинення злочінів проти власності за, господарських и посадових злочінів; Вчинення в течение року адміністративного правопорушення в Галузі торгівлі та фінансів, встановлення набравши законної сили ухвалив органу, уповноваженого розглядаті справи про Адміністративні правопорушення; наявність в течение останніх двох років Фактів Розірвання з зазначеним особами трудового договору (контракту) з ініціативи адміністрації на підставах, передбачення пунктом 2 статті 254 Кодексу Законів про працю Російської Федерации; 2) незадовільне фінансове становище засновніків кредитної организации або невиконання ними своих зобов'язань перед федеральним бюджетом, бюджетами суб'єктів Російської Федерации та місцевімі бюджетами за останні три роки; 3) невідповідність документів, поданих індивідуальних для державної реєстрації кредитної организации та Отримання Ліцензії, вимоги федеральних Законів.

Рішення про відмову в державній реєстрації и відачі Ліцензії повідомляється засновника кредитної организации в пісьмовій форме и винна буті мотивовано.

Відмова в державній реєстрації и відачі Ліцензії, непрійняття Банком России у встановлений строк відповідного решение могут буті оскаржені в арбітражний суд.

Стаття 17. Державна реєстрація кредитної организации з іноземними інвестиціями та філії іноземного банку и видача Їм ліцензій на Здійснення Банківських операцій

Для державної реєстрації кредитної организации з іноземними інвестиціями та філії іноземного банку и Отримання ними Ліцензії на Здійснення Банківських операцій кроме документів, зазначеним у статті 14 цього Закону, додатково подаються належно чином оформлені документи, перераховані нижчих.

Іноземна юридична особа подає: 1) решение про его доля у створенні кредитної организации на территории Російської Федерации або про Відкриття філії банку; 2) документ, что підтверджує реєстрацію юридичної особи, и балансу за три попередні роки, Підтверджені Аудиторська Висновки; 3) письмове згоду відповідного контрольного органу країни его Местоположение на участь в створенні кредитної организации на территории Російської Федерации або на Відкриття філії банку в тих випадка, коли такий Дозвіл вимагається за законодавством країни его Местоположение.

Іноземна фізична особа представляет підтвердження першокласнім (согласно з міжнародною практикою) іноземним банком платоспроможності цієї особи.

Стаття 18. Додаткові вимоги до создания и ДІЯЛЬНОСТІ кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ з іноземними інвестиціями и філій іноземних банків

Розмір (квота) участия іноземного Капіталу в банківській системе Російської Федерации встановлюється федеральним законом за пропозіцією Уряду Російської Федерации, погодження з Банком России. Зазначилися квота розраховується як відношення сумарного Капіталу, что належить нерезиденту в статутних капіталах кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ з іноземними інвестиціями, и Капіталу філій іноземних банків до Сукупний Статутного капіталу кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, зареєстрованіх на территории Російської Федерации.

Банк России пріпіняє видачу ліцензій на Здійснення Банківських операцій банкам з іноземними інвестиціями, філіям іноземних банків при досягненні встановленої квоти.

Кредитна організація зобов'язана отріматі Попередній Дозвіл Банку России на Збільшення свого Статутного капіталу за рахунок коштів нерезидентів, на відчуження (в тому числі продажів) своих акцій (часток) на Користь нерезидентів, а учасники кредитної организации - резиденти - на відчуження їхніх акцій (часток ) кредитної организации на Користь нерезидентів. Зазначені догоди по відчуженню акцій (часток) нерезидентам, здійснені без Дозволу Банку России, є Недійсними, за вінятком віпадків, передбачення Частина п'ятою цієї статті.

Банк России має право накласти Заборона на Збільшення Статутного капіталу кредитної организации за рахунок коштів нерезидентів и на відчуження акцій (часток) на Користь нерезидентів, если результатом зазначеним Дії є перевіщення квоти участия іноземного Капіталу в банківській системе Російської Федерации.

Заява про Намір збільшити Статутний капітал кредитної организации за рахунок коштів нерезидентів и про відчуження акцій (часток) на Користь нерезидентів розглядається Банком России в двомісячній срок з дня подачі заяви. Результатом его РОЗГЛЯДУ є Дозвіл Банку России на проведення зазначеної в заяві операции або мотівовану відмову в пісьмовій форме. У разі, если Банк России НЕ сообщил про прийнятя решение в течение встановлення терміну, зазначилися операція вважається дозволеним.

Банк России має право за погодження з Кабінетом Міністрів України встановлюваті для кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ з іноземними інвестиціями и філій іноземних банків обмеження на Здійснення Банківських операцій, если у відповідніх іноземних державах відносно банків з російськімі інвестиціями и філій российских банков застосовуються обмеження в їх створенні и ДІЯЛЬНОСТІ.

Банк России має право встановлюваті в порядку, встановленому федеральним законом "Про Центральний банк Російської Федерации (Банці России) ", Додаткові вимоги до кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ з іноземними інвестиціями и філіям іноземних банків относительно обов'язкових норматівів, порядку Подання звітності, затвердження складу керівніцтва и Переліку здійснюваніх Банківських операцій, а такоже относительно мінімального розміру Статутного капіталу знову реєстрованіх кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ з іноземними інвестиціями и мінімального розміру Капіталу знову реєстрованіх філій іноземних банків.

Стаття 19. Заходи Банку России, застосовувані ним в порядку наочний в разі Порушення кредитної організацією федеральних Законів и нормативних АКТІВ Банку России

У разі Порушення федеральних Законів, нормативних АКТІВ и Розпорядження Банку России, что встановлюються Їм обов'язкових норматівів, неподаним информации, Подання неповної чи недостовірної информации, а такоже Вчинення Дій, что створюють реальну загроза інтересам вкладніків и кредіторів, Банк России має право в порядку Нагляду застосовуваті до кредитної организации ЗАХОДІВ, Встановлені федеральним законом "Про Центральний банк Російської Федерации (Банці России) ".

Стаття 20. Підстави для відклікання Ліцензії на Здійснення Банківських операцій

Банк России может відклікаті ліцензію на Здійснення Банківських операцій у випадка: 1) встановлення недостовірності відомостей, на підставі якіх видана ліцензія; 2) затримки качана Здійснення Банківських операцій, передбачення ліцензією, більш чем на рік з дня ее відачі; 3) встановлення Фактів недостовірності звітніх Даних; 4) Здійснення, в тому чіслі одноразового, Банківських операцій, що не передбачення ліцензією Банку России; 5) невиконання вимог федеральних Законів, что регулюють банківську діяльність, а такоже нормативних АКТІВ Банку России, если в течение року до кредитної организации Неодноразово застосовуваліся заходь, передбачені Федеральним законом "Про Центральний банк Російської Федерации (Банці России) "; 6) незадовільного фінансового стану кредитної организации, невиконання нею своих зобов'язань перед вкладник и кредиторами, что є підставою для Подання заяви про Порушення в арбітражному суді провадження у делу про неспроможність (банкрутство) кредитної организации.

Відклікання Ліцензії на Здійснення Банківських операцій з других підстав, кроме передбачення цим Законом, які не допускається.

ПОВІДОМЛЕННЯ про відклікання Ліцензії на Здійснення Банківських операцій публікується Банком России в Офіційному віданні Банку России ("Віснику Банку России") В Тижневий рядків з дня Прийняття відповідного решение.

Банк России после відклікання Ліцензії у кредитної организации має право звернути до арбітражного суду з покличу про ее ліквідації.

Стаття 21. Розгляд СПОРІВ за участю кредитної организации Рішення и Дії (бездіяльність)

Банку России або его посадових осіб могут буті оскаржені кредитною організацією в суд або арбітражний суд в порядку, встановленому федеральним законом.

Кредитна організація має право звертатися в Банк России Із запит и заявив в зв'язку з рішеннями и діямі (бездіяльністю) Банку России, на Які Банк России зобов'язаний в місячний срок дати відповідь по суті порушених у них вопросам.

Спори между кредитною організацією та ее клієнтами (фізічнімі та юридичними особами) вірішуються в порядку, передбачення федеральними законами.

Філією кредитної организации є ее ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ, что розташованій поза місцем знаходження кредитної организации и Здійснює від ее имени всі або часть Банківських операцій, передбачення ліцензією Банку России, віданої кредитної организации.

Представництвом кредитної организации є ее ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ, что розташованій поза місцем знаходження кредитної организации, что представляет ее Захоплення и Здійснює їх захист. Представництво кредитної организации НЕ має права Здійснювати банківські операции.

Філії та представництва кредитної организации НЕ є юридичними особами и здійснюють свою діяльність на підставі Положення, что затверджуються что створі їх кредитною організацією.

Керівники філій та представництв прізначаються керівніком створі їх кредитної организации и діють на підставі віданої нею в установленому порядку довіреності.

Кредитна організація відкріває на территории Російської Федерации філії и представництва з моменту ПОВІДОМЛЕННЯ Банку России. У Повідомленні зазначається поштова адреса філії (представництва), его повноваження І ФУНКЦІЇ, Відомості про керівніків, масштаби и характер планованіх операцій, а такоже представляються відбіток его печатки и зразки підписів его керівніків.

За Відкриття філій кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ стягується збір у размере, визначених Банком России, но НЕ більш як 1000-кратного мінімального розміру оплати праці. Зазначеним збір Надходить в дохід федерального бюджету.

Філії кредитної организации з іноземними інвестиціями на территории Російської Федерации реєструються Банком России у встановленому ним порядку.

Стаття 23. Ліквідація або Реорганізація кредитної организации

Ліквідація або Реорганізація кредитної организации здійснюється відповідно до Федерального закону з урахуванням вимог цього Закону.

ПОВІДОМЛЕННЯ про Анулювання запису про реєстрацію кредитної организации підлягає опублікуванню Банком России в Офіційному віданні Банку России ("Віснику Банку России") У місячний срок после Внесення зазначеної Зміни в Книгу державної реєстрації кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ.

Глава III. Забезпечення стабільності банківської системи, захист прав, інтересів вкладніків и кредіторів кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ

Стаття 24. Забезпечення Фінансової надійності кредитної организации

З метою забезпечення Фінансової надійності кредитна організація зобов'язана створюваті резерви (фонди), в тому чіслі під знецінення ЦІННИХ ПАПЕРІВ, порядок формирование и использование якіх встановлюється Банком России. Мінімальні розміри резервів (ФОНДІВ) встановлюються Банком России. Розміри відрахувань в резерви (фонди) з прибутку до оподаткування встановлюються федеральними законами про податки.

Кредитна організація зобов'язана Здійснювати класіфікацію актівів, віділяючі сумнівні та безнадійні Борги, и створюваті резерви (фонди) на покриття можливости збитків у порядку, что встановлюється Банком России.

Кредитна організація зобов'язана дотримуватись обов'язкові нормативи, что встановлюються відповідно до Федерального закону "Про Центральний банк Російської Федерации (Банці России) ". Чісельні значення обов'язкових норматівів встановлюються Банком России відповідно до зазначеним Федерального закону.

Кредитна організація зобов'язана організовувати Внутрішній контроль, что Забезпечує належно рівень надійності, что відповідає характеру и масштабами проведених операцій.

Стаття 25. Норматив обов'язкових резервів банку

Банк зобов'язаний Виконувати норматив обов'язкових резервів, что депонуються в Банку России, в тому чіслі за рядками, ОБСЯГИ та видами залучених коштів. Порядок депонування обов'язкових резервів візначається Банком России відповідно до Федерального закону "Про Центральний банк Російської Федерации (Банці России) ".

Банк зобов'язаний мати в Банку России рахунок для зберігання обов'язкових резервів. Порядок Відкриття зазначеним Рахунку и Здійснення операцій по ньом встановлюється Банком России.

Кредитна організація, Банк России гарантують Таємницю про операции, про рахунки и вклади своих КЛІЄНТІВ и кореспондентів. Всі службовці кредитної организации зобов'язані зберігаті Таємницю про операции, рахунки и вклади ее КЛІЄНТІВ и кореспондентів, а такоже про інші Відомості, что встановлюються кредитною організацією, если Це не суперечіть федеральному закону.

Довідки за операціях и рахунки юридичних осіб и громадян, Які здійснюють підпріємніцьку діяльність без создания юридичної особи, видають кредитною організацією Їм самим, судам и арбітражнім судам (суддю), Рахунковій палаті Російської Федерации, органам державної податкової служби та податкової полиции, митним органам Російської Федерации в випадках, передбачених законодавчо актами про їх діяльність, а при наявності Згоди прокурора - органам попередня слідства у справах для, что перебувають у їх провадженні.

Довідки за рахунками и вкладах фізичних осіб видають кредитною організацією Їм самим, судам, а за наявності Згоди прокурора - органам попередня слідства у справах для, что перебувають у їх провадженні.

Довідки за рахунками и вкладах у разі смерти їх власніків видають кредитною організацією особам, зазначеним власником Рахунку або вкладу в Зроблений кредитної организации заповідальному розпорядженні, нотаріальнім конторам по перебувають в їх провадженні Спадкового справах для про вклади померла вкладніків, а относительно рахунків іноземних громадян - іноземним консульсько установам .

Банк России НЕ має права розголошуваті Відомості про рахунки, вклади, а такоже Відомості про конкретні догоди и про операции Із звітів кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, отрімані ним в результате Виконання ліцензійних, Наглядовою и контрольних функцій, за вінятком віпадків, передбачення федеральними законами.

Аудиторські организации НЕ має права розкріваті третім особам Відомості про операции, про рахунки и вклади кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, їх КЛІЄНТІВ та кореспондентів, отрімані в ході проведення ними перевірок, за вінятком віпадків, передбачення федеральними законами.

За розголошення банківської Таємниці Банк России, кредитні, аудиторські та інші организации, а такоже їх посадові особи та їх працівники несуть відповідальність, включаючі відшкодування завдання збитків, в порядку, встановленому федеральним законом.

Стаття 27. накладення Арешт и Звернення Стягнення на Грошові кошти та інші цінності, что знаходяться в кредитній организации

На Грошові кошти та інші цінності юридичних и фізичних осіб, что знаходяться на Рахунку и на вкладах чи на зберіганні в кредитній организации, арешт может буті накладі не інакше як судом и арбітражнім судом, суддя, а такоже за ухвалив ОРГАНІВ попередня слідства при наявності санкції прокурора .

При накладенні Арешт на Грошові кошти, что знаходяться на Рахунку и у вкладах, кредитна організація Негайно после Отримання решение про накладення Арешт пріпіняє відаткові операции за ЦІМ рахунки (вкладу) в межах коштів, на Які Накладено арешт.

Стягнення на Грошові кошти та інші цінності фізичних та юридичних осіб, что знаходяться на Рахунку и на вкладах чи на зберіганні в кредитній организации, может буті звернено только на підставі виконавчих документів відповідно до законодавства Російської Федерации.

Кредитна організація, Банк России не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну в результате накладення Арешт або Звернення Стягнення на Грошові кошти та інші цінності їх КЛІЄНТІВ, за вінятком віпадків, передбачення законом.

Конфіскація копійчаних коштів та других цінностей может буті проведена на підставі яке набрало законної сили вироку суду.

Глава IV. Міжбанківські відносини та обслуговування клієнтів

Стаття 28. Міжбанківські операции

Кредитні организации на договірніх засідках могут залучаті и розміщуваті один у одного кошти у форме вкладів (депозітів), кредитів, Здійснювати розрахунки через створювані в установленому порядку розрахункові центри и кореспондентські рахунки, что відкріваються один у одного, и Здійснювати інші взаємні операции, передбачені ліцензіями, видання банком России.

Кредитна організація щомісячно сообщает в Банк России про знов відкриті кореспондентські рахунки на территории Російської Федерации и за кордоном.

Кореспондентські отношения между кредитною організацією та Банком России здійснюються на договірніх засідках.

Списання коштів з рахунків кредитної организации проводитися за ее Розпорядження або з ее Згоди, за вінятком віпадків, передбачення федеральним законом.

При нестачі коштів для Здійснення кредитування КЛІЄНТІВ и Виконання прийнятя на собі зобов'язань кредитна організація может звертатися за отриманий кредитів в Банк России на визначених ним условиях.

Стаття 29. Процентні ставки за кредитами, вкладами (депозитами) та комісійну винагорода за операціямі кредитної организации

Процентні ставки за кредитами, вкладами (депозитами) та комісійну винагорода за операціямі встановлюються кредитною організацією за угідь з клієнтами, если інше НЕ предусмотрена федеральним законом.

Кредитна організація НЕ має права в односторонньому порядку змінюваті процентні ставки по кредитах, вкладами (депозитами), комісійну винагорода та Терміни Дії ціх договорів з клієнтами, за вінятком віпадків, передбачення федеральним законом або договором з Клієнтом.

Стаття 30. отношения между Банком России, кредитні організаціямі та їх клієнтами

Отношения между Банком России, кредитні організаціямі та їх клієнтами здійснюються на основе договорів, если інше НЕ предусмотрена федеральним законом.

У договорі повінні буті вказані відсоткові ставки по кредитах и ​​вкладах (депозитах), ВАРТІСТЬ банківських послуг и Терміни їх Виконання, в тому чіслі Терміни ОБРОБКИ платіжніх документів, майновий відповідальність сторон за Порушення договору, включаючі відповідальність за Порушення зобов'язань за строками Здійснення платежів, а такоже порядок его Розірвання та інші істотні умови договору.

Клієнти ма ють право Відкривати необхідне Їм Кількість розрахункових, депозитних та других рахунків в будь-Якій Валюті в банках за їх Згідно, если інше не встановлено федеральним законом.

Порядок Відкриття, ведення та закриття банком рахунків КЛІЄНТІВ в рублях и іноземній Валюті встановлюється Банком России відповідно до федеральних Законів.

Учасники кредитної организации НЕ ма ють яких-небудь перевага при розгляді питання про Отримання кредиту або Про надання Їм других банківських послуг, если інше НЕ предусмотрена федеральним законом.

Стаття 31. Здійснення розрахунків кредитною організацією

Кредитна організація Здійснює розрахунки за правилами, формам и стандартам, встановленим Банком России; при відсутності правил проведення окремий відів розрахунків - за домовленістю между собою; при здійсненні міжнародних розрахунків - в порядку, встановленому федеральним законом та правилами, прийнятя в міжнародній банківській практике.

Кредитна організація, Банк России зобов'язані здійсніті Перерахування коштів клієнта и зарахування коштів на его рахунок пізніше следующего операційного дня после Отримання відповідного платіжного документа, если інше не встановлено федеральним законом, договором або Платіжним документом.

У разі несвоєчасного або неправильного зарахування на рахунок або списання з Рахунку клієнта копійчані коштів кредитна організація, Банк России віплачують відсотки на суму ціх коштів за ставкою рефінансування Банку России.

Стаття 32. Антімонопольні правила

Кредитним організаціям забороняється укладаті догоди и Здійснювати узгоджені Дії, спрямовані на монополізацію Сайти Вся банківських послуг, а такоже на обмеження конкуренції в банківській делу.

Придбання акцій (часток) кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, а такоже укладання угідь, Які передбачають Здійснення контролю за діяльністю кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ (груп кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ), що не повінні суперечіті антимонопольному правилам.

Дотримання антимонопольних правил у сфері банківських послуг контролюється Державним комітетом Російської Федерации з антімонопольної політики и ПІДТРИМКИ Нових економічних структур спільно з Банком России.

Стаття 33. Забезпечення повернення кредитів

Кредити, надані банком, могут Забезпечувати заставою нерухомого та рухомого майна, в тому чіслі державних та других ЦІННИХ ПАПЕРІВ, банківськімі гарантіямі та іншімі способами, передбачення федеральними законами або договором.

При порушенні позичальником зобов'язань за договором банк має право достроково стягуваті надані кредити и нараховані за ними відсотки, если це предусмотрена договором, а такоже звертати Стягнення на заставлене майно в порядку, встановленому федеральним законом.

Стаття 34. Оголошення боржників неспроможності (банкрут) та Погашення заборгованості

Кредитна організація зобов'язана Вжити всех передбачення законодавством Російської Федерации заходь для Стягнення заборгованості.

Кредитна організація має право звернути до арбітражного суду Із заявив про Порушення провадження у делу про неспроможність (банкрутство) относительно боржників, Які НЕ віконують свои зобов'язання по погашенню заборгованості, у встановленому Законом порядку.

Глава V. Філії, представництва та дочірні организации кредитної организации на территории іноземної держави

Стаття 35. Філії, представництва та дочірні организации кредитної организации на территории іноземної держави

Кредитна організація может з Дозволу Банку России створюваті на территории іноземної держави філії и после ПОВІДОМЛЕННЯ Банку России представництва.

Кредитна організація может з Дозволу и відповідно до вимог Банку России мати на территории іноземної держави дочірні организации.

Банк России НЕ пізніше трімісячного терміну з моменту Отримання відповідного клопотання сообщает заявника в пісьмовій форме про своє решение - згоду або відмову. Відмова винна буті мотивовано. У разі, если Банк России НЕ сообщил про прийнятя решение в течение зазначеним терміну, відповідній Дозвіл Банку России вважається отриманий.

Глава VI. ОЩАДНА справа

Стаття 36. Банківські вклади фізичних осіб

Внесок Грошові кошти у Валюті Російської Федерации або іноземній Валюті, розміщувані фізічнімі особами з метою Збереження и Отримання доходу. Дохід за вкладом віплачується в грошовій форме у виде відсотків. Внесок возвращается вкладнікові на его Першу Вимоги в порядку, передбачення для Внески даного виду федеральним законом та відповіднім договором.

Внески пріймаються только банками, что ма ють таке право відповідно до Ліцензії, яка Видається Банком России. Банки забезпечують Збереження вкладів и своєчасність Виконання своих зобов'язань перед вкладник. Залучення коштів у внески оформляється договором у пісьмовій форме в двох прімірніках, один з якіх Видається вкладник.

Право Залучення у внески копійчаних коштів фізичних осіб надається банкам, з дати державної реєстрації якіх пройшло НЕ менше двох років. При злітті банків зазначеним срок розраховується по банку, что має більш ранню дату державної реєстрації. При перетворенні банку зазначеним рядків не перерівається.

Збереження и повернення вкладів фізичних осіб в банках, Створення державою, и банках, в статутному Капіталі якіх державі Належить более 50 відсотків голосуючіх акцій (часток), гарантуються державою в порядку, передбачення федеральними законами.

Стаття 37. вкладник банку

Вкладник банку могут буті громадяни Російської Федерации, Іноземні громадяни та особи без громадянство.

Вкладники Вільні у віборі банку для размещения у внески належно Їм копійчаних коштів и могут мати вклади в одному або декількох банках.

Вкладники могут розпоряджатіся вкладами, одержуваті по вкладах доход, Здійснювати Безготівкові розрахунки відповідно до договору.

Стаття 38. Федеральний фонд обов'язкового страхування вкладів

Для забезпечення гарантій повернення залучених банками коштів громадян и компенсації Втрата доходу за вкладення кошті створюється Федеральний фонд обов'язкового страхування вкладів.

Учасниками Федерального фонду обов'язкового страхування внесків є Банк России и банки, Які залучають кошти громадян.

Порядок создания, формирование та использование коштів Федерального фонду обов'язкового страхування внесків візначається федеральним законом.

Стаття 39. Фонди добровільного страхування вкладів

Банки ма ють право створюваті фонди добровільного страхування вкладів для забезпечення повернення вкладів и виплати доходів по ним. Фонді добровільного страхування вкладів створюються як некомерційні организации.

Число банків - засновніків фонду добровільного страхування вкладів має буті НЕ менше п'яти з Сукупний статутним КАПІТАЛОМ НЕ менше 20-кратного мінімального розміру Статутного капіталу, встановлений Банком России для банків на дату создания фонду.

Порядок создания, управління и ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДІВ добровільного страхування вкладів візначається їх статутами и федеральними законами.

Банк зобов'язаний поставити КЛІЄНТІВ до відома про свою долю або неучасть в фондах добровільного страхування вкладів. У разі участия у Фонді добровільного страхування вкладів банк інформує клієнта про умови страхування.

Глава VII. Бухгалтерський облік в кредитних організаціях и нагляд за їх діяльністю

Стаття 40. Правила бухгалтерського обліку в кредитній организации

Правила ведення бухгалтерського обліку, Подання Фінансової та статистичної звітності, складання річніх звітів кредитними організаціямі встановлюються Банком Росії з урахуванням міжнародної банківської практики.

Стаття 41. Нагляд за діяльністю кредитної организации

Нагляд за діяльністю кредитної организации здійснюється Банком России відповідно до федеральних Законів.

Стаття 42. Аудиторська перевірка кредитної организации

Діяльність кредитної организации підлягає щорічній Перевірці Аудиторська організацією, что має відповідно до законодавства Російської Федерации ліцензію на Здійснення таких перевірок.

Аудиторська перевірка кредитної организации здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерации.

Аудиторська організація зобов'язана Скласти Висновок про результати аудиторської Перевірки, что містіть Відомості про достовірність Фінансової звітності кредитної организации, віконанні нею обов'язкових норматівів, встановлений Банком России, як управління кредитною організацією, стан внутрішнього контролю та інші положення, что визначаються федеральними законами и статутом кредитної организации.

Аудиторська Висновок Направляється в Банк России в трімісячній срок з дня Подання в Банк России річніх звітів кредитної организации.

Стаття 43. Звітність кредитної организации

Кредитна організація представляет в Банк России звітність (звітну документацію) про свою діяльність у форме, порядку и рядки, Які встановлюються Банком России.

Кредитна організація публікує у відкрітому друці річний звіт (включаючі бухгалтерський баланс и звіт про прибутки и збитки) у форме и Терміни, Які встановлюються Банком России, после підтвердження его достовірності аудиторських організацією.

У разі, если банк має у власності за более 50 відсотків голосуючіх акцій (часток) Іншого банку, ВІН представляет в Банк России в форме, порядку и рядки, Які встановлюються Банком России, консолідовану звітність про свою діяльність та діяльність дочірніх банків, что Включає в себе консолідованій бухгалтерський баланс и консолідованій звіт про прибутки и збитки.

Федеральний закон про банки и банківську діяльність

Завантажити: Федеральний закон про банки и банківську діяльність

I. Загальні положення

II. Порядок реєстрації кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ и Ліцензування Банківських операцій

III. Забезпечення стабільності банківської системи, захист прав, інтересів вкладніків и кредіторів кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ

IV. Міжбанківські відносини та обслуговування клієнтів

V. Філії, представництва та дочірні организации кредитної организации на территории іноземної держави

VI. ОЩАДНА справа

VII. Бухгалтерський облік в кредитних організаціях и нагляд за їх діяльністю

Стаття 1. Визначення термінів цього Закону

Кредитна організація - юридична особа, яка для Отримання прибутку як основнову мету своєї ДІЯЛЬНОСТІ на підставі спеціального Дозволу (Ліцензії) Центрального банку Російської Федерации (Банку России) має право Здійснювати банківські операции, передбачені цим Законом. Кредитна організація утворюється на основе будь-якої форми власності за як господарське товариство.

Банк кредитна організація, яка має Виключно право Здійснювати в сукупності следующие банківські операции: Залучення у внески копійчаних коштів фізичних и юридичних осіб, размещения зазначеним коштів від свого імені и за свой рахунок на условиях повернення, платності, терміновості, Відкриття и ведення Банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

Небанківська кредитна організація - кредитна організація, что має право Здійснювати ОКРЕМІ банківські операции, передбачені цим Законом. Допустимі поєднання Банківських операцій для небанківськіх кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ встановлюються Банком России.

Іноземний банк - банк, Визнання таким за законодавством іноземної держави, на территории которого ВІН зареєстрованій.

Стаття 2. Банківська система Російської Федерации та правове регулювання банківської ДІЯЛЬНОСТІ

Банківська система Російської Федерации Включає в себе Банк России, кредитні организации, а такоже філії и представництва іноземних банків.

Правове регулювання банківської ДІЯЛЬНОСТІ здійснюється Констітуцією Російської Федерации, справжнім Законом, Федеральним законом "Про Центральний банк Російської Федерации (Банці России) ", Іншімі федеральних законів, нормативних актів Банку России.

Стаття 3. спілок та асоціацій кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ

Кредитні организации могут створюваті Союзі и асоціації, які не переслідують мети одержаний прибутку, для захисту та представлення інтересів своих Членів, коордінації їх ДІЯЛЬНОСТІ, розвитку міжрегіональніх и міжнародніх зв'язків, удовольствие наукових, інформаційних и ПРОФЕСІЙНИХ інтересів, Вироблення рекомендацій относительно Здійснення банківської ДІЯЛЬНОСТІ та вирішенню других спільніх завдань кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ. Спілкам та асоціаціям кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ забороняється Здійснення Банківських операцій.

Послуги спілок та асоціацій кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ створюються и реєструються в порядку, встановленому законодавством Російської Федерации для некомерційніх ОРГАНІЗАЦІЙ.

Послуги спілок та асоціацій кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ повідомляють Банк России про своє создания у місячний срок после реєстрації.

Стаття 4. Груп кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ и холдинги

Групи кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ утворюються для вирішенню спільніх завдання (Спільного Впровадження Банківських операцій) Шляхом Укладення відповідного договору между двома або декількома кредитними організаціямі.

Холдинги утворюються Шляхом Отримання кредитної організацією (ОСНОВНОЇ кредитної організацією) в силу переважної участия в статутному Капіталі однієї або декількох кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ або відповідно до Укладення з однією або декількома кредитними організаціямі договором возможности візначаті решение, что пріймаються зазначеним кредитно організаціямі.

Стаття 5. Банківські операції та інші догоди кредитної организации

До Банківських операцій належати: 1) Залучення коштів фізичних и юридичних осіб у вклади (до запитання и на Певний срок); 2) размещения зазначеним у пункті 1 части Першої цієї статті залучених коштів від свого імені и за свой рахунок; 3) Відкриття и ведення Банківських рахунків фізичних та юридичних осіб; 4) Здійснення розрахунків за дорученням фізичних и юридичних осіб, в тому чіслі банків - кореспондентів, по їхньому банківському Рахунку; 5) інкасація коштів, векселів, платіжніх и розрахункових документів и касове обслуговування фізичних та юридичних осіб; 6) купівля - продаж іноземної валюти в готівковій та безготівковій формах; 7) Залучення у внески и размещения дорогоцінніх металів; 8) видача Банківських гарантій.

Кредитна організація кроме переліченіх у части першій цієї статті Банківських операцій має право Здійснювати следующие операции: 1) видачу поручительств за третіх осіб, что передбачають Виконання зобов'язань у грошовій форме; 2) придбання права вимоги від третіх осіб Виконання зобов'язань в грошовій форме; 3) ДОВІРЧЕ управління копійчаних Кошта та іншім майном за договором з фізічнімі та юридичними особами; 4) Здійснення операцій з дорогоціннімі металами и дорогоціннім камінням відповідно до законодавства Російської Федерации; 5) Надання в оренду фізичним и юридичним особам спеціальніх приміщень чи что у них сейфів для зберігання документів и цінностей; 6) Лізингові операции; 7) Надання консультаційних та інформаційних послуг.

Кредитна організація має право Здійснювати інші операции відповідно до законодавства Російської Федерации.

Всі банківські операции та інші операции здійснюються в рублях, а за наявності відповідної Ліцензії Банку Росії - и в іноземній Валюті. Правила Здійснення Банківських операцій, у тому чіслі правила їх матеріально-технічного забезпечення, встановлюються Банком России відповідно до федеральних Законів.

Кредитної организации забороняється займатіся виробничої, торговельної та страховою діяльністю.

Стаття 6. Діяльність кредитної организации на Сайти Вся ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Відповідно до Ліцензії Банку России на Здійснення Банківських операцій банк має право Здійснювати випуск, купівлю, продаж, облік, зберігання та інші операции з цінними паперами, Які віконують Функції платіжного документа, з цінними паперами, что підтверджують Залучення копійчаних коштів у внески и на банківські рахунки , з іншімі цінними паперами, Здійснення операцій з Якими НЕ требует Отримання спеціальної Ліцензії відповідно до федеральних Законів, а такоже має право Здійснювати ДОВІРЧЕ управління зазначеним цінними буму ами за договором фізічнімі та юридичними особами.

Кредитна організація має право Здійснювати професійну діяльність на Сайти Вся ЦІННИХ ПАПЕРІВ відповідно до федеральних Законів.

Стаття 7. Найменування кредитної организации

Кредитна організація має Фірмове (повне офіційне) найменування російською мовою, может мати найменування іншою мовою народів Російської Федерации, СКОРОЧЕННЯ найменування та найменування Іноземною мовою. Кредитна організація має печатку Із Своїм фірмовім найменуванням.

Фірмове найменування кредитної организации винне містіті вказівку на характер ДІЯЛЬНОСТІ цієї юридичної особи с помощью использование слів "банк9quot; або "небанківська кредитна організація", А також вказівку на его організаційно-правову форму.

Банк России зобов'язаний при розгляді заяви про реєстрацію кредитної организации забороніті использование найменування кредитної организации, если передбачуваності найменування Вже містіться в Книзі державної реєстрації кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ. Використання в найменуванні кредитної организации слів "Россія9quot;, "російська Федерація", "государственній9quot;, "федеральній9quot; и "центральній9quot;, похідніх від них слів і словосполучень допускається в порядку, что встановлюється законодавчо актами Російської Федерации.

Ні одна юридична особа в Російській Федерации, за вінятком получил от Банку России ліцензію на Здійснення Банківських операцій, що не может використовуват у своєму найменуванні слова "банк9quot;, "кредитна організація" або іншім чином вказуваті на ті, что дана юридична особа має право на Здійснення Банківських операцій.

Стаття 8. Надання информации про діяльність кредитної организации

При здійсненні Банківських операцій кредитна організація зобов'язана на вимоги фізичної або юридичної особи надаті ліцензію на Здійснення Банківських операцій, інформацію про свою фінансову звітність (бухгалтерський баланс и звіт про прибутки и збитки) и Аудиторська Висновок за Попередній рік, а такоже щомісячні бухгалтерські баланси за поточний рік.

За введення фізичних и юридичних осіб в Омані Шляхом Ненадання информации або Надання недостовірної чи неповної информации кредитна організація Несе відповідальність відповідно до цього Закону та іншімі федеральними законами.

Стаття 9. отношения между кредитною організацією та державою

Кредитна організація НЕ відповідає за зобов'язаннями держави. Держава не має відповідає за зобов'язаннями кредитної организации, за вінятком віпадків, коли держава сама взяла на себе Такі зобов'язання.

Кредитна організація НЕ відповідає за зобов'язаннями Банку России. Банк России НЕ відповідає за зобов'язаннями кредитної организации, за вінятком віпадків, коли Банк России прийнять на себе Такі зобов'язання.

Органи законодавчої та віконавчої власти и органи місцевого самоврядування НЕ ма ють права втручатіся в діяльність кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, за вінятком віпадків, передбачення федеральними законами.

Кредитна організація по спеціально укладається на конкурсній основі договору может Виконувати ОКРЕМІ доручення Уряду Російської Федерации, ОРГАНІВ віконавчої власти суб'єктів Російської Федерации та ОРГАНІВ місцевого самоврядування, Здійснювати операции з Кошта федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерации и місцевіх бюджетів та розрахунки з ними , Забезпечувати цільове использование бюджетних коштів, что віділяються для Здійснення федеральних и регіональніх програм. Відповідній договір повинен містіті взаємні зобов'язання сторон и передбачаті їх відповідальність, умови та форми контролю за Використання бюджетних коштів.

Кредитна організація НЕ может буті зобов'язана до Здійснення ДІЯЛЬНОСТІ, що не передбаченої ее установчо документами, за вінятком віпадків, коли кредитна організація прийнять на себе відповідні зобов'язання, або віпадків, передбачення федеральними законами.

Стаття 10. Статут кредитної организации

Кредитна організація має статут, что затверджується в порядку, передбачення федеральними законами.

Статут кредитної организации винен містіті: 1) Фірмове (повне офіційне) найменування, а такоже всі інші найменування, Встановлені цим Законом; 2) вказівка ​​на організаційно-правову форму; 3) Відомості про місце знаходження (поштовій адресі) ОРГАНІВ управління та відокремленіх підрозділів; 4) ПЕРЕЛІК здійснюваніх Банківських операцій и Угод у відповідності зі статтю 5 цього Закону; 5) Відомості про розмір Статутного капіталу; 6) Відомості про систему ОРГАНІВ управління, у тому чіслі виконавчих, и ОРГАНІВ внутрішнього контролю, про порядок їх Утворення та їх повноважень; 7) інші Відомості, передбачені федеральними законами для Статутів юридичних осіб зазначеної організаційно-правової форми.

Кредитна організація зобов'язана реєструваті в Банку России всі Зміни и ДОПОВНЕННЯ, что вносяться до свого статуту. Банк России в місячний срок з дня Подання всех належно чином оформлених документів пріймає решение про реєстрацію змін и ДОПОВНЕННЯ до статуту кредитної организации.

Стаття 11. Статутний капітал кредитної организации

Статутний капітал кредитної организации складається з Величини вкладів ее учасников и візначає мінімальній розмір майна, что гарантує Інтереси ее кредіторів.

Банк России встановлює граничний розмір негрошовій части в статутному Капіталі кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, а такоже мінімальній розмір Статутного капіталу знову реєстрованіх кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ. Норматив мінімального розміру Статутного капіталу может встановлюватіся в залежності від виду кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ.

Рішення Банку России про зміну мінімального розміру Статутного капіталу набірає ЧИННОСТІ НЕ Ранее чем через 90 днів после дня его офіційного опублікування. Для знову реєстрованіх кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ Банком России застосовується норматив мінімального розміру Статутного капіталу, Який Діє на день подачі документів на реєстрацію и Отримання Ліцензії.

Банк России НЕ має права Вимагати від Ранее зареєстрованіх кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ Зміни їх Статутного капіталу.

Чи не могут буті вікорістані для формирование Статутного капіталу кредитної организации залучені Грошові кошти.

Засоби федерального бюджету и державних позабюджетніх ФОНДІВ, Вільні Грошові кошти та інші об'єкти власності за, что перебувають у віданні федеральних ОРГАНІВ державної влади, які не могут буті вікорістані для формирование Статутного капіталу кредитної организации, за вінятком віпадків, передбачення федеральними законами.

Кошти бюджетів суб'єктів Російської Федерации, місцевіх бюджетів, Вільні Грошові кошти та інші об'єкти власності за, что знаходяться у віданні ОРГАНІВ державної влади суб'єктів Російської Федерации та ОРГАНІВ місцевого самоврядування, могут буті вікорістані для формирование Статутного капіталу кредитної организации на підставі відповідно законодавчо акту суб'єкта Російської Федерации або решение органу місцевого самоврядування в порядку, передбачення ЦІМ законом та іншімі федеральними з конамі.

Придбання в результате однієї або декількох Угод однією юридичною чи фізічною особою або групою юридичних та (або) фізичних осіб, пов'язаних между собою угідь, або груп юридичних осіб, Які є дочірнімі чи залежних по відношенню один до одного, більше 5 відсотків акцій ( часток) кредитної организации требует ПОВІДОМЛЕННЯ Банку России, більше 20 відсотків попередньої Згоди Банку России. Банк России НЕ пізніше 30 днів з моменту Отримання клопотання сообщает заявника в пісьмовій форме про своє решение - згоду або відмову. Відмова винна буті мотивовано. У разі, если Банк России НЕ сообщил про прийнятя решение в течение зазначеним терміну, угода купівлі продажу акцій (часток) кредитної организации вважається дозволеним.

Банк России має право відмовіті в наданні Згоди на Здійснення догоди купівлі продаж більше 20 відсотків акцій (часток) кредитної организации при встановленні незадовільного фінансового становища набувачів акцій (часток), порушенні антимонопольного права и в других випадках, передбачених федеральним законом.

Засновник банку не ма ють права віходити зі складу учасников банку в течение дере трьох років з дня его реєстрації.

II. Порядок реєстрації кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ и Ліцензування Банківських операцій

Стаття 12. Державна реєстрація кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ и видача Їм ліцензій на Здійснення Банківських операцій

Кредитні организации підлягають державній реєстрації в Банку России. Банк России Здійснює державну реєстрацію кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ и веде Книгу державної реєстрації кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ.

За реєстрацію кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ стягується збір у размере, визначених Банком России, но НЕ более 1 відсотка від Оголошення Статутного капіталу кредитної организации. Зазначеним збір Надходить в дохід федерального бюджету.

Ліцензія на Здійснення Банківських операцій кредитної организации Видається после ее державної реєстрації в порядку, встановленому цим Законом.

Кредитні организации отримуються право Здійснення Банківських операцій з моменту Отримання Ліцензії, яка Видається Банком России.

Стаття 13. Ліцензування Банківських операцій

Здійснення Банківських операцій проводитися только на підставі Ліцензії, что Видається Банком России в порядку, встановленому цим Законом.

Ліцензії, Виданих Банком России, враховуються в Реєстрі видання ліцензій на Здійснення Банківських операцій.

Реєстр видання кредитним організаціям ліцензій підлягає Публікації Банком России в Офіційному віданні Банку России ("Віснику Банку России") Чи не рідше одного разу на рік. Зміни и ДОПОВНЕННЯ до зазначеним реєстру публікуються Банком России в місячний строк з дня їх Внесення до реєстру.

У Ліцензії на Здійснення Банківських операцій вказуються банківські операции, на Здійснення якіх дана кредитна організація має право, а такоже валюта, в Якій ЦІ банківські операции могут здійснюватіся.

Ліцензія на Здійснення Банківських операцій Видається без обмеження термінів ее Дії.

Здійснення юридичною особою Банківських операцій без Ліцензії Тягном за собою Стягнення з подобной юридичної особи всієї суми, отріманої в результате Здійснення Даних операцій, а такоже Стягнення штрафу в двократному размере цієї суми до федерального бюджету. Стягнення проводитися в судновому порядку за покличу прокурора, відповідного федерального органу віконавчої власти, уповноваженого на ті федеральним законом, або Банку России.

Банк России має право пред'явити до арбітражного суду иск про ліквідацію юридичної особи, что Здійснює без Ліцензії банківські операции.

Громадяни, Які незаконно здійснюють банківські операции, несуть у встановленому законом порядку цивільно-правову, адміністратівну або крімінальну відповідальність.

Стаття 14. Документи, необхідні для державної реєстрації кредитної организации та Отримання Ліцензії на Здійснення Банківських операцій

Для державної реєстрації кредитної организации та Отримання Ліцензії на Здійснення Банківських операцій подаються Такі документи: 1) заяву з клопотанням про державну реєстрацію кредитної организации та відачі Ліцензії на Здійснення Банківських операцій; 2) установчо договір, если его Підписання предусмотрена федеральним законом; 3) статут; 4) протокол зборів засновніків про Прийняття статуту та про затвердження кандидатур для призначення на посади керівніків виконавчих ОРГАНІВ та головного бухгалтера; 5) свідоцтво про Сплату державного мита; 6) копії свідоцтв про державну реєстрацію засновніків - юридичних осіб, аудиторські Висновки про достовірність їх Фінансової звітності, а такоже підтвердження органами державної податкової служби Російської Федерации Виконання засновниками - юридичними особами зобов'язань перед федеральним бюджетом, бюджетами суб'єктів Російської Федерации та місцевімі бюджетами за останні три роки; 7) декларації про доходи засновніків - фізичних осіб, Завірені органами державної податкової служби Російської Федерации, что підтверджують джерела походження коштів, внесених до Статутного капіталу кредитної организации; 8) анкети кандидатів на посади керівніків виконавчих ОРГАНІВ та головного бухгалтера кредитної организации, что Заповнюють ними и містять Відомості: про наявність у ціх осіб вищої юридичної або економічної освіти (з поданих копії диплома або его замінює) та досвіду керівніцтва відділом або іншім Підрозділом кредитної организации , пов'язаних Із здійсненням Банківських операцій, що не менше одного року, а за відсутності спеціальної освіти - досвіду керівніцтва таким Підрозділом НЕ менше двох років; про наявність (Відсутність) судимості.

Стаття 15. Порядок державної реєстрації кредитної организации та відачі Ліцензії на Здійснення Банківських операцій

При поданні документів, переліченіх у статті 14 цього Закону, Банк России відає засновника кредитної организации письмове підтвердження Отримання від них документів, необхідніх для державної реєстрації кредитної организации та Отримання Ліцензії на Здійснення Банківських операцій.

Ухвалення решение про державну реєстрацію кредитної организации та відачі Ліцензії на Здійснення Банківських операцій або про відмову в цьом проводитися у рядків, что НЕ перевіщує шести місяців з дати Подання всех передбачення цим Законом документів.

После Прийняття Банком России решение про державну реєстрацію кредитної организации та відачі Ліцензії на Здійснення Банківських операцій Банк России в тріденній срок сообщает про це засновніків кредитної организации з Вимогами провести в місячний срок оплату 100 відсотків ее Оголошення Статутного капіталу и відає засновника свідоцтво про державну реєстрацію кредитної организации .

Несплату або неповна оплата Статутного капіталу у встановлений срок є підставою для Анулювання решение про державну реєстрацію кредитної организации.

Для оплати Статутного капіталу Банк России відкріває зареєстрованому банку, а при необхідності - и небанківської кредитної организации кореспондентській рахунок в Банку России. Реквізити кореспондентського Рахунку вказуються в Повідомленні Банку России про державну реєстрацію кредитної организации та відачі Ліцензії на Здійснення Банківських операцій.

При пред'явленні документів, что підтверджують оплату 100 відсотків Оголошення Статутного капіталу кредитної организации, Банк России в тріденній срок відає кредитної организации ліцензію на Здійснення Банківських операцій.

Кредитна організація зобов'язана повідомляті Банку России про всі Зміни в персональному складі керівніків виконавчих ОРГАНІВ и про заміну головного бухгалтера в двотіжневій срок з дня Прийняття такого решение. ПОВІДОМЛЕННЯ про призначення нового керівника і (або) головного бухгалтера має містіті Відомості, передбачені підпунктом 8 статті 14 цього Закону. Банк России в місячний срок дает згоду на вказані призначення або представляет мотівовану відмову в пісьмовій форме на підставах, передбачення статтей 16 цього Закону.

Стаття 16. Підстави і порядок відмові в державній реєстрації кредитної организации та відачі Ліцензії на Здійснення Банківських операцій

Відмова в державній реєстрації кредитної организации та відачі Ліцензії на Здійснення Банківських операцій допускається только з таких підстав: 1) невідповідність кваліфікаційним вимоги, что пред'являються до пропонованіх кандидатів на посади керівніків виконавчих ОРГАНІВ та (або) головного бухгалтера. Під невідповідністю кваліфікаційним вимоги, что пред'являються до зазначеним осіб, розуміється: Відсутність у них вищої юридичної або економічної освіти и досвіду керівніцтва відділом або іншім Підрозділом кредитної организации, пов'язаного зі здійсненням Банківських операцій, або досвіду керівніцтва таким Підрозділом НЕ менше двох років ; наявність судимості за Вчинення злочінів проти власності за, господарських и посадових злочінів; Вчинення в течение року адміністративного правопорушення в Галузі торгівлі та фінансів, встановлення набравши законної сили ухвалив органу, уповноваженого розглядаті справи про Адміністративні правопорушення; наявність в течение останніх двох років Фактів Розірвання з зазначеним особами трудового договору (контракту) з ініціативи адміністрації на підставах, передбачення пунктом 2 статті 254 Кодексу Законів про працю Російської Федерации; 2) незадовільне фінансове становище засновніків кредитної организации або невиконання ними своих зобов'язань перед федеральним бюджетом, бюджетами суб'єктів Російської Федерации та місцевімі бюджетами за останні три роки; 3) невідповідність документів, поданих індивідуальних для державної реєстрації кредитної организации та Отримання Ліцензії, вимоги федеральних Законів.

Рішення про відмову в державній реєстрації и відачі Ліцензії повідомляється засновника кредитної организации в пісьмовій форме и винна буті мотивовано.

Відмова в державній реєстрації и відачі Ліцензії, непрійняття Банком России у встановлений строк відповідного решение могут буті оскаржені в арбітражний суд.

Стаття 17. Державна реєстрація кредитної организации з іноземними інвестиціями та філії іноземного банку и видача Їм ліцензій на Здійснення Банківських операцій

Для державної реєстрації кредитної организации з іноземними інвестиціями та філії іноземного банку и Отримання ними Ліцензії на Здійснення Банківських операцій кроме документів, зазначеним у статті 14 цього Закону, додатково подаються належно чином оформлені документи, перераховані нижчих.

Іноземна юридична особа подає: 1) решение про его доля у створенні кредитної организации на территории Російської Федерации або про Відкриття філії банку; 2) документ, что підтверджує реєстрацію юридичної особи, и балансу за три попередні роки, Підтверджені Аудиторська Висновки; 3) письмове згоду відповідного контрольного органу країни его Местоположение на участь в створенні кредитної организации на территории Російської Федерации або на Відкриття філії банку в тих випадка, коли такий Дозвіл вимагається за законодавством країни его Местоположение.

Іноземна фізична особа представляет підтвердження першокласнім (согласно з міжнародною практикою) іноземним банком платоспроможності цієї особи.

Стаття 18. Додаткові вимоги до создания и ДІЯЛЬНОСТІ кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ з іноземними інвестиціями и філій іноземних банків

Розмір (квота) участия іноземного Капіталу в банківській системе Російської Федерации встановлюється федеральним законом за пропозіцією Уряду Російської Федерации, погодження з Банком России. Зазначилися квота розраховується як відношення сумарного Капіталу, что належить нерезиденту в статутних капіталах кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ з іноземними інвестиціями, и Капіталу філій іноземних банків до Сукупний Статутного капіталу кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, зареєстрованіх на территории Російської Федерации.

Банк России пріпіняє видачу ліцензій на Здійснення Банківських операцій банкам з іноземними інвестиціями, філіям іноземних банків при досягненні встановленої квоти.

Кредитна організація зобов'язана отріматі Попередній Дозвіл Банку России на Збільшення свого Статутного капіталу за рахунок коштів нерезидентів, на відчуження (в тому числі продажів) своих акцій (часток) на Користь нерезидентів, а учасники кредитної организации - резиденти - на відчуження їхніх акцій (часток ) кредитної организации на Користь нерезидентів. Зазначені догоди по відчуженню акцій (часток) нерезидентам, здійснені без Дозволу Банку России, є Недійсними, за вінятком віпадків, передбачення Частина п'ятою цієї статті.

Банк России має право накласти Заборона на Збільшення Статутного капіталу кредитної организации за рахунок коштів нерезидентів и на відчуження акцій (часток) на Користь нерезидентів, если результатом зазначеним Дії є перевіщення квоти участия іноземного Капіталу в банківській системе Російської Федерации.

Заява про Намір збільшити Статутний капітал кредитної организации за рахунок коштів нерезидентів и про відчуження акцій (часток) на Користь нерезидентів розглядається Банком России в двомісячній срок з дня подачі заяви. Результатом его РОЗГЛЯДУ є Дозвіл Банку России на проведення зазначеної в заяві операции або мотівовану відмову в пісьмовій форме. У разі, если Банк России НЕ сообщил про прийнятя решение в течение встановлення терміну, зазначилися операція вважається дозволеним.

Банк России має право за погодження з Кабінетом Міністрів України встановлюваті для кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ з іноземними інвестиціями и філій іноземних банків обмеження на Здійснення Банківських операцій, если у відповідніх іноземних державах відносно банків з російськімі інвестиціями и філій российских банков застосовуються обмеження в їх створенні и ДІЯЛЬНОСТІ.

Банк России має право встановлюваті в порядку, встановленому федеральним законом "Про Центральний банк Російської Федерации (Банці России) ", Додаткові вимоги до кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ з іноземними інвестиціями и філіям іноземних банків относительно обов'язкових норматівів, порядку Подання звітності, затвердження складу керівніцтва и Переліку здійснюваніх Банківських операцій, а такоже относительно мінімального розміру Статутного капіталу знову реєстрованіх кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ з іноземними інвестиціями и мінімального розміру Капіталу знову реєстрованіх філій іноземних банків.

Стаття 19. Заходи Банку России, застосовувані ним в порядку наочний в разі Порушення кредитної організацією федеральних Законів и нормативних АКТІВ Банку России

У разі Порушення федеральних Законів, нормативних АКТІВ и Розпорядження Банку России, что встановлюються Їм обов'язкових норматівів, неподаним информации, Подання неповної чи недостовірної информации, а такоже Вчинення Дій, что створюють реальну загроза інтересам вкладніків и кредіторів, Банк России має право в порядку Нагляду застосовуваті до кредитної организации ЗАХОДІВ, Встановлені федеральним законом "Про Центральний банк Російської Федерации (Банці России) ".

Стаття 20. Підстави для відклікання Ліцензії на Здійснення Банківських операцій

Банк России может відклікаті ліцензію на Здійснення Банківських операцій у випадка: 1) встановлення недостовірності відомостей, на підставі якіх видана ліцензія; 2) затримки качана Здійснення Банківських операцій, передбачення ліцензією, більш чем на рік з дня ее відачі; 3) встановлення Фактів недостовірності звітніх Даних; 4) Здійснення, в тому чіслі одноразового, Банківських операцій, що не передбачення ліцензією Банку России; 5) невиконання вимог федеральних Законів, что регулюють банківську діяльність, а такоже нормативних АКТІВ Банку России, если в течение року до кредитної организации Неодноразово застосовуваліся заходь, передбачені Федеральним законом "Про Центральний банк Російської Федерации (Банці России) "; 6) незадовільного фінансового стану кредитної организации, невиконання нею своих зобов'язань перед вкладник и кредиторами, что є підставою для Подання заяви про Порушення в арбітражному суді провадження у делу про неспроможність (банкрутство) кредитної организации.

Відклікання Ліцензії на Здійснення Банківських операцій з других підстав, кроме передбачення цим Законом, які не допускається.

ПОВІДОМЛЕННЯ про відклікання Ліцензії на Здійснення Банківських операцій публікується Банком России в Офіційному віданні Банку России ("Віснику Банку России") В Тижневий рядків з дня Прийняття відповідного решение.

Банк России после відклікання Ліцензії у кредитної организации має право звернути до арбітражного суду з покличу про ее ліквідації.

Стаття 21. Розгляд СПОРІВ за участю кредитної организации Рішення и Дії (бездіяльність)

Банку России або его посадових осіб могут буті оскаржені кредитною організацією в суд або арбітражний суд в порядку, встановленому федеральним законом.

Кредитна організація має право звертатися в Банк России Із запит и заявив в зв'язку з рішеннями и діямі (бездіяльністю) Банку России, на Які Банк России зобов'язаний в місячний срок дати відповідь по суті порушених у них вопросам.

Спори между кредитною організацією та ее клієнтами (фізічнімі та юридичними особами) вірішуються в порядку, передбачення федеральними законами.

Стаття 22. Філії та представництва кредитної организации

Філією кредитної организации є ее ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ, что розташованій поза місцем знаходження кредитної организации и Здійснює від ее имени всі або часть Банківських операцій, передбачення ліцензією Банку России, віданої кредитної организации.

Представництвом кредитної организации є ее ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ, что розташованій поза місцем знаходження кредитної организации, что представляет ее Захоплення и Здійснює їх захист. Представництво кредитної организации НЕ має права Здійснювати банківські операции.

Філії та представництва кредитної организации НЕ є юридичними особами и здійснюють свою діяльність на підставі Положення, что затверджуються что створі їх кредитною організацією.

Керівники філій та представництв прізначаються керівніком створі їх кредитної организации и діють на підставі віданої нею в установленому порядку довіреності.

Кредитна організація відкріває на территории Російської Федерации філії и представництва з моменту ПОВІДОМЛЕННЯ Банку России. У Повідомленні зазначається поштова адреса філії (представництва), его повноваження І ФУНКЦІЇ, Відомості про керівніків, масштаби и характер планованіх операцій, а такоже представляються відбіток его печатки и зразки підписів его керівніків.

За Відкриття філій кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ стягується збір у размере, визначених Банком России, но НЕ більш як 1000-кратного мінімального розміру оплати праці. Зазначеним збір Надходить в дохід федерального бюджету.

Філії кредитної организации з іноземними інвестиціями на территории Російської Федерации реєструються Банком России у встановленому ним порядку.

Стаття 23. Ліквідація або Реорганізація кредитної организации

Ліквідація або Реорганізація кредитної организации здійснюється відповідно до Федерального закону з урахуванням вимог цього Закону.

ПОВІДОМЛЕННЯ про Анулювання запису про реєстрацію кредитної организации підлягає опублікуванню Банком России в Офіційному віданні Банку России ("Віснику Банку России") У місячний срок после Внесення зазначеної Зміни в Книгу державної реєстрації кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ.

III. Забезпечення стабільності банківської системи, захист прав, інтересів вкладніків и кредіторів кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ

Стаття 24. Забезпечення Фінансової надійності кредитної организации

З метою забезпечення Фінансової надійності кредитна організація зобов'язана створюваті резерви (фонди), в тому чіслі під знецінення ЦІННИХ ПАПЕРІВ, порядок формирование и использование якіх встановлюється Банком России. Мінімальні розміри резервів (ФОНДІВ) встановлюються Банком России. Розміри відрахувань в резерви (фонди) з прибутку до оподаткування встановлюються федеральними законами про податки.

Кредитна організація зобов'язана Здійснювати класіфікацію актівів, віділяючі сумнівні та безнадійні Борги, и створюваті резерви (фонди) на покриття можливости збитків у порядку, что встановлюється Банком России.

Кредитна організація зобов'язана дотримуватись обов'язкові нормативи, что встановлюються відповідно до Федерального закону "Про Центральний банк Російської Федерации (Банці России) ". Чісельні значення обов'язкових норматівів встановлюються Банком России відповідно до зазначеним Федерального закону.

Кредитна організація зобов'язана організовувати Внутрішній контроль, что Забезпечує належно рівень надійності, что відповідає характеру и масштабами проведених операцій.

Стаття 25. Норматив обов'язкових резервів банку

Банк зобов'язаний Виконувати норматив обов'язкових резервів, что депонуються в Банку России, в тому чіслі за рядками, ОБСЯГИ та видами залучених коштів. Порядок депонування обов'язкових резервів візначається Банком России відповідно до Федерального закону "Про Центральний банк Російської Федерации (Банці России) ".

Банк зобов'язаний мати в Банку России рахунок для зберігання обов'язкових резервів. Порядок Відкриття зазначеним Рахунку и Здійснення операцій по ньом встановлюється Банком России.

Стаття 26. Банківська таємниця

Кредитна організація, Банк России гарантують Таємницю про операции, про рахунки и вклади своих КЛІЄНТІВ и кореспондентів. Всі службовці кредитної организации зобов'язані зберігаті Таємницю про операции, рахунки и вклади ее КЛІЄНТІВ и кореспондентів, а такоже про інші Відомості, что встановлюються кредитною організацією, если Це не суперечіть федеральному закону.

Довідки за операціях и рахунки юридичних осіб и громадян, Які здійснюють підпріємніцьку діяльність без создания юридичної особи, видають кредитною організацією Їм самим, судам и арбітражнім судам (суддю), Рахунковій палаті Російської Федерации, органам державної податкової служби та податкової полиции, митним органам Російської Федерации в випадках, передбачених законодавчо актами про їх діяльність, а при наявності Згоди прокурора - органам попередня слідства у справах для, что перебувають у їх провадженні.

Довідки за рахунками и вкладах фізичних осіб видають кредитною організацією Їм самим, судам, а за наявності Згоди прокурора - органам попередня слідства у справах для, что перебувають у їх провадженні.

Довідки за рахунками и вкладах у разі смерти їх власніків видають кредитною організацією особам, зазначеним власником Рахунку або вкладу в Зроблений кредитної организации заповідальному розпорядженні, нотаріальнім конторам по перебувають в їх провадженні Спадкового справах для про вклади померла вкладніків, а относительно рахунків іноземних громадян - іноземним консульсько установам .

Банк России НЕ має права розголошуваті Відомості про рахунки, вклади, а такоже Відомості про конкретні догоди и про операции Із звітів кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, отрімані ним в результате Виконання ліцензійних, Наглядовою и контрольних функцій, за вінятком віпадків, передбачення федеральними законами.

Аудиторські организации НЕ має права розкріваті третім особам Відомості про операции, про рахунки и вклади кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, їх КЛІЄНТІВ та кореспондентів, отрімані в ході проведення ними перевірок, за вінятком віпадків, передбачення федеральними законами.

За розголошення банківської Таємниці Банк России, кредитні, аудиторські та інші организации, а такоже їх посадові особи та їх працівники несуть відповідальність, включаючі відшкодування завдання збитків, в порядку, встановленому федеральним законом.

Стаття 27. накладення Арешт и Звернення Стягнення на Грошові кошти та інші цінності, что знаходяться в кредитній организации

На Грошові кошти та інші цінності юридичних и фізичних осіб, что знаходяться на Рахунку и на вкладах чи на зберіганні в кредитній организации, арешт может буті накладі не інакше як судом и арбітражнім судом, суддя, а такоже за ухвалив ОРГАНІВ попередня слідства при наявності санкції прокурора .

При накладенні Арешт на Грошові кошти, что знаходяться на Рахунку и у вкладах, кредитна організація Негайно после Отримання решение про накладення Арешт пріпіняє відаткові операции за ЦІМ рахунки (вкладу) в межах коштів, на Які Накладено арешт.

Стягнення на Грошові кошти та інші цінності фізичних та юридичних осіб, что знаходяться на Рахунку и на вкладах чи на зберіганні в кредитній организации, может буті звернено только на підставі виконавчих документів відповідно до законодавства Російської Федерации.

Кредитна організація, Банк России не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну в результате накладення Арешт або Звернення Стягнення на Грошові кошти та інші цінності їх КЛІЄНТІВ, за вінятком віпадків, передбачення законом.

Конфіскація копійчаних коштів та других цінностей может буті проведена на підставі яке набрало законної сили вироку суду.

IV. Міжбанківські відносини та обслуговування клієнтів

Стаття 28. Міжбанківські операции

Кредитні организации на договірніх засідках могут залучаті и розміщуваті один у одного кошти у форме вкладів (депозітів), кредитів, Здійснювати розрахунки через створювані в установленому порядку розрахункові центри и кореспондентські рахунки, что відкріваються один у одного, и Здійснювати інші взаємні операции, передбачені ліцензіями, видання банком России.

Кредитна організація щомісячно сообщает в Банк России про знов відкриті кореспондентські рахунки на территории Російської Федерации и за кордоном.

Кореспондентські отношения между кредитною організацією та Банком России здійснюються на договірніх засідках.

Списання коштів з рахунків кредитної организации проводитися за ее Розпорядження або з ее Згоди, за вінятком віпадків, передбачення федеральним законом.

При нестачі коштів для Здійснення кредитування КЛІЄНТІВ и Виконання прийнятя на собі зобов'язань кредитна організація может звертатися за отриманий кредитів в Банк России на визначених ним условиях.

Стаття 29. Процентні ставки за кредитами, вкладами (депозитами) та комісійну винагорода за операціямі кредитної организации

Процентні ставки за кредитами, вкладами (депозитами) та комісійну винагорода за операціямі встановлюються кредитною організацією за угідь з клієнтами, если інше НЕ предусмотрена федеральним законом.

Кредитна організація НЕ має права в односторонньому порядку змінюваті процентні ставки по кредитах, вкладами (депозитами), комісійну винагорода та Терміни Дії ціх договорів з клієнтами, за вінятком віпадків, передбачення федеральним законом або договором з Клієнтом.

Стаття 30. отношения между Банком России, кредитні організаціямі та їх клієнтами

Отношения между Банком России, кредитні організаціямі та їх клієнтами здійснюються на основе договорів, если інше НЕ предусмотрена федеральним законом.

У договорі повінні буті вказані відсоткові ставки по кредитах и ​​вкладах (депозитах), ВАРТІСТЬ банківських послуг и Терміни їх Виконання, в тому чіслі Терміни ОБРОБКИ платіжніх документів, майновий відповідальність сторон за Порушення договору, включаючі відповідальність за Порушення зобов'язань за строками Здійснення платежів, а такоже порядок его Розірвання та інші істотні умови договору.

Клієнти ма ють право Відкривати необхідне Їм Кількість розрахункових, депозитних та других рахунків в будь-Якій Валюті в банках за їх Згідно, если інше не встановлено федеральним законом.

Порядок Відкриття, ведення та закриття банком рахунків КЛІЄНТІВ в рублях и іноземній Валюті встановлюється Банком России відповідно до федеральних Законів.

Учасники кредитної организации НЕ ма ють яких-небудь перевага при розгляді питання про Отримання кредиту або Про надання Їм других банківських послуг, если інше НЕ предусмотрена федеральним законом.

Стаття 31. Здійснення розрахунків кредитною організацією

Кредитна організація Здійснює розрахунки за правилами, формам и стандартам, встановленим Банком России; при відсутності правил проведення окремий відів розрахунків - за домовленістю между собою; при здійсненні міжнародних розрахунків - в порядку, встановленому федеральним законом та правилами, прийнятя в міжнародній банківській практике.

Кредитна організація, Банк России зобов'язані здійсніті Перерахування коштів клієнта и зарахування коштів на его рахунок пізніше следующего операційного дня после Отримання відповідного платіжного документа, если інше не встановлено федеральним законом, договором або Платіжним документом.

У разі несвоєчасного або неправильного зарахування на рахунок або списання з Рахунку клієнта копійчані коштів кредитна організація, Банк России віплачують відсотки на суму ціх коштів за ставкою рефінансування Банку России.

Стаття 32. Антімонопольні правила

Кредитним організаціям забороняється укладаті догоди и Здійснювати узгоджені Дії, спрямовані на монополізацію Сайти Вся банківських послуг, а такоже на обмеження конкуренції в банківській делу.

Придбання акцій (часток) кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, а такоже укладання угідь, Які передбачають Здійснення контролю за діяльністю кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ (груп кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ), що не повінні суперечіті антимонопольному правилам.

Дотримання антимонопольних правил у сфері банківських послуг контролюється Державним комітетом Російської Федерации з антімонопольної політики и ПІДТРИМКИ Нових економічних структур спільно з Банком России.

Стаття 33. Забезпечення повернення кредитів

Кредити, надані банком, могут Забезпечувати заставою нерухомого та рухомого майна, в тому чіслі державних та других ЦІННИХ ПАПЕРІВ, банківськімі гарантіямі та іншімі способами, передбачення федеральними законами або договором.

При порушенні позичальником зобов'язань за договором банк має право достроково стягуваті надані кредити и нараховані за ними відсотки, если це предусмотрена договором, а такоже звертати Стягнення на заставлене майно в порядку, встановленому федеральним законом.

Стаття 34. Оголошення боржників неспроможності (банкрут) та Погашення заборгованості

Кредитна організація зобов'язана Вжити всех передбачення законодавством Російської Федерации заходь для Стягнення заборгованості.

Кредитна організація має право звернути до арбітражного суду Із заявив про Порушення провадження у делу про неспроможність (банкрутство) относительно боржників, Які НЕ віконують свои зобов'язання по погашенню заборгованості, у встановленому Законом порядку.

V. Філії, представництва та дочірні организации кредитної организации на территории іноземної держави

Стаття 35. Філії, представництва та дочірні организации кредитної организации на территории іноземної держави

Кредитна організація может з Дозволу Банку России створюваті на территории іноземної держави філії и после ПОВІДОМЛЕННЯ Банку России представництва.

Кредитна організація может з Дозволу и відповідно до вимог Банку России мати на территории іноземної держави дочірні организации.

Банк России НЕ пізніше трімісячного терміну з моменту Отримання відповідного клопотання сообщает заявника в пісьмовій форме про своє решение - згоду або відмову. Відмова винна буті мотивовано. У разі, если Банк России НЕ сообщил про прийнятя решение в течение зазначеним терміну, відповідній Дозвіл Банку России вважається отриманий.

Стаття 36. Банківські вклади фізичних осіб

Внесок Грошові кошти у Валюті Російської Федерации або іноземній Валюті, розміщувані фізічнімі особами з метою Збереження и Отримання доходу. Дохід за вкладом віплачується в грошовій форме у виде відсотків. Внесок возвращается вкладнікові на его Першу Вимоги в порядку, передбачення для Внески даного виду федеральним законом та відповіднім договором.

Внески пріймаються только банками, что ма ють таке право відповідно до Ліцензії, яка Видається Банком России. Банки забезпечують Збереження вкладів и своєчасність Виконання своих зобов'язань перед вкладник. Залучення коштів у внески оформляється договором у пісьмовій форме в двох прімірніках, один з якіх Видається вкладник.

Право Залучення у внески копійчаних коштів фізичних осіб надається банкам, з дати державної реєстрації якіх пройшло НЕ менше двох років. При злітті банків зазначеним срок розраховується по банку, что має більш ранню дату державної реєстрації. При перетворенні банку зазначеним рядків не перерівається.

Збереження и повернення вкладів фізичних осіб в банках, Створення державою, и банках, в статутному Капіталі якіх державі Належить более 50 відсотків голосуючіх акцій (часток), гарантуються державою в порядку, передбачення федеральними законами.

Стаття 37. вкладник банку

Вкладник банку могут буті громадяни Російської Федерации, Іноземні громадяни та особи без громадянство.

Вкладники Вільні у віборі банку для размещения у внески належно Їм копійчаних коштів и могут мати вклади в одному або декількох банках.

Вкладники могут розпоряджатіся вкладами, одержуваті по вкладах доход, Здійснювати Безготівкові розрахунки відповідно до договору.

Стаття 38. Федеральний фонд обов'язкового страхування вкладів

Для забезпечення гарантій повернення залучених банками коштів громадян и компенсації Втрата доходу за вкладення кошті створюється Федеральний фонд обов'язкового страхування вкладів.

Учасниками Федерального фонду обов'язкового страхування внесків є Банк России и банки, Які залучають кошти громадян.

Порядок создания, формирование та использование коштів Федерального фонду обов'язкового страхування внесків візначається федеральним законом.

Стаття 39. Фонди добровільного страхування вкладів

Банки ма ють право створюваті фонди добровільного страхування вкладів для забезпечення повернення вкладів и виплати доходів по ним. Фонді добровільного страхування вкладів створюються як некомерційні организации.

Число банків - засновніків фонду добровільного страхування вкладів має буті НЕ менше п'яти з Сукупний статутним КАПІТАЛОМ НЕ менше 20-кратного мінімального розміру Статутного капіталу, встановлений Банком России для банків на дату создания фонду.

Порядок создания, управління и ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДІВ добровільного страхування вкладів візначається їх статутами и федеральними законами.

Банк зобов'язаний поставити КЛІЄНТІВ до відома про свою долю або неучасть в фондах добровільного страхування вкладів. У разі участия у Фонді добровільного страхування вкладів банк інформує клієнта про умови страхування.

VII. Бухгалтерський облік в кредитних організаціях и нагляд за їх діяльністю

Стаття 40. Правила бухгалтерського обліку в кредитній организации

Правила ведення бухгалтерського обліку, Подання Фінансової та статистичної звітності, складання річніх звітів кредитними організаціямі встановлюються Банком Росії з урахуванням міжнародної банківської практики.

Стаття 41. Нагляд за діяльністю кредитної организации

Нагляд за діяльністю кредитної организации здійснюється Банком России відповідно до федеральних Законів.

Стаття 42. Аудиторська перевірка кредитної организации

Діяльність кредитної организации підлягає щорічній Перевірці Аудиторська організацією, что має відповідно до законодавства Російської Федерации ліцензію на Здійснення таких перевірок.

Аудиторська перевірка кредитної организации здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерации.

Аудиторська організація зобов'язана Скласти Висновок про результати аудиторської Перевірки, что містіть Відомості про достовірність Фінансової звітності кредитної организации, віконанні нею обов'язкових норматівів, встановлений Банком России, як управління кредитною організацією, стан внутрішнього контролю та інші положення, что визначаються федеральними законами и статутом кредитної организации.

Аудиторська Висновок Направляється в Банк России в трімісячній срок з дня Подання в Банк России річніх звітів кредитної организации.

Стаття 43. Звітність кредитної организации

Кредитна організація представляет в Банк России звітність (звітну документацію) про свою діяльність у форме, порядку и рядки, Які встановлюються Банком России.

Кредитна організація публікує у відкрітому друці річний звіт (включаючі бухгалтерський баланс и звіт про прибутки и збитки) у форме и Терміни, Які встановлюються Банком России, после підтвердження его достовірності аудиторських організацією.

У разі, если банк має у власності за более 50 відсотків голосуючіх акцій (часток) Іншого банку, ВІН представляет в Банк России в форме, порядку и рядки, Які встановлюються Банком России, консолідовану звітність про свою діяльність та діяльність дочірніх банків, что Включає в себе консолідованій бухгалтерський баланс и консолідованій звіт про прибутки и збитки.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

+ 29 = 34