Закон про транспортний податок

закон про транспортний податок

закон "Про ТРАНСПОРТНОГО Податки в московській області"

Цім Законом відповідно до федерального законодавством про податки и збори вводитися в дію транспортний податок (далі - податок), визначаються ставки, порядок и Терміни сплата, форма звітності з цього податку на территории московської області.

Податкові ставки встановлюються відповідно в залежності від потужності двигуна або валової місткості транспортних ЗАСОБІВ, категорії транспортних ЗАСОБІВ у розрахунку на одну кінську силу потужності двигуна транспортного засоби, одну реєстрову тонну транспортного засоби або одиниць транспортного средства в таких розмірах:

1. Сплата податку платниками податків, Які є організаціямі, проводитися за місцем знаходження транспортних ЗАСОБІВ у порядку и рядки, Встановлені ЦІМ пунктом.

Платники податків, что є організаціямі, после Закінчення звітніх періодів (I квартал, півріччя, 9 місяців календарного року) здійснюють обчислення авансових платежів.

Розрахунок суми податку проводитися за підсумкамі податкового ПЕРІОДУ.

Платники податків, что є організаціямі, Незалежності від наявності у них обов'язки по сплаті податку і (або) авансових платежів з податку зобов'язані после Закінчення шкірного звітного (податкового) ПЕРІОДУ подаваті до податкового органу за місцем перебування транспортних ЗАСОБІВ Податковий Декларацію за формою согласно з додатком до цього Закону.

Платники податків, что є організаціямі, подаються податкова Декларацію

за підсумкамі звітніх періодів у срок НЕ пізніше 28 числа місяця, наступного за Звітним періодом;

после Закінчення податкового ПЕРІОДУ - в рядків не пізніше 28 березня року, наступного за минулим податковим періодом.

Платники податків, что є організаціямі, сплачують податок (Авансові Платежі з податку) НЕ пізніше терміну, встановленому для Подання податкових декларацій за відповідній звітний (податковий) період.

Суми авансових платежів з податку, Сплачені в течение податкового ПЕРІОДУ, зараховуються в рахунок сплат податку за наслідкамі податкового ПЕРІОДУ.

2. Сплата податку платниками податків, Які є фізічнімі особами, проводитися за місцем знаходження транспортних ЗАСОБІВ у порядку и рядки, Встановлені ЦІМ пунктом.

Податкове ПОВІДОМЛЕННЯ про що підлягає сплаті сумі податку вручається платнику податків, что є фізічною особою, податковим органом у рядків не пізніше 1 червня року податкового ПЕРІОДУ.

Платники податків, Які є фізічнімі особами, сплачують податок НЕ пізніше 1 серпня року податкового ПЕРІОДУ.

3. Терміни Подання податкової декларації та рядка Сплата податку (авансових платежів з податку), что пріпадають на вихідний (неробочий) або Святковий день, переносячи на перший робочий день после віхідного (неробочий) або святкових дня.

Податкові пільги категоріям платників податків Надаються відповідно до Закону московської області "Про пільгове оподаткування в московській області".

Стаття 4. Про Визнання такими, что Втратили силу окремий нормативних правових АКТІВ московської області

Визнати такими, что Втратили Чинність:

- Закон московської області N 1/95-ОЗ "Про ставки податків, что зараховуються до теріторіального дорожнього фонду";

- Закон московської області N 103/2000-ОЗ "Про ставки и Терміни сплата податку з власніків транспортних ЗАСОБІВ, что зараховується до теріторіального дорожнього фонду московської області".

Стаття 5. Порядок вступу в силу цього Закону

Цей Закон набірає ЧИННОСТІ з 1 січня 2003 року, но НЕ Ранее чем через місяць после дня его офіційного опублікування.

закон про транспортний податок

закон "Про ТРАНСПОРТНОГО Податки в московській області"

Цім Законом відповідно до федерального законодавством про податки и збори вводитися в дію транспортний податок (далі - податок), визначаються ставки, порядок и Терміни сплата, форма звітності з цього податку на территории московської області.

Податкові ставки встановлюються відповідно в залежності від потужності двигуна або валової місткості транспортних ЗАСОБІВ, категорії транспортних ЗАСОБІВ у розрахунку на одну кінську силу потужності двигуна транспортного засоби, одну реєстрову тонну транспортного засоби або одиниць транспортного средства в таких розмірах:

1. Сплата податку платниками податків, Які є організаціямі, проводитися за місцем знаходження транспортних ЗАСОБІВ у порядку и рядки, Встановлені ЦІМ пунктом.

Платники податків, что є організаціямі, после Закінчення звітніх періодів (I квартал, півріччя, 9 місяців календарного року) здійснюють обчислення авансових платежів.

Розрахунок суми податку проводитися за підсумкамі податкового ПЕРІОДУ.

Платники податків, что є організаціямі, Незалежності від наявності у них обов'язки по сплаті податку і (або) авансових платежів з податку зобов'язані после Закінчення шкірного звітного (податкового) ПЕРІОДУ подаваті до податкового органу за місцем перебування транспортних ЗАСОБІВ Податковий Декларацію за формою согласно з додатком до цього Закону.

Платники податків, что є організаціямі, подаються податкова Декларацію

за підсумкамі звітніх періодів у срок НЕ пізніше 28 числа місяця, наступного за Звітним періодом;

после Закінчення податкового ПЕРІОДУ - в рядків не пізніше 28 березня року, наступного за минулим податковим періодом.

Платники податків, что є організаціямі, сплачують податок (Авансові Платежі з податку) НЕ пізніше терміну, встановленому для Подання податкових декларацій за відповідній звітний (податковий) період.

Суми авансових платежів з податку, Сплачені в течение податкового ПЕРІОДУ, зараховуються в рахунок сплат податку за наслідкамі податкового ПЕРІОДУ.

2. Сплата податку платниками податків, Які є фізічнімі особами, проводитися за місцем знаходження транспортних ЗАСОБІВ у порядку и рядки, Встановлені ЦІМ пунктом.

Податкове ПОВІДОМЛЕННЯ про що підлягає сплаті сумі податку вручається платнику податків, что є фізічною особою, податковим органом у рядків не пізніше 1 червня року податкового ПЕРІОДУ.

Платники податків, Які є фізічнімі особами, сплачують податок НЕ пізніше 1 серпня року податкового ПЕРІОДУ.

3. Терміни Подання податкової декларації та рядка Сплата податку (авансових платежів з податку), что пріпадають на вихідний (неробочий) або Святковий день, переносячи на перший робочий день после віхідного (неробочий) або святкових дня.

Податкові пільги категоріям платників податків Надаються відповідно до Закону московської області "Про пільгове оподаткування в московській області".

Стаття 4. Про Визнання такими, что Втратили силу окремий нормативних правових АКТІВ московської області

Визнати такими, что Втратили Чинність:

- Закон московської області N 1/95-ОЗ "Про ставки податків, что зараховуються до теріторіального дорожнього фонду";

- Закон московської області N 103/2000-ОЗ "Про ставки и Терміни сплата податку з власніків транспортних ЗАСОБІВ, что зараховується до теріторіального дорожнього фонду московської області".

Стаття 5. Порядок вступу в силу цього Закону

Цей Закон набірає ЧИННОСТІ з 1 січня 2003 року, но НЕ Ранее чем через місяць после дня его офіційного опублікування.

Про транспортний податок (в ред. Закону м Москви від 24. 11. 2010 n 50) Цей Закон відповідно до глави 28 Податкового

Про ТРАНСПОРТНОГО Податки

(В ред. Закону м Москви від 24.11.2010 N 50)

Цей Закон відповідно до глави 28 Податкового кодексу Російської Федерации встановлює транспортний податок на территории міста Москви.

Стаття 1. Загальні положення

Цім Законом відповідно до податкових кодексом Російської Федерации на территории міста Москви визначаються ставки транспортного податку (далі - податок), порядок и Терміни сплата податку, податкові пільги.

Стаття 2. Податкові ставки

Податкові ставки встановлюються відповідно в залежності від потужності двигуна, тяги реактивного двигуна або валової місткості транспортних ЗАСОБІВ, категорії та рядок корисностей использование транспортних ЗАСОБІВ в розрахунку на одну кінську силу потужності двигуна транспортного засоби, один кілограм сили тяги реактивного двигуна, одну реєстрову тонну транспортного засоби або Одиниця транспортного средства в таких розмірах:

Стаття 3. Порядок и Терміни сплата податку

1. Платники податків, что є організаціямі, сплачують податок НЕ пізніше 5 лютого року, что настає после Закінчення податковим періодом. Течение податкового ПЕРІОДУ сплата авансових платежів з податку платниками податків, Які є організаціямі, що не проводитися.

Стаття 4. Податкові пільги

1. Від Сплата податку звільняються:

Стаття 5. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набірає ЧИННОСТІ з 1 січня 2009 року.

Закон про транспортний податок у московській області

16 листопада 2002 року N 129/2002-ОЗ

Про ТРАНСПОРТНОГО Податки В московської ОБЛАСТІ

від 01.01.2001 N 152/2003-ОЗ, від 01.01.2001 N 171/2003-ОЗ,

від 01.01.2001 N 87/2004-ОЗ, від 01.01.2001 N 143/2004-ОЗ,

від 01.01.2001 N 217/2005-ОЗ, від 01.01.2001 N 29/2006-ОЗ,

від 01.01.2001 N 120/2008-ОЗ, від 01.01.2001 N 139/2009-ОЗ,

від 01.01.2001 N 148/2010-ОЗ, від 01.01.2001 N 3/2011-ОЗ,

від 01.01.2001 N 109/2013 ОЗ)

Цім Законом відповідно до федерального законодавством про податки и збори вводитися в дію транспортний податок (далі - податок), визначаються ставки, порядок и Терміни Сплата податку на территории московської області.

(В ред. Закону московської області від 01.01.2001 N 143/2004-ОЗ)

Стаття 1. Податкові ставки

Податкові ставки встановлюються відповідно в залежності від потужності двигуна, тяги реактивного двигуна або валової місткості транспортних ЗАСОБІВ, категорії транспортних ЗАСОБІВ у розрахунку на одну кінську силу потужності двигуна транспортного засоби, один кілограм сили тяги реактивного двигуна, одну реєстрову тонну транспортного засоби або одиниць транспортного средства в таких розмірах:

(В ред. Закону московської області від 01.01.2001 N 143/2004-ОЗ)

Автомобілі легкові з потужністю двигуна (з кожної кінської

- до 100 л. с. (До 73,55 кВт) включно

- понад 100 л. с. до 150 л. с. (Понад 73,55 кВт до 110,33 кВт)

- понад 150 л. с. до 200 л. с. (Понад 110,33 кВт до 147,1 кВт)

- понад 200 л. с. до 250 л. с. (Понад 147,1 кВт до 183,9 кВт)

- понад 250 л. с. (Понад 183,9 кВт)

Мотоцикли та моторолери з потужністю двигуна (з кожної

- до 20 л. с. (До 14,7 кВт) включно

- понад 20 л. с. до 35 л. с. (Понад 14,7 кВт до 25,74 кВт)

- понад 35 л. с. (Понад 25,74 кВт)

Автобуси з кількістю років, что минули з року випуску, до 5 років

включно з потужністю двигуна (з кожної кінської сили):

- до 200 л. с. (До 147,1 кВт) включно

- понад 200 л. с. (Понад 147,1 кВт)

Автобуси з кількістю років, что минули з року випуску, понад 5

років з потужністю двигуна (з кожної кінської сили):

- до 200 л. с. (До 147,1 кВт) включно

- понад 200 л. с. (Понад 147,1 кВт)

Вантажні автомобілі з кількістю років, что минули з року

випуску, до 5 років включно з потужністю двигуна (з кожної

- до 100 л. с. (До 73,55 кВт) включно

- понад 100 л. с. до 150 л. с. (Понад 73,55 кВт до 110,33 кВт)

- понад 150 л. с. до 200 л. с. (Понад 110,33 кВт до 147,1 кВт)

- понад 200 л. с. до 250 л. с. (Понад 147,1 кВт до 183,9 кВт)

- понад 250 л. с. (Понад 183,9 кВт)

Вантажні автомобілі з кількістю років, что минули з року

випуску, понад 5 років з потужністю двигуна (з кожної кінської

- до 100 л. с. (До 73,55 кВт) включно

- понад 100 л. с. до 150 л. с. (Понад 73,55 кВт до 110,33 кВт)

- понад 150 л. с. до 200 л. с. (Понад 110,33 кВт до 147,1 кВт)

- понад 200 л. с. до 250 л. с. (Понад 147,1 кВт до 183,9 кВт)

- понад 250 л. с. (Понад 183,9 кВт)

Інші самохідні транспортні засоби, машини і Механізми на

пневматичний и гусеничному ходу (з кожної кінської сили)

Снігоході, мотосани з потужністю двигуна (з кожної кінської

- до 50 л. с. (До 36,77 кВт) включно

- понад 50 л. с. (Понад 36,77 кВт)

Катери, моторні човни та інші водні транспортні засоби з

потужністю двигуна (з кожної кінської сили):

- до 100 л. с. (До 73,55 кВт) включно

- понад 100 л. с. (Понад 73,55 кВт)

Яхти та інші парусно-моторні судна з потужністю двигуна (з

кожної кінської сили):

- до 100 л. с. (До 73,55 кВт) включно

- понад 100 л. с. (Понад 73,55 кВт)

Гідроціклі з потужністю двигуна (з кожної кінської сили):

- до 100 л. с. (До 73,55 кВт) включно

- понад 100 л. с. (Понад 73,55 кВт)

Несамохідні (буксірувані) суду, для якіх візначається

Валова місткість (з кожної реєстрової тонни валовий

Літаки, вертольоти та інші повітряні судна, что ма ють двигуни

(З кожної кінської сили)

Літаки, что ма ють реактівні двигуни (з кожного кілограма

Інші водні и повітряні транспортні засоби, что НЕ ма ють

двигунів (з одиниці транспортного засоби)

(Таблиця в ред. Закону московської області від 01.01.2001 N 109/2013 ОЗ)

Стаття 2. Порядок и Терміни Сплата податку и авансових платежів з податку

(В ред. Закону московської області від 01.01.2001 N 87/2004-ОЗ)

1. Сплата податку та авансових платежів з податку платниками податків, Які є організаціямі, проводитися за місцем знаходження транспортних ЗАСОБІВ у порядку и рядки, Встановлені ЦІМ пунктом.

(В ред. Закону московської області від 01.01.2001 N 87/2004-ОЗ)

Платники податків, что є організаціямі, после Закінчення звітніх періодів (перший квартал, другий квартал, третій квартал) здійснюють обчислення авансових платежів. Розрахунок суми податку проводитися за підсумкамі податкового ПЕРІОДУ.

(В ред. Закону московської області від 01.01.2001 N 29/2006-ОЗ)

Абзац віключеній. - Закон московської області від 01.01.2001 N 143/2004-ОЗ.

Абзац віключеній. - Закон московської області від 01.01.2001 N 29/2006-ОЗ.

Платники податків, что є організаціямі, сплачують податок НЕ пізніше 28 березня року, наступного за податковим періодом, а Авансові Платежі з податку - НЕ пізніше последнего числа місяця, что настає после Закінчення Звітним періодом.

(В ред. Закону московської області від 01.01.2001 N 29/2006-ОЗ)

Суми авансових платежів з податку, Сплачені в течение податкового ПЕРІОДУ, зараховуються в рахунок сплат податку за наслідкамі податкового ПЕРІОДУ.

2. Сплата податку платниками податків, Які є фізічнімі особами, здійснюється за місцем знаходження транспортних ЗАСОБІВ у порядку и рядки, Встановлені ЦІМ пунктом.

Абзац віключеній. - Закон московської області від 01.01.2001 N 120/2008-ОЗ.

Платники податків, Які є фізічнімі особами, сплачують Платежі з податку НЕ пізніше 10 листопада року, наступного за податковим періодом.

(В ред. Законів московської області від 01.01.2001 N 152/2003-ОЗ, від 01.01.2001 N 120/2008-ОЗ, від 01.01.2001 N 148/2010-ОЗ)

Абзац віключеній. - Закон московської області від 01.01.2001 N 120/2008-ОЗ.

Сума податку обчіслюється после Закінчення податкового ПЕРІОДУ в порядку, встановленому Стаття 362 части Другої Податкового кодексу Російської Федерации и з урахуванням податкових пільг, встановлення Законом московської області "Про пільгове оподаткування в московській області".

(Абзац введений Законом московської області від 01.01.2001 N 152/2003-ОЗ)

Абзац віключеній. - Закон московської області від 01.01.2001 N 120/2008-ОЗ.

3. Терміни Подання податкової декларації та рядка Сплата податку (авансових платежів з податку), что пріпадають на вихідний (неробочий) або Святковий день, переносячи на перший робочий день после віхідного (неробочий) або святкових дня.

Стаття 3. Податкові пільги

Податкові пільги категоріям платників податків Надаються відповідно до Закону московської області "Про пільгове оподаткування в московській області".

Стаття 4. Про Визнання такими, что Втратили силу окремий нормативних правових АКТІВ московської області

Визнати такими, что Втратили Чинність:

- Закон московської області N 1/95-ОЗ "Про ставки податків, что зараховуються до теріторіального дорожнього фонду";

- Закон московської області N 103/2000-ОЗ "Про ставки и Терміни сплата податку з власніків транспортних ЗАСОБІВ, что зараховується до теріторіального дорожнього фонду московської області".

Стаття 5. Порядок вступу в силу цього Закону

Цей Закон набірає ЧИННОСТІ з 1 січня 2003 року, но НЕ Ранее чем через місяць после дня его офіційного опублікування.

Губернатор московської області

до Закону московської області

від 01.01.01 р N 129/2002-ОЗ

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ (розрахунок авансових ПЛАТЕЖІВ)

ПО ТРАНСПОРТНОГО Податки

Віключена. - Закон московської області

від 01.01.2001 N 143/2004-ОЗ.

до Закону московської області

від 01.01.01 р N 129/2002-ОЗ

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ТРАНСПОРТНОГО Податки

Закон про транспортний податокРозрахунок транспортного податку в Москві и московській області

Сплату податку на особистий транспортний засіб (включаючі автомобіль) регулює глава 28 в Податковий кодексі РФ. Власник зобов'язаний щорічно доповідна податок на автомобіль, поки той перебуває на обліку в ГИБДД. Раз на рік податкова служба Направляє автовласнікові ПОВІДОМЛЕННЯ про необходимость Сплатити податок на его домашню адресу.

Фізичним особам та патенти доповідна податок НЕ пізніше 1 грудня того року, Який слідує за минулим податковим періодом. Організаціям покарано Здійснювати Дану процедуру НЕ пізніше 5 лютого року, наступного за відповіднім податковим періодом. При цьом сума податку розраховується автовласніком самостійно.

Розрахунок суми податку та патенти Проводити в залежності від того, якої категорії відповідає транспортний засіб и яка Потужність его двигуна. Податок на транспорт відносіться до податків регіональнім, самє того КОЖЕН суб'єкт РФ має свои податкові ставки и передбачені по ним пільги.

Щоб правильно розрахуваті покладається транспортний податок, помножте Податковий ставку на Потужність двигуна:

Податкові ставки в Москві и московській області

Транспортний податок в Москві регулює Закон про транспортний податок 09.07.2008 № 33. Стаття 4 містіть пільги по сплаті відповідного податку.

Податок на транспорт в московській області Відображається у відповідному Законі від 16.11.2002 № 129/2002-ОЗ по московській області. Для визначення податкових пільг слід звернути до Закону «Про пільгове оподаткування».

Сейчас для легкових автомобілів діють следующие ставки:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

− 2 = 2