Закон про неспроможність банкрутства

закон про неспроможність банкрутства

Постатейно коментар Федерального закону від 8 січня 1998 року N 6-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство)"

Під загальною редакцією

В. В. Витрянский - заступника Голови ВИЩОГО арбітражного суду Російської Федерации, доктора юридичних наук

Інформація про учасников АВТОРСЬКОГО колективу

Витрянский Василь Володимирович - заступник Голови ВИЩОГО арбітражного Суду Російської Федерации, доктор юридичних наук, Заслужений юрист Російської Федерации, керівник АВТОРСЬКОГО колективу;

Васильєва Наталія Олександрівна - керівник програм правового забезпечення некомерційного партнерства "Російське видання співтоваріство незалежних експертів и Антикризова керуючих";

Голубєв Віктор Васильович - голова Ради некомерційного партнерства "Російське видання співтоваріство незалежних експертів и Антикризова керуючих", Член-кореспондент Академії менеджменту и Сайти Вся;

Горцунян Сурен Едгаровіч - експерт з правових вопросам Фонду "Міжнародний інститут розвитку правової економіки";

Лівшіць Наталія Григорівна - головний консультант ВИЩОГО арбітражного Суду Російської Федерации, Заслужений юрист Російської Федерации;

Номофілова Ярослава Вікторівна - експерт з правових вопросам Фонду "Міжнародний інститут розвитку правової економіки";

Нікітіна Ольга Олександрівна - головний консультант ВИЩОГО арбітражного Суду Російської Федерации;

Прудникова Тетяна Павлівна - кандидат економічних наук, вчений секретар некомерційного партнерства "Російське видання співтоваріство незалежних експертів и Антикризова керуючих";

Таль Георгій Костянтинович - керівник Федеральної служби по справах для про неспроможність и фінансового оздоровлення;

Федотова Галина Олександрівна - головний спеціаліст комітету з власності за, ПРИВАТИЗАЦІЇ та господарської ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ Думи Федеральних Зборів Російської Федерации, кандидат юридичних наук;

Шілохвіст Олег Юрійович - провідний фахівець Дослідніцького центру приватного права при Презіденті Російської Федерации.

Шуваев Олександр Робертович - експерт з правових вопросам Фонду "Міжнародний інститут розвитку правової економіки";

Юхніна Олексій Володимирович - експерт з правових вопросам Фонду "Міжнародний інститут розвитку правової економіки";

ГК РФ - Цивільний кодекс Російської Федерации

Закон про банкрутство - Федеральний закон "Про неспроможність (банкрутство)"

Закон про банкрутство 1 992 р - Закон Російської Федерации "Про неспроможність (банкрутство) підприємств", Прийнятя Верховною Радою Російської Федерации 19 листопада одна тисяча дев'ятсот дев'яносто два (Відомості РФ. 1993. N 1. Ст.6)

АПК РФ - Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерации від 5 квітня тисячу дев'ятсот дев'яносто п'ять року (Відомості Верховної. 1995. N 19. Ст.1709)

ЦПК РФ - Цивільний процесуальний кодекс Української РСР від 11 червня 1964 р

КК РФ - Кримінальний кодекс Російської Федерации від 13 червня 1996 року (Відомості Верховної. 1996. N 25. Ст.2954)

Відомості (СРСР, РРФСР, РФ) - Відомості Верховної Ради (СРСР, РРФСР), Відомості З'їзду народних депутатов и Верховної Ради (РРФСР, РФ)

Вісник ВАС РФ - Вісник ВИЩОГО арбітражного Суду Російської Федерации

СА РФ - Відомості Верховної Ради та Уряду Російської Федерации

СЗ РФ - Відомості Верховної Ради України

СП РФ - Зібрання постанов Уряду Російської Федерации

закон про неспроможність банкрутства

Стаття 4. Склад и розмір копійчаних зобов'язань та обов'язкових платежів

1. Склад и розмір копійчаних зобов'язань та обов'язкових платежів визначаються на дату подачі в арбітражний суд заяви про Визнання боржника банкрутом, если інше НЕ предусмотрена цим Законом.

Склад и розмір копійчаних зобов'язань та обов'язкових платежів, что вініклі до Прийняття арбітражнім судом заяви про Визнання боржника банкрутом и заявах после Прийняття арбітражнім судом такой заяви и до Прийняття решение про Визнання боржника банкрутом и Відкриття ліквідаційної процедури, визначаються на дату введення кожної процедури, яка застосовується в делу про банкрутство и Наступний после Настанов терміну Виконання відповідного зобов'язання.

Склад и розмір копійчаних зобов'язань та обов'язкових платежів, что вініклі до Прийняття арбітражнім судом заяви про Визнання боржника банкрутом и заявах после Прийняття арбітражнім судом решение про Визнання боржника банкрутом и Відкриття ліквідаційної процедури, визначаються на дату Відкриття ліквідаційної процедури.

Склад и розмір копійчаних зобов'язань та обов'язкових платежів, вираженість в іноземній Валюті, визначаються в рублях за курсом, встановленому Центральним банком Російської Федерации, на дату введення кожної процедури, яка застосовується в делу про банкрутство и Наступний после Настанов терміну Виконання відповідного зобов 'язання.

З метою участия в делу про банкрутство враховуються вимоги кредіторів за копійчану зобов'язаннями та про Сплату обов'язкових платежів, строк Виконання якіх не настав на дату введення спостереження.

2. Для визначення наявності ознака банкрутства боржника враховуються:

розмір копійчаних зобов'язань, в тому чіслі розмір заборгованості за передані товари, віконані роботи и надані послуги, суми позики з урахуванням відсотків, что підлягають сплаті боржником, розмір заборгованості, что вінікла внаслідок безпідставного збагачення, и розмір заборгованості, что вінікла внаслідок Заподіяння Шкоди майну кредіторів, за вінятком зобов'язань перед Громадянам, перед Якими боржник Несе відповідальність за Заподіяння Шкоди життю або здоров'ю, зобов'язань з виплати віхідної допомоги та оплати праці осіб, робіт ающіх за тр удова договором, зобов'язань з виплати винагороди авторам результатів інтелектуальної ДІЯЛЬНОСТІ, а такоже зобов'язань перед засновниками (учасниками) боржника, что віплівають з подобной участия;

розмір обов'язкових платежів без урахування встановлення законодавством Російської Федерации штрафів (пені) та других ФІНАНСОВИХ санкцій.

Що застосовуються за невиконання або неналежне Виконання зобов'язання неустойки (штрафи, пені), відсотки за прострочені платежу, збитки у виде упущеної вигоди, что підлягають відшкодуванню за невиконання або неналежне Виконання зобов'язання, а такоже інші майнові та (або) фінансові санкції , в тому чіслі за невиконання обов'язків по сплаті обов'язкових платежів, що не враховуються при візначенні наявності ознака банкрутства боржника.

3. Розмір копійчаних зобов'язань або обов'язкових платежів вважається встановленим, если ВІН визначення судом у порядку, передбачення цим Законом.

4. У випадка, если боржник оспорює вимоги кредіторів, розмір копійчаних зобов'язань або обов'язкових платежів візначається арбітражнім судом в порядку, передбачення цим Законом.

5. Вимоги кредіторів за зобов'язаннями, Які НЕ є копійчаними, могут буті пред'явлені до суду и розглядаються судом, арбітражнім судом в порядку, передбачення процесуальним законодавством.

1. У цьом Законі під потокової платежами розуміються Грошові зобов'язання та обов'язкові Платежі, что вініклі после дати Прийняття заяви про Визнання боржника банкрутом.

Які вініклі после Порушення провадження у делу про банкрутство вимоги кредіторів про оплату поставлених товарів, Надання послуг и Виконання робіт є поточною.

2. Вимоги кредіторів за потокової платежів не підлягають включенню до реєстру вимог кредіторів. Кредитори по потокової платежах при проведенні відповідніх процедур, застосовуваного делу про банкрутство, що не візнаються особами, Які беруть участь у делу про банкрутство.

3. Задоволення вимог кредіторів за потокової платежами в ході процедур, застосовуваного делу про банкрутство, проводиться в порядку, встановленому цим Законом.

4. Кредитори по потокової платежах має право оскаржіті Дії або бездіяльність арбітражного керуючого в арбітражний суд, Який Розглядає дело про банкрутство, если Такі Дії або бездіяльність порушують їх права и законні Інтереси.

Стаття 6. Розгляд справ про банкрутство

1. Справи про банкрутство розглядаються арбітражнім судом.

2. Если інше НЕ предусмотрена цим Законом, провадження у делу про банкрутство может буті порушена арбітражнім судом за умови, что вимоги до боржника - юрідічній особі в сукупності складають НЕ менше ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, до боржника - громадянину - НЕ менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а такоже є ознака банкрутства, Встановлені Стаття 3 цього закону.

3. Для Порушення провадження у делу про банкрутство за заявити конкурсного кредитора, а такоже за заявити уповноваженого органу за копійчану зобов'язаннями беруться до уваги вимоги, Підтверджені набравши законної сили рішенням суду, арбітражного суду, третейський суд.

Вимоги уповноважених ОРГАНІВ про Сплату обов'язкових платежів беруться до уваги для Порушення провадження у делу про банкрутство, если Такі вимоги Підтверджені рішеннями податкового органу, митного органу про Стягнення заборгованості за рахунок копійчаних коштів або Іншого майна боржника або набравши законної сили рішенням суду або арбітражного суду .

Стаття 7. Право на Звернення до арбітражного суду

1. Правом на Звернення до арбітражного суду з заявив про Визнання боржника банкрутом ма ють боржник, конкурсний кредитор, Уповноважені органи.

2. Право на Звернення до арбітражного суду вінікає у конкурсного кредитора, уповноваженого органу за копійчану зобов'язаннями з дати набрання законної сили рішенням суду, арбітражного суду або третейський суду про Стягнення з боржника копійчаних коштів.

Право на Звернення до арбітражного суду вінікає у уповноваженого органу з обов'язкових платежів после Закінчення тридцяти днів з дати Прийняття решение, зазначеним в абзаці другому пункту 3 статті 6 цього Закону.

3. Частково Виконання вимог конкурсного кредитора, уповноваженого органу НЕ є підставою для відмові арбітражнім судом в прійнятті заяви про Визнання боржника банкрутом, если сума невиконання вимог стають не менше чем розмір, Який візначається відповідно до пункту 2 статті 6 цього Закону.

Стаття 8. Право на подачу заяви боржника в арбітражний суд

Боржник має право подати до арбітражного суду заяву боржника в разі передбачення банкрутства за наявності обставинні, очевидно Які свідчать про ті, что ВІН не в змозі буде Виконати Грошові зобов'язання та (або) обов'язок по сплаті обов'язкових платежів у встановлений срок .

Стаття 9. Обов'язок боржника по подачі заяви боржника до арбітражного суду

1. Керівник боржника або індивідуальний підприємець зобов'язаний звернути з заявили боржника в арбітражний суд у разі, если:

удовольствие вимог одного кредитора або кількох кредіторів виробляти до неможлівості Виконання боржником копійчаних зобов'язань або обов'язків по сплаті обов'язкових платежів і (або) других платежів в повну обсязі перед іншімі кредиторами;

органом боржника, уповноваженим відповідно до его установчих документів на Прийняття решение про ліквідацію боржника, Прийнято решение Про звернення до арбітражного суду з заявив боржника;

органом, уповноваженим власником майна боржника - унітарного підприємства, Прийнято решение Про звернення до арбітражного суду з заявив боржника;

Звернення Стягнення на майно боржника істотно ускладнено або унеможлівіть господарську діяльність боржника;

боржник відповідає ознака неплатоспроможності та (або) ознака недостатності майна;

цим Законом предусмотрена інші випадки.

2. Заява боржника винна буті спрямована в арбітражний суд у випадках, передбачених пунктом 1 цієї статті, в найкоротшій срок, но НЕ пізніше чем через місяць з дати Виникнення відповідніх обставинні.

3. У разі, если при проведенні ліквідації юридична особа стало ВІДПОВІДАТИ ознака неплатоспроможності та (або) ознака недостатності майна, ліквідаційна комісія боржника зобов'язана звернути до арбітражного суду з заявив боржника в течение десяти днів з моменту Виявлення будь-которого Із зазначеним ознакою.

Стаття 10. Відповідальність боржника та других осіб делу про банкрутство

1. У разі Порушення керівніком боржника або засновником (учасником) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства, членами ОРГАНІВ управління боржника, членами ліквідаційної КОМІСІЇ (Ліквідатором), громадянином - боржником Положень цього Закону зазначені особи зобов'язані відшкодуваті збитки, завдані в результате такого Порушення.

2. Порушення обов'язки по подачі заяви боржника до арбітражного суду у випадка и в срок, Які Встановлені Стаття 9 цього Закону, Тягном за собою субсидіарну відповідальність осіб, на якіх цим Законом покладаючи обов'язок относительно Прийняття решение про подачу заяви боржника в арбітражний суд и Подання такой заяви, за зобов'язаннями боржника, Які вініклі после Закінчення терміну, передбачення пунктами 2 і 3 статті 9 цього закону.

3. У разі, если заява боржника подано боржником в арбітражний суд при наявності у боржника возможности задовольніті вимоги кредіторів у повну обсязі або боржник НЕ Наживо ЗАХОДІВ по оскарження необгрунтованого вимог заявника, боржник Несе перед кредиторами відповідальність за збитки, завдані порушеннях провадження у делу про банкрутство або необгрунтованого Визнання вимог кредіторів.

4. Контролюючі боржника особини солідарно несуть субсидіарну відповідальність за копійчану зобов'язаннями боржника і (або) обов'язків по сплаті обов'язкових платежів з моменту прізупінення розрахунків з кредиторами за Вимогами про відшкодування Шкоди, заподіяної майновим правам кредіторів в результате Виконання Вказівок Контролюючим боржника осіб, або Виконання потокової зобов'язань при недостатності его майна, что ставити конкурсних масу. Арбітражний суд має право Зменшити розмір відповідальності Контролюючим боржника особини, если буде встановлен, что розмір Шкоди, заподіяної майновим правам кредіторів з вини Контролюючим боржника особини, істотно менше розміру вимог, что підлягають задоволений за рахунок Контролюючим боржника особини, залучених до субсідіарної відповідальності за зобов ' язаннями боржника.

Контролює боржника особливо не відповідає за шкоду, заподіяну майновим правам кредіторів, если доведе, что діяло сумлінно и розумно в інтересах боржника.

5. Керівник боржника Несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями боржника, если документи бухгалтерського обліку і (або) звітності, обов'язок зі збору, складання, ведення и зберігання якіх встановлен законодавством Російської Федерации, до моменту вінесення ухвала для включення спостереження або Прийняття решение про Визнання боржника банкрутом відсутні б або не містять інформацію про майно и зобов'язання боржника и їх Русі, збір, реєстрація та узагальнення якої є обов'язковими відповідно до зак онодательством Російської Федер ації, або если зазначилися інформація спотворена.

6. Заява про притягнений Контролюючим боржника осіб до відповідальності з підстав, передбачення цим Законом, розглядається арбітражнім судом делу про банкрутство боржника. Зазначилися заява может буті подана в ході конкурсного виробництва арбітражний управляючий з власної ініціативи або за рішенням зборів кредіторів чи комітету кредіторів.

Провадження у делу про банкрутство НЕ может буті Припін до вінесення арбітражнім судом ухвала на вимоги про притягнений Контролюючим боржника осіб до відповідальності. У разі припиненням процесуальних Дій делу про банкрутство арбітражний суд за своєю ініціатівою может Зупинити провадження у делу про банкрутство до вінесення ухвала на вимоги про притягнений Контролюючим боржника осіб до відповідальності. Арбітражному Керуючому НЕ віплачується фіксована сума винагороди за рахунок коштів боржника за период, протягом которого справа про банкрутство зупинено согласно з цією статтей.

7. Особи, относительно якіх подано заяви про притягнений до відповідальності відповідно до цього Закону, ма ють права и несуть обов'язки осіб, что беруть участь у делу про банкрутство (права и обов'язки, пов'язані з РОЗГЛЯДУ зазначеної заяви, включаючі право оскаржіті судові акти, прійняті відповідно до цієї статті).

8. За результатами РОЗГЛЯДУ заяви про притягнений Контролюючим боржника осіб до відповідальності винос ухвала, яка вступає в силу Негайно.

У візначенні про притягнений Контролюючим боржника осіб до відповідальності вказується розмір їх відповідальності, Який Стосовно віпадків, передбачення пунктами 4 й 5 цієї статті, встановлюється віходячі з різниці между визначення на момент закриття реєстру розміром вимог кредіторів, включених до реєстру вимог кредіторів, и розміром задоволений вимог кредіторів на момент прізупінення розрахунків з кредиторами або Виконання потокової зобов'язань боржника в зв'язку з недостатністю майна должн ика, что ставити конкурсних масу. На підставі ухвала про притягнений Контролюючим боржника осіб до відповідальності Видається виконавчий лист.

9. Кошти, стягнені з осіб, прітягнутіх до відповідальності, включаються до складу ліквідаційної масі.

10. Особа, прітягнута до відповідальності на підставі пункту 4 цієї статті, відповідно до статті 325 Цивільного кодексу Російської Федерации має право пред'явити регресні вимоги до осіб, вінніх у заподіянні Шкоди майновим правам кредіторів.

11. Залучення до субсідіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника Контролюючим боржника осіб НЕ перешкоджає пред'явлення вимог засновниками (учасниками) боржника про відшкодування збитків органами юридичної особи з підстав, передбачення пунктом 3 статті 53 Цивільного кодексу Російської Федерации и прийнятя відповідно до него федеральними законами .

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

35 − = 30