Закон про банківську діяльність

Федеральний закон про банки и банківську діяльність

Завантажити: Федеральний закон про банки и банківську діяльність

I. Загальні положення

II. Порядок реєстрації кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ и Ліцензування Банківських операцій

III. Забезпечення стабільності банківської системи, захист прав, інтересів вкладніків и кредіторів кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ

IV. Міжбанківські відносини та обслуговування клієнтів

V. Філії, представництва та дочірні организации кредитної организации на территории іноземної держави

VI. ОЩАДНА справа

VII. Бухгалтерський облік в кредитних організаціях и нагляд за їх діяльністю

Стаття 1. Визначення термінів цього Закону

Кредитна організація - юридична особа, яка для Отримання прибутку як основнову мету своєї ДІЯЛЬНОСТІ на підставі спеціального Дозволу (Ліцензії) Центрального банку Російської Федерации (Банку России) має право Здійснювати банківські операции, передбачені цим Законом. Кредитна організація утворюється на основе будь-якої форми власності за як господарське товариство.

Банк кредитна організація, яка має Виключно право Здійснювати в сукупності следующие банківські операции: Залучення у внески копійчаних коштів фізичних и юридичних осіб, размещения зазначеним коштів від свого імені и за свой рахунок на условиях повернення, платності, терміновості, Відкриття и ведення Банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

Небанківська кредитна організація - кредитна організація, что має право Здійснювати ОКРЕМІ банківські операции, передбачені цим Законом. Допустимі поєднання Банківських операцій для небанківськіх кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ встановлюються Банком России.

Іноземний банк - банк, Визнання таким за законодавством іноземної держави, на территории которого ВІН зареєстрованій.

Стаття 2. Банківська система Російської Федерации та правове регулювання банківської ДІЯЛЬНОСТІ

Банківська система Російської Федерации Включає в себе Банк России, кредитні организации, а такоже філії и представництва іноземних банків.

Правове регулювання банківської ДІЯЛЬНОСТІ здійснюється Констітуцією Російської Федерации, справжнім Законом, Федеральним законом "Про Центральний банк Російської Федерации (Банці России) ", Іншімі федеральних законів, нормативних актів Банку России.

Стаття 3. спілок та асоціацій кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ

Кредитні организации могут створюваті Союзі и асоціації, які не переслідують мети одержаний прибутку, для захисту та представлення інтересів своих Членів, коордінації їх ДІЯЛЬНОСТІ, розвитку міжрегіональніх и міжнародніх зв'язків, удовольствие наукових, інформаційних и ПРОФЕСІЙНИХ інтересів, Вироблення рекомендацій относительно Здійснення банківської ДІЯЛЬНОСТІ та вирішенню других спільніх завдань кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ. Спілкам та асоціаціям кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ забороняється Здійснення Банківських операцій.

Послуги спілок та асоціацій кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ створюються и реєструються в порядку, встановленому законодавством Російської Федерации для некомерційніх ОРГАНІЗАЦІЙ.

Послуги спілок та асоціацій кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ повідомляють Банк России про своє создания у місячний срок после реєстрації.

Стаття 4. Груп кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ и холдинги

Групи кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ утворюються для вирішенню спільніх завдання (Спільного Впровадження Банківських операцій) Шляхом Укладення відповідного договору между двома або декількома кредитними організаціямі.

Холдинги утворюються Шляхом Отримання кредитної організацією (ОСНОВНОЇ кредитної організацією) в силу переважної участия в статутному Капіталі однієї або декількох кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ або відповідно до Укладення з однією або декількома кредитними організаціямі договором возможности візначаті решение, что пріймаються зазначеним кредитно організаціямі.

Стаття 5. Банківські операції та інші догоди кредитної организации

До Банківських операцій належати: 1) Залучення коштів фізичних и юридичних осіб у вклади (до запитання и на Певний срок); 2) размещения зазначеним у пункті 1 части Першої цієї статті залучених коштів від свого імені и за свой рахунок; 3) Відкриття и ведення Банківських рахунків фізичних та юридичних осіб; 4) Здійснення розрахунків за дорученням фізичних и юридичних осіб, в тому чіслі банків - кореспондентів, по їхньому банківському Рахунку; 5) інкасація коштів, векселів, платіжніх и розрахункових документів и касове обслуговування фізичних та юридичних осіб; 6) купівля - продаж іноземної валюти в готівковій та безготівковій формах; 7) Залучення у внески и размещения дорогоцінніх металів; 8) видача Банківських гарантій.

Кредитна організація кроме переліченіх у части першій цієї статті Банківських операцій має право Здійснювати следующие операции: 1) видачу поручительств за третіх осіб, что передбачають Виконання зобов'язань у грошовій форме; 2) придбання права вимоги від третіх осіб Виконання зобов'язань в грошовій форме; 3) ДОВІРЧЕ управління копійчаних Кошта та іншім майном за договором з фізічнімі та юридичними особами; 4) Здійснення операцій з дорогоціннімі металами и дорогоціннім камінням відповідно до законодавства Російської Федерации; 5) Надання в оренду фізичним и юридичним особам спеціальніх приміщень чи что у них сейфів для зберігання документів и цінностей; 6) Лізингові операции; 7) Надання консультаційних та інформаційних послуг.

Кредитна організація має право Здійснювати інші операции відповідно до законодавства Російської Федерации.

Всі банківські операции та інші операции здійснюються в рублях, а за наявності відповідної Ліцензії Банку Росії - и в іноземній Валюті. Правила Здійснення Банківських операцій, у тому чіслі правила їх матеріально-технічного забезпечення, встановлюються Банком России відповідно до федеральних Законів.

Кредитної организации забороняється займатіся виробничої, торговельної та страховою діяльністю.

Стаття 6. Діяльність кредитної организации на Сайти Вся ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Відповідно до Ліцензії Банку России на Здійснення Банківських операцій банк має право Здійснювати випуск, купівлю, продаж, облік, зберігання та інші операции з цінними паперами, Які віконують Функції платіжного документа, з цінними паперами, что підтверджують Залучення копійчаних коштів у внески и на банківські рахунки , з іншімі цінними паперами, Здійснення операцій з Якими НЕ требует Отримання спеціальної Ліцензії відповідно до федеральних Законів, а такоже має право Здійснювати ДОВІРЧЕ управління зазначеним цінними буму ами за договором фізічнімі та юридичними особами.

Кредитна організація має право Здійснювати професійну діяльність на Сайти Вся ЦІННИХ ПАПЕРІВ відповідно до федеральних Законів.

Стаття 7. Найменування кредитної организации

Кредитна організація має Фірмове (повне офіційне) найменування російською мовою, может мати найменування іншою мовою народів Російської Федерации, СКОРОЧЕННЯ найменування та найменування Іноземною мовою. Кредитна організація має печатку Із Своїм фірмовім найменуванням.

Фірмове найменування кредитної организации винне містіті вказівку на характер ДІЯЛЬНОСТІ цієї юридичної особи с помощью использование слів "банк9quot; або "небанківська кредитна організація", А також вказівку на его організаційно-правову форму.

Банк России зобов'язаний при розгляді заяви про реєстрацію кредитної организации забороніті использование найменування кредитної организации, если передбачуваності найменування Вже містіться в Книзі державної реєстрації кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ. Використання в найменуванні кредитної организации слів "Россія9quot;, "російська Федерація", "государственній9quot;, "федеральній9quot; и "центральній9quot;, похідніх від них слів і словосполучень допускається в порядку, что встановлюється законодавчо актами Російської Федерации.

Ні одна юридична особа в Російській Федерации, за вінятком получил от Банку России ліцензію на Здійснення Банківських операцій, що не может використовуват у своєму найменуванні слова "банк9quot;, "кредитна організація" або іншім чином вказуваті на ті, что дана юридична особа має право на Здійснення Банківських операцій.

Стаття 8. Надання информации про діяльність кредитної организации

При здійсненні Банківських операцій кредитна організація зобов'язана на вимоги фізичної або юридичної особи надаті ліцензію на Здійснення Банківських операцій, інформацію про свою фінансову звітність (бухгалтерський баланс и звіт про прибутки и збитки) и Аудиторська Висновок за Попередній рік, а такоже щомісячні бухгалтерські баланси за поточний рік.

За введення фізичних и юридичних осіб в Омані Шляхом Ненадання информации або Надання недостовірної чи неповної информации кредитна організація Несе відповідальність відповідно до цього Закону та іншімі федеральними законами.

Стаття 9. отношения между кредитною організацією та державою

Кредитна організація НЕ відповідає за зобов'язаннями держави. Держава не має відповідає за зобов'язаннями кредитної организации, за вінятком віпадків, коли держава сама взяла на себе Такі зобов'язання.

Кредитна організація НЕ відповідає за зобов'язаннями Банку России. Банк России НЕ відповідає за зобов'язаннями кредитної организации, за вінятком віпадків, коли Банк России прийнять на себе Такі зобов'язання.

Органи законодавчої та віконавчої власти и органи місцевого самоврядування НЕ ма ють права втручатіся в діяльність кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, за вінятком віпадків, передбачення федеральними законами.

Кредитна організація по спеціально укладається на конкурсній основі договору может Виконувати ОКРЕМІ доручення Уряду Російської Федерации, ОРГАНІВ віконавчої власти суб'єктів Російської Федерации та ОРГАНІВ місцевого самоврядування, Здійснювати операции з Кошта федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерации и місцевіх бюджетів та розрахунки з ними , Забезпечувати цільове использование бюджетних коштів, что віділяються для Здійснення федеральних и регіональніх програм. Відповідній договір повинен містіті взаємні зобов'язання сторон и передбачаті їх відповідальність, умови та форми контролю за Використання бюджетних коштів.

Кредитна організація НЕ может буті зобов'язана до Здійснення ДІЯЛЬНОСТІ, що не передбаченої ее установчо документами, за вінятком віпадків, коли кредитна організація прийнять на себе відповідні зобов'язання, або віпадків, передбачення федеральними законами.

Стаття 10. Статут кредитної организации

Кредитна організація має статут, что затверджується в порядку, передбачення федеральними законами.

Статут кредитної организации винен містіті: 1) Фірмове (повне офіційне) найменування, а такоже всі інші найменування, Встановлені цим Законом; 2) вказівка ​​на організаційно-правову форму; 3) Відомості про місце знаходження (поштовій адресі) ОРГАНІВ управління та відокремленіх підрозділів; 4) ПЕРЕЛІК здійснюваніх Банківських операцій и Угод у відповідності зі статтю 5 цього Закону; 5) Відомості про розмір Статутного капіталу; 6) Відомості про систему ОРГАНІВ управління, у тому чіслі виконавчих, и ОРГАНІВ внутрішнього контролю, про порядок їх Утворення та їх повноважень; 7) інші Відомості, передбачені федеральними законами для Статутів юридичних осіб зазначеної організаційно-правової форми.

Кредитна організація зобов'язана реєструваті в Банку России всі Зміни и ДОПОВНЕННЯ, что вносяться до свого статуту. Банк России в місячний срок з дня Подання всех належно чином оформлених документів пріймає решение про реєстрацію змін и ДОПОВНЕННЯ до статуту кредитної организации.

Стаття 11. Статутний капітал кредитної организации

Статутний капітал кредитної организации складається з Величини вкладів ее учасников и візначає мінімальній розмір майна, что гарантує Інтереси ее кредіторів.

Банк России встановлює граничний розмір негрошовій части в статутному Капіталі кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, а такоже мінімальній розмір Статутного капіталу знову реєстрованіх кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ. Норматив мінімального розміру Статутного капіталу может встановлюватіся в залежності від виду кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ.

Рішення Банку России про зміну мінімального розміру Статутного капіталу набірає ЧИННОСТІ НЕ Ранее чем через 90 днів после дня его офіційного опублікування. Для знову реєстрованіх кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ Банком России застосовується норматив мінімального розміру Статутного капіталу, Який Діє на день подачі документів на реєстрацію и Отримання Ліцензії.

Банк России НЕ має права Вимагати від Ранее зареєстрованіх кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ Зміни їх Статутного капіталу.

Чи не могут буті вікорістані для формирование Статутного капіталу кредитної организации залучені Грошові кошти.

Засоби федерального бюджету и державних позабюджетніх ФОНДІВ, Вільні Грошові кошти та інші об'єкти власності за, что перебувають у віданні федеральних ОРГАНІВ державної влади, які не могут буті вікорістані для формирование Статутного капіталу кредитної организации, за вінятком віпадків, передбачення федеральними законами.

Кошти бюджетів суб'єктів Російської Федерации, місцевіх бюджетів, Вільні Грошові кошти та інші об'єкти власності за, что знаходяться у віданні ОРГАНІВ державної влади суб'єктів Російської Федерации та ОРГАНІВ місцевого самоврядування, могут буті вікорістані для формирование Статутного капіталу кредитної организации на підставі відповідно законодавчо акту суб'єкта Російської Федерации або решение органу місцевого самоврядування в порядку, передбачення ЦІМ законом та іншімі федеральними з конамі.

Придбання в результате однієї або декількох Угод однією юридичною чи фізічною особою або групою юридичних та (або) фізичних осіб, пов'язаних между собою угідь, або груп юридичних осіб, Які є дочірнімі чи залежних по відношенню один до одного, більше 5 відсотків акцій ( часток) кредитної организации требует ПОВІДОМЛЕННЯ Банку России, більше 20 відсотків попередньої Згоди Банку России. Банк России НЕ пізніше 30 днів з моменту Отримання клопотання сообщает заявника в пісьмовій форме про своє решение - згоду або відмову. Відмова винна буті мотивовано. У разі, если Банк России НЕ сообщил про прийнятя решение в течение зазначеним терміну, угода купівлі продажу акцій (часток) кредитної организации вважається дозволеним.

Банк России має право відмовіті в наданні Згоди на Здійснення догоди купівлі продаж більше 20 відсотків акцій (часток) кредитної организации при встановленні незадовільного фінансового становища набувачів акцій (часток), порушенні антимонопольного права и в других випадках, передбачених федеральним законом.

Засновник банку не ма ють права віходити зі складу учасников банку в течение дере трьох років з дня его реєстрації.

II. Порядок реєстрації кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ и Ліцензування Банківських операцій

Стаття 12. Державна реєстрація кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ и видача Їм ліцензій на Здійснення Банківських операцій

Кредитні организации підлягають державній реєстрації в Банку России. Банк России Здійснює державну реєстрацію кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ и веде Книгу державної реєстрації кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ.

За реєстрацію кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ стягується збір у размере, визначених Банком России, но НЕ более 1 відсотка від Оголошення Статутного капіталу кредитної организации. Зазначеним збір Надходить в дохід федерального бюджету.

Ліцензія на Здійснення Банківських операцій кредитної организации Видається после ее державної реєстрації в порядку, встановленому цим Законом.

Кредитні организации отримуються право Здійснення Банківських операцій з моменту Отримання Ліцензії, яка Видається Банком России.

Стаття 13. Ліцензування Банківських операцій

Здійснення Банківських операцій проводитися только на підставі Ліцензії, что Видається Банком России в порядку, встановленому цим Законом.

Ліцензії, Виданих Банком России, враховуються в Реєстрі видання ліцензій на Здійснення Банківських операцій.

Реєстр видання кредитним організаціям ліцензій підлягає Публікації Банком России в Офіційному віданні Банку России ("Віснику Банку России") Чи не рідше одного разу на рік. Зміни и ДОПОВНЕННЯ до зазначеним реєстру публікуються Банком России в місячний строк з дня їх Внесення до реєстру.

У Ліцензії на Здійснення Банківських операцій вказуються банківські операции, на Здійснення якіх дана кредитна організація має право, а такоже валюта, в Якій ЦІ банківські операции могут здійснюватіся.

Ліцензія на Здійснення Банківських операцій Видається без обмеження термінів ее Дії.

Здійснення юридичною особою Банківських операцій без Ліцензії Тягном за собою Стягнення з подобной юридичної особи всієї суми, отріманої в результате Здійснення Даних операцій, а такоже Стягнення штрафу в двократному размере цієї суми до федерального бюджету. Стягнення проводитися в судновому порядку за покличу прокурора, відповідного федерального органу віконавчої власти, уповноваженого на ті федеральним законом, або Банку России.

Банк России має право пред'явити до арбітражного суду иск про ліквідацію юридичної особи, что Здійснює без Ліцензії банківські операции.

Громадяни, Які незаконно здійснюють банківські операции, несуть у встановленому законом порядку цивільно-правову, адміністратівну або крімінальну відповідальність.

Стаття 14. Документи, необхідні для державної реєстрації кредитної организации та Отримання Ліцензії на Здійснення Банківських операцій

Для державної реєстрації кредитної организации та Отримання Ліцензії на Здійснення Банківських операцій подаються Такі документи: 1) заяву з клопотанням про державну реєстрацію кредитної организации та відачі Ліцензії на Здійснення Банківських операцій; 2) установчо договір, если его Підписання предусмотрена федеральним законом; 3) статут; 4) протокол зборів засновніків про Прийняття статуту та про затвердження кандидатур для призначення на посади керівніків виконавчих ОРГАНІВ та головного бухгалтера; 5) свідоцтво про Сплату державного мита; 6) копії свідоцтв про державну реєстрацію засновніків - юридичних осіб, аудиторські Висновки про достовірність їх Фінансової звітності, а такоже підтвердження органами державної податкової служби Російської Федерации Виконання засновниками - юридичними особами зобов'язань перед федеральним бюджетом, бюджетами суб'єктів Російської Федерации та місцевімі бюджетами за останні три роки; 7) декларації про доходи засновніків - фізичних осіб, Завірені органами державної податкової служби Російської Федерации, что підтверджують джерела походження коштів, внесених до Статутного капіталу кредитної организации; 8) анкети кандидатів на посади керівніків виконавчих ОРГАНІВ та головного бухгалтера кредитної организации, что Заповнюють ними и містять Відомості: про наявність у ціх осіб вищої юридичної або економічної освіти (з поданих копії диплома або его замінює) та досвіду керівніцтва відділом або іншім Підрозділом кредитної организации , пов'язаних Із здійсненням Банківських операцій, що не менше одного року, а за відсутності спеціальної освіти - досвіду керівніцтва таким Підрозділом НЕ менше двох років; про наявність (Відсутність) судимості.

Стаття 15. Порядок державної реєстрації кредитної организации та відачі Ліцензії на Здійснення Банківських операцій

При поданні документів, переліченіх у статті 14 цього Закону, Банк России відає засновника кредитної организации письмове підтвердження Отримання від них документів, необхідніх для державної реєстрації кредитної организации та Отримання Ліцензії на Здійснення Банківських операцій.

Ухвалення решение про державну реєстрацію кредитної организации та відачі Ліцензії на Здійснення Банківських операцій або про відмову в цьом проводитися у рядків, что НЕ перевіщує шести місяців з дати Подання всех передбачення цим Законом документів.

После Прийняття Банком России решение про державну реєстрацію кредитної организации та відачі Ліцензії на Здійснення Банківських операцій Банк России в тріденній срок сообщает про це засновніків кредитної организации з Вимогами провести в місячний срок оплату 100 відсотків ее Оголошення Статутного капіталу и відає засновника свідоцтво про державну реєстрацію кредитної организации .

Несплату або неповна оплата Статутного капіталу у встановлений срок є підставою для Анулювання решение про державну реєстрацію кредитної организации.

Для оплати Статутного капіталу Банк России відкріває зареєстрованому банку, а при необхідності - и небанківської кредитної организации кореспондентській рахунок в Банку России. Реквізити кореспондентського Рахунку вказуються в Повідомленні Банку России про державну реєстрацію кредитної организации та відачі Ліцензії на Здійснення Банківських операцій.

При пред'явленні документів, что підтверджують оплату 100 відсотків Оголошення Статутного капіталу кредитної организации, Банк России в тріденній срок відає кредитної организации ліцензію на Здійснення Банківських операцій.

Кредитна організація зобов'язана повідомляті Банку России про всі Зміни в персональному складі керівніків виконавчих ОРГАНІВ и про заміну головного бухгалтера в двотіжневій срок з дня Прийняття такого решение. ПОВІДОМЛЕННЯ про призначення нового керівника і (або) головного бухгалтера має містіті Відомості, передбачені підпунктом 8 статті 14 цього Закону. Банк России в місячний срок дает згоду на вказані призначення або представляет мотівовану відмову в пісьмовій форме на підставах, передбачення статтей 16 цього Закону.

Стаття 16. Підстави і порядок відмові в державній реєстрації кредитної организации та відачі Ліцензії на Здійснення Банківських операцій

Відмова в державній реєстрації кредитної организации та відачі Ліцензії на Здійснення Банківських операцій допускається только з таких підстав: 1) невідповідність кваліфікаційним вимоги, что пред'являються до пропонованіх кандидатів на посади керівніків виконавчих ОРГАНІВ та (або) головного бухгалтера. Під невідповідністю кваліфікаційним вимоги, что пред'являються до зазначеним осіб, розуміється: Відсутність у них вищої юридичної або економічної освіти и досвіду керівніцтва відділом або іншім Підрозділом кредитної организации, пов'язаного зі здійсненням Банківських операцій, або досвіду керівніцтва таким Підрозділом НЕ менше двох років ; наявність судимості за Вчинення злочінів проти власності за, господарських и посадових злочінів; Вчинення в течение року адміністративного правопорушення в Галузі торгівлі та фінансів, встановлення набравши законної сили ухвалив органу, уповноваженого розглядаті справи про Адміністративні правопорушення; наявність в течение останніх двох років Фактів Розірвання з зазначеним особами трудового договору (контракту) з ініціативи адміністрації на підставах, передбачення пунктом 2 статті 254 Кодексу Законів про працю Російської Федерации; 2) незадовільне фінансове становище засновніків кредитної организации або невиконання ними своих зобов'язань перед федеральним бюджетом, бюджетами суб'єктів Російської Федерации та місцевімі бюджетами за останні три роки; 3) невідповідність документів, поданих індивідуальних для державної реєстрації кредитної организации та Отримання Ліцензії, вимоги федеральних Законів.

Рішення про відмову в державній реєстрації и відачі Ліцензії повідомляється засновника кредитної организации в пісьмовій форме и винна буті мотивовано.

Відмова в державній реєстрації и відачі Ліцензії, непрійняття Банком России у встановлений строк відповідного решение могут буті оскаржені в арбітражний суд.

Стаття 17. Державна реєстрація кредитної организации з іноземними інвестиціями та філії іноземного банку и видача Їм ліцензій на Здійснення Банківських операцій

Для державної реєстрації кредитної организации з іноземними інвестиціями та філії іноземного банку и Отримання ними Ліцензії на Здійснення Банківських операцій кроме документів, зазначеним у статті 14 цього Закону, додатково подаються належно чином оформлені документи, перераховані нижчих.

Іноземна юридична особа подає: 1) решение про его доля у створенні кредитної организации на территории Російської Федерации або про Відкриття філії банку; 2) документ, что підтверджує реєстрацію юридичної особи, и балансу за три попередні роки, Підтверджені Аудиторська Висновки; 3) письмове згоду відповідного контрольного органу країни его Местоположение на участь в створенні кредитної организации на территории Російської Федерации або на Відкриття філії банку в тих випадка, коли такий Дозвіл вимагається за законодавством країни его Местоположение.

Іноземна фізична особа представляет підтвердження першокласнім (согласно з міжнародною практикою) іноземним банком платоспроможності цієї особи.

Стаття 18. Додаткові вимоги до создания и ДІЯЛЬНОСТІ кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ з іноземними інвестиціями и філій іноземних банків

Розмір (квота) участия іноземного Капіталу в банківській системе Російської Федерации встановлюється федеральним законом за пропозіцією Уряду Російської Федерации, погодження з Банком России. Зазначилися квота розраховується як відношення сумарного Капіталу, что належить нерезиденту в статутних капіталах кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ з іноземними інвестиціями, и Капіталу філій іноземних банків до Сукупний Статутного капіталу кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, зареєстрованіх на территории Російської Федерации.

Банк России пріпіняє видачу ліцензій на Здійснення Банківських операцій банкам з іноземними інвестиціями, філіям іноземних банків при досягненні встановленої квоти.

Кредитна організація зобов'язана отріматі Попередній Дозвіл Банку России на Збільшення свого Статутного капіталу за рахунок коштів нерезидентів, на відчуження (в тому числі продажів) своих акцій (часток) на Користь нерезидентів, а учасники кредитної организации - резиденти - на відчуження їхніх акцій (часток ) кредитної организации на Користь нерезидентів. Зазначені догоди по відчуженню акцій (часток) нерезидентам, здійснені без Дозволу Банку России, є Недійсними, за вінятком віпадків, передбачення Частина п'ятою цієї статті.

Банк России має право накласти Заборона на Збільшення Статутного капіталу кредитної организации за рахунок коштів нерезидентів и на відчуження акцій (часток) на Користь нерезидентів, если результатом зазначеним Дії є перевіщення квоти участия іноземного Капіталу в банківській системе Російської Федерации.

Заява про Намір збільшити Статутний капітал кредитної организации за рахунок коштів нерезидентів и про відчуження акцій (часток) на Користь нерезидентів розглядається Банком России в двомісячній срок з дня подачі заяви. Результатом его РОЗГЛЯДУ є Дозвіл Банку России на проведення зазначеної в заяві операции або мотівовану відмову в пісьмовій форме. У разі, если Банк России НЕ сообщил про прийнятя решение в течение встановлення терміну, зазначилися операція вважається дозволеним.

Банк России має право за погодження з Кабінетом Міністрів України встановлюваті для кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ з іноземними інвестиціями и філій іноземних банків обмеження на Здійснення Банківських операцій, если у відповідніх іноземних державах відносно банків з російськімі інвестиціями и філій российских банков застосовуються обмеження в їх створенні и ДІЯЛЬНОСТІ.

Банк России має право встановлюваті в порядку, встановленому федеральним законом "Про Центральний банк Російської Федерации (Банці России) ", Додаткові вимоги до кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ з іноземними інвестиціями и філіям іноземних банків относительно обов'язкових норматівів, порядку Подання звітності, затвердження складу керівніцтва и Переліку здійснюваніх Банківських операцій, а такоже относительно мінімального розміру Статутного капіталу знову реєстрованіх кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ з іноземними інвестиціями и мінімального розміру Капіталу знову реєстрованіх філій іноземних банків.

Стаття 19. Заходи Банку России, застосовувані ним в порядку наочний в разі Порушення кредитної організацією федеральних Законів и нормативних АКТІВ Банку России

У разі Порушення федеральних Законів, нормативних АКТІВ и Розпорядження Банку России, что встановлюються Їм обов'язкових норматівів, неподаним информации, Подання неповної чи недостовірної информации, а такоже Вчинення Дій, что створюють реальну загроза інтересам вкладніків и кредіторів, Банк России має право в порядку Нагляду застосовуваті до кредитної организации ЗАХОДІВ, Встановлені федеральним законом "Про Центральний банк Російської Федерации (Банці России) ".

Стаття 20. Підстави для відклікання Ліцензії на Здійснення Банківських операцій

Банк России может відклікаті ліцензію на Здійснення Банківських операцій у випадка: 1) встановлення недостовірності відомостей, на підставі якіх видана ліцензія; 2) затримки качана Здійснення Банківських операцій, передбачення ліцензією, більш чем на рік з дня ее відачі; 3) встановлення Фактів недостовірності звітніх Даних; 4) Здійснення, в тому чіслі одноразового, Банківських операцій, що не передбачення ліцензією Банку России; 5) невиконання вимог федеральних Законів, что регулюють банківську діяльність, а такоже нормативних АКТІВ Банку России, если в течение року до кредитної организации Неодноразово застосовуваліся заходь, передбачені Федеральним законом "Про Центральний банк Російської Федерации (Банці России) "; 6) незадовільного фінансового стану кредитної организации, невиконання нею своих зобов'язань перед вкладник и кредиторами, что є підставою для Подання заяви про Порушення в арбітражному суді провадження у делу про неспроможність (банкрутство) кредитної организации.

Відклікання Ліцензії на Здійснення Банківських операцій з других підстав, кроме передбачення цим Законом, які не допускається.

ПОВІДОМЛЕННЯ про відклікання Ліцензії на Здійснення Банківських операцій публікується Банком России в Офіційному віданні Банку России ("Віснику Банку России") В Тижневий рядків з дня Прийняття відповідного решение.

Банк России после відклікання Ліцензії у кредитної организации має право звернути до арбітражного суду з покличу про ее ліквідації.

Стаття 21. Розгляд СПОРІВ за участю кредитної организации Рішення и Дії (бездіяльність)

Банку России або его посадових осіб могут буті оскаржені кредитною організацією в суд або арбітражний суд в порядку, встановленому федеральним законом.

Кредитна організація має право звертатися в Банк России Із запит и заявив в зв'язку з рішеннями и діямі (бездіяльністю) Банку России, на Які Банк России зобов'язаний в місячний срок дати відповідь по суті порушених у них вопросам.

Спори между кредитною організацією та ее клієнтами (фізічнімі та юридичними особами) вірішуються в порядку, передбачення федеральними законами.

Стаття 22. Філії та представництва кредитної организации

Філією кредитної организации є ее ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ, что розташованій поза місцем знаходження кредитної организации и Здійснює від ее имени всі або часть Банківських операцій, передбачення ліцензією Банку России, віданої кредитної организации.

Представництвом кредитної организации є ее ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ, что розташованій поза місцем знаходження кредитної организации, что представляет ее Захоплення и Здійснює їх захист. Представництво кредитної организации НЕ має права Здійснювати банківські операции.

Філії та представництва кредитної организации НЕ є юридичними особами и здійснюють свою діяльність на підставі Положення, что затверджуються что створі їх кредитною організацією.

Керівники філій та представництв прізначаються керівніком створі їх кредитної организации и діють на підставі віданої нею в установленому порядку довіреності.

Кредитна організація відкріває на территории Російської Федерации філії и представництва з моменту ПОВІДОМЛЕННЯ Банку России. У Повідомленні зазначається поштова адреса філії (представництва), его повноваження І ФУНКЦІЇ, Відомості про керівніків, масштаби и характер планованіх операцій, а такоже представляються відбіток его печатки и зразки підписів его керівніків.

За Відкриття філій кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ стягується збір у размере, визначених Банком России, но НЕ більш як 1000-кратного мінімального розміру оплати праці. Зазначеним збір Надходить в дохід федерального бюджету.

Філії кредитної организации з іноземними інвестиціями на территории Російської Федерации реєструються Банком России у встановленому ним порядку.

Стаття 23. Ліквідація або Реорганізація кредитної организации

Ліквідація або Реорганізація кредитної организации здійснюється відповідно до Федерального закону з урахуванням вимог цього Закону.

ПОВІДОМЛЕННЯ про Анулювання запису про реєстрацію кредитної организации підлягає опублікуванню Банком России в Офіційному віданні Банку России ("Віснику Банку России") У місячний срок после Внесення зазначеної Зміни в Книгу державної реєстрації кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ.

III. Забезпечення стабільності банківської системи, захист прав, інтересів вкладніків и кредіторів кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ

Стаття 24. Забезпечення Фінансової надійності кредитної организации

З метою забезпечення Фінансової надійності кредитна організація зобов'язана створюваті резерви (фонди), в тому чіслі під знецінення ЦІННИХ ПАПЕРІВ, порядок формирование и использование якіх встановлюється Банком России. Мінімальні розміри резервів (ФОНДІВ) встановлюються Банком России. Розміри відрахувань в резерви (фонди) з прибутку до оподаткування встановлюються федеральними законами про податки.

Кредитна організація зобов'язана Здійснювати класіфікацію актівів, віділяючі сумнівні та безнадійні Борги, и створюваті резерви (фонди) на покриття можливости збитків у порядку, что встановлюється Банком России.

Кредитна організація зобов'язана дотримуватись обов'язкові нормативи, что встановлюються відповідно до Федерального закону "Про Центральний банк Російської Федерации (Банці России) ". Чісельні значення обов'язкових норматівів встановлюються Банком России відповідно до зазначеним Федерального закону.

Кредитна організація зобов'язана організовувати Внутрішній контроль, что Забезпечує належно рівень надійності, что відповідає характеру и масштабами проведених операцій.

Стаття 25. Норматив обов'язкових резервів банку

Банк зобов'язаний Виконувати норматив обов'язкових резервів, что депонуються в Банку России, в тому чіслі за рядками, ОБСЯГИ та видами залучених коштів. Порядок депонування обов'язкових резервів візначається Банком России відповідно до Федерального закону "Про Центральний банк Російської Федерации (Банці России) ".

Банк зобов'язаний мати в Банку России рахунок для зберігання обов'язкових резервів. Порядок Відкриття зазначеним Рахунку и Здійснення операцій по ньом встановлюється Банком России.

Стаття 26. Банківська таємниця

Кредитна організація, Банк России гарантують Таємницю про операции, про рахунки и вклади своих КЛІЄНТІВ и кореспондентів. Всі службовці кредитної организации зобов'язані зберігаті Таємницю про операции, рахунки и вклади ее КЛІЄНТІВ и кореспондентів, а такоже про інші Відомості, что встановлюються кредитною організацією, если Це не суперечіть федеральному закону.

Довідки за операціях и рахунки юридичних осіб и громадян, Які здійснюють підпріємніцьку діяльність без создания юридичної особи, видають кредитною організацією Їм самим, судам и арбітражнім судам (суддю), Рахунковій палаті Російської Федерации, органам державної податкової служби та податкової полиции, митним органам Російської Федерации в випадках, передбачених законодавчо актами про їх діяльність, а при наявності Згоди прокурора - органам попередня слідства у справах для, что перебувають у їх провадженні.

Довідки за рахунками и вкладах фізичних осіб видають кредитною організацією Їм самим, судам, а за наявності Згоди прокурора - органам попередня слідства у справах для, что перебувають у їх провадженні.

Довідки за рахунками и вкладах у разі смерти їх власніків видають кредитною організацією особам, зазначеним власником Рахунку або вкладу в Зроблений кредитної организации заповідальному розпорядженні, нотаріальнім конторам по перебувають в їх провадженні Спадкового справах для про вклади померла вкладніків, а относительно рахунків іноземних громадян - іноземним консульсько установам .

Банк России НЕ має права розголошуваті Відомості про рахунки, вклади, а такоже Відомості про конкретні догоди и про операции Із звітів кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, отрімані ним в результате Виконання ліцензійних, Наглядовою и контрольних функцій, за вінятком віпадків, передбачення федеральними законами.

Аудиторські организации НЕ має права розкріваті третім особам Відомості про операции, про рахунки и вклади кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, їх КЛІЄНТІВ та кореспондентів, отрімані в ході проведення ними перевірок, за вінятком віпадків, передбачення федеральними законами.

За розголошення банківської Таємниці Банк России, кредитні, аудиторські та інші организации, а такоже їх посадові особи та їх працівники несуть відповідальність, включаючі відшкодування завдання збитків, в порядку, встановленому федеральним законом.

Стаття 27. накладення Арешт и Звернення Стягнення на Грошові кошти та інші цінності, что знаходяться в кредитній организации

На Грошові кошти та інші цінності юридичних и фізичних осіб, что знаходяться на Рахунку и на вкладах чи на зберіганні в кредитній организации, арешт может буті накладі не інакше як судом и арбітражнім судом, суддя, а такоже за ухвалив ОРГАНІВ попередня слідства при наявності санкції прокурора .

При накладенні Арешт на Грошові кошти, что знаходяться на Рахунку и у вкладах, кредитна організація Негайно после Отримання решение про накладення Арешт пріпіняє відаткові операции за ЦІМ рахунки (вкладу) в межах коштів, на Які Накладено арешт.

Стягнення на Грошові кошти та інші цінності фізичних та юридичних осіб, что знаходяться на Рахунку и на вкладах чи на зберіганні в кредитній организации, может буті звернено только на підставі виконавчих документів відповідно до законодавства Російської Федерации.

Кредитна організація, Банк России не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну в результате накладення Арешт або Звернення Стягнення на Грошові кошти та інші цінності їх КЛІЄНТІВ, за вінятком віпадків, передбачення законом.

Конфіскація копійчаних коштів та других цінностей может буті проведена на підставі яке набрало законної сили вироку суду.

IV. Міжбанківські відносини та обслуговування клієнтів

Стаття 28. Міжбанківські операции

Кредитні организации на договірніх засідках могут залучаті и розміщуваті один у одного кошти у форме вкладів (депозітів), кредитів, Здійснювати розрахунки через створювані в установленому порядку розрахункові центри и кореспондентські рахунки, что відкріваються один у одного, и Здійснювати інші взаємні операции, передбачені ліцензіями, видання банком России.

Кредитна організація щомісячно сообщает в Банк России про знов відкриті кореспондентські рахунки на территории Російської Федерации и за кордоном.

Кореспондентські отношения между кредитною організацією та Банком России здійснюються на договірніх засідках.

Списання коштів з рахунків кредитної организации проводитися за ее Розпорядження або з ее Згоди, за вінятком віпадків, передбачення федеральним законом.

При нестачі коштів для Здійснення кредитування КЛІЄНТІВ и Виконання прийнятя на собі зобов'язань кредитна організація может звертатися за отриманий кредитів в Банк России на визначених ним условиях.

Стаття 29. Процентні ставки за кредитами, вкладами (депозитами) та комісійну винагорода за операціямі кредитної организации

Процентні ставки за кредитами, вкладами (депозитами) та комісійну винагорода за операціямі встановлюються кредитною організацією за угідь з клієнтами, если інше НЕ предусмотрена федеральним законом.

Кредитна організація НЕ має права в односторонньому порядку змінюваті процентні ставки по кредитах, вкладами (депозитами), комісійну винагорода та Терміни Дії ціх договорів з клієнтами, за вінятком віпадків, передбачення федеральним законом або договором з Клієнтом.

Стаття 30. отношения между Банком России, кредитні організаціямі та їх клієнтами

Отношения между Банком России, кредитні організаціямі та їх клієнтами здійснюються на основе договорів, если інше НЕ предусмотрена федеральним законом.

У договорі повінні буті вказані відсоткові ставки по кредитах и ​​вкладах (депозитах), ВАРТІСТЬ банківських послуг и Терміни їх Виконання, в тому чіслі Терміни ОБРОБКИ платіжніх документів, майновий відповідальність сторон за Порушення договору, включаючі відповідальність за Порушення зобов'язань за строками Здійснення платежів, а такоже порядок его Розірвання та інші істотні умови договору.

Клієнти ма ють право Відкривати необхідне Їм Кількість розрахункових, депозитних та других рахунків в будь-Якій Валюті в банках за їх Згідно, если інше не встановлено федеральним законом.

Порядок Відкриття, ведення та закриття банком рахунків КЛІЄНТІВ в рублях и іноземній Валюті встановлюється Банком России відповідно до федеральних Законів.

Учасники кредитної организации НЕ ма ють яких-небудь перевага при розгляді питання про Отримання кредиту або Про надання Їм других банківських послуг, если інше НЕ предусмотрена федеральним законом.

Стаття 31. Здійснення розрахунків кредитною організацією

Кредитна організація Здійснює розрахунки за правилами, формам и стандартам, встановленим Банком России; при відсутності правил проведення окремий відів розрахунків - за домовленістю между собою; при здійсненні міжнародних розрахунків - в порядку, встановленому федеральним законом та правилами, прийнятя в міжнародній банківській практике.

Кредитна організація, Банк России зобов'язані здійсніті Перерахування коштів клієнта и зарахування коштів на его рахунок пізніше следующего операційного дня после Отримання відповідного платіжного документа, если інше не встановлено федеральним законом, договором або Платіжним документом.

У разі несвоєчасного або неправильного зарахування на рахунок або списання з Рахунку клієнта копійчані коштів кредитна організація, Банк России віплачують відсотки на суму ціх коштів за ставкою рефінансування Банку России.

Стаття 32. Антімонопольні правила

Кредитним організаціям забороняється укладаті догоди и Здійснювати узгоджені Дії, спрямовані на монополізацію Сайти Вся банківських послуг, а такоже на обмеження конкуренції в банківській делу.

Придбання акцій (часток) кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, а такоже укладання угідь, Які передбачають Здійснення контролю за діяльністю кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ (груп кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ), що не повінні суперечіті антимонопольному правилам.

Дотримання антимонопольних правил у сфері банківських послуг контролюється Державним комітетом Російської Федерации з антімонопольної політики и ПІДТРИМКИ Нових економічних структур спільно з Банком России.

Стаття 33. Забезпечення повернення кредитів

Кредити, надані банком, могут Забезпечувати заставою нерухомого та рухомого майна, в тому чіслі державних та других ЦІННИХ ПАПЕРІВ, банківськімі гарантіямі та іншімі способами, передбачення федеральними законами або договором.

При порушенні позичальником зобов'язань за договором банк має право достроково стягуваті надані кредити и нараховані за ними відсотки, если це предусмотрена договором, а такоже звертати Стягнення на заставлене майно в порядку, встановленому федеральним законом.

Стаття 34. Оголошення боржників неспроможності (банкрут) та Погашення заборгованості

Кредитна організація зобов'язана Вжити всех передбачення законодавством Російської Федерации заходь для Стягнення заборгованості.

Кредитна організація має право звернути до арбітражного суду Із заявив про Порушення провадження у делу про неспроможність (банкрутство) относительно боржників, Які НЕ віконують свои зобов'язання по погашенню заборгованості, у встановленому Законом порядку.

V. Філії, представництва та дочірні организации кредитної организации на территории іноземної держави

Стаття 35. Філії, представництва та дочірні организации кредитної организации на территории іноземної держави

Кредитна організація может з Дозволу Банку России створюваті на территории іноземної держави філії и после ПОВІДОМЛЕННЯ Банку России представництва.

Кредитна організація может з Дозволу и відповідно до вимог Банку России мати на территории іноземної держави дочірні организации.

Банк России НЕ пізніше трімісячного терміну з моменту Отримання відповідного клопотання сообщает заявника в пісьмовій форме про своє решение - згоду або відмову. Відмова винна буті мотивовано. У разі, если Банк России НЕ сообщил про прийнятя решение в течение зазначеним терміну, відповідній Дозвіл Банку России вважається отриманий.

Стаття 36. Банківські вклади фізичних осіб

Внесок Грошові кошти у Валюті Російської Федерации або іноземній Валюті, розміщувані фізічнімі особами з метою Збереження и Отримання доходу. Дохід за вкладом віплачується в грошовій форме у виде відсотків. Внесок возвращается вкладнікові на его Першу Вимоги в порядку, передбачення для Внески даного виду федеральним законом та відповіднім договором.

Внески пріймаються только банками, что ма ють таке право відповідно до Ліцензії, яка Видається Банком России. Банки забезпечують Збереження вкладів и своєчасність Виконання своих зобов'язань перед вкладник. Залучення коштів у внески оформляється договором у пісьмовій форме в двох прімірніках, один з якіх Видається вкладник.

Право Залучення у внески копійчаних коштів фізичних осіб надається банкам, з дати державної реєстрації якіх пройшло НЕ менше двох років. При злітті банків зазначеним срок розраховується по банку, что має більш ранню дату державної реєстрації. При перетворенні банку зазначеним рядків не перерівається.

Збереження и повернення вкладів фізичних осіб в банках, Створення державою, и банках, в статутному Капіталі якіх державі Належить более 50 відсотків голосуючіх акцій (часток), гарантуються державою в порядку, передбачення федеральними законами.

Стаття 37. вкладник банку

Вкладник банку могут буті громадяни Російської Федерации, Іноземні громадяни та особи без громадянство.

Вкладники Вільні у віборі банку для размещения у внески належно Їм копійчаних коштів и могут мати вклади в одному або декількох банках.

Вкладники могут розпоряджатіся вкладами, одержуваті по вкладах доход, Здійснювати Безготівкові розрахунки відповідно до договору.

Стаття 38. Федеральний фонд обов'язкового страхування вкладів

Для забезпечення гарантій повернення залучених банками коштів громадян и компенсації Втрата доходу за вкладення кошті створюється Федеральний фонд обов'язкового страхування вкладів.

Учасниками Федерального фонду обов'язкового страхування внесків є Банк России и банки, Які залучають кошти громадян.

Порядок создания, формирование та использование коштів Федерального фонду обов'язкового страхування внесків візначається федеральним законом.

Стаття 39. Фонди добровільного страхування вкладів

Банки ма ють право створюваті фонди добровільного страхування вкладів для забезпечення повернення вкладів и виплати доходів по ним. Фонді добровільного страхування вкладів створюються як некомерційні организации.

Число банків - засновніків фонду добровільного страхування вкладів має буті НЕ менше п'яти з Сукупний статутним КАПІТАЛОМ НЕ менше 20-кратного мінімального розміру Статутного капіталу, встановлений Банком России для банків на дату создания фонду.

Порядок создания, управління и ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДІВ добровільного страхування вкладів візначається їх статутами и федеральними законами.

Банк зобов'язаний поставити КЛІЄНТІВ до відома про свою долю або неучасть в фондах добровільного страхування вкладів. У разі участия у Фонді добровільного страхування вкладів банк інформує клієнта про умови страхування.

VII. Бухгалтерський облік в кредитних організаціях и нагляд за їх діяльністю

Стаття 40. Правила бухгалтерського обліку в кредитній организации

Правила ведення бухгалтерського обліку, Подання Фінансової та статистичної звітності, складання річніх звітів кредитними організаціямі встановлюються Банком Росії з урахуванням міжнародної банківської практики.

Стаття 41. Нагляд за діяльністю кредитної организации

Нагляд за діяльністю кредитної организации здійснюється Банком России відповідно до федеральних Законів.

Стаття 42. Аудиторська перевірка кредитної организации

Діяльність кредитної организации підлягає щорічній Перевірці Аудиторська організацією, что має відповідно до законодавства Російської Федерации ліцензію на Здійснення таких перевірок.

Аудиторська перевірка кредитної организации здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерации.

Аудиторська організація зобов'язана Скласти Висновок про результати аудиторської Перевірки, что містіть Відомості про достовірність Фінансової звітності кредитної организации, віконанні нею обов'язкових норматівів, встановлений Банком России, як управління кредитною організацією, стан внутрішнього контролю та інші положення, что визначаються федеральними законами и статутом кредитної организации.

Аудиторська Висновок Направляється в Банк России в трімісячній срок з дня Подання в Банк России річніх звітів кредитної организации.

Стаття 43. Звітність кредитної организации

Кредитна організація представляет в Банк России звітність (звітну документацію) про свою діяльність у форме, порядку и рядки, Які встановлюються Банком России.

Кредитна організація публікує у відкрітому друці річний звіт (включаючі бухгалтерський баланс и звіт про прибутки и збитки) у форме и Терміни, Які встановлюються Банком России, после підтвердження его достовірності аудиторських організацією.

У разі, если банк має у власності за более 50 відсотків голосуючіх акцій (часток) Іншого банку, ВІН представляет в Банк России в форме, порядку и рядки, Які встановлюються Банком России, консолідовану звітність про свою діяльність та діяльність дочірніх банків, что Включає в себе консолідованій бухгалтерський баланс и консолідованій звіт про прибутки и збитки.

Російська федерація федеральний закон про банки и банківську діяльність

Список змінюють документів

(В ред. Федерального Законів від 03.02.1996 N 17-ФЗ,

від 31.07.1998 N 151-ФЗ, від 05.07.1999 N 126-ФЗ,

від 08.07.1999 N 136-ФЗ, від 19.06.2001 N 82-ФЗ,

від 07.08.2001 N 121-ФЗ, від 21.03.2002 N 31-ФЗ,

від 30.06.2003 N 86-ФЗ, від 08.12.2003 N 169-ФЗ,

від 23.12.2003 N 181-ФЗ, від 23.12.2003 N 185-ФЗ,

від 29.06.2004 N 58-ФЗ, від 29.07.2004 N 97-ФЗ,

від 02.11.2004 N 127-ФЗ, від 29.12.2004 N 192-ФЗ,

від 30.12.2004 N 219-ФЗ, від 21.07.2005 N 106-ФЗ,

від 02.02.2006 N 19-ФЗ, від 03.05.2006 N 60-ФЗ,

від 27.07.2006 N 140-ФЗ, від 18.12.2006 N 231-ФЗ,

від 29.12.2006 N 246-ФЗ, від 17.05.2007 N 83-ФЗ,

від 24.07.2007 N 214-ФЗ, від 02.10.2007 N 225-ФЗ,

від 02.11.2007 N 248-ФЗ, від 04.12.2007 N 325-ФЗ,

від 03.03.2008 N 20-ФЗ, від 08.04.2008 N 46-ФЗ,

від 30.12.2008 N 315-ФЗ, від 28.02.2009 N 28-ФЗ,

від 28.04.2009 N 73-ФЗ, від 03.06.2009 N 121-ФЗ,

від 24.07.2009 N 213-ФЗ, від 25.11.2009 N 281-ФЗ,

від 27.12.2009 N 352-ФЗ, від 15.02.2010 N 11-ФЗ,

від 08.05.2010 N 83-ФЗ, від 01.07.2010 N 148-ФЗ,

від 23.07.2010 N 181-ФЗ, від 27.07.2010 N 224-ФЗ,

від 15.11.2010 N 294-ФЗ, від 07.02.2011 N 8-ФЗ (ред. 21.11.2011),

від 27.06.2011 N 162-ФЗ, від 01.07.2011 N 169-ФЗ,

від 11.07.2011 N 200-ФЗ, від 21.11.2011 N 329-ФЗ,

від 03.12.2011 N 391-ФЗ, від 06.12.2011 N 409-ФЗ,

від 29.06.2012 N 97-ФЗ, від 28.07.2012 N 144-ФЗ,

від 03.12.2012 N 231-ФЗ, від 29.12.2012 N 280-ФЗ,

від 29.12.2012 N 282-ФЗ, від 14.03.2013 N 29-ФЗ,

від 07.05.2013 N 90-ФЗ, від 07.05.2013 N 102-ФЗ,

від 28.06.2013 N 134-ФЗ, від 02.07.2013 N 146-ФЗ,

від 02.07.2013 N 185-ФЗ, від 23.07.2013 N 251-ФЗ,

від 30.09.2013 N 266-ФЗ, від 02.12.2013 N 335-ФЗ,

від 21.12.2013 N 363-ФЗ, від 21.12.2013 N 379-ФЗ,

від 03.02.2014 N 12-ФЗ, від 05.05.2014 N 106-ФЗ,

від 05.05.2014 N 112-ФЗ, від 28.06.2014 N 173-ФЗ,

від 28.06.2014 N 189-ФЗ, від 21.07.2014 N 218-ФЗ,

від 04.10.2014 N 286-ФЗ, від 04.10.2014 N 289-ФЗ,

від 04.11.2014 N 334-ФЗ, від 04.11.2014 N 344-ФЗ,

від 01.12.2014 N 403-ФЗ, від 22.12.2014 N 432-ФЗ,

від 29.12.2014 N 484-ФЗ,

з ізм., внесеними

Ухвали Конституційного Суду РФ від 23.02.1999 N 4-П,

Федеральний закон від 08.07.1999 N 144-ФЗ,

від 27.10.2008 N 175-ФЗ)

Стаття 1. Визначення термінів цього Закону

Кредитна організація - юридична особа, яка для Отримання прибутку як основнову мету своєї ДІЯЛЬНОСТІ на підставі спеціального Дозволу (Ліцензії) Центрального банку Російської Федерации (Банку России) має право Здійснювати банківські операции, передбачені цим Законом. Кредитна організація утворюється на основе будь-якої форми власності за як господарське товариство.

Банк - кредитна організація, яка має Виключно право Здійснювати в сукупності следующие банківські операции: Залучення у внески копійчаних коштів фізичних и юридичних осіб, размещения зазначеним коштів від свого імені и за свой рахунок на условиях повернення, платності, терміновості, Відкриття и ведення Банківських рахунків фізичних и юридичних осіб.

Небанківська кредитна організація:

1) кредитна організація, что має право Здійснювати Виключно банківські операции, зазначені в пунктах 3 і 4 (только в части Банківських рахунків юридичних осіб у зв'язку Із здійсненням переказів копійчаних коштів без Відкриття Банківських рахунків), а такоже в пункті 5 (только в зв'язку зі здійсненням переказів копійчаних коштів без Відкриття Банківських рахунків) и пункті 9 части Першої статті 5 цього закону (далі - небанківська кредитна організація, что має право на Здійснення переказів копійчаних коштів без Відкриття банко ських рахунків и пов'яз них з ними других Банківських операцій);

2) кредитна організація, что має право Здійснювати ОКРЕМІ банківські операции, передбачені цим Законом. Допустимі поєднання Банківських операцій для такой небанківської кредитної организации встановлюються Банком России.

(Частина третя в ред. Федерального закону від 27.06.2011 N 162-ФЗ)

Іноземний банк - банк, Визнання таким за законодавством іноземної держави, на территории которого ВІН зареєстрованій.

Стаття 2. Банківська система Російської Федерации та правове регулювання банківської ДІЯЛЬНОСТІ

Банківська система Російської Федерации Включає в себе Банк России, кредитні организации, а такоже представництва іноземних банків.

(В ред. Федерального закону від 14.03.2013 N 29-ФЗ)

Правове регулювання банківської ДІЯЛЬНОСТІ здійснюється Констітуцією Російської Федерации, справжнім Законом, Федеральним законом "Про Центральний банк Російської Федерации (Банці России)", іншімі федеральних законів, нормативних актів Банку России.

Стаття 3. спілок та асоціацій кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ

Кредитні организации могут створюваті Союзі и асоціації, які не переслідують мети одержаний прибутку, для захисту та представлення інтересів своих Членів, коордінації їх ДІЯЛЬНОСТІ, розвитку міжрегіональніх и міжнародніх зв'язків, удовольствие наукових, інформаційних и ПРОФЕСІЙНИХ інтересів, Вироблення рекомендацій относительно Здійснення банківської ДІЯЛЬНОСТІ та вирішенню других спільніх завдань кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ. Спілкам та асоціаціям кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ забороняється Здійснення Банківських операцій.

Послуги спілок та асоціацій кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ створюються и реєструються в порядку, встановленому законодавством Російської Федерации для некомерційніх ОРГАНІЗАЦІЙ.

Послуги спілок та асоціацій кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ повідомляють Банк России про своє создания у місячний срок после реєстрації.

Стаття 4. Банківська група и банківський холдинг

(В ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 146-ФЗ)

У цьом Законі банківською групою візнається НЕ є юридичною особою об'єднання юридичних осіб, в якому одна юридична особа або кілька юридичних осіб (далі - учасники банківської групи) знаходяться під контролем або значний Вплив однієї кредитної організації (далі - головний кредитна організація банківської групи) .

У цьом Законі банківськім холдингом візнається НЕ є юридичною особою об'єднання юридичних осіб (далі - учасники банківського холдингу), что Включає хоча б одну кредитну організацію, что находится под контролем однієї юридичної особи, яка НЕ ​​є кредитною організацією (далі - головна організація банківського холдингу), а такоже (при їх наявності) інші (Які НЕ є кредитними організаціямі) юридичні особи, что знаходяться під контролем або значний Вплив головної организации банківського х Олдінг або входять до банківські групи кредитних організа Цій - учасников банківського холдингу, за умови, что Частка банківської ДІЯЛЬНОСТІ, Певна на основе методики Банку России, в ДІЯЛЬНОСТІ банківського холдингу стають не менше 40 відсотків. Частка банківської ДІЯЛЬНОСТІ в ДІЯЛЬНОСТІ банківського холдингу візначається як відношення Величини актівів і (або) доходів кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ - учасников банківського холдингу, візначеної на основе методики, встановленої Банком России, и сукупної Величини актівів і (або) доходів банківського холдингу, візначеної з урахуванням актівів и (або) доходів на підставі бухгалтерської (Фінансової) звітності Даних юридичних осіб.

Контроль і Значний Вплив для визначення учасников банківської групи (банківського холдингу) и складання звітності, встановленої цим Законом, визначаються відповідно до Міжнародніх стандартів Фінансової звітності (далі - МСФЗ), Визнання на территории Російської Федерации.

Головна організація банківського холдингу для организации управління діяльністю учасников банківського холдингу и контролю за зазначеним діяльністю має право создать Керуюча Компанію банківського холдингу и покласти на неї виконання обов'язків, Які відповідно до цього Закону покладаються на головну організацію банківського холдингу. Керуючий компанією банківського холдингу в цьом Законі візнається господарське товариство, основною діяльністю которого є організація управління діяльністю учасников банківського холдингу и контроль за Вказаною діяльністю. Головна організація банківського холдингу зобов'язана мати можлівість візначаті решение керуючої компании банківського холдингу по вопросам, віднесеніх до компетенції зборів ее засновніків (учасников), в тому чіслі что стосують ее реорганізації и ліквідації. Керуюча компанія банківського холдингу не має права займатіся страховою, банківської, виробничою и торговою діяльністю, а такоже Здійснювати професійну діяльність на Сайти Вся ЦІННИХ ПАПЕРІВ, діяльність з управління інвестіційнімі фондами, Пайовий інвестіційнімі фондами та недержавного пенсійнімі фондами.

Головний кредитна організація банківської групи, головна організація банківського холдингу повідомляють Банк России про Утворення банківської групи, банківського холдингу, про создания управляючої компании банківського холдингу и Надання їй повноважень. Порядок такого ПОВІДОМЛЕННЯ встановлюється Банком России.

У разі Виявлення Банком России в ході Здійснення Нагляду за діяльністю кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ ознака участия кредитних або других ОРГАНІЗАЦІЙ в банківській групі Банк России Направляє головний кредитної организации банківської групи вимог про Виконання нею Положення, встановлений цим Законом. У разі Виявлення Банком России в ході Здійснення Нагляду за діяльністю кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ ознака їх участия в банківському холдингу Банк России сообщает головну організацію банківського холдингу про невиконання нею вимог цього Закону. Головна організація банківського холдингу в срок, что НЕ перевіщує 30 календарних днів з дня Отримання ПОВІДОМЛЕННЯ Банку России, сообщает Банк России про Утворення банківського холдингу або Направляє в Банк России інформацію про причини такого неповідомлення.

У разі невиконання головного організацією банківського холдингу вимог цього Закону та Закону України "Про Центральний банк Російської Федерации (Банці России)" Банк России в установленому ним порядку має право обмежіті проведення кредитної організацією - учасником банківського холдингу операцій з головного організацією банківського холдингу, учасниками банківського холдингу на срок до шести місяців або ввести Заборона на Здійснення кредитної організацією - учасником банківського холдингу окремий банків ких операцій, передбачення виду ної їй Ліцензії на Здійснення Банківських операцій, з головного організацією банківського холдингу, учасниками банківського холдингу на срок до одного року.

Стаття 5. Банківські операції та інші догоди кредитної организации

До Банківських операцій належати:

1) Залучення коштів фізичних и юридичних осіб у вклади (до запитання и на Певний срок);

2) размещения зазначеним у пункті 1 части Першої цієї статті залучених коштів від свого імені и за свой рахунок;

3) Відкриття и ведення Банківських рахунків фізичних та юридичних осіб;

4) Здійснення переказів коштів за дорученням фізичних и юридичних осіб, в тому чіслі банків-кореспондентів, по їхньому банківському Рахунку;

(В ред. Федерального закону від 27.06.2011 N 162-ФЗ)

5) інкасація коштів, векселів, платіжніх и розрахункових документів и касове обслуговування фізичних та юридичних осіб;

6) купівля-продаж іноземної валюти в готівковій та безготівковій формах;

7) Залучення у внески и размещения дорогоцінніх металів;

8) видача Банківських гарантій;

9) Здійснення переказів копійчаних коштів без Відкриття Банківських рахунків, в тому чіслі Електрон копійчаних коштів (за вінятком поштовий переказів).

(П. 9 ст ред. Федерального закону від 27.06.2011 N 162-ФЗ)

Відкриття кредитних організаціямі Банківських рахунків індівідуальніх підприємців та юридичних осіб, за вінятком ОРГАНІВ державної влади, ОРГАНІВ місцевого самоврядування, здійснюється на підставі свідоцтв про державну реєстрацію фізичних осіб в якості індівідуальніх підприємців, свідоцтв про державну реєстрацію юридичних осіб, а такоже свідоцтв про постановку на облік в Податковий органі.

(Частина друга введена Федеральним законом від 23.12.2003 N 185-ФЗ)

Кредитна організація кроме переліченіх у части першій цієї статті Банківських операцій має право Здійснювати следующие операции:

1) видачу поручительств за третіх осіб, что передбачають Виконання зобов'язань у грошовій форме;

2) придбання права вимоги від третіх осіб Виконання зобов'язань в грошовій форме;

3) ДОВІРЧЕ управління копійчаних Кошта та іншім майном за договором з фізічнімі та юридичними особами;

4) Здійснення операцій з дорогоціннімі металами и дорогоціннім камінням відповідно до законодавства Російської Федерации;

5) Надання в оренду фізичним и юридичним особам спеціальніх приміщень чи что у них сейфів для зберігання документів и цінностей;

6) Лізингові операции;

7) Надання консультаційних та інформаційних послуг.

Кредитна організація має право Здійснювати інші операции відповідно до законодавства Російської Федерации.

Всі банківські операции та інші операции здійснюються в рублях, а за наявності відповідної Ліцензії Банку Росії - и в іноземній Валюті. Правила Здійснення Банківських операцій, у тому чіслі правила їх матеріально-технічного забезпечення, встановлюються Банком России відповідно до федеральних Законів.

Кредитної организации забороняється займатіся виробничої, торговельної та страховою діяльністю. Зазначені обмеження НЕ пошірюються на Укладення договорів, Які є похіднімі фінансовімі інструментами и передбачають або обов'язок однієї сторони договору Передат второй стороні товар, або обов'язок одного боку на условиях, визначених при укладанні договору, в разі пред'явлення вимоги іншою стороною купити або продати товар, если зобов'язання по постачання буде Припін без Виконання в натурі, а такоже на укладання договорів з метою Виконання функцій центрального контрагента в соответстви и з федеральним законом "Про клірінг и клірінгової діяльності ". Зазначені обмеження НЕ пошірюються такоже на продаж майна, придбання кредитних організаціямі з метою забезпечення своєї ДІЯЛЬНОСТІ, и на продаж майна, что реалізується кредитною організацією в разі Звернення Стягнення на предмет застави в зв'язку з невиконанням боржником зобов'язання, забезпеченого заставою майна, або Отримання кредитною організацією за договором в якості відступного.

(В ред. Федерального Законів від 25.11.2009 N 281-ФЗ, від 07.02.2011 N 8-ФЗ, від 04.10.2014 N 286-ФЗ)

Перекази копійчаних коштів без Відкриття Банківських рахунків, за вінятком переказів Електрон копійчаних коштів, здійснюються за дорученням фізичних осіб.

(Частина Сьома введена Федеральним законом від 27.06.2011 N 162-ФЗ)

Стаття 6. Діяльність кредитної организации на Сайти Вся ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Відповідно до Ліцензії Банку России на Здійснення Банківських операцій банк має право Здійснювати випуск, купівлю, продаж, облік, зберігання та інші операции з цінними паперами, Які віконують Функції платіжного документа, з цінними паперами, что підтверджують Залучення копійчаних коштів у внески и на банківські рахунки , з іншімі цінними паперами, Здійснення операцій з Якими НЕ требует Отримання спеціальної Ліцензії відповідно до федеральних Законів, а такоже має право Здійснювати ДОВІРЧЕ управління зазначеним цінними буму ами за договором фізічнімі та юридичними особами.

Кредитна організація має право Здійснювати професійну діяльність на Сайти Вся ЦІННИХ ПАПЕРІВ відповідно до федеральних Законів.

Стаття 7. Фірмове найменування кредитної организации

(В ред. Федерального закону від 18.12.2006 N 231-ФЗ)

Кредитна організація винна мати повне Фірмове найменування и має право мати СКОРОЧЕННЯ Фірмове найменування російською мовою. Кредитна організація має право мати такоже повне Фірмове найменування і (або) СКОРОЧЕННЯ Фірмове найменування на мовах народів Російської Федерации и (або) іноземними мовами.

Фірмове найменування кредитної организации російською мовою и мовами народів Російської Федерации может містіті іншомовні запозичення в російській транскріпції або в транскріпціях мов народів Російської Федерации, за вінятком термінів и абревіатур, Які відображають організаційно-правову форму кредитної организации.

Фірмове найменування кредитної организации винне містіті вказівку на характер ее ДІЯЛЬНОСТІ Шляхом использование слів "банк" або "небанківська кредитна організація".

Інші вимоги до фірмового найменування кредитної организации встановлюються Цівільнім кодексом Російської Федерации.

Банк России при розгляді заяви про державну реєстрацію кредитної организации зобов'язаний забороніті использование фірмового найменування кредитної организации, если передбачуваності Фірмове найменування Вже містіться в Книзі державної реєстрації кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ. Використання у фірмовому найменуванні кредитної организации слів "Росія", "Російська Федерація", "державний", "федеральний" і "центральний", а такоже Утворення на їх Основі слів і словосполучень допускається в порядку, встановленому федеральним законом.

Відповідно до Федерального закону від 17.05.2007 N 83-ФЗ до юридичних осіб, Які ма ють право використовуват у своєму найменуванні слово "банк", такоже відносіться державна корпорація "Банк розвитку и зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)".

Ні одна юридична особа в Російській Федерации, за вінятком юридичної особи, яка получила від Банку России ліцензію на Здійснення Банківських операцій, що не может використовуват в своєму фірмовому найменуванні слова "банк", "кредитна організація" або іншім чином вказуваті на ті, что дана юридична особа має право на Здійснення Банківських операцій.

Стаття 8. Розкриття информации про органи управління кредитної организации та про діяльність кредитної организации, банківської групи та банківського холдингу

(В ред. Федерального закону від 04.11.2014 N 334-ФЗ)

(В ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 146-ФЗ)

Кредитна організація зобов'язана розкріваті за формами, в порядку та строки, Які встановлюються Банком России, наступна інформацію про свою діяльність:

1) щорічно - річну бухгалтерський (фінансову) звітність и Аудиторська Висновок по ній, інформацію про прійняті ризики, процедурах їх ОЦІНКИ, управління ризики та КАПІТАЛОМ;

2) щоквартально - проміжну бухгалтерський (фінансову) звітність, інформацію про прійняті ризики, процедурах їх ОЦІНКИ, управління ризики та КАПІТАЛОМ. У разі, если проводити перевірка проміжної бухгалтерської (Фінансової) звітності, зазначилися звітність розкрівається разом з аудиторських Висновки аудиторської организации.

Кредитна організація зобов'язана на вимоги фізичної особи або юридичної особи надаті Йому копію Ліцензії на Здійснення Банківських операцій, копії других видання їй дозволів (ліцензій), если необходимость Отримання зазначеним документів передбача федеральними законами, а такоже бухгалтерський (фінансову) звітність за поточний рік.

(В ред. Федерального закону від 04.11.2014 N 344-ФЗ)

За введення фізичної особи або юридичної особи в Омані Шляхом Ненадання информации або Шляхом Надання недостовірної або неповної информации кредитна організація Несе відповідальність відповідно до цього Закону та іншімі федеральними законами.

Головний кредитна організація банківської групи розкріває:

1) щорічно - річну консолідовану фінансову звітність та аудиторських Висновок по ній, інформацію про прійняті ризики, процедурах їх ОЦІНКИ, управління ризики та КАПІТАЛОМ;

2) один раз на півроку - проміжну консолідовану фінансову звітність, інформацію про прійняті ризики, процедурах їх ОЦІНКИ, управління ризики та КАПІТАЛОМ. У разі, если проводити перевірка проміжної консолідованої Фінансової звітності, зазначилися звітність розкрівається разом з аудиторських Висновки аудиторської организации.

Форми, порядок и рядки Розкриття головний кредитної організацією банківської групи информации про прійняті ризики, процедурах їх ОЦІНКИ, управління ризики та КАПІТАЛОМ визначаються Банком России. Порядок и Терміни Розкриття головний кредитної організацією банківської групи консолідованої Фінансової звітності та аудиторського висновка по ній визначаються Банком России.

Головна організація банківського холдингу зобов'язана щорічно розкріваті консолідовану фінансову звітність та аудиторських Висновок по ній. Порядок и Терміни Розкриття головного організацією банківського холдингу консолідованої Фінансової звітності та аудиторського висновка по ній визначаються Банком России.

Кредитна організація, что має ліцензію Банку России на Залучення у внески копійчаних коштів фізичних осіб, зобов'язана розкріваті інформацію про процентні ставки за договорами банківського вкладу з фізічнімі особами (в цілому по кредитній организации без Розкриття информации по окремим фізичним особам) и інформацію про заборгованість кредитної организации по вкладами фізичних осіб. Порядок Розкриття такой информации встановлюється Банком России.

Кредитна організація зобов'язана розкріваті інформацію про догоди по вчинку Іпотечним агентам або спеціалізованім общество копійчаних вимог, в тому чіслі засвідченіх Заставний. Склад такой информации, порядок и Терміни ее Розкриття встановлюються нормативними актами Банку России.

(Частина восьма введена Федеральним законом від 21.12.2013 N 379-ФЗ)

Кредитна організація зобов'язана в установленому нормативними актами Банку России порядку розкріваті Необмежений колу осіб на своєму Офіційному сайті в інформаційно-телекомунікаційній мережі "Інтернет" Наступний інформацію про кваліфікацію та про досвід роботи Членів ради діректорів (Наглядової ради) кредитної организации, осіб, Які займають посади одноосібного виконавчого органу, его заступніків, Членів колегіального виконавчого органу, головного бухгалтера, заступника головного бухгалтера кредитної организации, а такоже керівника , Головного бухгалтера філії кредитної организации:

1) прізвище, ім'я, по батькові (Останнє - при наявності);

2) найменування посади (із зазначеним дат Узгодження Банком России и призначення на посаду - для осіб, Які займають посади одноосібного виконавчого органу, его заступніків, Членів колегіального виконавчого органу кредитної организации, головного бухгалтера, заступника головного бухгалтера кредитної организации, а такоже керівника, головного бухгалтера філії кредитної организации, дати избрания - для Членів ради діректорів (Наглядової ради) кредитної організації);

3) Відомості про професійну освіту (із зазначеним найменування освітньої организации, року ее Закінчення, кваліфікації, спеціальності та (або) напряму підготовкі), про Додаткове професійну освіту Із зазначеним освоєної програми и дати ее Освоєння, а такоже Відомості про наукового ступенів и про дату ее прісудження, про Вчене звання и про дату его прісвоєння;

4) Відомості про трудову діяльність за п'ять років, что передують даті призначення (избрания) на займаною посаду, Із зазначеним Місць роботи та займаною посад (в тому числі членства в раді діректорів (спостережній раді) юридичної особи), дат призначення (избрания ) та звільнення (звільнення від займаної посади), описів службових обов'язків.

(Частина дев'ята введена Федеральним законом від 04.11.2014 N 334-ФЗ)

У разі неподаним кредитної организации членом ради діректорів (Наглядової ради) кредитної организации відомостей, что входять до складу информации, передбаченої частинами дев'яти цієї статті, кредитна організація зобов'язана в такому самому порядку Розкрити інформацію про неподаним таких відомостей зазначеним особою.

(Частина десята введена Федеральним законом від 04.11.2014 N 334-ФЗ)

У разі, если после Розкриття передбаченої частинами дев'яти цієї статті информации Відомості, что входять до ее складу, змінюються, інформація про це винна буті в тому ж порядку Розкрити в срок, что НЕ перевіщує трьох днів, наступна за днем ​​Отримання ее документального підтвердження.

(Частина одінадцята введена Федеральним законом від 04.11.2014 N 334-ФЗ)

Кредитна організація и посадові особи кредитної организации в разі Порушення порядку та строків Розкриття информации, передбаченої частинами дев'яти цієї статті, несуть відповідальність, встановлення законодавством Російської Федерации.

(Частина дванадцяти введена Федеральним законом від 04.11.2014 N 334-ФЗ)

Стаття 9. отношения между кредитною організацією та державою

Кредитна організація НЕ відповідає за зобов'язаннями держави. Держава не має відповідає за зобов'язаннями кредитної организации, за вінятком віпадків, коли держава сама взяла на себе Такі зобов'язання.

Кредитна організація НЕ відповідає за зобов'язаннями Банку России. Банк России НЕ відповідає за зобов'язаннями кредитної организации, за вінятком віпадків, коли Банк России прийнять на себе Такі зобов'язання.

Органи законодавчої та віконавчої власти и органи місцевого самоврядування НЕ ма ють права втручатіся в діяльність кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, за вінятком віпадків, передбачення федеральними законами.

Кредитна організація на основе державного або муніципального контракту на Надання послуг для державних або муніціпальніх потреб может Виконувати ОКРЕМІ доручення Уряду Російської Федерации, ОРГАНІВ віконавчої власти суб'єктів Російської Федерации та ОРГАНІВ місцевого самоврядування, Здійснювати операции з Кошта федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерации и місцевіх бюджетів та розрахунки з ними, Забезпечувати цільове использование бюджетних коштів, что віділяються для Здійснення Федера ьних и регіональніх програм. Такий контракт повинен містіті взаємні зобов'язання сторон и передбачаті їх відповідальність, умови та форми контролю за Використання бюджетних коштів.

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

Кредитна організація НЕ может буті зобов'язана до Здійснення ДІЯЛЬНОСТІ, що не передбаченої ее установчо документами, за вінятком віпадків, коли кредитна організація прийнять на себе відповідні зобов'язання, або віпадків, передбачення федеральними законами.

Стаття 10. Установчі документи кредитної организации

(В ред. Федерального закону від 21.03.2002 N 31-ФЗ)

Кредитна організація має установчі документи, передбачені федеральними законами для юридичної особи відповідної організаційно-правової форми.

Статут кредитної организации винен містіті:

1) Фірмове найменування;

(П. 1 ст ред. Федерального закону від 18.12.2006 N 231-ФЗ)

2) вказівка ​​на організаційно-правову форму;

3) Відомості про адресу (місці знаходження) ОРГАНІВ управління та відокремленіх підрозділів;

4) ПЕРЕЛІК здійснюваніх Банківських операцій и Угод у відповідності зі статтю 5 цього Закону;

5) Відомості про розмір Статутного капіталу;

6) Відомості про систему ОРГАНІВ управління, у тому чіслі виконавчих ОРГАНІВ, и ОРГАНІВ внутрішнього контролю, про порядок їх Утворення и про їхні повноваження;

7) інші Відомості, передбачені федеральними законами для Статутів юридичних осіб зазначеної організаційно-правової форми.

Кредитна організація зобов'язана реєструваті всі Зміни, что вносяться до ее установчих документів. Документи, передбачені пунктом 1 статті 17 Федерального закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб та індівідуальніх підприємців та підприємств", нормативними актами Банку России, представляються кредитною організацією в Банк России в установленому ним порядку. Банк России в місячний срок з дня Подання всех належно чином оформлених документів пріймає решение про державну реєстрацію змін, что вносяться до установчих документів кредитної организации, и Направляє в уповноважений відповідно до статті 2 Федерального закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб та індівідуальніх підприємців та підприємств" Федеральний орган віконавчої власти (далі - уповноважений реєструючий орган) Відомості та документи, необхідні для Здійснення ЦІМ органом функцій з ведення Фондом ю єдиного державного реєстру юридичних осіб.

(В ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 169-ФЗ)

На підставі зазначеним решение, прийнятя Банком России, и поданих індивідуальних ним необхідніх відомостей и документів уповноважений реєструючий орган у рядків не более чем п'ять робочих днів з дня Отримання необхідніх відомостей и документів вносити до єдиного державного реєстру юридичних осіб відповідній Запис и не пізніше робочі дні , наступного за днем ​​внесення відповідного запису, сообщает про це в Банк России. Взаємодія Банку Росії з уповноваженим реєструючим органом з питання державної реєстрації змін, что вносяться до установчих документів кредитної организации, здійснюється в порядку, погодження Банком Росії з уповноваженим реєструючим органом.

Стаття 11. Статутний капітал кредитної организации

Статутний капітал кредитної организации складається з Величини вкладів ее учасников и візначає мінімальній розмір майна, что гарантує Інтереси ее кредіторів.

Мінімальній розмір Статутного капіталу знову реєстрованого банку на день подання клопотання про державну реєстрацію та видачу Ліцензії на Здійснення Банківських операцій встановлюється в сумі 300 миллионов рублей. Мінімальній розмір Статутного капіталу знову реєстрованої небанківської кредитної организации, яка требует Вжиття отріманні Ліцензії, яка предполагает право на Здійснення розрахунків за дорученням юридичних осіб, в тому чіслі банків-кореспондентів, по їхньому банківському Рахунку, на день подачі клопотання про державну реєстрацію та видачу Ліцензії на Здійснення Банківських операцій встановлюється в сумі 90 миллионов рублей. Мінімальній розмір Статутного капіталу знову реєстрованої небанківської кредитної организации, яка требует Вжиття отріманні Ліцензії для небанківськіх кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, что ма ють право на Здійснення переказів копійчаних коштів без Відкриття Банківських рахунків и пов'язаних з ними других Банківських операцій, на день подачі клопотання про державну реєстрацію та видачу Ліцензії на Здійснення Банківських операцій встановлюється в сумі 18 миллионов рублей. Мінімальній розмір Статутного капіталу знову реєстрованої небанківської кредитної организации, что НЕ требует Вжиття отріманні зазначеним ліцензій, на день подачі клопотання про державну реєстрацію та видачу Ліцензії на Здійснення Банківських операцій встановлюється в сумі 18 миллионов рублей.

(В ред. Федерального Законів від 03.05.2006 N 60-ФЗ, від 28.02.2009 N 28-ФЗ, від 27.06.2011 N 162-ФЗ, від 03.12.2011 N 391-ФЗ)

Частина третя Втрата силу. - Федеральний закон від 28.02.2009 N 28-ФЗ.

Банк России встановлює граничний розмір майнового (негрошовіх) вкладів до Статутного капіталу кредитної организации, а такоже ПЕРЕЛІК відів майна в негрошовій форме, Пожалуйста может буті внесено в оплату Статутного капіталу.

(Частина четверта в ред. Федерального закону від 03.05.2006 N 60-ФЗ)

Чи не могут буті вікорістані для формирование Статутного капіталу кредитної организации залучені Грошові кошти. Оплата Статутного капіталу кредитної организации при збільшенні ее Статутного капіталу Шляхом заліку вимог до кредитної организации НЕ допускається, за вінятком копійчаних вимог про виплату оголошених дівідендів у грошовій форме. Банк России має право Встановити порядок и Критерії ОЦІНКИ фінансового стану засновніків (учасников) кредитної организации.

(В ред. Федерального Законів від 27.12.2009 N 352-ФЗ, від 29.12.2012 N 282-ФЗ)

Засоби федерального бюджету и державних позабюджетніх ФОНДІВ, Вільні Грошові кошти та інші об'єкти власності за, что перебувають у віданні федеральних ОРГАНІВ державної влади, які не могут буті вікорістані для формирование Статутного капіталу кредитної организации, за вінятком віпадків, передбачення федеральними законами.

Кошти бюджетів суб'єктів Російської Федерации, місцевіх бюджетів, Вільні Грошові кошти та інші об'єкти власності за, что знаходяться у віданні ОРГАНІВ державної влади суб'єктів Російської Федерации та ОРГАНІВ місцевого самоврядування, могут буті вікорістані для формирование Статутного капіталу кредитної организации на підставі відповідно законодавчо акту суб'єкта Російської Федерации або решение органу місцевого самоврядування в порядку, передбачення ЦІМ законом та іншімі федеральними з конамі.

Если інше не встановлено федеральними законами, придбання (за вінятком випадка, если Акції (Частки) заробляються установі кредитної організації) і (або) Отримання в ДОВІРЧЕ управління (далі - придбання) в результате Здійснення однієї догоди або декількох Угод однією юридичною або фізічною особою более одного відсотка акцій (часток) кредитної организации вімагають ПОВІДОМЛЕННЯ Банку России, а понад 10 відсотків - попередньої Згоди Банку России.

(В ред. Федерального Законів від 29.12.2012 N 282-ФЗ, від 02.07.2013 N 146-ФЗ)

Отримання попередньої Згоди Банку России в порядку, встановленому цією статтей, нужно такоже в разі придбання:

1) більше 10 відсотків акцій, но НЕ более 25 відсотків акцій кредитної организации;

2) більше 10 відсотків часток, но НЕ более однієї третина Частка кредитної организации;

3) более 25 відсотків акцій кредитної организации, но НЕ более 50 відсотків акцій;

4) более однієї третина Частка кредитної организации, но НЕ более 50 відсотків часток;

5) более 50 відсотків акцій кредитної организации, но НЕ более 75 відсотків акцій;

6) понад 50 відсотків Частка кредитної организации, но НЕ более двох третина Частка;

7) более 75 відсотків акцій кредитної организации;

8) понад две третина Частка кредитної организации.

(Частина дев'ята введена Федеральним законом від 02.07.2013 N 146-ФЗ)

Попередньої Згоди Банку России требует такоже встановлення юридичною або фізічною особою в результате Здійснення однієї догоди або декількох влучив прямо або непрямого (через третіх осіб) контролю относительно акціонерів (учасников) кредитної организации, Які володіють більш чем 10 відсоткамі акцій (часток) кредитної організації (далі - встановлення контролю относительно акціонерів (учасников) кредитної організації).

(Частина введена Федеральним законом від 29.12.2012 N 282-ФЗ, в ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 146-ФЗ)

Вимоги, Встановлені цією статтей, пошірюються такоже на випадки придбання более одного відсотка акцій (часток) кредитної организации, понад 10 відсотків акцій (часток) кредитної организации и (або) на випадок встановлення контролю относительно акціонерів (учасников) кредитної организации Груп осіб, что візнається такою відповідно до Федерального закону від 26 липня 2006 року N 135-ФЗ "Про захист конкуренції".

(Частина введена Федеральним законом від 29.12.2012 N 282-ФЗ, в ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 146-ФЗ)

Банк России НЕ пізніше 30 днів з дня Отримання клопотання про згоду Банку России на Здійснення догоди (угідь), спрямованої на придбання понад 10 відсотків акцій (часток) кредитної организации и (або) на встановлення контролю относительно акціонерів (учасников) кредитної организации, сообщает заявнику в пісьмовій форме про своє решение - про згоду або про відмову. У разі, если Банк России НЕ сообщил про прийнятя решение в течение зазначеним терміну, відповідна угода (догоди) вважається узгодженням.

(Частина введена Федеральним законом від 29.12.2012 N 282-ФЗ, в ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 146-ФЗ)

ПОВІДОМЛЕННЯ про придбання более одного відсотка акцій (часток) кредитної организации Направляється в Банк России НЕ пізніше 30 днів з дня даного придбання.

(Частина введена Федеральним законом від 29.12.2012 N 282-ФЗ)

Згода Банку России на Здійснення догоди (угідь), спрямованої на придбання понад 10 відсотків акцій (часток) кредитної организации и (або) на встановлення контролю относительно акціонерів (учасников) кредитної организации, может буті ОТРИМАНО после Здійснення операции (далі - подалі згоду) в разі, если придбання акцій кредитної организации и (або) встановлення контролю относительно акціонерів (учасников) кредитної организации здійснюються при публічному розміщенні акцій, а такоже в других встановлення ЦІМ м законом випадка. Передбача цією Частина можлівість Отримання Подальшого Згоди пошірюється такоже на придбання понад 10 відсотків акцій кредитної организации при публічному розміщенні акцій і (або) на встановлення контролю относительно акціонерів (учасников) кредитної организации Груп осіб, что візнається такою відповідно до Федерального закону від 26 липня 2006 року N 135-ФЗ "Про захист конкуренції".

(Частина введена Федеральним законом від 29.12.2012 N 282-ФЗ, в ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 146-ФЗ)

Порядок Отримання попередньої Згоди и Подальшого Згоди Банку России на Здійснення догоди (угідь), спрямованої на придбання понад 10 відсотків акцій (часток) кредитної организации и (або) на встановлення контролю относительно акціонерів (учасников) кредитної организации, і порядок ПОВІДОМЛЕННЯ Банку России про прідбанні более одного відсотка акцій (часток) кредитної организации встановлюються федеральними законами та прийнятя відповідно до них нормативними актами Банку России.

(Частина введена Федеральним законом від 29.12.2012 N 282-ФЗ, в ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 146-ФЗ)

Банк России має право відмовіті в наданні Згоди на Вчинення правочину (правочинів), спрямованої (спрямованостей) на придбання понад 10 відсотків акцій (часток) кредитної организации и (або) на встановлення контролю относительно акціонерів (учасников) кредитної организации, в разі:

1) встановлення незадовільного фінансового становища особи, что Здійснює операцію (операции), спрямованостей (спрямовані) на придбання понад 10 відсотків акцій (часток) кредитної организации и (або) на встановлення контролю относительно акціонерів (учасников) кредитної организации;

2) Відсутність позитивного решение антимонопольного органу за клопотанням Про надання Згоди на Здійснення догоди (угідь), поданого согласно з Федеральним законом від 26 липня 2006 року N 135-ФЗ "Про захист конкуренції", если угода (догоди), спрямована (спрямовані) на придбання понад 10 відсотків акцій (часток) кредитної организации и (або) на встановлення контролю относительно акціонерів (учасников) кредитної организации, підлягає (підлягають) контролю відповідно до антимонопольного законодавства;

3) Відсутність решение про попереднє погодження догоди або про погодження встановлення контролю відповідно до Федерального закону від 29 квітня 2008 року N 57-ФЗ "Про порядок Здійснення іноземних інвестіцій у господарські товариства, что ма ють стратегічне значення для забезпечення оборони країни и безпеки держави", если угода (догоди), спрямована (спрямовані) на придбання понад 10 відсотків акцій (часток) кредитної организации и (або) на встановлення контролю относительно акціонерів (учасников) кредитної организации, одлежіт (підлягають) контролю відповід про до зазначеним Федерального закону;

4) незадовільною ділової репутації особи, что Здійснює операцію (операции), спрямованостей (спрямовані) на придбання понад 10 відсотків акцій (часток) кредитної организации и (або) на встановлення контролю относительно акціонерів (учасников) кредитної организации, відповідно до підставамі, встановлений Стаття 16 цього закону относительно засновніків (учасников) кредитної организации, Які купують більше 10 відсотків акцій (часток) кредитної организации. При цьом рядки, Встановлені абзацами третім - п'ятим, восьмим, одінадцятім и дванадцяти пункту 5 части Першої статті 16 цього Закону, обчислюють по відношенню до дня подачі до Банку России клопотання про Надання Згоди на Вчинення правочину (правочинів), спрямованої (спрямованостей) на придбання більше 10 відсотків акцій (часток) кредитної организации и (або) на встановлення контролю относительно акціонерів (учасников) кредитної организации;

5) наявності других підстав, передбачення федеральними законами та прийнятя відповідно до них нормативними актами Банку России.

(Частина шістнадцята в ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 146-ФЗ)

Банк России відмовляє в наданні Згоди на Вчинення правочину (правочинів), спрямованої на придбання понад 10 відсотків акцій (часток) кредитної организации и (або) на встановлення контролю относительно акціонерів (учасников) кредитної организации, если Ранее судом булу встановлен вина особи, что Здійснює догоду (догоди), спрямованостей на придбання понад 10 відсотків акцій (часток) кредитної организации и (або) на встановлення контролю относительно акціонерів (учасников) кредитної организации, в заподіянні збитків будь-якої кредитної организ ції во время Виконання я ним обов'язків члена ради діректорів (Наглядової ради) кредитної организации, одноосібного виконавчого органу, его заступника та (або) члена колегіального виконавчого органу (правления, Дирекції).

(В ред. Федерального Законів від 29.12.2012 N 282-ФЗ, від 02.07.2013 N 146-ФЗ)

Частина вісімнадцята Втрата силу. - Федеральний закон від 02.12.2013 N 335-ФЗ.

Стаття 11.1. Органи управління кредитної организации

(В ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 146-ФЗ)

Органами управління кредитної организации поряд Із загально Зборами ее засновніків (учасников) є рада діректорів (Наглядовою рада), одноособовій виконавчий орган и колегіальній виконавчий орган.

Поточне керівництво Опис діяльністю кредитної организации здійснюється ее одноосібнім виконавчим органом и Колегіальним виконавчим органом.

Одноосібній виконавчий орган, его заступники, члени колегіального виконавчого органу (далі - керівник кредитної організації), головний бухгалтер, заступники головного бухгалтера кредитної организации, керівник, головний бухгалтер філії кредитної организации НЕ має права обійматі посади керівника, головного бухгалтера в других організаціях, Які є кредитних, страхових або клірінговімі організаціямі, професійнімі учасниками Сайти Вся цІННИХ ПАПЕРІВ, організаторамі торгівлі на товарних і (або) ФІНАНСОВИХ р нках, а такоже в акціонерних інвест іційніх фондах, спеціалізованіх депозітаріях інвестіційніх ФОНДІВ, недержавних пенсійніх фондах, організаціях, что здійснюють діяльність относительно Пенсионного забезпечення та Пенсионного страхування, з управління інвестіційнімі фондами, акціонернімі інвестіційнімі фондами, Пайовий інвестіційнімі фондами та недержавного пенсійнімі фондами, організаціях, что займаються лізінговою діяльністю або є афілійованімі особами по відношенню до кредитної организации, и здійснюва ь підпріємніцьку діяльність без создания юридичної особи. У разі, если кредитні организации є по відношенню один до одного основного и Дочірнім господарськими общество, одноосібній виконавчий орган Дочірньої кредитної организации має право займаті посади в колегіальному Виконавчому органі кредитної организации - основного Суспільства, за вінятком посади голови цього органу.

Члени ради діректорів (Наглядової ради) кредитної организации и кандидати на зазначені посади повінні ВІДПОВІДАТИ Вимоги до ділової репутації, встановленим Стаття 16 цього Закону, а такоже Вимоги до кваліфікації, Пожалуйста встановлюється согласно з федеральними законами.

У разі, если Стосовно члена ради діректорів (Наглядової ради) кредитної организации яке набрало законної сили обвінувальній вирок суду за Вчинення Умисне злочин або вступило в силу решение суду про призначення адміністративного наказания у виде діскваліфікації, зазначеним член ради діректорів (Наглядової ради) вважається таким, что ВИБУВ зі складу ради діректорів (Наглядової ради) з дня набрання ЧИННОСТІ відповіднім рішенням суду.

Особи, зазначені в части третій цієї статті, во время Узгодження їх кандидатур з Банком России, призначення (избрания) на посаду, а такоже в течение Всього ПЕРІОДУ Здійснення функцій по зазначеним посад, включаючі ТИМЧАСОВЕ Виконання посадових обов'язків, повінні ВІДПОВІДАТИ Вимоги до кваліфікації та ділової репутації, встановленим Стаття 16 цього закону.

Для Отримання Згоди Банку России кредитна організація зобов'язана направіті в Банк России клопотання про Узгодження кандидатів на посади, зазначені у части шостій цієї статті, и податі Відомості и документи, передбачені пунктом 8 части Першої статті 14 цього Закону. Банк России в місячний строк з дня Отримання зазначеним документів дает згоду на призначення (избрания) або представляет мотівовану відмову в пісьмовій форме з підстав, передбачення статтей 16 цього Закону. При цьом рядки, Встановлені абзацами п'ятим, восьмим - одінадцятім, п'ятнадцятий и шістнадцятім пункту 1 части Першої статті 16 цього Закону, обчислюють по відношенню до дня Отримання зазначеним документів Банком России. Відмова Банку России в згоді на призначення (избрания) кандидата может буті оскарження ним в судновому порядку.

Кредитна організація зобов'язана в пісьмовій форме повідоміті Банк России про звільнення з посад осіб, зазначеним у части шостій цієї статті, які не пізніше робочі дні, наступного за днем ​​Прийняття такого решение.

Кредитна організація зобов'язана в пісьмовій форме повідоміті Банк России про избрания (звільнення) члена ради діректорів (Наглядової ради) в тріденній рядків з дня Прийняття такого решение.

Кредитна організація відповідно до порядку, встановленому частинами Шостя - восьмою цієї статті, может покластись ОКРЕМІ обов'язки зазначеним у части третій цієї статті осіб, что передбачають право Розпорядження копійчаних Кошта, что знаходяться на відкритих в Банку России рахунки кредитної организации, на осіб, Які займають інші посади в кредитної организации и відповідають Вимоги до кваліфікації та ділової репутації, встановленим Стаття 16 цього закону.

Стаття 11.1-1. Особливості компетенції та организации ДІЯЛЬНОСТІ заради діректорів (Наглядової ради) кредитної организации

(Введена Федеральним законом від 02.07.2013 N 146-ФЗ)

До компетенції ради діректорів (Наглядової ради) кредитної организации, візначеної ее статутом, відносяться питання, передбачені Федеральним законом від 26 грудня 1 995 року N 208-ФЗ "Про акціонерні товариства", Федеральним законом від 8 лютого 1998 року N 14-ФЗ "Про товариства з оБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ", а такоже Такі питання:

1) затвердження стратегії управління ризики та КАПІТАЛОМ кредитної организации, в тому чіслі в части забезпечення достатності Власний коштів (Капіталу) и ліквідності на покриття різіків як в цілому по кредитній организации, так и за окремий напрямами ее ДІЯЛЬНОСТІ, а такоже затвердження порядку управління найбільш значущих для кредитної организации ризики и контроль за реалізацією зазначеним порядком;

2) затвердження порядку! Застосування Банківських методик управління ризико и моделей кількісної ОЦІНКИ різіків (у випадках, передбачених статтю 72.1 Федерального закону "Про Центральний банк Російської Федерации (Банці России)"), включаючі оцінку актівів и зобов'язань, позабалансові вимог и зобов'язань кредитної организации, а такоже сценаріїв и результатів стрес-тестування;

3) затвердження порядку Запобігання конфліктам інтересів, планом Відновлення Фінансової стійкості в разі істотного погіршення фінансового стану кредитної организации, плану Дій, спрямованостей на забезпечення безперервності ДІЯЛЬНОСТІ та (або) Відновлення ДІЯЛЬНОСТІ кредитної организации в разі Виникнення нестандартних та ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, затвердження керівника служби внутрішнього аудиту кредитної организации, плану роботи служби внутрішнього аудиту кредитної организации, затвердження політики до редітной организации в області оплати праці та контроль за ее реалізацією;

4) проведення ОЦІНКИ на основе звітів служби внутрішнього аудиту Дотримання одноосібнім виконавчим органом кредитної организации и Колегіальним виконавчим органом стратегій и порядків, затверджених радою діректорів (Наглядовою радою);

5) Прийняття РІШЕНЬ про обов'язки Членів ради діректорів (Наглядової ради), включаючі освіту в его складі комітетів, а такоже проведення ОЦІНКИ власної роботи и Подання ее результатів загально зборів учасников кредитної организации;

6) затвердження кадрової політики кредитної організації (порядок визначення Розмірів окладів керівніків кредитної организации, порядок визначення розміру, форм и нарахування компенсаційніх и стімулюючіх виплат керівнікам кредитної организации, керівнику служби управління ризико, керівнику служби внутрішнього аудиту, керівнику служби внутрішнього контролю кредитної организации и іншім керівнікам (Працівникам), Які пріймають решение про здійснення кредитної організацією операцій та других угідь, результати якіх могут вплінуті на до тримання кредитною організацією обов'язкових норматівів або Виникнення других СИТУАЦІЙ, Які загрожують інтересам вкладніків и кредіторів, включаючі Підстави для Здійснення ЗАХОДІВ относительно попередження неспроможності (банкрутства) кредитної организации, відповідність кваліфікаційним вимоги до зазначеним осіб, а такоже розмір фонду оплати праці кредитної організації).

Стаття 11.1-2. Вимоги до систем управління ризики та КАПІТАЛОМ, внутрішнього контролю кредитної организации

(Введена Федеральним законом від 02.07.2013 N 146-ФЗ)

Кредитна організація (головний кредитна організація банківської групи) зобов'язана дотримуватись встановлений Банком России вимоги до систем управління ризики та КАПІТАЛОМ, внутрішнього контролю, включаючі вимоги до ДІЯЛЬНОСТІ керівника служби внутрішнього контролю та керівника служби внутрішнього аудиту кредитної организации, в Банківських групах.

Особа при прізначенні на посаду керівника служби управління ризико, керівника служби внутрішнього аудиту або керівника служби внутрішнього контролю кредитної организации и течение Всього ПЕРІОДУ Здійснення функцій по зазначеним посад винне ВІДПОВІДАТИ встановленим Банком России кваліфікаційним вимоги и встановленим Стаття 16 цього Закону вимоги относительно ділової репутації.

Кредитна організація зобов'язана в пісьмовій форме повідоміті Банк России про призначення на посаду керівника служби управління ризико, керівника служби внутрішнього аудиту, керівника служби внутрішнього контролю кредитної организации в тріденній рядків з дня Прийняття відповідного решение.

Кредитна організація зобов'язана в пісьмовій форме повідоміті Банк России про звільнення з посади керівника служби управління ризико, керівника служби внутрішнього аудиту, керівника служби внутрішнього контролю кредитної организации НЕ пізніше робочі дні, наступного за днем ​​Прийняття відповідного решение.

Стаття 11.2. Мінімальній розмір Власний коштів (Капіталу) кредитної организации

(В ред. Федерального закону від 03.12.2011 N 391-ФЗ)

Мінімальній розмір Власний коштів (Капіталу) встановлюється для банку в сумі 300 миллионов рублей, за вінятком віпадків, передбачення частинами четвертою - сьомий цієї статті.

Розмір Власний коштів (Капіталу) небанківської кредитної организации, яка требует Вжиття отріманні статусу банку, на 1-е число місяця, в якому Було подано в Банк России відповідне клопотання, повинен буті НЕ менше 300 миллионов рублей.

Ліцензія на Здійснення Банківських операцій, что надає кредитної организации право Здійснювати банківські операции з Кошта в рублях и іноземній Валюті, залучаті у вклади Грошові кошти фізичних и юридичних осіб в рублях и іноземній Валюті (далі - генеральна ліцензія), может буті видана кредитної организации, что має Власні кошти (капітал) НЕ менше 900 миллионов рублей за станом на 1-е число місяця, в якому Було подано в Банк России клопотання про Отримання генеральної Ліцензії.

Банк, Який МАВ на 1 січня 2007 року Власні кошти (капітал) менше 180 миллионов рублей, має право продовжуваті свою діяльність за умови, если розмір его Власний коштів (Капіталу) НЕ буде зменшуватісь у порівнянні з рівнем, досягнуть на 1 січня 2007 року.

Розмір Власний коштів (Капіталу) банку, что відповідає Вимоги, Які Встановлені Частина четверта цієї статті, з 1 січня 2010 року має буті НЕ менше 90 миллионов рублей.

Розмір Власний коштів (Капіталу) банку, что відповідає Вимоги, встановленим частинами четвертою та п'ятою цієї статті, а такоже банку, Створення после 1 січня 2007 року, з 1 січня 2012 року має буті НЕ менше 180 миллионов рублей.

Розмір Власний коштів (Капіталу) банку, что відповідає Вимоги, встановленим частинами четвертою - Шостя цієї статті, а такоже банку, Створення после 1 січня 2007 року, з 1 січня 2015 року має буті НЕ менше 300 миллионов рублей.

При зніженні розміру Власний коштів (Капіталу) банку внаслідок Зміни Банком России методики визначення розміру Власний коштів (Капіталу) банку банк, Який МАВ на 1 січня 2007 року Власні кошти (капітал) в размере 180 миллионов рублей и более, а такоже банк, Створений после 1 січня 2007 року, протягом 12 місяців повінні досягті Величини Власний коштів (Капіталу) у размере 180 миллионов рублей, а з 1 січня 2015 року - 300 миллионов рублей, розрахованої за новою методикою визначення розміру Власний коштів (Капіталу) банку, про ределенной Банком России , а банк, Який МАВ на 1 січня 2007 року Власні кошти (капітал) в размере менше 180 миллионов рублей, - більшою з двох величин: ОБСЯГИ Власний коштів (Капіталу), что були у него на 1 січня 2007 року, розрахованого за новою методикою визначення розміру Власний коштів ( Капіталу) банку, візначеної Банком России, або розміру Власний коштів (Капіталу), встановлений частинами п'ятою - сьомий цієї статті, на відповідну дату.

Стаття 11.3. Усунення порушеня, допущені при прідбанні та (або) Отримання в ДОВІРЧЕ управління акцій (часток) кредитної организации

(Введена Федеральним законом від 29.12.2012 N 282-ФЗ)

При віявленні Банком России Порушення набувачам акцій (часток) кредитної организации або особою, что ВСТАНОВИВ контроль относительно акціонерів (учасников) кредитної организации, вимог цього Закону та прийнятя відповідно до него нормативних АКТІВ Банку России про Отримання попередньої Згоди або Подальшого Згоди Банку России на Вчинення правочину (правочинів), спрямованої на придбання понад 10 відсотків акцій (часток) кредитної организации и (або) на встановлення контролю относительно акціонерів (навчаючі ники) кредитної организации, Банк России ставити п ІПІЦ про Усунення цією особою такого Порушення.

(В ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 146-ФЗ)

Припис Банку России про Усунення Порушення Направляється Банком России НЕ пізніше 30 днів з дня Виявлення такого Порушення Наступний особам:

1) особа, яка вчинити правочин (догоди), спрямованостей на придбання понад 10 відсотків акцій (часток) кредитної организации, з порушеннях;

(В ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 146-ФЗ)

2) особа, что ВСТАНОВИВ контроль относительно акціонера (учасника) кредитної организации з порушеннях.

Копії Приписами Банку России, зазначеним у части второй цієї статті, спрямовуються в кредитну організацію, Акції (Частки) якої Придбай з порушеннях і (або) контроль относительно акціонерів (учасников) якої встановлен з порушеннях, и акціонеру (учаснику) кредитної организации, контроль относительно якої встановлен з порушеннях.

Припис Банку России про Усунення відповідного Порушення підлягає Виконання набувачам акцій (часток) кредитної организации або особою, что ВСТАНОВИВ контроль относительно акціонерів (учасников) кредитної организации, что допустили Порушення, в срок НЕ более 90 днів з дня Отримання такого акта одним Із таких способів:

1) Отримання від Банку России Подальшого Згоди на придбання акцій (часток) кредитної организации и (або) встановлення контролю относительно акціонерів (учасников) кредитної организации, здійсненіх з порушеннях, в порядку, встановленому нормативним актом Банку России;

2) Вчинення правочину (правочинів), спрямованої на відчуження акцій (часток) кредитної організації (припиненням довірчого управління акціямі (Частка) кредитної організації), Які Придбані з порушеннях, і (або) на припиненням контролю относительно акціонерів (учасников) кредитної организации, встановлений з порушеннях.

Особа, яка Виконала Припис Банку России про Усунення Порушення Шляхом укладання угідь, зазначеним у пункті іншому части четвертої цієї статті, які не пізніше п'яти днів з дня Виконання Приписами зобов'язане повідоміті про це кредитну організацію и Банк России в установленому Банком России порядку.

Форма Розпорядження Банку России про Усунення Порушення встановлюється нормативним актом Банку России.

З дня одержаний Приписами Банку России про Усунення Порушення кредитної організацією, Акції (Частки) якої Придбай і (або) контроль относительно акціонерів (учасников) якої встановлен з порушеннях, и до дня Виконання або Скасування зазначеним Розпорядження набувачам акцій (часток) кредитної организации, Який допустивши Порушення, і (або) АКЦІОНЕР (учасник) кредитної организации, контроль относительно якої встановлен з порушеннях, ма ють право голосу только по акціямі (Частка) кредитної организации, Які НЕ перевіщують 10 відсотків ацій (часток) кредитної органі зації (порогових значень, Які перевіщують 10 відсотків и относительно якіх НЕ Було ОТРИМАНО окреме попередня згоду або подалі згоду, если необходимость Отримання такой Згоди передбача цим Законом та нормативними актами Банку России). Решта акцій (Частки) кредитної организации, Придбані з порушеннях і (або) належати акціонеру (учаснику) кредитної организации, контроль относительно якої встановлен з порушеннях, Які голосують НЕ є и не враховуються при візначенні кворуму Загальне зборів акціонерів (учасников) кредитної организации.

(Частина Сьома в ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 146-ФЗ)

Банк России має право оскаржіті в судновому порядку решение Загальне зборів акціонерів (учасников) кредитної организации, прійняті з порушеннях вимог, встановлення Частина Сьома цієї статті, и догоди, скоєні на Виконання зазначеним РІШЕНЬ, в разі, если доля в голосуванні акціямі (Частка), придбання з порушеннях, або доля в голосуванні акціонерів (учасников) кредитної организации, контроль относительно якіх встановлен з порушеннях, вплінуло на решение, прійняті Загальне збори акціонерів (учасников) кред тной организации.

У разі невиконання у встановлений срок набувачам акцій (часток) кредитної организации и (або) особою, что ВСТАНОВИВ контроль относительно акціонерів (учасников) кредитної организации, Приписами Банку России про Усунення Порушення Банк России має право подати иск про Визнання недійсною догоди (угідь), спрямованої на придбання понад 10 відсотків акцій (часток) кредитної организации и (або) на встановлення контролю относительно акціонерів (учасников) кредитної организации, а такоже подалі Угод зазначеним осіб, направленн їх на придбання акцій (часток) цієї кред тної организации та (або) на встановлення контролю относительно акціонерів (учасников) цієї кредитної организации.

(В ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 146-ФЗ)

закон про банківську діяльність

Закон про банківську діяльність

EUR 69.85 Закон про банківську діяльність

Це flash хмара тегів ви можете найти на сайті "WordPress плагіні". Для показу хмари необхідній Flash Player 9 або вищє.

Федеральний Закон «Про банки и банківську діяльність»

Федеральний закон «Про банки и банківську діяльність»

(Зі змінамі від 31 липня 1998р, 5, 8 липня 1999р, 19 червня, 7 серпня 2001 р,

21 березня 2002 г.)

Глава I. Загальні положення (ст.ст. 1 - 11)

Глава II. Порядок реєстрації кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ (ст.ст. 12 - 23)

и Ліцензування Банківських операцій

Глава III. Забезпечення стабільності банківської (ст.ст. 24 - 27)

системи, захист прав, інтересів вкладніків

и кредіторів кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ

Глава IV. Міжбанківські відносини та обслуговування (ст.ст. 28 - 34)

КЛІЄНТІВ Глава V. Філії, представництва та дочірні (ст. 35)

организации кредитної организации на

территории іноземної держави

Глава VI. Ощадний справа (ст.ст. 36 - 39)

Глава VII. Бухгалтерський облік в кредитних організаціях (ст.ст. 40 - 43)

и нагляд за їх діяльністю

Стаття 1. Визначення термінів цього Закону

Кредитна організація - юридична особа, яка для Отримання прибутку як основнову мету своєї ДІЯЛЬНОСТІ на підставі спеціального Дозволу (Ліцензії) Центрального банку Російської Федерации (Банку России) має право Здійснювати банківські операции, передбачені цим Законом. Кредитна організація утворюється на основе будь-якої форми власності за як господарське товариство.

Банк - кредитна організація, яка має Виключно право Здійснювати в сукупності следующие банківські операции: Залучення у внески копійчаних коштів фізичних и юридичних осіб, размещения зазначеним коштів від свого імені и за свой рахунок на условиях повернення, платності, терміновості, Відкриття и ведення Банківських рахунків фізичних и юридичних осіб.

Небанківська кредитна організація - кредитна організація, что має право Здійснювати ОКРЕМІ банківські операции, передбачені цим Законом. Допустимі поєднання Банківських операцій для небанківськіх кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ встановлюються Банком России.

Іноземний банк - банк, Визнання таким за законодавством іноземної держави, на территории которого ВІН зареєстрованій.

Стаття 2. Банківська система Російської Федерации та правове регулювання банківської ДІЯЛЬНОСТІ

Банківська система Російської Федерации Включає в себе Банк России, кредитні организации, а такоже філії и представництва іноземних банків.

Правове регулювання банківської ДІЯЛЬНОСТІ здійснюється Констітуцією Російської Федерации, справжнім Законом, Федеральним законом «Про Центральний банк Російської Федерации (Банці России)», іншімі федеральних законів, нормативних актів Банку России.

Стаття 3. спілок та асоціацій кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ

Кредитні организации могут створюваті Союзі и асоціації, які не переслідують мети одержаний прибутку, для захисту та представлення інтересів своих Членів, коордінації їх ДІЯЛЬНОСТІ, розвитку міжрегіональніх и міжнародніх зв'язків, удовольствие наукових, інформаційних и ПРОФЕСІЙНИХ інтересів, Вироблення рекомендацій относительно Здійснення банківської ДІЯЛЬНОСТІ та вирішенню других спільніх завдань кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ. Спілкам та асоціаціям кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ забороняється Здійснення Банківських операцій.

Послуги спілок та асоціацій кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ створюються и реєструються в порядку, встановленому законодавством Російської Федерации для некомерційніх ОРГАНІЗАЦІЙ.

Послуги спілок та асоціацій кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ повідомляють Банк России про своє создания у місячний срок после реєстрації.

Стаття 4. Банківська група и банківський холдинг

Банківською групою візнається НЕ є юридичною особою об'єднання кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, в якому одна (головна) кредитна організація надає прямо або побічно (через третю особу) істотній Вплив на решение, что пріймаються органами управління Іншої (других) кредитної організації (кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ).

Банківськім холдингом візнається НЕ є юридичною особою об'єднання юридичних осіб з участю кредитної організації (кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ), в якому юридична особа, яка НЕ ​​є кредитною організацією (головна організація банківського холдингу), має можлівість прямо або побічно (через третю особу) делать істотній Вплив на решение, что пріймаються органами управління кредитної організації (кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ).

Під істотнім Вплив в цьом Законі розуміються можлівість візначаті решение, что пріймаються органами управління юридичної особи, умови ведення ним підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ через участь в его статутному Капіталі та (або) відповідно до умов договору, что укладається между юридичними особами, что входять до складу банківської групи і (або) до складу банківського холдингу, прізначаті одноосібній виконавчий орган і (або) более половини складу колегіального виконавчого органу Юридично го особини, а такоже можлівість візначаті избрания более по стодола складу ради діректорів (Наглядової ради) юридичної особи.

Головний кредитна організація банківської групи, головна організація банківського холдингу зобов'язані повідоміті Банк России в порядку, Їм встановленому, про освіту банківської групи, банківського холдингу.

Комерційна організація, яка відповідно до цього Закону может буті Визнана головного організацією банківського холдингу, в цілях управління діяльністю всех кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, что входять в банківський холдинг, має право создать Керуюча Компанію банківського холдингу. У цьом випадка Керуюча компанія банківського холдингу Виконує обов'язки, Які відповідно до цього Закону покладаються на головну організацію банківського холдингу.

Керуючий компанією банківського холдингу в цьом Законі візнається господарське товариство, основною діяльністю которого є управління діяльністю кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, что входять в банківський холдинг. Керуюча компанія банківського холдингу не має права займатіся страховою, банківської, виробничою и торговою діяльністю. Комерційна організація, яка відповідно до цього Закону может буті Визнана головного організацією банківського холдингу, зобов'язана мати можлівість візначаті решение керуючої компании банківського холдингу по вопросам, віднесеніх до компетенції зборів ее засновніків (учасников), в тому чіслі про ее реорганізації и ліквідації.

Стаття 5. Банківські операції та інші догоди кредитної организации

До Банківських операцій належати:

1) Залучення коштів фізичних и юридичних осіб у вклади (до запитання и на Певний срок);

2) размещения зазначеним у пункті 1 части Першої цієї статті залучених коштів від свого імені и за свой рахунок;

3) Відкриття и ведення Банківських рахунків фізичних та юридичних осіб;

4) Здійснення розрахунків за дорученням фізичних и юридичних осіб, в тому чіслі банків-кореспондентів, по їхньому банківському Рахунку;

5) інкасація коштів, векселів, платіжніх и розрахункових документів и касове обслуговування фізичних та юридичних осіб;

6) купівля-продаж іноземної валюти в готівковій та безготівковій формах;

7) Залучення у внески и размещения дорогоцінніх металів;

Закон про банківську діяльністьвидача Банківських гарантій.

9) Здійснення переказів коштів за дорученням фізичних осіб без Відкриття Банківських рахунків (за вінятком поштовий переказів).

Кредитна організація кроме переліченіх у части першій цієї статті Банківських операцій має право Здійснювати следующие операции:

1) видачу поручительств за третіх осіб, что передбачають Виконання зобов'язань у грошовій форме;

2) придбання права вимоги від третіх осіб Виконання зобов'язань в грошовій форме;

3) ДОВІРЧЕ управління копійчаних Кошта та іншім майном за договором з фізічнімі та юридичними особами;

4) Здійснення операцій з дорогоціннімі металами и дорогоціннім камінням відповідно до законодавства Російської Федерации;

5) Надання в оренду фізичним и юридичним особам спеціальніх приміщень чи что у них сейфів для зберігання документів и цінностей;

6) Лізингові операции;

7) Надання консультаційних та інформаційних послуг.

Кредитна організація має право Здійснювати інші операции відповідно до законодавства Російської Федерации.

Всі банківські операции та інші операции здійснюються в рублях, а за наявності відповідної Ліцензії Банку Росії - и в іноземній Валюті. Правила Здійснення Банківських операцій, у тому чіслі правила їх матеріально-технічного забезпечення, встановлюються Банком России відповідно до федеральних Законів.

Кредитної организации забороняється займатіся виробничої, торговельної та страховою діяльністю.

Стаття 6. Діяльність кредитної организации на Сайти Вся ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Відповідно до Ліцензії Банку России на Здійснення Банківських операцій банк має право Здійснювати випуск, купівлю, продаж, облік, зберігання та інші операции з цінними паперами, Які віконують Функції платіжного документа, з цінними паперами, что підтверджують Залучення копійчаних коштів у внески и на банківські рахунки , з іншімі цінними паперами, Здійснення операцій з Якими НЕ требует Отримання спеціальної Ліцензії відповідно до федеральних Законів, а такоже має право Здійснювати ДОВІРЧЕ управління зазначеним цінними буму ами за договором фізічнімі та юридичними особами.

Кредитна організація має право Здійснювати професійну діяльність на Сайти Вся ЦІННИХ ПАПЕРІВ відповідно до федеральних Законів.

Стаття 7. Найменування кредитної организации

Кредитна організація має Фірмове (повне офіційне) найменування російською мовою, может мати найменування іншою мовою народів Російської Федерации, СКОРОЧЕННЯ найменування та найменування Іноземною мовою. Кредитна організація має печатку Із Своїм фірмовім найменуванням.

Фірмове найменування кредитної организации винне містіті вказівку на характер ДІЯЛЬНОСТІ цієї юридичної особи с помощью использование слів «банк9raquo; або «небанківська кредитна організація», а такоже вказівку на его організаційно-правову форму.

Банк России зобов'язаний при розгляді заяви про державну реєстрацію кредитної организации забороніті использование найменування кредитної организации, если передбачуваності найменування Вже містіться в Книзі державної реєстрації кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ. Використання в найменуванні кредитної организации слів «Россія9raquo;,« Російська Федерація »,« государственній9raquo;, «федеральній9raquo; и «центральній9raquo;, похідніх від них слів і словосполучень допускається в порядку, что встановлюється законодавчо актами Російської Федерации.

Ні одна юридична особа в Російській Федерации, за вінятком получил от Банку России ліцензію на Здійснення Банківських операцій, що не может використовуват у своєму найменуванні слова «банк9raquo;,« кредитна організація »або іншім чином вказуваті на ті, что дана юридична особа має право на Здійснення Банківських операцій.

Стаття 8. Надання информации про діяльність кредитної организации, банківської групи та банківського холдингу

Кредитна організація зобов'язана публікуваті за формами и в Терміни, Які встановлюються Банком России, наступна інформацію про свою діяльність:

щокварталу - бухгалтерський баланс, звіт про прибутки и збитки, інформацію про рівень достатності Капіталу, про величину резервів на покриття сумнівніх позик та других актівів;

щорічно - бухгалтерський баланс и звіт про прибутки и збитки з висновка аудиторської фірми (аудитора) про їх достовірності.

Кредитна організація зобов'язана на вимоги фізичної особи або юридичної особи надаті Йому копію Ліцензії на Здійснення Банківських операцій, копії других видання їй дозволів (ліцензій), если необходимость Отримання зазначеним документів передбача федеральними законами, а такоже щомісячні бухгалтерські баланси за поточний рік.

За введення фізичних осіб и юридичних осіб в Омані Шляхом Ненадання информации або Шляхом Надання недостовірної або неповної информации кредитна організація Несе відповідальність відповідно до цього Закону та іншімі федеральними законами.

Головний кредитна організація банківської групи, головна організація банківського холдингу (Керуюча компанія банківського холдингу) щорічно публікують свои консолідовані бухгалтерські Звіти и консолідовані Звіти про прибутки и збитки у форме, порядку и рядки, Які встановлюються Банком России, после підтвердження їх достовірності Висновки аудиторської фірми (аудитора ).

Стаття 9. отношения между кредитною організацією та державою

Кредитна організація НЕ відповідає за зобов'язаннями держави. Держава не має відповідає за зобов'язаннями кредитної организации, за вінятком віпадків, коли держава сама взяла на себе Такі зобов'язання.

Кредитна організація НЕ відповідає за зобов'язаннями Банку России. Банк России НЕ відповідає за зобов'язаннями кредитної организации, за вінятком віпадків, коли Банк России прийнять на себе Такі зобов'язання.

Органи законодавчої та віконавчої власти и органи місцевого самоврядування НЕ ма ють права втручатіся в діяльність кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, за вінятком віпадків, передбачення федеральними законами.

Кредитна організація по спеціально укладається на конкурсній основі договору может Виконувати ОКРЕМІ доручення Уряду Російської Федерации, ОРГАНІВ віконавчої власти суб'єктів Російської Федерации та ОРГАНІВ місцевого самоврядування, Здійснювати операции з Кошта федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерации и місцевіх бюджетів та розрахунки з ними , Забезпечувати цільове использование бюджетних коштів, что віділяються для Здійснення федеральних и регіональніх програм. Відповідній договір повинен містіті взаємні зобов'язання сторон и передбачаті їх відповідальність, умови та форми контролю за Використання бюджетних коштів.

Кредитна організація НЕ может буті зобов'язана до Здійснення ДІЯЛЬНОСТІ, що не передбаченої ее установчо документами, за вінятком віпадків, коли кредитна організація прийнять на себе відповідні зобов'язання, або віпадків, передбачення федеральними законами.

Стаття 10. Установчі документи кредитної организации

Кредитна організація має установчі документи, передбачені федеральними законами для юридичної особи відповідної організаційно-правової форми.

Статут кредитної организации винен містіті:

1) Фірмове (повне офіційне) найменування, а такоже всі інші найменування, Встановлені цим Законом;

2) вказівка ​​на організаційно-правову форму;

3) Відомості про адресу (місці знаходження) ОРГАНІВ управління та відокремленіх підрозділів;

4) ПЕРЕЛІК здійснюваніх Банківських операцій и Угод у відповідності зі статтю 5 цього Закону;

5) Відомості про розмір Статутного капіталу;

6) Відомості про систему ОРГАНІВ управління, у тому чіслі виконавчих ОРГАНІВ, и ОРГАНІВ внутрішнього контролю, про порядок їх Утворення и про їхні повноваження;

7) інші Відомості, передбачені федеральними законами для Статутів юридичних осіб зазначеної організаційно-правової форми.

Кредитна організація зобов'язана реєструваті всі Зміни, что вносяться до ее установчих документів. Документи, передбачені пунктом 1 статті 17 Федерального закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб», нормативними актами Банку России, представляються кредитною організацією в Банк России в установленому ним порядку. Банк России в місячний срок з дня Подання всех належно чином оформлених документів пріймає решение про державну реєстрацію змін, что вносяться до установчих документів кредитної организации, и Направляє в уповноважений відповідно до статті 2 Федерального закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб» федеральний орган віконавчої власти ( далі - уповноважений реєструючий орган) Відомості та документи, необхідні для Здійснення ЦІМ органом функцій з ведення єдиного державного реєст ра юридичних осіб.

На підставі зазначеним решение, прийнятя Банком России, и поданих індивідуальних ним необхідніх відомостей и документів уповноважений реєструючий орган у рядків не более чем п'ять робочих днів з дня Отримання необхідніх відомостей и документів вносити до єдиного державного реєстру юридичних осіб відповідній Запис и не пізніше робочі дні , наступного за днем ​​внесення відповідного запису, сообщает про це в Банк России. Взаємодія Банку Росії з уповноваженим реєструючим органом з питання державної реєстрації змін, что вносяться до установчих документів кредитної организации, здійснюється в порядку, погодження Банком Росії з уповноваженим реєструючим органом.

Стаття 11. Статутний капітал кредитної организации

Статутний капітал кредитної организации складається з Величини вкладів ее учасников и візначає мінімальній розмір майна, что гарантує Інтереси ее кредіторів.

Банк России встановлює норматив мінімального розміру Статутного капіталу знову реєстрованої кредитної организации, ГРАНИЧНІ розміри негрошовіх внесків до Статутного капіталу кредитної организации, а такоже ПЕРЕЛІК відів майна в негрошовій форме, внесеного в оплату Статутного капіталу. Норматив мінімального розміру Статутного капіталу кредитної организации может встановлюватіся в залежності від виду кредитної организации.

Рішення Банку России про зміну мінімального розміру Статутного капіталу набірає ЧИННОСТІ НЕ Ранее чем через 90 днів после дня его офіційного опублікування. Для знову реєстрованіх кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ Банком России застосовується норматив мінімального розміру Статутного капіталу, Який Діє на день подачі документів на реєстрацію и Отримання Ліцензії.

Банк России НЕ має права Вимагати від Ранее зареєстрованіх кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ Зміни їх Статутного капіталу, за вінятком віпадків, встановлений федеральним законом.

Чи не могут буті вікорістані для формирование Статутного капіталу кредитної организации залучені Грошові кошти. З метою ОЦІНКИ ЗАСОБІВ, внесених в оплату Статутного капіталу кредитної организации, Банк России має право Встановити порядок и Критерії ОЦІНКИ фінансового становища ее засновніків (учасников).

Засоби федерального бюджету и державних позабюджетніх ФОНДІВ, Вільні Грошові кошти та інші об'єкти власності за, что перебувають у віданні федеральних ОРГАНІВ державної влади, які не могут буті вікорістані для формирование Статутного капіталу кредитної организации, за вінятком віпадків, передбачення федеральними законами.

Кошти бюджетів суб'єктів Російської Федерации, місцевіх бюджетів, Вільні Грошові кошти та інші об'єкти власності за, что знаходяться у віданні ОРГАНІВ державної влади суб'єктів Російської Федерации та ОРГАНІВ місцевого самоврядування, могут буті вікорістані для формирование Статутного капіталу кредитної организации на підставі відповідно законодавчо акту суб'єкта Російської Федерации або решение органу місцевого самоврядування в порядку, передбачення ЦІМ законом та іншімі федеральними з конамі.

Придбання та (або) Отримання в ДОВІРЧЕ управління (далі - придбання) в результате однієї або декількох Угод однією юридичною чи фізічною особою або групою юридичних та (або) фізичних осіб, пов'язаних между собою угідь, або груп юридичних осіб, Які є дочірнімі чи залежних по відношенню один до одного, більше 5 відсотків акцій (часток) кредитної организации требует ПОВІДОМЛЕННЯ Банку России, більше 20 відсотків - попередньої Згоди Банку России. Банк России НЕ пізніше 30 днів з моменту Отримання клопотання сообщает заявника в пісьмовій форме про своє решение - згоду або відмову. Відмова винна буті мотивовано. У разі, если Банк России НЕ сообщил про прийнятя решение в течение зазначеним терміну, придбання акцій (часток) кредитної организации вважається дозволеним. Порядок Отримання Згоди Банку России на придбання більше 20 відсотків акцій (часток) кредитної организации і порядок ПОВІДОМЛЕННЯ Банку России про придбання більше 5 відсотків акцій (часток) кредитної организации встановлюються федеральними законами та прийнятя відповідно до них нормативними актами Банку России.

Банк России має право відмовіті в наданні Згоди на придбання більше 20 відсотків акцій (часток) кредитної организации при встановленні незадовільного фінансового становища набувачів акцій (часток), порушенні антимонопольного права, а такоже у випадка, коли относительно особини, яка прідбає Акції (Частки) кредитної организации, є вступили в силу судові решение, Які ВСТАНОВИВ факти Вчинення зазначеним особою неправомірніх Дій при банкрутстві, навмісного і (або) фіктівного банкрутства, и в других випадка, преду смотренних федеральними законами.

Банк России відмовляє в наданні Згоди на придбання більше 20 відсотків акцій (часток) кредитної организации, если Ранее судом булу встановлен вина особи, яка прідбає Акції (Частки) кредитної организации, в заподіянні збитків будь-якої кредитної организации при віконанні ним обов ' язків члена ради діректорів (Наглядової ради) кредитної организации, одноосібного виконавчого органу, его заступника та (або) члена колегіального виконавчого органу (правления, Дирекції).

Засновник банку не ма ють права віходити зі складу учасников банку в течение дере трьох років з дня его реєстрації.

Стаття 11.1. Органи управління кредитної организации

Органами управління кредитної организации поряд Із загально Зборами ее засновніків (учасников) є рада діректорів (Наглядовою рада), одноособовій виконавчий орган и колегіальній виконавчий орган.

Поточне керівництво Опис діяльністю кредитної организации здійснюється одноосібнім виконавчим органом и Колегіальним виконавчим органом.

Одноосібній виконавчий орган, его заступники, члени колегіального виконавчого органу (далі - керівник кредитної організації), головний бухгалтер кредитної организации, керівник ее філії НЕ ма ють права займаті посади в других організаціях, Які є кредитними або страховими організаціямі, професійнімі учасниками Сайти Вся ЦІННИХ ПАПЕРІВ, а такоже в організаціях, что займаються лізінговою діяльністю або є афілійованімі особами по відношенню до кредитної организации, в Якій Працюють ее керівник, г лавная бухгалтер, керівник ее філії.

Кандидати на посади Членів ради діректорів (Наглядової ради), керівника кредитної организации, головного бухгалтера, заступніків головного бухгалтера кредитної организации, а такоже на посади керівника, заступніків керівника, головного бухгалтера, заступніків головного бухгалтера філії кредитної организации повінні ВІДПОВІДАТИ кваліфікаційним вимоги, встановленим федеральними законами та прийнятя відповідно до них нормативними актами Банку России.

Кредитна організація зобов'язана в пісьмовій форме повідоміті Банк России про всі передбачуваності призначення на посади керівника кредитної организации, головного бухгалтера, заступніків головного бухгалтера кредитної организации, а такоже на посади керівника, заступніків керівника, головного бухгалтера, заступніків головного бухгалтера філії кредитної организации. ПОВІДОМЛЕННЯ має містіті Відомості, передбачені підпунктом 8 статті 14 цього Закону. Банк России в місячний строк з дня Отримання зазначеним ПОВІДОМЛЕННЯ дает згоду на вказані призначення або представляет мотівовану відмову в пісьмовій форме на підставах, передбачення статтей 16 цього Закону.

Кредитна організація зобов'язана в пісьмовій форме повідоміті Банк России про звільнення з посад керівника кредитної организации, головного бухгалтера, заступніків головного бухгалтера кредитної организации, а такоже керівника, заступніків керівника, головного бухгалтера, заступніків головного бухгалтера філії кредитної организации НЕ пізніше робочі дні, следующего за днем ​​Прийняття такого решение.

Кредитна організація зобов'язана в пісьмовій форме повідоміті Банк России про избрания (звільнення) члена ради діректорів (Наглядової ради) в тріденній рядків з дня Прийняття такого решение.

Глава II. Порядок реєстрації кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ и Ліцензування Банківських операцій

Стаття 12. Державна реєстрація кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ и видача Їм ліцензій на Здійснення Банківських операцій

Кредитні организации підлягають державній реєстрації відповідно до Федерального закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб» з урахуванням встановлення цим Законом спеціального порядку державної реєстрації кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ.

Рішення про державну реєстрацію кредитної организации пріймається Банком России. Внесення до єдиного державного реєстру юридичних осіб відомостей про создания, реорганізації та ліквідації кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, а такоже других передбачення федеральними законами відомостей здійснюється уповноваженим реєструючим органом на підставі решение Банку России про відповідної державної реєстрації. Взаємодія Банку Росії з уповноваженим реєструючим органом по вопросам державної реєстрації кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ здійснюється в порядку, погодження Банком Росії з уповноваженим реєструючим органом.

Банк Росії з метою Здійснення ним контрольних и наглядово функцій веде Книгу державної реєстрації кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ в порядку, встановленому федеральним законом та прийнятя відповідно до них нормативними актами Банку России.

За державну реєстрацію кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ стягується державне мито в порядку и в розмірах, Які Встановлені законодавством Російської Федерации.

Кредитна організація зобов'язана інформуваті Банк России про зміну відомостей, зазначеним у пункті 1 статті 5 Федерального закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб», за вінятком відомостей про отрімані Ліцензії, протягом трьох днів з моменту таких змін. Банк России НЕ пізніше одного робочі дні з дня надходження відповідної информации від кредитної организации сообщает про це в уповноважений реєструючий орган, Який вносити до єдиного державного реєстру юридичних осіб запису Про зміну відомостей про кредитної организации.

Ліцензія на Здійснення Банківських операцій кредитної организации Видається после ее державної реєстрації в порядку, встановленому цим Законом та прийнятя відповідно до них нормативними актами Банку России.

Кредитна організація має право Здійснювати банківські операции з моменту Отримання Ліцензії, віданої Банком России.

За Розгляд питання про видачу Ліцензії стягується ліцензійний збір у размере, визначених Банком России, но НЕ более 1 відсотка від Оголошення Статутного капіталу кредитної организации. Зазначеним збір Надходить в дохід федерального бюджету.

Стаття 13. Ліцензування Банківських операцій

Здійснення Банківських операцій проводитися только на підставі Ліцензії, что Видається Банком России в порядку, встановленому цим Законом.

Ліцензії, Виданих Банком России, враховуються в Реєстрі видання ліцензій на Здійснення Банківських операцій.

Реєстр видання кредитним організаціям ліцензій підлягає Публікації Банком России в Офіційному віданні Банку России ( "Віснику Банку России») не рідше одного разу на рік. Зміни и ДОПОВНЕННЯ до зазначеним реєстру публікуються Банком России в місячний строк з дня їх Внесення до реєстру.

У Ліцензії на Здійснення Банківських операцій вказуються банківські операции, на Здійснення якіх дана кредитна організація має право, а такоже валюта, в Якій ЦІ банківські операции могут здійснюватіся.

Ліцензія на Здійснення Банківських операцій Видається без обмеження термінів ее Дії.

Здійснення юридичною особою Банківських операцій без Ліцензії Тягном за собою Стягнення з подобной юридичної особи всієї суми, отріманої в результате Здійснення Даних операцій, а такоже Стягнення штрафу в двократному размере цієї суми до федерального бюджету. Стягнення проводитися в судновому порядку за покличу прокурора, відповідного федерального органу віконавчої власти, уповноваженого на ті федеральним законом, або Банку России.

Банк России має право пред'явити до арбітражного суду иск про ліквідацію юридичної особи, что Здійснює без Ліцензії банківські операции.

Громадяни, Які незаконно здійснюють банківські операции, несуть у встановленому законом порядку цивільно-правову, адміністратівну або крімінальну відповідальність.

Стаття 14. Документи, необхідні для державної реєстрації кредитної организации та Отримання Ліцензії на Здійснення Банківських операцій

Для державної реєстрації кредитної организации та Отримання Ліцензії на Здійснення Банківських операцій в Банк России в установленому ним порядку подаються Такі документи:

1) заяву з клопотанням про державну реєстрацію кредитної организации та відачі Ліцензії на Здійснення Банківських операцій; в заяві такоже зазначаються Відомості про адресу (місці знаходження) Постійно діючого виконавчого органу кредитної организации, за Якою здійснюється зв'язок з кредитною організацією;

2) установчо договір (оригінал або Нотаріально засвідчена копія), если его Підписання предусмотрена федеральним законом;

3) статут (оригінал або Нотаріально засвідчена копія);

4) бізнес-план, учет Зборами засновніків (учасников) кредитної организации, протокол зборів засновніків (учасников), что містіть решение про затвердження статуту кредитної организации, а такоже кандидатур для призначення на посади керівника кредитної организации и головного бухгалтера кредитної организации. Порядок складання бізнес-плану кредитної организации и Критерії его ОЦІНКИ встановлюються нормативними актами Банку России;

5) документи про Сплату державного мита та ліцензійного збору;

6) копії документів про державну реєстрацію засновніків - юридичних осіб, аудиторські Висновки про достовірність їх Фінансової звітності, а такоже підтвердження органами державної податкової служби Російської Федерации Виконання засновниками - юридичними особами зобов'язань перед федеральним бюджетом, бюджетами суб'єктів Російської Федерации та місцевімі бюджетами за останні три роки;

7) документи (согласно з переліком, встановленим нормативними актами Банку России), что підтверджують джерела походження коштів, внесених засновниками - фізічнімі особами до Статутного капіталу кредитної организации;

Закон про банківську діяльністьанкети кандидатів на посади керівника кредитної организации, головного бухгалтера, заступніків головного бухгалтера кредитної организации, а такоже на посади керівника, заступніків керівника, головного бухгалтера, заступніків головного бухгалтера філії кредитної организации. Зазначені анкети Заповнюють цімі кандидатами власноруч и повінні містіті Відомості, Встановлені нормативними актами Банку России, а кож Відомості:

про наявність у ціх осіб вищої юридичної або економічної освіти (з поданих копії диплома або его замінює) та досвіду керівніцтва відділом або іншім Підрозділом кредитної организации, пов'язаним Із здійсненням Банківських операцій, що не менше одного року, а за відсутності спеціальної освіти - досвіду керівніцтва таким Підрозділом НЕ менше двох років;

про наявність (Відсутність) судимості.

Стаття 15. Порядок державної реєстрації кредитної организации та відачі Ліцензії на Здійснення Банківських операцій

При поданні документів, переліченіх у статті 14 цього Закону, Банк России відає засновника кредитної организации письмове підтвердження Отримання від них документів, необхідніх для державної реєстрації кредитної организации та Отримання Ліцензії на Здійснення Банківських операцій.

Ухвалення решение про державну реєстрацію кредитної организации та відачі Ліцензії на Здійснення Банківських операцій або про відмову в цьом проводитися у рядків, что НЕ перевіщує шести місяців з дати Подання всех передбачення цим Законом документів.

Банк России после Прийняття решение про державну реєстрацію кредитної организации Направляє в уповноважений орган Відомості и документи, необхідні для Здійснення ЦІМ органом функцій з ведення єдиного державного реєстру юридичних осіб.

На підставі зазначеним решение, прийнятя Банком России, и поданих індивідуальних ним необхідніх відомостей и документів уповноважений реєструючий орган у рядків не более чем п'ять робочих днів з дня Отримання необхідніх відомостей и документів вносити до єдиного державного реєстру юридичних осіб відповідній Запис и не пізніше робочі дні , наступного за днем ​​внесення відповідного запису, сообщает про це в Банк России.

Банк России НЕ пізніше трьох робочих днів з дня Отримання від уповноваженого реєструючого органу информации про внесеної в єдиний державний реєстр юридичних осіб запису про кредитної организации сообщает про це ее засновніків з Вимогами провести в місячний срок оплату 100 відсотків Оголошення Статутного капіталу кредитної организации и відає засновника документ , что підтверджує факт внесення запису про кредитної организации в єдиний державний реєстр юридичних осіб.

Несплату або неповна оплата Статутного капіталу у встановлений срок є підставою для Звернення Банку России до суду з вимог про ліквідацію кредитної организации.

Для оплати Статутного капіталу Банк России відкріває зареєстрованому банку, а при необхідності - и небанківської кредитної организации кореспондентській рахунок в Банку России. Реквізити кореспондентського Рахунку вказуються в Повідомленні Банку России про державну реєстрацію кредитної организации та відачі Ліцензії на Здійснення Банківських операцій.

При пред'явленні документів, что підтверджують оплату 100 відсотків Оголошення Статутного капіталу кредитної организации, Банк России в тріденній срок відає кредитної организации ліцензію на Здійснення Банківських операцій.

Стаття 16. Підстави для відмові в державній реєстрації кредитної организации та видачу їй Ліцензії на Здійснення Банківських операцій

Відмова в державній реєстрації кредитної организации та видачу їй Ліцензії на Здійснення Банківських операцій допускається только з таких підстав:

1) невідповідність кандидатів, пропонованіх на посади керівника кредитної организации, головного бухгалтера кредитної организации и его заступніків, кваліфікаційним вимоги, встановленим федеральними законами та прийнятя відповідно до них нормативними актами Банку России. Під невідповідністю кандидатів, пропонованіх на зазначені посади, ЦІМ кваліфікаційним вимоги розуміються:

Відсутність у них вищої юридичної або економічної освіти и досвіду керівніцтва відділом, іншім Підрозділом кредитної организации, діяльність якіх пов'язана із здійсненням Банківських операцій, або Відсутність дворічного досвіду керівніцтва таким відділом, Підрозділом;

наявність судимості за Вчинення злочінів у сфері економіки;

Вчинення в течение одного року, что передував дню Подання в Банк России документів для державної реєстрації кредитної организации, адміністративного правопорушення в Галузі торгівлі та фінансів, встановлення набравши законної сили ухвалив органу, уповноваженого розглядаті справи про Адміністративні правопорушення;

наявність в течение двух років, что передувалі дня Подання в Банк России документів для державної реєстрації кредитної организации, Фактів Розірвання з зазначеним особами трудового договору (контракту) з ініціативи адміністрації на підставах, передбачення пунктом 2 статті 254 Кодексу Законів про працю Російської Федерации;

пред'явлення в течение трех років, что передувалі дня Подання в Банк России документів для державної реєстрації кредитної организации, до кредитної организации, в Якій КОЖЕН Із зазначеним кандидатів перебував на посаді керівника кредитної организации, вимоги про заміну его як керівника кредитної организации в порядку, передбачення Федеральний закон «Про Центральний банк Російської Федерации (банці России)»;

невідповідність ділової репутації зазначеним кандидатів Вимоги, встановленим федеральними законами та прийнятя відповідно до них нормативними актами Банку России;

наявність других підстав, встановлений федеральним законом;

2) незадовільне фінансове становище засновніків кредитної организации або невиконання ними своих зобов'язань перед федеральним бюджетом, бюджетами суб'єктів Російської Федерации та місцевімі бюджетами за останні три роки;

3) невідповідність документів, поданих індивідуальних до Банку России для державної реєстрації кредитної организации та Отримання Ліцензії на Здійснення Банківських операцій, вимоги федеральних Законів и прийнятя відповідно до них нормативних АКТІВ Банку России;

4) невідповідність ділової репутації кандидатів на посади Членів ради діректорів (Наглядової ради) кваліфікаційним вимоги, встановленим федеральними законами та прийнятя відповідно до них нормативними актами Банку России, наявність у них судимості за Вчинення злочинна в сфері економіки.

Рішення про відмову в державній реєстрації кредитної организации та видачу їй Ліцензії на Здійснення Банківських операцій повідомляється засновника кредитної организации в пісьмовій форме и винна буті мотивовано.

Відмова в державній реєстрації кредитної организации та видачу їй Ліцензії на Здійснення Банківських операцій, непрійняття Банком России у встановлений строк відповідного решение могут буті оскаржені в арбітражний суд.

Під діловою репутацією відповідно до цієї статті розуміється оцінка ПРОФЕСІЙНИХ та других якости особини, Які дозволяють Йому займаті відповідну посаду в органах управління кредитної организации.

Стаття 17. Державна реєстрація кредитної организации з іноземними інвестиціями та філії іноземного банку и видача Їм ліцензій на Здійснення Банківських операцій

Для державної реєстрації кредитної организации з іноземними інвестиціями та філії іноземного банку и Отримання ними Ліцензії на Здійснення Банківських операцій кроме документів, зазначеним у статті 14 цього Закону, додатково подаються належно чином оформлені документи, перераховані нижчих.

Іноземна юридична особа подає:

1) решение про его доля у створенні кредитної организации на территории Російської Федерации або про Відкриття філії банку;

2) документ, что підтверджує реєстрацію юридичної особи, и балансу за три попередні роки, Підтверджені Аудиторська Висновки;

3) письмове згоду відповідного контрольного органу країни его Местоположение на участь в створенні кредитної организации на территории Російської Федерации або на Відкриття філії банку в тих випадка, коли такий Дозвіл вимагається за законодавством країни его Местоположение.

Іноземна фізична особа представляет підтвердження першокласнім (согласно з міжнародною практикою) іноземним банком платоспроможності цієї особи.

Стаття 18. Додаткові вимоги до создания и ДІЯЛЬНОСТІ кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ з іноземними інвестиціями и філій іноземних банків

Розмір (квота) участия іноземного Капіталу в банківській системе Російської Федерации встановлюється федеральним законом за пропозіцією Уряду Російської Федерации, погодження з Банком России. Зазначилися квота розраховується як відношення сумарного Капіталу, что належить нерезиденту в статутних капіталах кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ з іноземними інвестиціями, и Капіталу філій іноземних банків до Сукупний Статутного капіталу кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, зареєстрованіх на территории Російської Федерации.

Банк России пріпіняє видачу ліцензій на Здійснення Банківських операцій банкам з іноземними інвестиціями, філіям іноземних банків при досягненні встановленої квоти.

Кредитна організація зобов'язана отріматі Попередній Дозвіл Банку России на Збільшення свого Статутного капіталу за рахунок коштів нерезидентів, на відчуження (в тому числі продажів) своих акцій (часток) на Користь нерезидентів, а учасники кредитної организации - резиденти - на відчуження їхніх акцій (часток ) кредитної организации на Користь нерезидентів. Зазначені догоди по відчуженню акцій (часток) нерезидентам, здійснені без Дозволу Банку России, є Недійсними, за вінятком віпадків, передбачення Частина п'ятою цієї статті.

Банк России має право накласти Заборона на Збільшення Статутного капіталу кредитної организации за рахунок коштів нерезидентів и на відчуження акцій (часток) на Користь нерезидентів, если результатом зазначеним Дії є перевіщення квоти участия іноземного Капіталу в банківській системе Російської Федерации.

Заява про Намір збільшити Статутний капітал кредитної организации за рахунок коштів нерезидентів и про відчуження акцій (часток) на Користь нерезидентів розглядається Банком России в двомісячній срок з дня подачі заяви. Результатом его РОЗГЛЯДУ є Дозвіл Банку России на проведення зазначеної в заяві операции або мотівовану відмову в пісьмовій форме. У разі, если Банк России НЕ сообщил про прийнятя решение в течение встановлення терміну, зазначилися операція вважається дозволеним.

Банк России має право за погодження з Кабінетом Міністрів України встановлюваті для кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ з іноземними інвестиціями и філій іноземних банків обмеження на Здійснення Банківських операцій, если у відповідніх іноземних державах відносно банків з російськімі інвестиціями и філій российских банков застосовуються обмеження в їх створенні и ДІЯЛЬНОСТІ.

Банк России має право встановлюваті в порядку, встановленому федеральним законом «Про Центральний банк Російської Федерации (Банці России)», додаткові вимоги до кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ з іноземними інвестиціями и філіям іноземних банків относительно обов'язкових норматівів, порядку Подання звітності, затвердження складу керівніцтва и Переліку здійснюваніх Банківських операцій, а такоже относительно мінімального розміру статутного капіталу знову реєстрованіх кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ з іноземними інвестиціями и мінімального розміру Капіталу знову реєстров аніх філій іноземних банків.

Стаття 19. Заходи Банку России, застосовувані ним в порядку наочний в разі Порушення кредитної організацією федеральних Законів и нормативних АКТІВ Банку России

У разі Порушення федеральних Законів, нормативних АКТІВ и Розпорядження Банку России, что встановлюються Їм обов'язкових норматівів, неподаним информации, Подання неповної чи недостовірної информации, а такоже Вчинення Дій, что створюють реальну загроза інтересам вкладніків и кредіторів, Банк России має право в порядку Нагляду застосовуваті до кредитної организации ЗАХОДІВ, Встановлені федеральним законом «Про Центральний банк Російської Федерации (банці России)».

Стаття 20. Підстави для відклікання у кредитної организации Ліцензії на Здійснення Банківських операцій

Банк России может відклікаті у кредитної организации ліцензію на Здійснення Банківських операцій у випадка:

1) встановлення недостовірності відомостей, на підставі якіх видана зазначилися ліцензія;

2) затримки качана Здійснення Банківських операцій, передбачення цією ліцензією, більш чем на один рік з дня ее відачі;

3) встановлення Фактів суттєвої недостовірності звітніх Даних;

4) затримки більш чем на 15 днів Подання щомісячної звітності (звітної документації);

5) Здійснення, в тому чіслі одноразового, Банківських операцій, що не передбачення зазначеним ліцензією;

6) невиконання федеральних Законів, что регулюють банківську діяльність, а такоже нормативних АКТІВ Банку России, если в течение одного року до кредитної организации Неодноразово застосовуваліся заходь, передбачені Федеральним законом «Про Центральний банк Російської Федерации (Банці России)», а такоже Неодноразово Порушення в течение одного року вимог, передбачення статтей 6 і 7 (за вінятком пункту 3 статті 7) Федерального закону «Про протідію легалізації (відміванню) доходів, одержаних злочин шляхом»;

7) Неодноразово в течение одного року винного невиконання містяться у виконавчих документах судів, арбітражніх судів вимог про Стягнення копійчаних коштів з рахунків (з вкладів) КЛІЄНТІВ кредитної организации при наявності копійчаних коштів на рахунки (у вклади) зазначеним осіб;

Закон про банківську діяльністьнаявності клопотання тімчасової адміністрації, если до моменту Закінчення терміну ДІЯЛЬНОСТІ зазначеної адміністрації, встановлення федеральним законом «Про неспроможність (банкрутство) кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ», є Підстави для ее призначення, передбачені зазначеним Законом.

9) Неодноразово неподаним в установлений строк кредитною організацією в Банк России оновлення відомостей, необхідніх для внесення змін до єдиного державного реєстру юридичних осіб, за вінятком відомостей про отрімані Ліцензії.

Банк России зобов'язаний відклікаті ліцензію на Здійснення Банківських операцій у випадка:

1) если достатність Капіталу кредитної организации становится нижчих 2 відсотків.

Если в течение останніх 12 місяців, что передують моменту, коли відповідно до цієї статті у кредитної организации винна буті відклікана зазначилися ліцензія, Банк России змінював методику розрахунку достатності Капіталу кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, з метою цієї статті застосовується та методика, відповідно до якої достатність Капіталу кредитної организации досягає максимального значення;

2) если розмір Власний коштів (Капіталу) кредитної организации нижчих мінімального значення Статутного капіталу, встановлений Банком России на дату державної реєстрації кредитної организации;

3) если кредитна організація НЕ Виконує в рядків, встановлений федеральним законом «Про неспроможність (банкрутство) кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ», вимоги Банку России про приведення у відповідність Величини Статутного капіталу и розміру Власний коштів (Капіталу);

4) если кредитна організація НЕ здатно задовольніті вимоги кредіторів за копійчану зобов'язаннями та (або) Виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів в течение одного місяця з Настанов дати їх удовольствие и (або) Виконання. При цьом зазначені вимоги в сукупності повінні становитися НЕ менше 1000-кратного розміру мінімального розміру оплати праці, встановлення федеральним законом.

У випадках, передбачених частинами другою цієї статті, Банк России відклікає у кредитної организации ліцензію на Здійснення Банківських операцій в течение 15 днів з дня Отримання органами Банку России, відповідальнімі за відгук зазначеної Ліцензії, достовірної информации про наявність підстав для відклікання цієї Ліцензії у кредитної организации.

Відклікання Ліцензії на Здійснення Банківських операцій з других підстав, за вінятком підстав, передбачення цим Законом, які не допускається.

Рішення Банку России про відклікання у кредитної организации Ліцензії на Здійснення Банківських операцій вступає в силу з дня Прийняття відповідного акта Банку России и может буті оскарження в течение 30 днів з дня Публікації ПОВІДОМЛЕННЯ про відклікання Ліцензії на Здійснення Банківських операцій в «Віснику Банку России». Оскарження зазначеним решение Банку России, а кож! Застосування ЗАХОДІВ относительно забезпечення позовів относительно кредитної организации НЕ пріпіняють Дії зазначеним решение Банку России.

ПОВІДОМЛЕННЯ про відклікання у кредитної организации Ліцензії на Здійснення Банківських операцій публікується Банком России в Офіційному віданні Банку России «Вісник Банку России» в Тижневий рядків з дня Прийняття відповідного решение.

После відклікання у кредитної организации Ліцензії на Здійснення Банківських операцій кредитна організація винна буті ліквідована відповідно до вимог статті 23.1 справжнього Федерального закону, а в разі Визнання ее банкрутом - у відповідності до вимог Федерального закону «Про неспроможність (банкрутство) кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ».

После відклікання у кредитної организации Ліцензії на Здійснення Банківських операцій Банк России:

НЕ пізніше робочі дні, наступного за днем ​​відклікання зазначеної Ліцензії, прізначає в кредитну організацію тимчасову адміністрацію відповідно до вимог Федерального закону «Про неспроможність (банкрутство) кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ»;

вчіняє Дії, передбачені Стаття 23.1 справжнього Федерального закону.

З моменту відклікання у кредитної организации Ліцензії на Здійснення Банківських операцій:

1) вважається наступившим срок Виконання зобов'язань кредитної организации. Зобов'язання кредитної организации в іноземній Валюті враховуються в рублях за курсом Банку России, что діяв на день відклікання у кредитної организации зазначеної Ліцензії;

2) пріпіняються нарахування відсотків, а такоже неустойок (штрафів, пені) и накладення других ФІНАНСОВИХ (економічних) санкцій за зобов'язаннями кредитної организации;

3) прізупіняється Виконання виконавчих документів, видання на підставі СУДОВИХ РІШЕНЬ з майново стягнених (за вінятком Виконання виконавчих документів, видання на підставі СУДОВИХ РІШЕНЬ про Стягнення заборгованості по заробітній платі, виплати винагороди за авторськими договорами, аліментів, а такоже про відшкодування Шкоди, заподіяної життю и здоров'ю, та моральної Шкода), что вступили в законну силу до моменту відклікання у кредитної организации Ліцензії на Здійснення Банківських операцій;

4) забороняються до моменту создания ліквідаційної КОМІСІЇ (ліквідатора) або до призначення арбітражнім судом конкурсного керуючого укладання Угод кредитною організацією и Виконання зобов'язань за Угодами кредитної організації (за вінятком операцій, пов'язаних з потокової комунальними та експлуатаційними платежами кредитної организации, а такоже з виплати віхідної допомоги и оплата праці осіб, Які Працюють за трудовим договором (контрактом), в межах кошторису витрат, согласуемой з Банком России або з уповноваженим представником їм Ба ку России в разі его призначення).

Стаття 21. Розгляд СПОРІВ за участю кредитної организации

Рішення и Дії (бездіяльність) Банку России або его посадових осіб могут буті оскаржені кредитною організацією в суд або арбітражний суд в порядку, встановленому федеральним законом.

Кредитна організація має право звертатися в Банк России Із запит и заявив в зв'язку з рішеннями и діямі (бездіяльністю) Банку России, на Які Банк России зобов'язаний в місячний срок дати відповідь по суті порушених у них вопросам.

Спори между кредитною організацією та ее клієнтами (фізічнімі та юридичними особами) вірішуються в порядку, передбачення федеральними законами.

Стаття 22. Філії та представництва кредитної организации

Філією кредитної организации є ее ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ, что розташованій поза місцем знаходження кредитної организации и Здійснює від ее имени всі або часть Банківських операцій, передбачення ліцензією Банку России, віданої кредитної организации.

Представництвом кредитної организации є ее ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ, что розташованій поза місцем знаходження кредитної организации, что представляет ее Захоплення и Здійснює їх захист. Представництво кредитної организации НЕ має права Здійснювати банківські операции.

Філії та представництва кредитної организации НЕ є юридичними особами и здійснюють свою діяльність на підставі Положення, что затверджуються что створі їх кредитною організацією.

Керівники філій та представництв прізначаються керівніком створі їх кредитної организации и діють на підставі віданої нею в установленому порядку довіреності.

Кредитна організація відкріває на территории Російської Федерации філії и представництва з моменту ПОВІДОМЛЕННЯ Банку России. У Повідомленні зазначається поштова адреса філії (представництва), его повноваження І ФУНКЦІЇ, Відомості про керівніків, масштаби и характер планованіх операцій, а такоже представляються відбіток его печатки и зразки підписів его керівніків.

За Відкриття філій кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ стягується збір у размере, визначених Банком России, но НЕ більш як 1000-кратного мінімального розміру оплати праці. Зазначеним збір Надходить в дохід федерального бюджету.

Філії кредитної организации з іноземними інвестиціями на территории Російської Федерации реєструються Банком России у встановленому ним порядку.

Стаття 23. Ліквідація або Реорганізація кредитної организации

Ліквідація або Реорганізація кредитної организации здійснюється відповідно до Федерального закону з урахуванням вимог цього Закону. При цьом державна реєстрація кредитної организации в зв'язку з ее ліквідацією та державна реєстрація кредитної организации, створюваної Шляхом реорганізації, здійснюються в порядку, передбачення Федеральним законом «Про державну реєстрацію юридичних осіб», з урахуванням особливо такой реєстрації, встановлений цим Законом та прийнятя відповідно з ним нормативними актами Банку России. Відомості та документи, необхідні для Здійснення державної реєстрації кредитної организации в зв'язку з ее ліквідацією або кредитної организации, створюваної Шляхом реорганізації, представляються в Банк России. Перелік зазначеним відомостей и документів, а такоже порядок їх Подання візначається Банком России.

Банк России после Прийняття решение про державну реєстрацію кредитної организации в зв'язку з ее ліквідацією або кредитної организации, створюваної Шляхом реорганізації, Направляє в уповноважений орган Відомості и документи, необхідні для Здійснення ЦІМ органом функцій з ведення єдиного державного реєстру юридичних осіб.

На підставі зазначеним решение, прийнятя Банком России, и поданих індивідуальних ним необхідніх відомостей и документів уповноважений реєструючий орган у рядків не более чем п'ять робочих днів з дня Отримання необхідніх відомостей и документів вносити до єдиного державного реєстру юридичних осіб відповідній Запис и не пізніше робочі дні , наступного за днем ​​внесення відповідного запису, сообщает про це в Банк России.

Взаємодія Банку Росії з уповноваженим реєструючим органом з питання державної реєстрації кредитної организации в зв'язку з ее ліквідацією та кредитної организации, створюваної Шляхом реорганізації, здійснюється в порядку, погодження Банком Росії з уповноваженим реєструючим органом.

Державна реєстрація кредитної организации в зв'язку з ее ліквідацією здійснюється в рядків не более чем сорок п'ять робочих днів з дня Подання до Банку России всех оформленого в установленому порядку документів.

Державна реєстрація кредитної организации, створюваної Шляхом реорганізації, в разі, Якщо не Прийнято решение про відмову у зазначеній державної реєстрації, здійснюється в срок НЕ более чем Шість місяців з дня Подання в Банк России всех оформленого в установленому порядку документів.

Банк России має право забороніті реорганізацію кредитної организации, если в результате проведення зазначеної реорганізації вінікнуть Підстави для! Застосування ЗАХОДІВ относительно Запобігання банкрутству, передбачені Федеральним законом «Про неспроможність (банкрутство) кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ».

У разі припиненням ДІЯЛЬНОСТІ кредитної организации на підставі решение ее засновніків (учасников) Банк России на підставі клопотання кредитної организации пріймає решение про Анулювання Ліцензії на Здійснення Банківських операцій. Порядок Подання кредитною організацією зазначеним клопотання регулюється нормативними актами Банку России.

У разі Анулювання або відклікання Ліцензії на Здійснення Банківських операцій кредитна організація в течение 15 днів з моменту Прийняття такого решение Повертає зазначеним ліцензію в Банк России.

Засновник (учасники) кредитної организации, что прийнять решение про ее ліквідацію, прізначають ліквідаційну комісію, стверджують проміжній ліквідаційній баланс та ліквідаційній баланс кредитної организации за погодження з Банком России.

Ліквідація кредитної организации вважається завершеною, а кредитна організація - что Припін свою діяльність после Внесення про це запису уповноваженим реєструючим органом в єдиний державний реєстр юридичних осіб.

Стаття 23.1. Ліквідація кредитної организации за ініціатівою Банку России (примусове ліквідація)

Банк России в течение 30 днів з дати Публікації у «Віснику Банку России» ПОВІДОМЛЕННЯ про відклікання у кредитної организации Ліцензії на Здійснення Банківських операцій зобов'язаний звернути до арбітражного суду з вимог про ліквідацію кредитної организации, за вінятком випадка, коли до моменту відклікання зазначеної Ліцензії у кредитної организации є ознака неспроможності (банкрутства), передбачені федеральним законом «Про неспроможність (банкрутство) кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ». Одночасно Банк России зобов'язаний подати в арбітражний суд кандидатуру ліквідатора, что відповідає Вимоги, что пред'являються Федеральним законом «Про неспроможність (банкрутство) кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ» до арбітражніх керівніків у разі банкрутства кредитної организации, если інше не встановлено федеральним законом.

Если до моменту відклікання у кредитної организации Ліцензії на Здійснення Банківських операцій у неї є ознака неспроможності (банкрутства), передбачені Федеральним законом «Про неспроможність (банкрутство) кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ», або наявність ціх ознака встановлен Тимчасова адміністрацією, прізначеної Банком России в кредитну організацію после відклікання у неї зазначеної Ліцензії, Банк России звертається до арбітражного суду з заявив про Визнання кредитної организации банкрутом в порядку, встановленому федеральним зак ном «про НЕ спроможність (банкрутство) кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ ».

Арбітражний суд Розглядає Вимоги про ліквідацію кредитної организации відповідно до правил, встановлення Арбітражнім процесуальним кодексом Російської Федерации. Арбітражний суд пріймає решение про ліквідацію кредитної организации и призначення ліквідатора з числа кандидатур, представлених Йому Банком России, Якщо не буде доведено наявність ознака банкрутства на момент відклікання у кредитної организации Ліцензії на Здійснення Банківських операцій.

З моменту вінесення арбітражнім судом решение про ліквідацію кредитної организации:

органи управління кредитної організації (в тому чіслі ліквідаційна комісія (ліквідатор), если смороду обрані (прізначені) рішенням зборів засновніків (учасников) кредитної организации, відсторонюються від Виконання функцій з управління ее справами, в тому чіслі за Розпорядження ее майном, и в тріденній срок забезпечують передачу ліквідатору бухгалтерської та іншої документації, матеріальніх та других цінностей, печаток и штампів кредитної организации;

Відомості про фінансовий стан кредитної организации перестають буті віднесенімі до категорії відомостей, что ма ють конфіденційній характер або є комерційною таємніцею;

знімаються Ранее накладені арешт на майно кредитної организации та інші обмеження относительно Розпорядження ее майном. Накладення Нових арештів на майно кредитної организации та Введення других обмежень относительно Розпорядження ее майном НЕ допускаються;

всі вимоги до кредитної организации могут буті пред'явлені и підлягають задоволений только в процесі ее ліквідації.

Арбітражний суд, Який прийнять решение про ліквідацію кредитної организации, Направляє данє решение в Банк России и уповноважений реєструючий орган, Який вносити до єдиного державного реєстру юридичних осіб запису Про ті, что кредитна організація знаходиться в процесі ліквідації.

У процесі ліквідації кредитної организации ліквідатор має права и Виконує обов'язки, передбачені цією статтей, федеральними законами, и зобов'язаний діяті з урахуванням інтересів ее кредіторів. Засновник (учасники) кредитної организации и ее кредитори вправі Вимагати від ліквідатора відшкодування збитків, завдання его діямі (бездіяльністю), такими, что порушують законодавство Російської Федерации.

Ліквідатор надсілає для опублікування оголошення про ліквідацію кредитної организации в «Вісник Банку России" не пізніше п'яти робочих днів з дня свого призначення. В цьом оголошенні повінні буті вказані:

найменування та інші реквізити кредитної организации, ліквідованої за рішенням арбітражного суду;

найменування арбітражного суду, в провадженні которого находится справа про ліквідацію кредитної организации;

дата Прийняття арбітражнім судом решение про ліквідацію кредитної организации;

срок, встановлений для пред'явлення вимог кредіторів (Не может буті менше двох місяців з дати Публікації зазначеним оголошення);

поштовий адресою, за Якою кредитори могут вісуваті свои вимоги до кредитної организации;

Відомості про ліквідатора.

Вимоги кредіторів кредитної организации направляються ліквідатору за поштовий адресою, Вказаною в опублікованому оголошенні про ліквідацію кредитної организации, одночасно з документами, на підставі РОЗГЛЯДУ якіх ліквідатор пріймає решение про Визнання зазначеним вимог встановлення або невстановленімі. Ліквідатор Розглядає заявлені вимоги кредіторів кредитної организации и враховує їх при складанні проміжного ліквідаційного балансу. Ліквідатор зобов'язаний повідоміті кредитора кредитної организации про результати РОЗГЛЯДУ его вимог в строк, что НЕ перевіщує одного місяця з дня Отримання зазначеним вимог. Заперечення за результатами РОЗГЛЯДУ Ліквідатором вимог кредіторів могут буті заявлені кредитором и розглядаються в порядку, передбачення Федеральним законом «Про неспроможність (банкрутство)» для Здійснення процедури конкурсного виробництва.

Вимоги кредіторів ліквідованої кредитної организации за результатами їх РОЗГЛЯДУ Ліквідатором могут буті заявлені кредитором до суду або арбітражного суду в установленому законом порядку.

Ліквідатор зобов'язаний провести Перші збори кредіторів ліквідованої кредитної организации НЕ пізніше 60 днів з дня Закінчення рядок, встановлений для пред'явлення вимог кредіторів. На згадку про день и місце проведення зазначеним зборів кредиторів повінні буті сповіщені НЕ пізніше чем за 15 днів до дня проведення ціх зборів.

До компетенції зборів кредіторів входити избрания комітету кредіторів.

Збори кредіторів і (або) комітет кредіторів має право:

заслуховуваті звіт ліквідатора про Хід проведення ліквідаційніх процедур;

розглядаті проміжній ліквідаційній баланс та ліквідаційній баланс;

звертатися до арбітражного суду з клопотанням про відсторонення ліквідатора;

оскаржіті решение ліквідатора в арбітражний суд;

давати згоду на Здійснення угідь, пов'язаних з відчуженням майна кредитної организации, если зазначеним майно НЕ реалізується на публічніх торгах;

Здійснювати інші повноваження відповідно до вимог цієї статті.

Порядок проведення зборів кредіторів и ЗАСіДАНЬ комітету кредіторів, в тому чіслі порядок избрания комітету кредіторів та проведення Голосування, регулюється Федеральним законом «Про неспроможність (банкрутство)».

После Закінчення терміну, встановленому для пред'явлення вимог кредіторів кредитної организации, ліквідатор складає проміжній ліквідаційній баланс, Який містіть Відомості про склад майна ліквідованої кредитної организации, ПЕРЕЛІК пред'явлення вимог кредіторів, а такоже результати їх РОЗГЛЯДУ. Проміжній ліквідаційній баланс підлягає РОЗГЛЯДУ на зборах кредіторів та (або) на засіданні комітету кредіторів и после зазначеним РОЗГЛЯДУ - погодження з Банком России. Задоволення вимог кредіторів здійснюється відповідно до черговості, передбаченої Стаття 64 Цивільного кодексу Російської Федерации, и проміжного ліквідаційного балансу починаючі від дня его Узгодження з Банком России, за вінятком кредіторів п'ятої Черги, виплати Яким провадяться по закінченні одного місяця з дня Узгодження зазначеним балансу з банком России.

Если інше не встановлено цією статтей, у випадка, коли наявні у кредитної организации Грошові кошти недостатні для удовольствие вимог кредіторів, ліквідатор Здійснює реалізацію майна кредитної организации з публічніх торгів у порядку, встановленому законодавством Російської Федерации.

Ліквідатор складає и подає в Банк России для Узгодження проміжній ліквідаційній баланс та ліквідаційній баланс, бухгалтерський и Статистичний звітність кредитної организации в порядку и рядки, Які Встановлені федеральними законами та прийнятя відповідно до них нормативними актами Банку России.

У разі невиконання або неналежного Виконання Ліквідатором покладених на него обов'язків арбітражний суд має право:

Визнати Недійсними догоди, укладені або вчінені Ліквідатором в ході проведення Їм в кредитній организации ліквідаційніх процедур, з підстав, передбачення цівільнім законодавством Російської Федерации и Федеральним законом «Про неспроможність (банкрутство)»;

Відсторонити ліквідатора від Виконання ним своих обов'язків за клопотанням Банку России або зборів (комітету) кредіторів и прізначіті нового ліквідатора, кандидатура которого предложено Банком России в порядку, передбачення Федеральним законом «Про неспроможність (банкрутство)».

Термін ліквідації кредитної организации НЕ может перевіщуваті 12 місяців з дня Прийняття арбітражнім судом решение про ліквідацію кредитної организации. Зазначеним рядків может буті продовження арбітражнім судом за обґрунтованим клопотанням ліквідатора.

Если в ході проведення ліквідаційніх процедур виявило, что ВАРТІСТЬ майна кредитної организации, относительно якої Прийнято решение про ліквідацію, недостатньо для удовольствие вимог кредіторів кредитної организации, ліквідатор зобов'язаний направіті до арбітражного суду заяву про Визнання кредитної организации банкрутом.

Звіт про результати ліквідації кредитної организации з додатком ліквідаційного балансу заслуховується на зборах кредіторів або засіданні комітету кредіторів и затверджується в порядку, передбачення Федеральним законом «Про неспроможність (банкрутство)».

Ліквідатор зобов'язаний у десятіденній рядків з дня вінесення арбітражнім судом ухвала про Завершення ліквідації кредитної организации представіті в Банк России зазначеним ухвалу та інші документи, передбачені нормативними актами Банку России, для Здійснення державної реєстрації кредитної организации в зв'язку з ее ліквідацією.

Глава III. Забезпечення стабільності банківської системи, захист прав, інтересів вкладніків и кредіторів кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ

Стаття 24. Забезпечення Фінансової надійності кредитної организации

З метою забезпечення Фінансової надійності кредитна організація зобов'язана створюваті резерви (фонди), в тому чіслі під знецінення ЦІННИХ ПАПЕРІВ, порядок формирование и использование якіх встановлюється Банком России. Мінімальні розміри резервів (ФОНДІВ) встановлюються Банком России. Розміри відрахувань в резерви (фонди) з прибутку до оподаткування встановлюються федеральними законами про податки.

Кредитна організація зобов'язана Здійснювати класіфікацію актівів, віділяючі сумнівні та безнадійні Борги, и створюваті резерви (фонди) на покриття можливости збитків у порядку, что встановлюється Банком России.

Кредитна організація зобов'язана дотримуватись обов'язкові нормативи, что встановлюються відповідно до Федерального закону «Про Центральний банк Російської Федерации (Банці России)». Чісельні значення обов'язкових норматівів встановлюються Банком России відповідно до зазначеним Федерального закону.

Кредитна організація зобов'язана організовувати Внутрішній контроль, что Забезпечує належно рівень надійності, что відповідає характеру и масштабами проведених операцій.

Стаття 25. Норматив обов'язкових резервів банку

Банк зобов'язаний Виконувати норматив обов'язкових резервів, что депонуються в Банку России, в тому чіслі за рядками, ОБСЯГИ та видами залучених коштів. Порядок депонування обов'язкових резервів візначається Банком России відповідно до Федерального закону «Про Центральний банк Російської Федерации (Банці России)».

Банк зобов'язаний мати в Банку России рахунок для зберігання обов'язкових резервів. Порядок Відкриття зазначеним Рахунку и Здійснення операцій по ньом встановлюється Банком России.

Стаття 26. Банківська таємниця

Кредитна організація, Банк России гарантують Таємницю про операции, про рахунки и вклади своих КЛІЄНТІВ и кореспондентів. Всі службовці кредитної организации зобов'язані зберігаті Таємницю про операции, рахунки и вклади ее КЛІЄНТІВ и кореспондентів, а такоже про інші Відомості, что встановлюються кредитною організацією, если Це не суперечіть федеральному закону.

Довідки за операціях и рахунки юридичних осіб и громадян, Які здійснюють підпріємніцьку діяльність без создания юридичної особи, видають кредитною організацією Їм самим, судам и арбітражнім судам (суддю), Рахунковій палаті Російської Федерации, органам державної податкової служби, митним органам Російської Федерации у випадка, передбачення законодавчо актами про їх діяльність, а при наявності Згоди прокурора - органам попередня слідства у справах для, что перебувають у їх провадженні.

Відповідно до законодавства Російської Федерации довідки по операціях и рахунки юридичних осіб и громадян, Які здійснюють підпріємніцьку діяльність без создания юридичної особи, видають кредитною організацією органам внутрішніх справ при здійсненні ними функцій относительно Виявлення, попередження та припиненням податкових злочінів.

Довідки за рахунками и вкладах фізичних осіб видають кредитною організацією Їм самим, судам, а за наявності Згоди прокурора - органам попередня слідства у справах для, что перебувають у їх провадженні.

Довідки за рахунками и вкладах у разі смерти їх власніків видають кредитною організацією особам, зазначеним власником Рахунку або вкладу в Зроблений кредитної организации заповідальному розпорядженні, нотаріальнім конторам по перебувають в їх провадженні Спадкового справах для про вклади померла вкладніків, а относительно рахунків іноземних громадян - іноземним консульсько установам .

Інформація за операціямі юридичних осіб, громадян, Які здійснюють підпріємніцьку діяльність без создания юридичної особи, и фізичних осіб надається кредитними організаціямі в уповноважений орган, Який Здійснює заходи относительно протідії легалізації (відміванню) доходів, одержаних злочин шляхом, у випадка, порядку та розмірах, передбачення Федеральний закон «Про протідію легалізації (відміванню) доходів, одержаних злочин шляхом».

Банк России НЕ має права розголошуваті Відомості про рахунки, вклади, а такоже Відомості про конкретні догоди и про операции Із звітів кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, отрімані ним в результате Виконання ліцензійних, Наглядовою и контрольних функцій, за вінятком віпадків, передбачення федеральними законами.

Аудиторські организации НЕ має права розкріваті третім особам Відомості про операции, про рахунки и вклади кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, їх КЛІЄНТІВ та кореспондентів, отрімані в ході проведення ними перевірок, за вінятком віпадків, передбачення федеральними законами.

Уповноважений орган, Який Здійснює заходи относительно протідії легалізації (відміванню) доходів, одержаних злочин шляхом, НЕ має права розкріваті третім особам інформацію, отриманий від кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ відповідно до Федерального закону «Про протідію легалізації (відміванню) доходів, одержаних злочин шляхом», за вінятком віпадків, передбачення зазначеним законом.

За розголошення банківської Таємниці Банк России, кредитні, аудиторські та інші организации, уповноважений орган, Який Здійснює заходи относительно протідії легалізації (відміванню) доходів, одержаних злочин шляхом, а такоже їх посадові особи та їх працівники несуть відповідальність, включаючі відшкодування завдання збитків, в порядку , встановленому федеральним законом.

Стаття 27. накладення Арешт и Звернення Стягнення на Грошові кошти та інші цінності, что знаходяться в кредитній организации

На Грошові кошти та інші цінності юридичних и фізичних осіб, что знаходяться на Рахунку и на вкладах чи на зберіганні в кредитній организации, арешт может буті накладі не інакше як судом и арбітражнім судом, суддя, а такоже за ухвалив ОРГАНІВ попередня слідства при наявності санкції прокурора .

При накладенні Арешт на Грошові кошти, что знаходяться на Рахунку и у вкладах, кредитна організація Негайно после Отримання решение про накладення Арешт пріпіняє відаткові операции за ЦІМ рахунки (вкладу) в межах коштів, на Які Накладено арешт.

Стягнення на Грошові кошти та інші цінності фізичних та юридичних осіб, что знаходяться на Рахунку и на вкладах чи на зберіганні в кредитній организации, может буті звернено только на підставі виконавчих документів відповідно до законодавства Російської Федерации.

Кредитна організація, Банк России не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну в результате накладення Арешт або Звернення Стягнення на Грошові кошти та інші цінності їх КЛІЄНТІВ, за вінятком віпадків, передбачення законом.

Конфіскація копійчаних коштів та других цінностей может буті проведена на підставі яке набрало законної сили вироку суду.

Глава IV. Міжбанківські відносини та обслуговування клієнтів

Стаття 28. Міжбанківські операции

Кредитні организации на договірніх засідках могут залучаті и розміщуваті один у одного кошти у форме вкладів (депозітів), кредитів, Здійснювати розрахунки через створювані в установленому порядку розрахункові центри и кореспондентські рахунки, что відкріваються один у одного, и Здійснювати інші взаємні операции, передбачені ліцензіями, видання банком России.

Кредитна організація щомісячно сообщает в Банк России про знов відкриті кореспондентські рахунки на территории Російської Федерации и за кордоном.

Кредитні организации встановлюються кореспондентські отношения з іноземними банками, зареєстрованімі на теріторіях офшорних зон іноземних держав, в порядку, визначених Банком России.

Кореспондентські отношения между кредитною організацією та Банком России здійснюються на договірніх засідках.

Списання коштів з рахунків кредитної организации проводитися за ее Розпорядження або з ее Згоди, за вінятком віпадків, передбачення федеральним законом.

При нестачі коштів для Здійснення кредитування КЛІЄНТІВ и Виконання прийнятя на собі зобов'язань кредитна організація может звертатися за отриманий кредитів в Банк России на визначених ним условиях.

Стаття 29. Процентні ставки за кредитами, вкладами (депозитами) та комісійну винагорода за операціямі кредитної организации

Процентні ставки за кредитами, вкладами (депозитами) та комісійну винагорода за операціямі встановлюються кредитною організацією за угідь з клієнтами, если інше НЕ предусмотрена федеральним законом.

Кредитна організація НЕ має права в односторонньому порядку змінюваті процентні ставки по кредитах, вкладами (депозитами), комісійну винагорода та Терміни Дії ціх договорів з клієнтами, за вінятком віпадків, передбачення федеральним законом або договором з Клієнтом.

Стаття 30. отношения между Банком России, кредитні організаціямі та їх клієнтами

Отношения между Банком России, кредитні організаціямі та їх клієнтами здійснюються на основе договорів, если інше НЕ предусмотрена федеральним законом.

У договорі повінні буті вказані відсоткові ставки по кредитах и ​​вкладах (депозитах), ВАРТІСТЬ банківських послуг и Терміни їх Виконання, в тому чіслі Терміни ОБРОБКИ платіжніх документів, майновий відповідальність сторон за Порушення договору, включаючі відповідальність за Порушення зобов'язань за строками Здійснення платежів, а такоже порядок его Розірвання та інші істотні умови договору.

Клієнти ма ють право Відкривати необхідне Їм Кількість розрахункових, депозитних та других рахунків в будь-Якій Валюті в банках за їх Згідно, если інше не встановлено федеральним законом.

Порядок Відкриття, ведення та закриття банком рахунків КЛІЄНТІВ в рублях и іноземній Валюті встановлюється Банком России відповідно до федеральних Законів.

Учасники кредитної организации НЕ ма ють яких-небудь перевага при розгляді питання про Отримання кредиту або Про надання Їм других банківських послуг, если інше НЕ предусмотрена федеральним законом.

Стаття 31. Здійснення розрахунків кредитною організацією

Кредитна організація Здійснює розрахунки за правилами, формам и стандартам, встановленим Банком России; при відсутності правил проведення окремий відів розрахунків - за домовленістю между собою; при здійсненні міжнародних розрахунків - в порядку, встановленому федеральним законом та правилами, прийнятя в міжнародній банківській практике.

Кредитна організація, Банк России зобов'язані здійсніті Перерахування коштів клієнта и зарахування коштів на его рахунок пізніше следующего операційного дня после Отримання відповідного платіжного документа, если інше не встановлено федеральним законом, договором або Платіжним документом.

У разі несвоєчасного або неправильного зарахування на рахунок або списання з Рахунку клієнта копійчані коштів кредитна організація, Банк России віплачують відсотки на суму ціх коштів за ставкою рефінансування Банку России.

Стаття 32. Антімонопольні правила

Кредитним організаціям забороняється укладаті догоди и Здійснювати узгоджені Дії, спрямовані на монополізацію Сайти Вся банківських послуг, а такоже на обмеження конкуренції в банківській делу.

Придбання акцій (часток) кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ, а такоже укладання угідь, Які передбачають Здійснення контролю за діяльністю кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ (груп кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ), що не повінні суперечіті антимонопольному правилам.

Дотримання антимонопольних правил у сфері банківських послуг контролюється Державним комітетом Російської Федерации з антімонопольної політики и ПІДТРИМКИ Нових економічних структур спільно з Банком России.

Стаття 33. Забезпечення повернення кредитів

Кредити, надані банком, могут Забезпечувати заставою нерухомого та рухомого майна, в тому чіслі державних та других ЦІННИХ ПАПЕРІВ, банківськімі гарантіямі та іншімі способами, передбачення федеральними законами або договором.

При порушенні позичальником зобов'язань за договором банк має право достроково стягуваті надані кредити и нараховані за ними відсотки, если це предусмотрена договором, а такоже звертати Стягнення на заставлене майно в порядку, встановленому федеральним законом.

Стаття 34. Оголошення боржників неспроможності (банкрут) та Погашення заборгованості

Кредитна організація зобов'язана Вжити всех передбачення законодавством Російської Федерации заходь для Стягнення заборгованості.

Кредитна організація має право звернути до арбітражного суду Із заявив про Порушення провадження у делу про неспроможність (банкрутство) относительно боржників, Які НЕ віконують свои зобов'язання по погашенню заборгованості, у встановленому Законом порядку.

Глава V. Філії, представництва та дочірні организации кредитної организации на территории іноземної держави

Стаття 35. Філії, представництва та дочірні организации кредитної организации на территории іноземної держави

Кредитна організація может з Дозволу Банку России створюваті на территории іноземної держави філії и после ПОВІДОМЛЕННЯ Банку Росії - представництва.

Кредитна організація может з Дозволу и відповідно до вимог Банку России мати на территории іноземної держави дочірні организации.

Банк России НЕ пізніше трімісячного терміну з моменту Отримання відповідного клопотання сообщает заявника в пісьмовій форме про своє решение - згоду або відмову. Відмова винна буті мотивовано. У разі, если Банк России НЕ сообщил про прийнятя решение в течение зазначеним терміну, відповідній Дозвіл Банку России вважається отриманий.

Глава VI. ОЩАДНА справа

Стаття 36. Банківські вклади фізичних осіб

Внесок - Грошові кошти у Валюті Російської Федерации або іноземній Валюті, розміщувані фізічнімі особами з метою Збереження и Отримання доходу. Дохід за вкладом віплачується в грошовій форме у виде відсотків. Внесок возвращается вкладнікові на его Першу Вимоги в порядку, передбачення для Внески даного виду федеральним законом та відповіднім договором.

Внески пріймаються только банками, что ма ють таке право відповідно до Ліцензії, яка Видається Банком России. Банки забезпечують Збереження вкладів и своєчасність Виконання своих зобов'язань перед вкладник. Залучення коштів у внески оформляється договором у пісьмовій форме в двох прімірніках, один з якіх Видається вкладник.

Право Залучення у внески копійчаних коштів фізичних осіб надається банкам, з дати державної реєстрації якіх пройшло НЕ менше двох років. При злітті банків зазначеним срок розраховується по банку, что має більш ранню дату державної реєстрації. При перетворенні банку зазначеним рядків не перерівається.

Збереження и повернення вкладів фізичних осіб в банках, Створення державою, и банках, в статутному Капіталі якіх державі Належить более 50 відсотків голосуючіх акцій (часток), гарантуються державою в порядку, передбачення федеральними законами.

Стаття 37. вкладник банку

Вкладник банку могут буті громадяни Російської Федерации, Іноземні громадяни та особи без громадянство.

Вкладники Вільні у віборі банку для размещения у внески належно Їм копійчаних коштів и могут мати вклади в одному або декількох банках.

Вкладники могут розпоряджатіся вкладами, одержуваті по вкладах доход, Здійснювати Безготівкові розрахунки відповідно до договору.

Стаття 38. Федеральний фонд обов'язкового страхування вкладів

Для забезпечення гарантій повернення залучених банками коштів громадян и компенсації Втрата доходу за вкладення кошті створюється Федеральний фонд обов'язкового страхування вкладів.

Учасниками Федерального фонду обов'язкового страхування внесків є Банк России и банки, Які залучають кошти громадян.

Порядок создания, формирование та использование коштів Федерального фонду обов'язкового страхування внесків візначається федеральним законом.

Стаття 39. Фонди добровільного страхування вкладів

Банки ма ють право створюваті фонди добровільного страхування вкладів для забезпечення повернення вкладів и виплати доходів по ним. Фонді добровільного страхування вкладів створюються як некомерційні организации.

Число банків - засновніків фонду добровільного страхування вкладів має буті НЕ менше п'яти з Сукупний статутним КАПІТАЛОМ НЕ менше 20-кратного мінімального розміру Статутного капіталу, встановлений Банком России для банків на дату создания фонду.

Порядок создания, управління и ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДІВ добровільного страхування вкладів візначається їх статутами и федеральними законами.

Банк зобов'язаний поставити КЛІЄНТІВ до відома про свою долю або неучасть в фондах добровільного страхування вкладів. У разі участия у Фонді добровільного страхування вкладів банк інформує клієнта про умови страхування.

Глава VII. Бухгалтерський облік в кредитних організаціях и нагляд за їх діяльністю

Стаття 40. Правила бухгалтерського обліку в кредитній организации

Правила ведення бухгалтерського обліку, Подання Фінансової та статистичної звітності, складання річніх звітів кредитними організаціямі встановлюються Банком Росії з урахуванням міжнародної банківської практики.

Стаття 41. Нагляд за діяльністю кредитної организации

Нагляд за діяльністю кредитної организации здійснюється Банком России відповідно до федеральних Законів.

Стаття 42. Аудиторська перевірка кредитної организации, Банківських груп и Банківських холдінгів

Звітність кредитної организации підлягає щорічній Перевірці Аудиторська організацією, что має відповідно до законодавства Російської Федерации ліцензію на Здійснення таких перевірок. Звітність Банківських груп и звітність Банківських холдінгів підлягають щорічній Перевірці Аудиторська організацією, что має відповідно до законодавства Російської Федерации ліцензію на Здійснення перевірок кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ и Здійснює аудиторську перевірку кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ НЕ менше двох років. Ліцензії на Здійснення аудиторських перевірок кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ видають відповідно до федеральних законів Аудиторська організаціям, что здійснюють аудиторську діяльність НЕ менше двох років.

Аудиторська перевірка кредитної организации, Банківських груп и Банківських холдінгів здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерации.

Аудиторська організація зобов'язана Скласти Висновок про результати аудиторської Перевірки, что містіть Відомості про достовірність Фінансової звітності кредитної организации, віконанні нею обов'язкових норматівів, встановлений Банком России, як управління кредитною організацією, стан внутрішнього контролю та інші положення, что визначаються федеральними законами и статутом кредитної организации.

Аудиторська Висновок Направляється в Банк России в трімісячній срок з дня Подання в Банк России річніх звітів кредитної организации, Банківських груп и Банківських холдінгів.

Стаття 43. Звітність кредитної организации, звітність Банківських груп и звітність Банківських холдінгів

Кредитна організація представляет в Банк России річний звіт (включаючі бухгалтерський баланс и звіт про прибутки и збитки) после підтвердження его достовірності аудиторських організацією. Если кредитна організація має можлівість делать істотній (пряме чи непряме) Вплив на діяльність других юридичних осіб (за вінятком кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ), вона складає и подає зазначеним звіт на консолідованій Основі в порядку, визначених Банком России.

Кредитна організація публікує у відкрітому друці річний звіт (включаючі бухгалтерський баланс и звіт про прибутки и збитки) у форме и Терміни, Які встановлюються Банком России, после підтвердження его достовірності аудиторських організацією.

Головний кредитна організація банківської групи, головна організація банківського холдингу (Керуюча компанія банківського холдингу) складають и подаються до Банку Росії з метою Здійснення Нагляду за діяльністю кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ на консолідованій Основі в порядку, визначених Банком России, консолідовану звітність про діяльність банківської групи та консолідовану звітність про ДІЯЛЬНОСТІ банківського холдингу, шкірні з якіх Включає консолідованій бухгалтерський звіт, консолідованій звіт про прибутки и збитки, а такоже розрахунок ризики ів на консолідованій Основі.

Для цілей складання, Подання та опублікування консолідованої звітності про діяльність банківської групи до складу зазначеної консолідованої звітності винна буті включена звітність других юридичних осіб, относительно якіх кредитні организации, что входять до складу банківської групи, могут делать істотній (пряме чи непряме) Вплив на діяльність и решение, что пріймаються органами управління зазначеним юридичних осіб.

Для цілей складання, Подання та опублікування консолідованої звітності про діяльність банківського холдингу до складу зазначеної консолідованої звітності винна буті включена звітність других юридичних осіб, относительно якіх головна організація банківського холдингу (Керуюча компанія банківського холдингу) і (або) кредитні организации, что входять до складу банківської холдингу, могут делать істотній (пряме чи непряме) Вплив на решение, что пріймаються органами управління зазначеним юридичних осіб.

Юридичні особи, относительно якіх головний кредитна організація банківської групи, головна організація банківського холдингу (Керуюча компанія банківського холдингу) справляються істотній (пряме чи непряме) Вплив, для цілей складання консолідованої звітності зобов'язані представляті Їм звітність про свою діяльність.

Головний кредитна організація банківської групи, головна організація банківського холдингу (Керуюча компанія банківського холдингу) НЕ має права розголошуваті отриманий від других юридичних осіб, что входять в Дану банківську групу (Сейчас банківський холдинг), інформацію про їхню діяльність, за вінятком віпадків, передбачення цим Законом , або віпадків, что віплівають Із завдання опублікування консолідованої звітності.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

88 − 78 =